VnFinance
Thứ ba, 08/11/2022, 23:33 PM

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh ra sao?

Phần lớn kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều diễn biến trái chiều do phụ thuộc vào sự biến động của ‘chi phí’.

doanh-nghiep-bao-hiem

Lợi nhuận quý 3 tăng trưởng tích cực

Phần lớn các doanh nghiệp bảo hiểm có lợi nhuận tăng trưởng trong quý 3/2022 đều phụ thuộc vào sự biến động của chi phí quản lý, hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tại Tổng CTCP Bảo Minh (mã: BMI), doanh thu phí bảo hiểm quý 3/2022 tăng 48%, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng 75%, khiến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 39%, đạt gần 1.173 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 30%, đạt hơn 38 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động đầu tư tài chính của BMI thu về lãi thuần hơn 80 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lợi nhuận gộp từ đầu tư bất động sản của BMI tuy khiêm tốn ở mức gần 2 tỷ đồng, nhưng tăng mạnh 83% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là những yếu tố giúp lợi nhuận ròng của BMI đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, dù chi phí quản lý tăng 52%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BMI ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt hơn 257 tỷ đồng và gần 224 tỷ đồng, tăng 11% và 19% so với cùng kỳ. Kết quả có được nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư bất động sản ghi nhận lợi nhuận gộp lần lượt tăng 26% và 27%.

bao-hiem-MIG

Cũng ăn nên làm ra trong quý 3/2022 là Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (mã: MIG). Theo đó, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm đạt 887 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 15% so với cùng kỳ từ 40 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng.

Chi phí hoạt kinh doanh bảo hiểm cũng tăng gần 60% từ 459 tỷ đồng lên 732 tỷ đồng, còn chi phí hoạt động tài chính tăng gấp 2,3 lần lên 2,1 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, tổng lợi nhuận sau thuế của Bảo hiểm Quân đội đạt 51 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng năm 2022 khoản lãi của công ty lại đi xuống do chi phí hoạt động tăng cao. MIC ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm đạt gần 2.540 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi nhận mức tăng 42% lên 2.154 tỷ đồng. Do tốc độ tăng của chi phí nhanh hơn doanh thu nên MIC ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế giảm 9% so với cùng kỳ, đạt 135 tỷ đồng.

Năm 2022, Bảo hiểm Quân đội đặt chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng tối thiểu 40%, lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 35% so với kết quả kinh doanh năm 2021. Tính kết quả quý 3/2022, công ty đang duy trì tốt mục tiêu doanh thu.

Tương tự, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (mã: BLI) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng.

Theo đó, quý 3/2022 doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm tăng 11%, đạt gần 282 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 17% so cùng kỳ, đạt gần 185 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI đi ngang so cùng kỳ, đạt hơn 97 tỷ đồng.  Hoạt động đầu tư tài chính của BLI có lợi nhuận giảm 7%, còn hơn 21 tỷ đồng. Dù vậy, doanh nghiệp bảo hiểm này vẫn lãi ròng 54 tỷ đồng, tăng 8% nhờ chi phí quản lý giảm 11% về mức 51 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, dù hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lãi thuần đi lùi 10% nhưng BLI thu về hơn 130 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước nhờ lãi từ hoạt động đầu tư tài chính.

Gánh nặng chi phí khiến lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm đi lùi

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm, thậm chí là thua lỗ do phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính gặp bất lợi vì chi phí ‘leo thang’, đặc biệt chi phí quản lý tăng mạnh.

loi-nhuan-tai-tap-doan-bao-viet

Điển hình tại ‘ông lớn’ Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) ghi nhận lãi ròng quý 3/2022 giảm 14%, còn hơn 384 tỷ đồng do lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm đến 93% so với cùng kỳ, chỉ còn vỏn vẹn hơn 18 tỷ đồng (nguyên nhân do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là gánh nặng với hơn 10.030 tỷ đồng, tăng 15% - cao hơn mức tăng của doanh thu phí bảo hiểm thuần).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BVH đạt hơn 492 tỷ đồng lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm, giảm 20% so cùng kỳ; trong khi lợi nhuận đầu tư tài chính gần như đi ngang, đạt hơn 5.940 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận ròng của BVH giảm 13%, xuống còn 1.187 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã: BIC) cũng tiếp tục có quý kinh doanh đi lùi.

Cụ thể, quý 3/2022, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC có doanh thu thuần tăng 43% so với cùng kỳ, đạt gần 691 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 33% và chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm nhẹ 5%. Dù vậy, chi phí tăng cao hơn doanh thu thuần, với mức tăng 69%, khiến lãi gộp giảm 5% còn hơn 161 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động đầu tư tài chính chỉ tăng nhẹ 4%, đạt hơn 71 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đến 57%, lên gần 156 tỷ đồng. Do vậy, lãi ròng quý 3 của BIC giảm 47%, còn gần 57 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, với lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm đi ngang và lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 17%, BIC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 177 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.

