VnFinance
Thứ ba, 08/11/2022, 23:33 PM

9 tháng đầu năm, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ kinh doanh ra sao?

Phần lớn kết quả kinh doanh tại các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều diễn biến trái chiều do phụ thuộc vào sự biến động của ‘chi phí’.

doanh-nghiep-bao-hiem

Lợi nhuận quý 3 tăng trưởng tích cực

Phần lớn các doanh nghiệp bảo hiểm có lợi nhuận tăng trưởng trong quý 3/2022 đều phụ thuộc vào sự biến động của chi phí quản lý, hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Tại Tổng CTCP Bảo Minh (mã: BMI), doanh thu phí bảo hiểm quý 3/2022 tăng 48%, trong khi chi phí nhượng tái bảo hiểm tăng 75%, khiến doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 39%, đạt gần 1.173 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp tăng 30%, đạt hơn 38 tỷ đồng.

Trong kỳ, hoạt động đầu tư tài chính của BMI thu về lãi thuần hơn 80 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lợi nhuận gộp từ đầu tư bất động sản của BMI tuy khiêm tốn ở mức gần 2 tỷ đồng, nhưng tăng mạnh 83% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là những yếu tố giúp lợi nhuận ròng của BMI đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ, dù chi phí quản lý tăng 52%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BMI ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt hơn 257 tỷ đồng và gần 224 tỷ đồng, tăng 11% và 19% so với cùng kỳ. Kết quả có được nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư bất động sản ghi nhận lợi nhuận gộp lần lượt tăng 26% và 27%.

bao-hiem-MIG

Cũng ăn nên làm ra trong quý 3/2022 là Tổng công ty Bảo hiểm Quân đội (mã: MIG). Theo đó, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm đạt 887 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính tăng 15% so với cùng kỳ từ 40 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng.

Chi phí hoạt kinh doanh bảo hiểm cũng tăng gần 60% từ 459 tỷ đồng lên 732 tỷ đồng, còn chi phí hoạt động tài chính tăng gấp 2,3 lần lên 2,1 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, tổng lợi nhuận sau thuế của Bảo hiểm Quân đội đạt 51 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng năm 2022 khoản lãi của công ty lại đi xuống do chi phí hoạt động tăng cao. MIC ghi nhận doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm đạt gần 2.540 tỷ đồng, tăng trưởng 37% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm ghi nhận mức tăng 42% lên 2.154 tỷ đồng. Do tốc độ tăng của chi phí nhanh hơn doanh thu nên MIC ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế giảm 9% so với cùng kỳ, đạt 135 tỷ đồng.

Năm 2022, Bảo hiểm Quân đội đặt chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng tối thiểu 40%, lợi nhuận tăng trưởng tối thiểu 35% so với kết quả kinh doanh năm 2021. Tính kết quả quý 3/2022, công ty đang duy trì tốt mục tiêu doanh thu.

Tương tự, Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (mã: BLI) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng.

Theo đó, quý 3/2022 doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm tăng 11%, đạt gần 282 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 17% so cùng kỳ, đạt gần 185 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI đi ngang so cùng kỳ, đạt hơn 97 tỷ đồng.  Hoạt động đầu tư tài chính của BLI có lợi nhuận giảm 7%, còn hơn 21 tỷ đồng. Dù vậy, doanh nghiệp bảo hiểm này vẫn lãi ròng 54 tỷ đồng, tăng 8% nhờ chi phí quản lý giảm 11% về mức 51 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, dù hoạt động kinh doanh bảo hiểm có lãi thuần đi lùi 10% nhưng BLI thu về hơn 130 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước nhờ lãi từ hoạt động đầu tư tài chính.

Gánh nặng chi phí khiến lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm đi lùi

Ở chiều ngược lại, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận kết quả kinh doanh ảm đạm, thậm chí là thua lỗ do phần lớn hoạt động kinh doanh bảo hiểm và đầu tư tài chính gặp bất lợi vì chi phí ‘leo thang’, đặc biệt chi phí quản lý tăng mạnh.

loi-nhuan-tai-tap-doan-bao-viet

Điển hình tại ‘ông lớn’ Tập đoàn Bảo Việt (mã: BVH) ghi nhận lãi ròng quý 3/2022 giảm 14%, còn hơn 384 tỷ đồng do lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm đến 93% so với cùng kỳ, chỉ còn vỏn vẹn hơn 18 tỷ đồng (nguyên nhân do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tiếp tục là gánh nặng với hơn 10.030 tỷ đồng, tăng 15% - cao hơn mức tăng của doanh thu phí bảo hiểm thuần).

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BVH đạt hơn 492 tỷ đồng lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm, giảm 20% so cùng kỳ; trong khi lợi nhuận đầu tư tài chính gần như đi ngang, đạt hơn 5.940 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận ròng của BVH giảm 13%, xuống còn 1.187 tỷ đồng.

Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (mã: BIC) cũng tiếp tục có quý kinh doanh đi lùi.

Cụ thể, quý 3/2022, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BIC có doanh thu thuần tăng 43% so với cùng kỳ, đạt gần 691 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 33% và chi phí nhượng tái bảo hiểm giảm nhẹ 5%. Dù vậy, chi phí tăng cao hơn doanh thu thuần, với mức tăng 69%, khiến lãi gộp giảm 5% còn hơn 161 tỷ đồng.

Trong khi đó, hoạt động đầu tư tài chính chỉ tăng nhẹ 4%, đạt hơn 71 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp lại tăng đến 57%, lên gần 156 tỷ đồng. Do vậy, lãi ròng quý 3 của BIC giảm 47%, còn gần 57 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2022, với lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm đi ngang và lợi nhuận hoạt động tài chính giảm 17%, BIC ghi nhận lợi nhuận ròng hơn 177 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ.

Cùng cảnh ngộ, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, mã: ABI) ghi nhận lãi sau thuế quý 3/2022 giảm 43% xuống còn hơn 69 tỷ đồng do lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm giảm 20% còn gần 177 tỷ đồng cộng thêm chi phí quản lý tăng 25% lên hơn 124 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ABI thu về gần 169 tỷ đồng lợi nhuận ròng, giảm 42% so cùng kỳ, chủ yếu do chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm và chi phí quản lý lần lượt tăng 28% và 9%.

loi-nhuan-abi

Thậm chí, Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (mã: AIC) còn làm ăn thua lỗ trong quý 3/2022.

Cụ thể, quý 3/2022, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của AIC có lợi nhuận gộp giảm đến 74% so cùng kỳ, còn hơn 13 tỷ đồng. Thêm nữa, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm mạnh 72%, còn gần 6 tỷ đồng chủ yếu không còn được hoàn nhập chi phí đầu tư tài chính như cùng kỳ năm trước. Do đó, doanh nghiệp bảo hiểm này lỗ ròng hơn 25 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gần 10 tỷ đồng.

Giải trình các nguyên nhân trên, AIC cho biết trong quý 3 năm nay, tỷ lệ bồi thường của nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới tăng mạnh do cùng kỳ năm trước áp dụng lệnh giãn cách phòng chống dịch COVID-19 nên hoạt động đi lại và dịch vụ vận chuyển bị hạn chế giúp tỷ lệ bồi thường thấp hơn so với năm 2022.

Ngoài ra, thị trường chứng khoán quý 3/2022 không thuận lợi so với cùng kỳ năm trước nên phần trích lập dự phòng tổn thất đầu tư chứng khoán tăng khiến lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm sâu.

Tính chung 9 tháng đầu năm, lợi nhuận gộp từ kinh doanh bảo hiểm giảm 21% so cùng kỳ, còn gần 95 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận ròng giảm 27% so với cùng kỳ, còn hơn 9 tỷ đồng dù lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng mạnh 80%, đạt hơn 108 tỷ đồng.

Năm 2022, AIC đặt mục tiêu đạt 68 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 4 lần thực hiện năm 2021. So với kế hoạch này, Công ty đã thực hiện được 50% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng nhưng do lỗ trong quý 3 nên tỷ lệ thực hiện trong 9 tháng thu hẹp về chỉ còn 14%.


Công ty của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi đi lùi
Công ty của 'vua hàng hiệu' Johnathan Hạnh Nguyễn báo lãi đi lùi
24/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, UPCoM: mã chứng khoán SAS), công bố báo cáo tài chính quý II 2024, ghi nhận lãi ròng 67 tỷ đồng, suy giảm 10% so cùng kỳ.

Nam Long có lãi trở lại trong quý II/2024
Nam Long có lãi trở lại trong quý II/2024
24/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Nam Long (mã chứng khoán NLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024, báo lãi sau thuế đạt 159,8 tỷ đồng, giảm 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái...

Quốc Cường Gia Lai có Tổng giám đốc mới
Quốc Cường Gia Lai có Tổng giám đốc mới
23/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) vừa thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Cường làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty sau khi bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt giữ.

Ông lớn ngành hóa chất DGC ghi nhận doanh thu thuần quý II/2024 tăng 3,7%, tiền gửi ngân hàng hơn 9.700 tỷ đồng
Ông lớn ngành hóa chất DGC ghi nhận doanh thu thuần quý II/2024 tăng 3,7%, tiền gửi ngân hàng hơn 9.700 tỷ đồng
23/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: mã chứng khoán DGC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024 ghi nhận doanh thu thuần quý II 2024 tăng 3,7%...

Địa ốc Hoàng Quân: Chủ tịch HĐQT bị hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp nợ thuế, ngân hàng rao bán loạt chung cư...
Địa ốc Hoàng Quân: Chủ tịch HĐQT bị hoãn xuất cảnh vì doanh nghiệp nợ thuế, ngân hàng rao bán loạt chung cư...
23/07/2024 Doanh nghiệp

Agribank vừa rao bán 28 căn hộ chung cư thuộc dự án Cherry Apartment để thu hồi nợ do Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân...

Công ty Dược lớn nhất sàn báo lãi thấp nhất trong vòng ba quý, cầm hơn 2.700 tỷ đồng tiền mặt
Công ty Dược lớn nhất sàn báo lãi thấp nhất trong vòng ba quý, cầm hơn 2.700 tỷ đồng tiền mặt
23/07/2024 Doanh nghiệp

Quý II/2024, Công ty Dược Hậu Giang báo lãi sau thuế 192 tỷ đồng, giảm 27% với quý II/2023. Đây cũng là mức lãi quý thấp nhất trong vòng ba quý.

Sáu tháng đầu năm Tập đoàn Cao su Việt Nam hoàn thành hơn 40% kế hoạch
Sáu tháng đầu năm Tập đoàn Cao su Việt Nam hoàn thành hơn 40% kế hoạch
23/07/2024 Doanh nghiệp

Sáu tháng đầu năm 2024 doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (MCK: GVR) đạt trên 10.000 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất ước đạt 1900 tỷ đồng,...

Một lãnh đạo Đất Xanh Services xin từ nhiệm mọi chức vụ
Một lãnh đạo Đất Xanh Services xin từ nhiệm mọi chức vụ
22/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh (Đất Xanh Services, mã chứng khoán DXS) vừa công bố thông tin ông Phạm Anh Khôi có đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban Kiểm toán vào ngày 19 7 2024.

Quốc Cường Gia Lai chính thức phản hồi việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố
Quốc Cường Gia Lai chính thức phản hồi việc bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố
22/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty CP Quốc Cường Gia Lai (mã chứng khoán: QCG) vừa có thông báo gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về việc bà Nguyễn Thị Như Loan – Tổng Giám đốc bị khởi tố và tạm giam để phục vụ điều tra.

Sợi Thế Kỷ báo lỗ lợi nhuận 'lao dốc'
Sợi Thế Kỷ báo lỗ lợi nhuận 'lao dốc'
22/07/2024 Doanh nghiệp

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 của CTCP Sợi Thế Kỷ (Mã chứng khoán STK) ghi nhận doanh thu thuần giảm 25% so với cùng kỳ còn 303 tỷ đồng do doanh số...

Bamboo Capital khởi công nhà máy đốt rác phát điện tại Thành phố Hồ Chí Minh
Bamboo Capital khởi công nhà máy đốt rác phát điện tại Thành phố Hồ Chí Minh
22/07/2024 Doanh nghiệp

Ngày 20/7, Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà máy đốt rác phát điện Tâm Sinh Nghĩa tại xã Thái Mỹ...

Bất động sản Phát Đạt thực hiện 12% kế hoạch năm sau 6 tháng, nói không với nợ trái phiếu
Bất động sản Phát Đạt thực hiện 12% kế hoạch năm sau 6 tháng, nói không với nợ trái phiếu
21/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) lãi sau thuế gần 50 tỷ đồng trong quý II/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Phát Đạt ghi nhận hơn 170...

Tại sao Chứng khoán APG bị đình chỉ hoạt động 4 tháng?
Tại sao Chứng khoán APG bị đình chỉ hoạt động 4 tháng?
20/07/2024 Chứng khoán

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Chứng khoán APG ( APG) số tiền hơn 500 triệu đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 4 tháng do vi phạm báo cáo dự kiến giao dịch.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Chưa xong hạ tầng đã bàn giao nhà, Hodeco bị phạt 900 triệu đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu: Chưa xong hạ tầng đã bàn giao nhà, Hodeco bị phạt 900 triệu đồng
20/07/2024 Doanh nghiệp

Thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1854/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính...

Bắt tạm giam Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
Bắt tạm giam Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
19/07/2024 Doanh nghiệp

Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Thái nguyên: Điểm danh 24 doanh nghiệp nợ trên 200 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước
Thái nguyên: Điểm danh 24 doanh nghiệp nợ trên 200 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước
19/07/2024 Doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, Chi cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế...

FPT: Lợi nhuận trước thuế quý II/2024 tăng 20%
FPT: Lợi nhuận trước thuế quý II/2024 tăng 20%
19/07/2024 Doanh nghiệp

FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II 2024 đạt 2.664 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm trước lên 1.874 tỷ đồng.

Vinhomes báo lãi hơn 10.600 tỷ đồng trong quý II/2024
Vinhomes báo lãi hơn 10.600 tỷ đồng trong quý II/2024
19/07/2024 Doanh nghiệp

Tính riêng quý II 2024, Vinhomes ghi nhận lãi sau thuế hơn 10.600 tỷ đồng - gấp gần 11,8 lần quý đầu năm và cao gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Một công ty chứng khoán báo lãi trước thuế quý II hơn 147 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2024
Một công ty chứng khoán báo lãi trước thuế quý II hơn 147 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2024
19/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Rồng Việt - VDSC (HoSE: Mã chứng khoán VDS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024 với tổng doanh thu đạt 307,7 tỷ đồng, tăng gần 64% so với...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance