Quỹ đầu tư áp dụng cơ chế mua lại từng phần: 'Giảm tốc' bán ròng

Quỹ đầu tư áp dụng cơ chế mua lại từng phần: 'Giảm tốc' bán ròng

Chứng khoán 19/11/2022, 16:38

Trong tình trạng bất khả kháng của thị trường và để bảo vệ giá trị dài hạn của Quỹ và quyền lợi cho nhà đầu tư (NĐT), việc tạm thời dừng giao dịch...