Topic : tỷ giá usd

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/12: Đồng USD thế giới phục hồi phiên cuối tuần

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 9/12: Đồng USD thế giới phục hồi phiên cuối tuần

Tài chính - Ngân hàng 09/12/2023, 09:26

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,44%

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/12: Đồng USD giảm sau khi công bố bảng lương phi nông nghiệp tại Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 8/12: Đồng USD giảm sau khi công bố bảng lương phi nông nghiệp tại Mỹ

Tài chính - Ngân hàng 08/12/2023, 09:15

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,51%, xuống mốc 103,64.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/12: Đồng USD chinh phục lại mốc 104

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 7/12: Đồng USD chinh phục lại mốc 104

Tài chính - Ngân hàng 07/12/2023, 09:25

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,11%

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/12: Đồng USD thế giới tăng nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 5/12: Đồng USD thế giới tăng nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 05/12/2023, 10:02

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,37%

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/12: Đồng USD đứng ở mức 103

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 4/12: Đồng USD đứng ở mức 103

Tài chính - Ngân hàng 04/12/2023, 09:31

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,19.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/12: Đồng USD thế giới bật tăng trở lại

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 1/12: Đồng USD thế giới bật tăng trở lại

Tài chính - Ngân hàng 01/12/2023, 09:33

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,75%, đạt mốc 103,51.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/11: Đồng USD thế giới hồi phục nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 30/11: Đồng USD thế giới hồi phục nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 30/11/2023, 09:52

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,12%

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/11: Đồng USD rơi xuống mốc 102

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 29/11: Đồng USD rơi xuống mốc 102

Tài chính - Ngân hàng 29/11/2023, 09:49

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,47%

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/11: Đồng USD thế giới 'giằng co' ở mốc 103

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 28/11: Đồng USD thế giới "giằng co" ở mốc 103

Tài chính - Ngân hàng 28/11/2023, 10:04

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,18%, xuống mốc 103,23.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/11: Liệu đồng USD có vượt qua mốc 104?

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 27/11: Liệu đồng USD có vượt qua mốc 104?

Tài chính - Ngân hàng 27/11/2023, 10:36

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,43.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/11: Đồng USD trượt dốc sau thông tin dữ liệu việc làm Mỹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 25/11: Đồng USD trượt dốc sau thông tin dữ liệu việc làm Mỹ

Tài chính - Ngân hàng 25/11/2023, 09:06

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,51%, xuống mốc 103,42.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/11: Đồng USD trong nước tăng mạnh trở lại

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 24/11: Đồng USD trong nước tăng mạnh trở lại

Tài chính - Ngân hàng 24/11/2023, 09:45

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,17%, đạt mốc 103,75.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/11: Đồng USD thế giới hồi phục nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 23/11: Đồng USD thế giới hồi phục nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 23/11/2023, 09:17

Diễn biến trên thị trường Mỹ, ​​​​​​​chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/11: Đồng USD trong nước giảm mạnh

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 22/11: Đồng USD trong nước giảm mạnh

Tài chính - Ngân hàng 22/11/2023, 09:33

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,15%

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/11: Đồng USD ở mức thấp nhất trong hai tháng qua

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 21/11: Đồng USD ở mức thấp nhất trong hai tháng qua

Tài chính - Ngân hàng 21/11/2023, 10:21

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,53%, xuống mốc 103,82.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/11: Đồng USD trải qua tuần biến động

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/11: Đồng USD trải qua tuần biến động

Tài chính - Ngân hàng 20/11/2023, 08:49

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,82, giảm mạnh 1,93%.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/11: Đồng USD trải qua tuần biến động

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 19/11: Đồng USD trải qua tuần biến động

Tài chính - Ngân hàng 19/11/2023, 09:22

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 103,82, giảm mạnh 1,93%.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/11: Đồng USD thế giới xuống mốc 103

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 18/11: Đồng USD thế giới xuống mốc 103

Tài chính - Ngân hàng 18/11/2023, 09:25

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/11: Đồng USD trong nước giảm mạnh

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 17/11: Đồng USD trong nước giảm mạnh

Tài chính - Ngân hàng 17/11/2023, 09:33

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD vào đầu phiên giao dịch 17/11, giảm 45 đồng, hiện ở mức: 23.971 đồng.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/11: Đồng USD hồi phục nhẹ

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay 16/11: Đồng USD hồi phục nhẹ

Tài chính - Ngân hàng 16/11/2023, 09:33

Diễn biến trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,33%.