Cùng cảnh ngộ, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, mã: ABI) ghi nhận lãi sau thuế quý 3/2022 giảm 43% xuống còn hơn 69 tỷ đồng do lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm giảm 20% còn gần 177 tỷ đồng cộng thêm chi phí quản lý tăng 25% lên hơn 124 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ABI thu về gần 169 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 42% so cùng kỳ, chủ yếu do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí quản lý lần lượt tăng 28% và 9%.

loi-nhuan-abi

Thậm chí, Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (mã: AIC) còn làm ăn thua lỗ trong quý 3/2022.

Cụ thể, quý 3/2022, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của AIC có lợi nhuận gộp giảm đến 74% so cùng kỳ, còn hơn 13 tỷ đồng. Thêm nữa, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm mạnh 72%, còn gần 6 tỷ đồng chủ yếu không còn được hoàn nhập chi phí đầu tư tài chính như cùng kỳ năm trước. Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm này lỗ ròng hơn 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gần 10 tỷ đồng.

Giải trình các nguyên nhân trên, AIC cho biết trong quý 3 năm nay, tỷ lệ bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tăng mạnh do cùng kỳ năm trước áp dụng lệnh giãn cách phòng chống dịch COVID-19 nên hoạt động đi lại và dịch vụ vận chuyển bị hạn chế giúp tỷ lệ bồi thường thấp hơn so với năm 2022.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán quý 3/2022 không thuận lợi so với cùng kỳ năm trước nên phần trích lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán tăng khiến lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm sâu.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm 21% so cùng kỳ, còn gần 95 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận ròng giảm 27% so với cùng kỳ, còn hơn 9 tỷ đồng dù lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng mạnh 80%, đạt hơn 108 tỷ đồng.

Năm 2022, AIC đặt mục tiêu đạt 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 4 lần thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 50% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng nhưng do lỗ trong quý 3 nên tỷ lệ thực hiện trong 9 tháng thu hẹp về chỉ còn 14%.


Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 7/12: Chủ tịch Hodeco (HDC) hoàn tất mua vào 200.000 cổ phiếu; APG bị xử phạt gần 1 tỷ đồng; DIG chào bán 100 triệu cổ phiếu

Bình Dương: Gần 290.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm
Bình Dương: Gần 290.000 lao động bị tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm
07/12/2022 Doanh nghiệp

Do ảnh hưởng từ thị trường thế giới khó khăn, vừa qua nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã tiến hành tạm hoãn hợp đồng, giảm giờ làm việc của người lao...

Vốn hóa Vingroup tăng thêm 17.000 tỷ đồng sau tin Vinfast chuẩn bị IPO trên sàn chứng khoán Mỹ
Vốn hóa Vingroup tăng thêm 17.000 tỷ đồng sau tin Vinfast chuẩn bị IPO trên sàn chứng khoán Mỹ
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tính từ đáy hồi giữa tháng 11, cổ phiếu VIC đã tăng hơn 34% thị giá tương ứng giá trị vốn hóa thị trường có thêm gần 70.000 tỷ đồng sau một tháng,...

Về đích sớm năm 2022, Dược Hậu Giang (DHG) đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.130 tỷ đồng năm 2023
Về đích sớm năm 2022, Dược Hậu Giang (DHG) đặt mục tiêu lãi trước thuế 1.130 tỷ đồng năm 2023
07/12/2022 Doanh nghiệp

9 tháng đầu năm 2022, Dược Hậu Giang lãi ròng 752 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 10% mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

NovaGroup bị bán giải chấp 40 triệu cổ phiếu NVL ngay trong phiên thị giá tăng trần với thanh khoản thoả thuận kỷ lục
NovaGroup bị bán giải chấp 40 triệu cổ phiếu NVL ngay trong phiên thị giá tăng trần với thanh khoản thoả thuận kỷ lục
07/12/2022 Doanh nghiệp

Những tưởng phiên 30/11 ghi nhận thoả thuận đột biến tại cổ phiếu NVL là do hoạt động thoái vốn chủ động của NovaGroup, song lượng không nhỏ cổ phần...

Hé lộ tâm thư ông Phạm Nhật Vượng viết gửi nhà đầu tư trong hồ sơ IPO tại Mỹ của VinFast
Hé lộ tâm thư ông Phạm Nhật Vượng viết gửi nhà đầu tư trong hồ sơ IPO tại Mỹ của VinFast
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã gửi thư tới các nhà đầu tư tiềm năng về hành trình của VinFast cũng như lan tỏa “tinh thần VinFast” tới tất cả mọi người.

Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao các điều kiện đầu tư tại Việt Nam
Các doanh nghiệp Hàn Quốc đánh giá cao các điều kiện đầu tư tại Việt Nam
07/12/2022 Doanh nghiệp

Tỉnh trưởng Kim Dong Yeon nhấn mạnh, các doanh nghiệp của tỉnh Gyeonggi đánh giá cao các điều kiện đầu tư tại Việt Nam, nơi có lực lượng lao động làm việc chăm chỉ...

