Thị giá ở vùng đỉnh, Tổng giám đốc MSR đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu

Tổng giám đốc MSR đăng ký bán cổ phiếu từ 12/1 đến 9/2.

Ông Craig Richard Bradshaw, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu MSR để thu xếp tài chính cá nhân. Giao dịch có thể theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, thời gian mua từ 12/1 đến 9/2.

Tổng giám đốc Masan High-Tech Materials đang sở hữu hơn 4,1 triệu cổ phiếu, tương đương 0,38% vốn doanh nghiệp.

Cổ phiếu MSR đang được giao dịch ở vùng giá đỉnh hơn 25.000 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, ông Craig Richard Bradshaw sẽ thu về khoảng 75 tỷ đồng.

Tháng 11/2020, công ty phát hành riêng lẻ gần 110 triệu cổ phiếu cho Mitsubishi Materials Corporation. Toàn bộ số cổ phiếu trên đã được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung và bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm từ 24/11/2020 đến 24/11/2021.

Số tiền thu được từ đợt phát hành khoảng 2.094 tỷ đồng được doanh nghiệp dùng để góp vốn vào công ty con là Công ty TNHH MTV Tài nguyên Masan Thái Nguyên (2.051.7 tỷ đồng) và thanh toán chi phí liên quan đến giao dịch chào bán (42,6 tỷ đồng).

Về hoạt động kinh doanh, 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần 5.073 tỷ đồng, tăng 35,5%; lãi sau thuế 63 tỷ đồng, giảm 87%.

Tường Như

Theo Người Đồng Hành

Tin Cùng Chuyên Mục