VnFinance
Thứ bảy, 10/02/2024, 10:40 AM

ConocoPhillips công bố kết quả kinh doanh Qúy 4/2023

Ngày 8/2, hãng dầu khí đa quốc gia ConocoPhillips (mã NYSE: COP) đã công bố thông cáo báo chí cho các cổ đông doanh thu ròng Q4/2023 là 3,0 tỷ USD, tương đương 2,52 USD mỗi cổ phiếu so với doanh thu ròng Q4/2022 là 3,2 tỷ USD, tương đương 2,61 USD mỗi cổ phiếu.

ConocoPhillips công bố kết quả kinh doanh Qúy 4/2023

Không bao gồm các khoản mục đặc biệt, doanh thu ròng đã điều chỉnh trong Q4/2023 chỉ là 2,9 tỷ USD, tương đương 2,40 USD mỗi cổ phiếu, so với doanh thu điều chỉnh trong Q4/2022 là 3,4 tỷ USD, hay 2,71 USD mỗi cổ phiếu. Các khoản mục đặc biệt trong quý hiện tại bao gồm lợi ích liên quan đến việc hoàn nhập khoản dự phòng thuế mà được bù đắp một phần bằng khoản lỗ trên các hợp đồng ngoại hối.

ConocoPhillips hoạt động trên khắp toàn cầu tập trung các dự án ở tiểu bang Alaska, dự án Lower 48 ở Hoa Kỳ, Na Uy và một số quốc gia ở Châu Á - Thái Bình Dương và khu vực Trung Đông, đã báo cáo doanh thu ròng trong Q4/2023 giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù vậy, ConocoPhillips vẫn đã đạt được mức sản xuất kỷ lục và duy trì chương trình hoàn vốn mạnh mẽ.

Ông Ryan Lance, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành ConocoPhillips cho biết: “Trong năm 2023, ConocoPhillips tiếp tục chứng tỏ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính mạnh mẽ, thực hiện đề xuất giá trị tập trung vào lợi nhuận của chúng tôi. Chúng tôi đã đạt được sản lượng khai thác kỷ lục, đạt được một số cột mốc quan trọng trong hoạt động toàn cầu của mình và trả lại 11 tỷ USD cho các cổ đông. ConocoPhillips cũng tiếp tục nâng cao danh mục đầu tư của mình bằng cách tận dụng cơ hội mua lại 50% còn lại của Surmont, đạt được quyết định đầu tư cuối cùng vào dự án Willow ở tiểu bang Alaska và tiếp tục phát triển chiến lược LNG toàn cầu. ConocoPhillips vẫn cam kết thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm: đáp ứng nhu cầu về lộ trình chuyển đổi năng lượng một cách có trách nhiệm và đáng tin cậy, mang lại lợi nhuận cạnh tranh về vốn đầu tư tài chính, đồng thời tham vọng đạt được lượng phát thải CO₂ròng bằng 0 trong các hoạt động sản xuất kinh doanh. Danh mục đầu tư có chiều sâu, bền vững và đa dạng của ConocoPhillips tiếp tục tạo ra dòng tiền mạnh mẽ, cho phép khởi đầu một năm mới với mục tiêu hoàn vốn 9 tỷ USD”.

Tính chung, doanh thu ròng cả năm 2023 là 11,0 tỷ USD, tương đương 9,06 USD mỗi cổ phiếu so với mức doanh thu cả năm 2022 là 18,7 tỷ USD, tương đương 14,57 USD mỗi cổ phiếu. Không bao gồm các khoản mục đặc biệt, doanh thu ròng đã điều chỉnh cả năm 2023 là 10,6 tỷ USD, tương đương 8,77 USD mỗi cổ phiếu so với thu nhập điều chỉnh cả năm 2022 là 17,3 tỷ USD tương đương 13,52 USD mỗi cổ phiếu.

Tóm tắt kết quả kinh doanh năm 2023

Dòng tiền mặt được tạo ra từ hoạt động kinh doanh là 20,0 tỷ USD và từ hoạt động (cash from operations-CFO) là 21,3 tỷ USD. ConocoPhillips đã phân phối 11,0 tỷ USD cho các cổ đông thông qua khuôn khổ ba cấp, bao gồm 5,6 tỷ USD thông qua cổ tức thông thường và lợi tức tiền mặt thay đổi (variable return of cash -VROC) và 5,4 tỷ USD thông qua mua lại cổ phiếu.

Đạt được 17% lợi nhuận trên vốn sử dụng. Lợi nhuận đã điều chỉnh bằng tiền mặt là 19% trên vốn sử dụng.

Kết thúc năm với dòng tiền mặt và khoản đầu tư ngắn hạn: 6,9 tỷ USD.

Cung cấp tổng sản lượng kỷ lục cả năm của ConocoPhillips và mỏ dầu khí Lower 48 lần lượt là 1.826 nghìn thùng dầu tương đương mỗi ngày (MBOED) và 1.067 MBOED.

Mua 50% tiền lãi còn lại ở mở dầu cát Surmont (tỉnh bang Alberta, Canada) với giá khoảng 2,7 tỷ USD cũng như các khoản thanh toán dự phòng trong tương lai lên tới 0,4 tỷ CAD (0,3 tỷ USD).

Đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho dự án khoan thăm dò khai thác dầu khí Willow (tiểu bang Alaska).

Thúc đẩy chiến lược LNG toàn cầu thông qua việc mở rộng dự án ở Qatar, FID tại Port Arthur LNG, các thỏa thuận tái cấp khí ở Hà Lan và các thỏa thuận bao tiêu ở Mexico.

Đạt sản lượng đầu tiên tại một số tuyến nối ngầm dưới biển ở Na Uy, Surmont Pad 267 ở Canada và Bột Hải Giai đoạn 4B ở Trung Quốc.

Bắt đầu khởi động ở giai đoạn thứ hai của cơ sở xử lý trung tâm Montney ở Canada.

Được trao tặng danh hiệu Lộ trình Tiêu chuẩn Vàng bởi Oil and Gas Methane Partnership 2.0.

Đẩy nhanh mục tiêu giảm cường độ phát thải khí nhà kính GHG của hãng đến năm 2030 từ 40-50% tăng lên 50-60% theo sử dụng dữ liệu cơ sở năm 2016.

Cập nhật hoàn vốn

ConocoPhillips đã công bố kế hoạch hoàn trả vốn vào năm 2024 cho các cổ đông trị giá 9 tỷ USD; công bố mức cổ tức thông thường là 0,58 USD trên mỗi cổ phiếu và VROC là 0,20 USD trên mỗi cổ phiếu, cả hai đều được trả vào ngày 1/3/2024 cho các cổ đông có danh sách vào thời điểm kết thúc hoạt động kinh doanh vào ngày 19/2/2024.

Đánh giá kết quả kinh doanh Q4/2023

Sản lượng khai thác đạt 1.902 MBOED, tăng 144 MBOED so với cùng kỳ năm trước. Sau khi điều chỉnh các tác động từ việc mua lại và chuyển nhượng tài sản đã đóng thì sản lượng trong Q4/2023 đã tăng 75 MBOED tương đương 4% so với cùng kỳ năm trước.

Mỏ dầu khí Lower 48 đã sản xuất 1.086 MBOED, bao gồm 750 MBOED từ Lưu vực Permian, 211 MBOED từ mỏ dầu đá phiến Eagle Ford (tiểu bang Texas) và 110 MBOED từ dự án đường ống dẫn Bakken (tiểu bang Bắc Dakota); sản lượng đưa vào sản xuất lần đầu tiên đã đạt được kết quả tại một số tuyến đường ống nối ngầm dưới biển ở Na Uy, dự án Surmont Pad 267 ở Canada và Bột Hải Giai đoạn 4B ở Trung Quốc.

Doanh thu ròng giảm từ Q4/2022 chủ yếu do giá thấp hơn song được bù đắp một phần bởi khối lượng tăng lên và lợi ích từ các mặt hàng đặc biệt, bao gồm cả việc hoàn nhập khoản thuế dự phòng. Doanh thu ròng được điều chỉnh giảm do giá thấp hơn, song lại được bù đắp một phần bởi khối lượng cao hơn. Tổng trị giá thực hiện trung bình của ConocoPhillips là 58,21 USD mỗi BOE, thấp hơn 18% so với mức 71,05 USD mỗi BOE đưa ra trong Q4/2022.

Trong Q4/2023, dòng tiền mặt có được từ hoạt động kinh doanh là 5,3 tỷ USD. Sau khi trừ khoản thay đổi 0,2 tỷ USD trong vốn lưu động, ConocoPhillips đã tạo ra CFO trị giá 5,5 tỷ USD; đã hoàn tất việc mua lại 50% cổ phần còn lại của dự án Surmont với trị giá 2,7 tỷ USD. Ngoài ra, ConocoPhillips còn tài trợ 2,9 tỷ USD chi phí vốn và đầu tư, trả 1,4 tỷ USD cổ tức thông thường và VROC, đồng thời mua lại 1,1 tỷ USD cổ phiếu.

Đánh giá kết quả kinh doanh cả năm 2023

Sản lượng khai thác sản xuất năm 2023 là 1.826 MBOED, tăng 88 MBOED so với cùng kỳ năm trước. Sau khi điều chỉnh các tác động từ việc mua lại và chuyển nhượng đã đóng, sản lượng khai thác đã tăng 73 MBOED tương đương 4% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng trị giá thực tế trung bình của ConocoPhillips trong giai đoạn này là 58,39 USD cho mỗi BOE, thấp hơn 27% so với mức 79,82 USD cho mỗi BOE vào năm 2022.

