VnFinance
Thứ ba, 09/04/2024, 15:30 PM

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng

Lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2023 (ngân sách trung ương (NSTW) ước đạt 34,1% dự toán; ngân sách địa phương (NSĐP) ước đạt 29,3% dự toán).

Bộ Tài chính cho biết, trong tháng 03/2024, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ 03 Đề án và ban hành theo thẩm quyền 9 Thông tư. Kết quả trong quý I/2024, Bộ Tài chính đã hoàn thành 6 Đề án trình Chính phủ và ban hành theo thẩm quyền 12 Thông tư.

Lũy kế thu NSNN quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng

Bộ Tài chính cũng cho biết, tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng, bằng 8,34% dự toán, bằng 71,3% bình quân hai tháng. Trong đó: Thu nội địa thực hiện tháng 3 ước đạt 114,6 nghìn tỷ đồng, bằng 7,94% dự toán, bằng 64,96% bình quân 2 tháng; Thu từ dầu thô thực hiện tháng 3 ước đạt 6 nghìn tỷ đồng, bằng 13,04% dự toán, tăng 22,06% so với bình quân 2 tháng; Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu thực hiện tháng 3 ước đạt 21,2 nghìn tỷ đồng, bằng 10,39% dự toán, tăng 21,34% so với bình quân 2 tháng, trên cơ sở tổng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 31,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8,38% dự toán, tăng 11,62% so bình quân 2 tháng. Hoàn thuế giá trị gia tăng tháng 3 ước đạt 10,2 nghìn tỷ đồng, bằng 5,97% dự toán, bằng 95,7% so bình quân 2 tháng.

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng
Lũy kế thu NSNN quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng (Ảnh minh họa)
 

Như vậy, lũy kế thu NSNN quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2023 (NSTW ước đạt 34,1% dự toán; NSĐP ước đạt 29,3% dự toán). Trong đó:

Thu nội địa: ước đạt 467,5 nghìn tỷ đồng, bằng 32,4% dự toán, tăng 13,5% so cùng kỳ năm 2023. Không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 33,5% dự toán, tăng 9,7% so với cùng kỳ.

Thu dầu thô: đạt 15,8 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% dự toán, tăng 2,1% so cùng kỳ năm 2023. Giá dầu thanh toán bình quân quý I đạt khoảng 85 USD/thùng, tăng 15 USD/thùng so giá dự toán; sản lượng dầu thô thanh toán ước đạt khoảng 2,1 triệu tấn, bằng 24,9% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu: đạt 56,2 nghìn tỷ đồng, bằng 27,5% dự toán, giảm 12,5% so cùng kỳ năm 2023, trên cơ sở: tổng số thu thuế ước đạt 87,7 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, giảm 4,2% so cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 31,6 nghìn tỷ đồng, bằng 18,5% dự toán.

Về chi NSNN, theo số liệu báo cáo cho biết, tổng chi cân đối NSNN tháng 3 ước đạt 140,3 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi quý I/2024 đạt 393,5 nghìn tỷ đồng, bằng 18,6% dự toán, tăng 8,3% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt khoảng 89,9 nghìn tỷ đồng, bằng 13,3% dự toán Quốc hội quyết định, tỷ lệ giải ngân ước 13,67% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng cả về lượng (khoảng 16,7 nghìn tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân so cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 đạt 10,35% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 29,1% dự toán, tăng 16,6%; chi thường xuyên ước đạt 21,5% dự toán, tăng 3,4% so cùng kỳ năm 2023,...

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/3/2024, đã thực hiện phát hành gần 80,2 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, kỳ hạn bình quân 11,53 năm, lãi suất bình quân 2,24%/năm.

Thực hiện trên 200.500 cuộc thanh tra, kiểm tra

Cũng theo thông tin từ Bộ Công Thương, trong quý I/2024, Thanh tra Bộ Tài chính và các đơn vị có chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ đã triển khai thực hiện tổng số 200.557 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm: 14.963 cuộc thanh tra, kiểm tra tại đơn vị; tiến hành kiểm tra 185.594 hồ sơ tại trụ sở cơ quan); kiến nghị xử lý tài chính 19.256.653 triệu đồng; số tiền đã thu nộp NSNN trong kỳ 2.857.474 triệu đồng.

Thanh tra Bộ đã lưu hành 07 Kết luận thanh tra (từ năm 2023 chuyển sang), kết quả kiến nghị xử lý tài chính 1.985.882 triệu đồng, trong đó: kiến nghị nộp NSNN 457.876 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 444 triệu đồng; kiến nghị xử lý tài chính khác 1.527.502 triệu đồng. Các đơn vị đã nộp NSNN trong kỳ 20.856 triệu đồng.

Kết quả trong Quý I năm 2024 toàn hệ thống thuế đã thực hiện 14.628 cuộc thanh tra, kiểm tra (bao gồm 35 cuộc kiểm tra nội bộ); kiểm tra 185.352 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế. Kiến nghị xử lý tài chính 13.726.746 triệu đồng (bao gồm: Kiền nghị nộp NSNN 3.090.464 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 937.881 triệu đồng; Xử lý tài chính khác 9.698.401 triệu đồng). Số tiền đã nộp NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 2.640.558 triệu đồng.

Ngoài ra, quý I năm 2024, hệ thống hải quan đã ban hành 04 kết luận thanh tra chuyên ngành năm trước chuyển sang; thực hiện 441 cuộc kiểm tra sau thông quan; chủ trì, công tác chống buôn lậu đã phối hợp phát hiện, bắt giữ và xử lý 2.475 vụ vi phạm pháp luật Hải quan (tiến hành khởi tố 03 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 18 vụ vi phạm). Tổng số tiền kiến nghị xử lý tài chính 3.542.921 triệu đồng (Trong đó: Nộp NSNN 3.514.789 triệu đồng và xử phạt vi phạm hành chính 28.132 triệu đồng); đã thu vào NSNN (bao gồm cả tiền xử phạt vi phạm hành chính) là 195.321 triệu đồng.


Mua bán hóa đơn trái phép có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền lên đến 10 tỷ đồng
Mua bán hóa đơn trái phép có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền lên đến 10 tỷ đồng
13/06/2024 Tin nóng

Đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp cấu thành Tội trốn thuế có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương
Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương
12/06/2024 Tin nóng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 490/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương từ dự phòng chung,...

Hà Nội sẽ đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
Hà Nội sẽ đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
11/06/2024 Tin nóng

Tháng 8 tới, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2024.

GDP quý II được dự báo tăng 6%
GDP quý II được dự báo tăng 6%
11/06/2024 Tin nóng

Ngân hàng UOB Singapore đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam quý II sẽ tăng lên 6% so với cùng kỳ và dự báo tăng trưởng 6,0% cho năm 2024.

Việt Nam nổi lên như một cường quốc khởi nghiệp của Đông Nam Á
Việt Nam nổi lên như một cường quốc khởi nghiệp của Đông Nam Á
11/06/2024 Tin nóng

Theo báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2024” vừa mới được công bố bởi StartupBlink, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đã lấy lại...

Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố
Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố
07/06/2024 Tin nóng

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1188/UBND-KTN về việc tăng cường công tác chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư...

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thương mại điện tử
Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thương mại điện tử
05/06/2024 Tin nóng

Sáng 5/6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Công Thương. Kết thúc nội dung chất vấn,...

Những dòng sông 'chết' giữa lòng Hà Nội
Những dòng sông "chết" giữa lòng Hà Nội
05/06/2024 Tin nóng

Sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ... từ lâu bị coi là những “dòng sông chết” ở Hà Nội. Đã có nhiều chương trình, đề án để "hồi sinh" các dòng sông này...

Chỉ kiểm toán ở đơn vị chủ đầu tư và ban quản lý dự án
Chỉ kiểm toán ở đơn vị chủ đầu tư và ban quản lý dự án
05/06/2024 Tin nóng

Đối với những sai sót trong đấu thầu thời gian qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định các đơn vị không có vốn nhà nước, nên không phải là đơn vị được kiểm toán...

Những đối tượng nào phải đăng ký thuế?
Những đối tượng nào phải đăng ký thuế?
05/06/2024 Tin nóng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế, trong đó quy định rõ về đối tượng đăng ký thuế.

Bộ Công thương sẽ định danh điện tử chủ shop để chống thất thu thuế
Bộ Công thương sẽ định danh điện tử chủ shop để chống thất thu thuế
04/06/2024 Tin nóng

Đại biểu quốc hội chấn vấn về giải pháp của Bộ Công thương thời gian tới trong việc bảo mật và an toàn thông tin cá nhân, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật,...

Thi vào lớp 10 “khó hơn cả thi vào đại học”!
Thi vào lớp 10 “khó hơn cả thi vào đại học”!
04/06/2024 Tin nóng

Tháng 6, lại đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT, một kỳ thi “khó hơn cả vào đại học” như nhiều vị phụ huynh than phiền. Chuyện này đã kéo dài trong mấy năm nay, chưa có giải pháp nào khả dĩ, mà ngày càng “ách tắc”.

Sân bay Long Thành: Cần đảm bảo tiến độ các Dự án thành phần
Sân bay Long Thành: Cần đảm bảo tiến độ các Dự án thành phần
04/06/2024 Tin nóng

Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sân bay Long Thành) dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026...

Dự báo thời tiết ngày 4/6/2024: Hà Nội có mưa rào và dông, gió nhẹ
Dự báo thời tiết ngày 4/6/2024: Hà Nội có mưa rào và dông, gió nhẹ
04/06/2024 Tin nóng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa đưa ra thông tin dự báo thời tiết ngày 4/6/2024 tại khu vực Hà Nội và cả nước.

Sàn thương mại điện tử phải nộp thuế thay người kinh doanh?
Sàn thương mại điện tử phải nộp thuế thay người kinh doanh?
02/06/2024 Tin nóng

Thông tin về quy định các sàn thương mại điện tử (TMĐT) phải nộp thuế thay cho người kinh doanh gần đây nhận được sự quan tâm của dư luận...

Bộ Tài chính: Tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cứng rắn cảnh báo người nợ thuế
Bộ Tài chính: Tạm hoãn xuất cảnh là biện pháp cứng rắn cảnh báo người nợ thuế
02/06/2024 Tin nóng

Thời gian qua, đã có nhiều trường hợp cá nhân bất ngờ bị cấm xuất cảnh vì nợ thuế mà không hề hay biết. Có ý kiến cho rằng, quy định này cần thiết...

Hà Nội: Quyết tâm khởi công ít nhất một dự án nhà ở xã hội trước tháng 10/2024
Hà Nội: Quyết tâm khởi công ít nhất một dự án nhà ở xã hội trước tháng 10/2024
01/06/2024 Tin nóng

Ngày 30/5, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp nghe báo cáo về công tác lựa chọn nhà đầu tư một số dự án đầu tư xây dựng...

5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD
5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD
31/05/2024 Tin nóng

Số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29/5 cho thấy, 5 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,53 tỷ USD, tăng 16,6% so với...

Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất
Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế giá trị gia tăng nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất
30/05/2024 Tin nóng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng từ ngày 01/07/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance