Thủ tướng gỡ vướng cho dự án chống ngập 10.000 tỷ

Chính phủ chấp thuận cho TP.HCM tiếp tục triển khai thực hiện dự án chống ngập 10.000 tỷ nhằm bảo đảm lợi ích kinh tế-xã hội, tránh lãng phí nguồn lực.

Ngày 1/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP về việc tiếp tục triển khai dự án “Giải quyết ngập do triểu khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu - giai đoạn 1”.

Khởi công từ giữa năm 2016 và dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2018, tuy nhiên, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong thủ tục giải ngân, giải phóng mặt bằng, dự án do Tập đoàn Trung Nam làm chủ đầu tư bị trễ hẹn nhiều lần.

Theo Nghị quyết của Chính phủ, dự án chống ngập 10.000 tỷ là dự án quan trọng và cấp bách của TP.HCM. Dự án đã triển khai thực hiện trên 90% khối lượng, nhu cầu giải quyết tình hình ngập lụt ở TP.HCM đang rất cấp bách.

Dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM đứng trước nguy cơ dừng thi công do vướng mắc về việc ký kết phụ lục hợp đồng. Ảnh: Lao động
Dự án chống ngập 10.000 tỷ của TP.HCM đứng trước nguy cơ dừng thi công do vướng mắc về việc ký kết phụ lục hợp đồng. Ảnh: Lao động

Từ đó, Chính phủ chấp thuận về nguyên tắc cho UBND TP.HCM được tiếp tục triển khai thực hiện dự án theo cơ chế đặc thù được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và các thủ tục đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nhằm bảo đảm lợi ích về kinh tế-xã hội, tránh lãng phí nguồn lực đã đầu tư.

Nghị quyết của Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM, chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, tư vấn giám sát theo chức năng, nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về hiệu quả chống ngập của dự án; an toàn của công trình trong quá trình thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm toàn diện trong quá trình tổ chức thực hiện, hoàn thành dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả kinh tế-xã hội của dự án, bảo đảm yêu cầu về chất lượng, an toàn công trình, tiến độ dự án, không để xảy ra thất thoát, tiêu cực, lãng phí ngân sách và tài sản của nhà nước.

Ngoài ra, UBND TP.HCM chịu trách nhiệm thực hiện việc thanh toán cho nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án theo quy định của pháp luật và quy định tại hợp đồng dự án được ký kết đúng pháp luật.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức rà soát, trao đổi, đàm phán với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về giá trị dự án, loại bỏ toàn bộ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định; thống nhất giá trị, tiến độ, điều kiện thanh toán hợp đồng và nội dung cần thiết khác làm cơ sở để ký kết phụ luc hợp đồng theo đúng quy định của pháp luật, không được để thất thoát ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, UBND TP.HCM thống nhất với NHNN và Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) điều chỉnh khoản tái cấp vốn cho vay thực hiện dự án theo đúng quy định trên cơ sở hợp đồng BT, hợp đồng tín dụng đã được các bên điều chỉnh, ký kết và các nội dung cần thiết khác theo quy định.

UBND TP.HCM phối hợp Bộ NN-PTNT nghiệm thu công trình, tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, bảo đảm hiệu quả chống ngập của công trình.

UBND TP.HCM chịu trách nhiệm tổ chức công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán dự án theo đúng quy định; phối hợp với Kiểm toán Nhà nước thực hiện việc kiểm toán dự án sau khi hoàn thành, trong đó phải loại bỏ các chi phí bất hợp lý, không đúng quy định, làm cơ sở tổ chức thanh, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định, bảo đảm lợi ích tối đa của nhà nước, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước.

Nghị quyết Chính phủ nhấn mạnh: “Chính phủ tháo gỡ nhưng phải thực hiện việc thanh toán, quyết toán, kiểm toán theo đúng quy định của pháp luật”.

Đối với những vướng mắc, bất cập, Nghị quyết Chính phủ nêu rõ việc UBND TP.HCM phê duyệt dự án, ký kết hợp đồng BT có những nội dung chưa phù hợp với quy định, đặc biệt là phương án thanh toán cho nhà đầu tư và thẩm quyền quyết định chủ trương sử dụng vốn nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư dự án. Những vấn đề trên thuộc trách nhiệm của UBND TP.HCM và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Vì vậy, Chính phủ yêu cầu UBND TP.HCM chịu trách nhiệm rà soát, khắc phục tối đa các tồn tại pháp lý; nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ và xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đã để xảy ra các sai sót, khuyết điểm trong quá trình triển khai, thực hiện dự án.

Theo Minh Thái

Báo Đất Việt

Tin Cùng Chuyên Mục