Trong năm 2023, dòng tiền mặt được cung cấp từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 20,0 tỷ USD. Sau khi trừ đi khoản thay đổi 1,4 tỷ USD về vốn lưu động, ConocoPhillips đã tạo ra CFO trị giá hơn 21,3 tỷ USD và nhận được số tiền thu được từ việc bán lại tài sản là 0,6 tỷ USD; đã hoàn tất việc mua lại 50% lợi ích tài sản còn lại của dự án Surmont với trị giá 2,7 tỷ USD bằng cách phát hành nợ dài hạn; tài trợ 11,2 tỷ USD cho chi phí vốn và đầu tư; trả 5,6 tỷ USD cổ tức thông thường và VROC, đồng thời mua lại cổ phiếu trị giá 5,4 tỷ USD.

Cập nhật lượng tồn kho dự trữ

Mức tồn kho sơ bộ được chứng minh vào cuối năm 2023 là 6,8 tỷ thùng dầu tương đương (BBOE), với tổng tỷ lệ thay thế dự trữ là 123%.

Thông tin cuối cùng liên quan đến trữ lượng dầu khí năm 2023 của ConocoPhillips sẽ được cung cấp trong Báo cáo thường niên của ConocoPhillips theo Mẫu 10-K, sẽ được nộp cho SEC vào tháng 2 năm nay.

Triển vọng năm 2024

Hướng dẫn về tổng chi tiêu vốn năm 2024 của công ty là từ 11,0 đến 11,5 tỷ USD.

Chỉ dẫn sản xuất năm 2024 của ConocoPhillips là 1,91 đến 1,95 triệu thùng dầu tương đương mỗi ngày (MMBOED). Sản lượng Q1/2024 dự kiến ​​là 1,88 đến 1,92 MMBOED.

Chỉ dẫn cho năm 2024 bao gồm chi phí hoạt động được điều chỉnh từ 8,9 đến 9,1 tỷ USD, khoản lỗ ròng của phân khúc doanh nghiệp đã điều chỉnh từ 1,0 đến 1,1 tỷ USD và khấu hao, cạn kiệt và khấu hao từ 9,4 đến 9,6 tỷ USD. Chỉ dẫn này không bao gồm các khoản mục đặc biệt./.

Tuấn Hùng/MarketScreener


Vì sao sai phạm tại dự án The Panorama Đà Lạt vẫn chưa được giải quyết?
Vì sao sai phạm tại dự án The Panorama Đà Lạt vẫn chưa được giải quyết?
02/03/2024 Doanh nghiệp

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có đề nghị Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình thực hiện chỉ đạo ...

Phát Đạt bổ nhiệm “người cũ” của Đất Xanh, TTC Land vào ghế Phó tổng giám đốc
Phát Đạt bổ nhiệm “người cũ” của Đất Xanh, TTC Land vào ghế Phó tổng giám đốc
01/03/2024 Doanh nghiệp

Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã chứng khoán: PDR) vừa có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc thay đổi nhân sự.

Áp lực nợ vay tại 'trùm BOT' Tasco đang tăng cao?
Áp lực nợ vay tại "trùm BOT" Tasco đang tăng cao?
01/03/2024 Doanh nghiệp

Năm 2023, nợ vay tài chính của Công ty cổ phần Tasco (HNX: HUT) tăng 71%, hơn 8.000 tỷ đồng. Tuy nhiên các khoản vay này lại không được thuyết minh cụ thể.

Các quy định mới về tiền lương, tiền thưởng của lao động trong doanh nghiệp Nhà nước
Các quy định mới về tiền lương, tiền thưởng của lao động trong doanh nghiệp Nhà nước
29/02/2024 Doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định số 21/2024/NĐ-CP sửa đổi quy định về xác định quỹ tiền lương kế hoạch; thang lương, bảng lương,...

Đại gia Thái Lan chi 866 triệu USD “thâu tóm” Hom Credit Việt Nam
Đại gia Thái Lan chi 866 triệu USD “thâu tóm” Hom Credit Việt Nam
29/02/2024 Doanh nghiệp

Quá trình chuyển giao dự kiến sẽ hoàn tất trong nửa đầu năm 2025, sau khi có chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và Thái Lan.

Hạ tầng Đèo Cả lãi trăm tỷ, chi hơn 3 tỷ đồng/ngày để trả phí lãi vay
Hạ tầng Đèo Cả lãi trăm tỷ, chi hơn 3 tỷ đồng/ngày để trả phí lãi vay
29/02/2024 Doanh nghiệp

Năm 2023, Hạ tầng Đèo Cả hưởng ứng xu thế đẩy mạnh đầu tư công vì vậy báo lãi kỷ lục, "của để dành" ghi nhận biến động. Đặc biệt, nợ vay hơn 20.000 tỷ...