Vinfast công bố nộp hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành lần đầu ra công chúng
Vinfast công bố nộp hồ sơ niêm yết đăng ký phát hành lần đầu ra công chúng
07/12/2022 Doanh nghiệp

Ngày 7/12/2022 – VinFast Trading & Investment Pte. Ltd. công bố đã nộp hồ sơ đăng ký theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ để phát hành cổ phiếu...

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp
06/12/2022 Doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 6/12: Chứng khoán Trí Việt: Biến động nhân sự cấp cao; Phát Đạt giải trình việc cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên
Trung Nam Group: Tài sản hơn 41.000 tỷ, phải vay 6,9 tỷ để… trả lương nhân viên
06/12/2022 Doanh nghiệp

Dù sở hữu tổng tài sản lên đến 41.112 tỷ đồng và toàn hệ thống phát hành trái phiếu hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng Trung Nam Group vẫn phải vay 6,9 tỷ đồng để trả lương cho cán bộ nhân viên.

'Shark' Thủy phủ nhận tin đồn làm hồ sơ định cư ở châu Âu, mong NĐT giảm lãi suất, cho thêm cơ hội và thời...
"Shark" Thủy phủ nhận tin đồn làm hồ sơ định cư ở châu Âu, mong NĐT giảm lãi suất, cho thêm cơ hội và thời...
06/12/2022 Doanh nghiệp

Ông Thủy hứa sẽ mở lại nhanh nhất các trung tâm tiếng Anh hiện có và hướng tới phát triển mạnh dần sang thị trường Campuchia, các nước Đông Nam Á, Dubai và Nam Phi…

Mỹ và châu Âu đau đầu vì lạm phát cao ngất ngưởng: Trung Quốc vẫn 'bình chân như vại' với chỉ số thấp kì lạ...
Mỹ và châu Âu đau đầu vì lạm phát cao ngất ngưởng: Trung Quốc vẫn "bình chân như vại" với chỉ số thấp kì lạ...
06/12/2022 Doanh nghiệp

Mức độ lạm phát của Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các nền kinh tế phát triển lớn có thể chủ yếu là do sự khác biệt giữa chu kỳ kinh tế của nước...

Bổ sung nhiều loại trái phiếu được phép lưu ký và sử dụng tại Ngân hàng
Bổ sung nhiều loại trái phiếu được phép lưu ký và sử dụng tại Ngân hàng
06/12/2022 Doanh nghiệp

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa ký ban hành Thông tư số 16/2022/TT-NHNN quy định việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vì sao Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận năm 2022?
Vì sao Petrolimex đề xuất giảm 90% mục tiêu lợi nhuận năm 2022?
06/12/2022 Doanh nghiệp

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) dự kiến họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 lần 2 để xin ý kiến cổ đông về một số vấn đề. Trong đó, Petrolimex...

2 tháng, PVI nhận liên tiếp 2 án phạt của của Cục Thuế Hà Nội 
2 tháng, PVI nhận liên tiếp 2 án phạt của của Cục Thuế Hà Nội 
06/12/2022 Doanh nghiệp

Công ty CP PVI vừa công bố quyết định của Cục Thuế Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Như vậy chỉ trong vòng 2 tháng, PVI nhận liên tiếp...

Bamboo Capital rót thêm 500 tỷ đồng vào công ty năng lượng tái tạo BCG Energy
Bamboo Capital rót thêm 500 tỷ đồng vào công ty năng lượng tái tạo BCG Energy
06/12/2022 Doanh nghiệp

Bamboo Capital thông qua việc góp vốn bổ sung vào BCG Energy với giá trị vốn góp bổ sung là 500 tỷ đồng, chiếm 71,18% vốn điều lệ của BCG Energy.

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 5/12: Chứng khoán VFS rút hồ sơ niêm yết; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2
Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 5/12: Chứng khoán VFS rút hồ sơ niêm yết; hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu GE2
05/12/2022 Doanh nghiệp

Tin doanh nghiệp nổi bật ngày 5/12: Công ty chứng khoán VFS quyết định rút hồ sơ niêm yết; chủ tịch HĐQT Xi măng Sài Sơn đăng ký mua vào 20 triệu cổ phiếu

Vinamilk - Doanh nghiệp F&B duy nhất trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 11 năm liền
Vinamilk - Doanh nghiệp F&B duy nhất trong top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 11 năm liền
05/12/2022 Doanh nghiệp

Ngày 1/12, Vinamilk đã được vinh danh ở Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022” do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư công bố trong Hội nghị...

Cuộc đua bất tận giữa FPT Retail và TGDĐ: người làm trùm mảng bán lẻ di động, kẻ 'bứt tốc' như vũ bão cho đối...
Cuộc đua bất tận giữa FPT Retail và TGDĐ: người làm trùm mảng bán lẻ di động, kẻ 'bứt tốc' như vũ bão cho đối...
05/12/2022 Doanh nghiệp

Cũng giống như trận chiến giữa Amazon và Walmart ở Mỹ, chiến trường của FPT và TGDĐ tại Việt Nam chưa bao giờ hết khốc liệt....VnFinance