Bình quân 1 tháng có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
Bình quân 1 tháng có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường
29/02/2024 Doanh nghiệp

Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, gần 3,7 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 14,5%. Bình quân một tháng có gần 31,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Đề xuất loạt giải pháp phát triển thị trường trái phiếu xanh
Đề xuất loạt giải pháp phát triển thị trường trái phiếu xanh
29/02/2024 Doanh nghiệp

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì, ông Lê Ngọc Lâm,...

Giá heo chạm đáy năm 2023, sức khỏe các đại gia chăn nuôi heo ra sao?
Giá heo chạm đáy năm 2023, sức khỏe các đại gia chăn nuôi heo ra sao?
27/02/2024 Doanh nghiệp

Kết lại năm 2023, thị trường heo trầm lắng vì vậy tình hình kinh doanh chăn nuôi heo của các đại gia Việt "mỗi người một vẻ".

Doanh nghiệp hào hứng gia nhập thị trường
Doanh nghiệp hào hứng gia nhập thị trường
27/02/2024 Doanh nghiệp

Trong bức tranh chung của nền kinh tế, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 khoảng 6-6,5%. Ngay trong những tháng đầu năm,...

UBCKNN xử phạt Vina2 do không công bố thông tin
UBCKNN xử phạt Vina2 do không công bố thông tin
26/02/2024 Doanh nghiệp

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có Quyết định số 49/QD-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính số tiền 92,5 triệu đồng...

Kon Tum: Vì sao Công ty Nhật Á Châu bị cấm tham gia đấu thầu?
Kon Tum: Vì sao Công ty Nhật Á Châu bị cấm tham gia đấu thầu?
26/02/2024 Doanh nghiệp

Mới đây, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 88/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty TNHH Nhật Á Châu...

Không công bố thông tin theo quy định, VC2 bị phạt gần 100 triệu đồng
Không công bố thông tin theo quy định, VC2 bị phạt gần 100 triệu đồng
25/02/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Vina2 (mã chứng khoán: VC2) bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt với số tiền 92,5 triệu đồng vì không công bố đối với...

Hà Nội công khai hơn 2.000 doanh nghiệp “chây ỳ” nợ thuế
Hà Nội công khai hơn 2.000 doanh nghiệp “chây ỳ” nợ thuế
25/02/2024 Tin nóng

Mới đây, Cục Thuế TP Hà Nội thực hiện công khai thông tin người nộp thuế còn nợ thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước...

Nvidia nhanh chóng đạt mức định giá 2 nghìn tỷ USD khi “cơn cuồng” AI thống trị Phố Wall
Nvidia nhanh chóng đạt mức định giá 2 nghìn tỷ USD khi “cơn cuồng” AI thống trị Phố Wall
25/02/2024 Doanh nghiệp

Nvidia đã nhanh chóng đạt được 2 nghìn tỷ USD giá trị thị trường lần đầu tiên vào ngày hôm qua (23/2), nhờ nhu cầu quá cao đối với chip của họ, khiến công ty...

Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.048 tỷ đồng
Ông Trần Quí Thanh và 2 con gái bị đề nghị truy tố vì chiếm đoạt 1.048 tỷ đồng
25/02/2024 Doanh nghiệp

Cơ quan điều tra xác định, ông Trần Quí Thanh cùng hai con gái và đồng phạm chiếm đoạt tài sản là nhà đất, dự án của 4 cá nhân với tổng giá trị là 1.048 tỷ đồng.

'Gã khổng lồ dịch vụ gọi xe' Grab công bố quý đầu tiên có lãi sau 10 năm hoạt động, thông báo mua lại cổ...
'Gã khổng lồ dịch vụ gọi xe' Grab công bố quý đầu tiên có lãi sau 10 năm hoạt động, thông báo mua lại cổ...
24/02/2024 Doanh nghiệp

Ngày 22 2 (theo giờ thế giới) Grab Holdings đã báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên sau 10 năm hoạt động, ghi nhận lãi sau thuế 11 triệu USD trong quý IV 2023...

Huy động vốn qua trái phiếu chính phủ đạt 19.509 tỷ đồng trong tháng 1
Huy động vốn qua trái phiếu chính phủ đạt 19.509 tỷ đồng trong tháng 1
23/02/2024 Doanh nghiệp

Kho bạc Nhà nước vừa có báo cáo về tình hình huy động vốn qua phát hành trái phiếu chính phủ tháng 1/2024. Theo đó, tính đến hết ngày 31/1/2024,...

Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
Doanh nghiệp kiến nghị giải pháp tháo gỡ khó khăn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội
23/02/2024 Doanh nghiệp

Tại Hội nghị toàn quốc triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance