VnFinance
Thứ năm, 30/03/2023, 10:00 AM

Đại gia ngành thép Hòa Phát đang thế chấp ngân hàng những tài sản gì?

Hiện nay, chủ nợ lớn nhất tại Tập đoàn Hòa Phát là một trong 4 ngân hàng quốc doanh. Tài sản bảo đảm cho các khoản vay này khá đa dạng từ tiền gửi, hàng tồn kho đến bất động sản đầu tư, ….

Hòa Phát đưa hàng tồn kho, bất động sản đầu tư và tài sản cố định đi thế chấp

Tính đến 31/12/2022, Hòa Phát còn hơn 74.222 tỷ đồng nợ phải trả. Trong đó có hơn 46.748 tỷ đồng dư nợ vay ngắn hạn, tăng nhẹ 7% so với đầu năm, tương đương tăng thêm 3.000 tỷ đồng; dư nợ vay dài hạn hơn 11.151 tỷ đồng, giảm 17%, tương đương giảm 2.313 tỷ đồng so với đầu năm. Như vậy, tổng vay nợ ngắn và dài hạn tại Hòa Phát ghi nhận gần 57.900 tỷ đồng, chiếm tới 78% nợ phải trả.

Đặc biệt, tài sản bảo đảm cho các khoản vay này bao gồm hàng tồn kho, tài sản cố định hữu hình, vô hình, bất động sản đầu tư và cả tiền gửi.

>>> Cầm cự qua “cơn bĩ cực”, sức khoẻ các đại gia chăn nuôi heo hiện ra sao?

tap-doan-hoa-phat-4
Tập đoàn Hòa Phát (HPG) tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 30/3/2023. (Ảnh: Hòa Phát)

Tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 tại Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG) cho thấy, tính đến thời điểm 31/12/2022 ghi nhận gần 34.500 tỷ đồng hàng tồn kho, giảm 16% so với đầu năm, trong đó đã có khoản trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.236 tỷ đồng (tăng dự phòng thêm 1.000 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm).

Hàng tồn kho tại Hòa Phát chủ yếu là tồn kho nguyên vật liệu ghi nhận hơn 16.409 tỷ đồng và tồn kho thành phẩm hơn 10.205 tỷ đồng. Còn lại là tồn kho công cụ và dụng cụ hơn 2.000 tỷ đồng, hàng hóa hơn 1.864 tỷ đồng,…

Năm 2022 có rất nhiều sự kiện ảnh hưởng đến ngành bất động sản nói chung và nhóm ngành vật liệu xây dựng, đặc biệt là nhóm ngành sắt thép khiến giá sụt giảm, hệ quả là khối hàng tồn kho giá cao trước đó buộc doanh nghiệp phải trích lập dự phòng giảm giá.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 chỉ rõ, trong hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022 có 19.244 tỷ đồng hàng tồn kho (1/1/2022 là 2.756 tỷ đồng) được ghi nhận theo giá trị thuần có thể thực hiện được. Tại ngày 31/12/2022, hàng tồn kho có giá trị ghi sổ là 15.603 tỷ đồng (ngày 1/1/2022 là 15.947 tỷ đồng) được thế chấp tại các ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay của Tập đoàn.

tap-doan-hoa-phat
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2022 tại Hòa Phát.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hòa Phát còn sử dụng tài sản cố định hữu hình và vô hình để thế chấp ngân hàng.

Cụ thể, tính đến 31/12/2022, tổng giá trị tài sản cố định hữu hình tại Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận hơn 70.199 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản liên quan đến máy móc và thiết bị có hơn 40.073 tỷ đồng; có 27.438 tỷ đồng là tài sản liên quan tới nhà cửa; 2.509 tỷ đồng là giá trị liên quan phương tiện vận chuyển; còn lại là dụng cụ văn phòng, vật nuôi và tài sản cố định khác.

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 ghi nhận tại ngày 31/12/2022 Hòa Phát dùng tài sản cố định hữu hình có giá trị còn lại là 46.291 tỷ đồng (ngày 1/1/2022 là 47.698 tỷ đồng) để thế chấp tại ngân hàng nhằm để bảo cho các khoản vay của Tập đoàn.

Về tài sản cố định vô hình, tính đến 31/12/2022, tổng tài sản cố định vô hình ghi nhận gần 634 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Tài sản cố định vô hình tập trung ở giá trị quyền sử dụng đất với hơn 218 tỷ đồng (tăng 38% so với đầu năm); ở các phần mềm máy tính hơn 75 tỷ đồng (tăng 134%) và các tài sản khác hơn 340 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2022, tài sản cố định vô hình tại Hòa Phát có giá trị còn lại là 47 tỷ đồng (1/1/2022: 48 tỷ đồng) đang được thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay của Tập đoàn.

tap-doan-hoa-phat-2
tap-doan-hoa-phat-3
Nguồn:; BCTC hợp nhất năm 2022 tại Hòa Phát.

Đáng chú ý, bất động sản đầu tư tại Hòa Phát cũng mang đi thế chấp ngân hàng. Cụ thể, tính đến 31/12/2022, bất động sản đầu thư cho thuê ghi nhận hơn 629 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm. Trong đó tập chung chủ yếu ở nhà cửa hơn 573 tỷ đồng, còn quyền sử dụng đất ghi nhận hơn 55,7 tỷ đồng. Tại ngày 31/12/2022, bất động sản đầu tư có giá trị 7,6 tỷ đồng đang thế chấp tại ngân hàng để đảm bảo cho các khoản vay của công ty con.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, bất động sản đầu tư của Tập đoàn Hòa Phát và các công ty con gồm: quyền sử dụng đất và nhà xưởng cho thuê tại KCN Phố Nối A tại tỉnh Hưng Yên, KCN Hòa Mạc tại tỉnh Hà Nam; quyền sử dụng đất và diện tích cho thuê thương mại như Dự án Khu phức hợp Mandarin Garden 1 tại quận Cầu Giấy, Hà Nội và Khu phức hợp Mandarin Garden 2 tại quận Hoàng Mai, HN. Ngoài ra còn Khu chung cư tại 70 Nguyễn Đức Cảnh và văn phòng cho thuê tại 257 Giải Phóng tại Hà Nội.

Đặc biệt, Hòa Phát còn dùng cả khoản đầu tư tài chính để thế chấp tại ngân hàng đảm bảo cho các khoản vay.

tap-doan-hoa-phat-1
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2022 tại Hòa Phát.

Qua số liệu trình bày trên, có thể thấy đa số tài sản đảm bảo của Hòa Phát tại ngân hàng là tài sản cố định và hàng tồn kho.

Vietcombank đang là chủ nợ lớn nhất tại Tập đoàn Hòa Phát?

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, trong 46.748 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn có đến 39.000 tỷ đồng là tiền vay ngắn hạn và 7.645 tỷ đồng là tiền vay dài hạn đến hạn trả.

Số dư vay ngắn hạn tính đến 31/12/2022 bao gồm các khoản vay bằng VNĐ và các khoản vay bằng USD với giá trị tương ứng là 24.834 tỷ VNĐ và 14.270 tỷ VNĐ.

Thông tin cũng cho biết khoản vay ngắn hạn bằng VND giá trị 19.282 tỷ đồng và bằng USD giá trị 5.470 tỷ đồng (tổng 24.752 tỷ đồng) được bảo đảm bằng số tiền gửi kỳ hạn dưới 12 tháng (thuyết minh phía trên), phải thu ngắn hạn của khách hàng giá trị 553 tỷ đồng; hàng tồn kho; tài sản cố định vô hình; giá trị xây dựng cơ bản dở dang của một số dự án thuộc Tập đoàn và tài sản hình thành trong tương lai ở một số dự án…. thậm chí cả cổ phiếu HPG thuộc sở hữu của một số thành viên HĐQT.

Các khoản vay ngắn hạn còn lại khoảng 22.000 tỷ đồng không có tài sản đảm bảo. Các khoản vay bằng VNĐ chịu lãi suất từ 3,47% đến 8,5%/năm trong khi thời điểm 1/1/2022 chỉ từ 2,4% đến 6,5%/năm. Còn các khoản vay bằng USD chịu lãi suất từ 1,6% đến 6,1%/năm trong khi tại thời điểm 1/1/2022 chỉ từ 1,2% đến 2,3%/năm.

Về vay dài hạn, tính đến 31/12/2022, hai ngân hàng là chủ nợ lớn nhất tại Tập đoàn Hòa Phát là Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Hà Nội với hơn 5.199 tỷ đồng (hồi đầu năm cho vay hơn 7.364 tỷ đồng); chủ nợ lớn thứ 2 là Vietcombank chi nhánh Thành Công với hơn 5.164 tỷ đồng (hồi đầu năm cho vay 6.823 tỷ đồng).

Ngoài ra, Ngân hàng HSBC Việt Nam cũng đang cho vay gần 3.4823 tỷ đồng (hồi đầu năm chỉ cho vay 1.313 tỷ đồng); Ngân hàng BNP Paribas với 1.460 tỷ đồng; Techcombank cũng đang cho vay hơn 783 tỷ đồng trong khi hồi đầu năm chỉ cho vay gần 14 tỷ đồng.

no-vay-tap-doan-hoa-phat-1
no-vay-tap-doan-hoa-phat
Chi tiết vay nợ tại Hòa Phát (nguồn: BCTC hợp nhất năm 2022).

Hòa Phát lên kế hoạch phát triển các đại đô thị 300-500 ha, mục tiêu có 10 KCN trong 10 năm tới

Trong Báo cáo thường niên 2022 vừa công bố, bên cạnh mảng kinh doanh chiến lược thép, Tập đoàn Hòa Phát đã đề cập đến kế hoạch phát triển mảng bất động sản, đặc biệt là bất động sản khu công nghiệp (KCN).

Theo đó, trong 10 năm tới, Hòa Phát có kế hoạch phát triển 10 KCN, bao gồm cả các khu công nghiệp hiện hữu. Ngoài bất động sản KCN, Hòa Phát còn phát triển mảng nhà ở với dự án đầu tiên là tòa nhà Hòa Phát 257 Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội (gồm 5 tầng văn phòng và 133 căn hộ) thông qua hoạt động M&A vào năm 2010.

Hòa Phát đang tìm kiếm các dự án tiềm năng tại nhiều tỉnh thành trên cả nước với mục tiêu tập trung phát triển các đại đô thị diện tích 300-500 ha, đóng góp vào quá trình đô thị hóa các khu dân cư hiện hữu của địa phương.

Năm 2022, các công ty thành viên của Hòa Phát đã tham gia đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Bắc Giang, Hưng Yên, Phú Thọ.

Tính đến nay, tổng quỹ đất KCN đã được duyệt quy hoạch của Hòa Phát trên 1.130 ha. Doanh nghiệp đang sở hữu và vận hành ba KCN lớn, bao gồm KCN Phố Nối A có quy mô hơn 688,94 ha (Hưng Yên), KCN Hòa Mạc quy mô 131 ha (Hà Nam), KCN Yên Mỹ II quy mô 313,5 ha (Hưng Yên). Các KCN này đã thu hút các nhà đầu tư đến từ nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan, Indonesia, Singapore, Hà Lan, Đức,…

Với kế hoạch kinh doanh “khủng”, Hòa Phát sẽ cần rất nhiều vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Vì vậy, nợ vay của doanh nghiệp trong tương lai có thể sẽ còn cao hơn nữa.


Bà Rịa - Vũng Tàu: Chưa xong hạ tầng đã bàn giao nhà, Hodeco bị phạt 900 triệu đồng
Bà Rịa - Vũng Tàu: Chưa xong hạ tầng đã bàn giao nhà, Hodeco bị phạt 900 triệu đồng
20/07/2024 Doanh nghiệp

Thông tin từ UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1854/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính...

Bắt tạm giam Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
Bắt tạm giam Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
19/07/2024 Doanh nghiệp

Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Thái nguyên: Điểm danh 24 doanh nghiệp nợ trên 200 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước
Thái nguyên: Điểm danh 24 doanh nghiệp nợ trên 200 tỷ đồng tiền thuế Nhà nước
19/07/2024 Doanh nghiệp

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng, Chi cục Thuế tỉnh Thái Nguyên đã công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế...

FPT: Lợi nhuận trước thuế quý II/2024 tăng 20%
FPT: Lợi nhuận trước thuế quý II/2024 tăng 20%
19/07/2024 Doanh nghiệp

FPT ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II 2024 đạt 2.664 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng tăng mạnh 24% so với cùng kỳ năm trước lên 1.874 tỷ đồng.

Vinhomes báo lãi hơn 10.600 tỷ đồng trong quý II/2024
Vinhomes báo lãi hơn 10.600 tỷ đồng trong quý II/2024
19/07/2024 Doanh nghiệp

Tính riêng quý II 2024, Vinhomes ghi nhận lãi sau thuế hơn 10.600 tỷ đồng - gấp gần 11,8 lần quý đầu năm và cao gần 10% so với cùng kỳ năm trước.

Một công ty chứng khoán báo lãi trước thuế quý II hơn 147 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2024
Một công ty chứng khoán báo lãi trước thuế quý II hơn 147 tỷ đồng, hoàn thành 80% kế hoạch năm 2024
19/07/2024 Doanh nghiệp

CTCP Chứng khoán Rồng Việt - VDSC (HoSE: Mã chứng khoán VDS) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024 với tổng doanh thu đạt 307,7 tỷ đồng, tăng gần 64% so với...

Việt Nam ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ
Việt Nam ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ
19/07/2024 Doanh nghiệp

Phát triển công nghiệp hỗ trợ có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,...

Bamboo Airways sạch nợ tiền thuê máy bay, dự kiến cắt lỗ năm 2024 về mức 1.387 tỷ đồng
Bamboo Airways sạch nợ tiền thuê máy bay, dự kiến cắt lỗ năm 2024 về mức 1.387 tỷ đồng
18/07/2024 Doanh nghiệp

Bamboo Airways dự kiến tổng doanh thu năm 2024 đạt khoảng 4.857 tỷ đồng và lỗ giảm về mức 1.387 tỷ đồng. Tính đến thời điểm hiện tại, hãng không còn nợ tiền thuê máy bay.

Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh
18/07/2024 Doanh nghiệp

Cục Thuế TP Cần Thơ ra thông báo số 2920 TBXC-CTCTH ngày 19 6 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trương Anh Tuấn là người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Hoàng Quân Cần Thơ.

Điều gì giúp Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục vượt 71% mục tiêu lợi nhuận 2024?
Điều gì giúp Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình lãi kỷ lục vượt 71% mục tiêu lợi nhuận 2024?
18/07/2024 Doanh nghiệp

Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (Mã chứng khoán HBC) vừa công bố báo cáo tài chính quý II 2024, ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế tăng vọt lên 741 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ tới 713 tỷ). Nhờ kết quả trên, HBC đã vượt 71% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2024.

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi hơn 684 tỷ đồng trong quý II/2024
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình báo lãi hơn 684 tỷ đồng trong quý II/2024
18/07/2024 Doanh nghiệp

Mới đây, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC) công bố báo cáo tài chính quý II/2024 với kết quả khả quan khi báo lãi hơn 684 tỷ đồng.

Phân lân Ninh Bình lãi lớn hai quý đầu năm 2024
Phân lân Ninh Bình lãi lớn hai quý đầu năm 2024
17/07/2024 Doanh nghiệp

Nhờ doanh thu bán hàng và lãi tiền gửi tăng mạnh, Phân lân Ninh Bình báo lãi lớn trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng 47,3% so với cùng kỳ năm trước...

Thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ
Thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng mạnh mẽ
17/07/2024 Thị Trường

Theo số liệu thống kê của cơ quan thuế, số thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) đã tăng trưởng mạnh mẽ...

Ông Nguyễn Việt Cường được bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc SJ Group
Ông Nguyễn Việt Cường được bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc SJ Group
17/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần SJ Group (SJ Group) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, từ ngày 15/7/2024, ông Nguyễn Việt Cường - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần...

NovaGroup muốn bán 2 triệu cổ phiếu Novaland
NovaGroup muốn bán 2 triệu cổ phiếu Novaland
16/07/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần NovaGroup, tổ chức có liên quan tới ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị Novaland tiếp tục đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu NVL.

Hodeco dự kiến phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức
Hodeco dự kiến phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức
15/07/2024 Doanh nghiệp

HĐQT CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, Mã chứng khoán: HDC) mới thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Long Hậu (LHG) sắp trả cổ tức tỷ lệ 19% năm thứ 5 liên tiếp
Long Hậu (LHG) sắp trả cổ tức tỷ lệ 19% năm thứ 5 liên tiếp
15/07/2024 Doanh nghiệp

Long Hậu vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 19%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.900 đồng...

Tỷ phú giàu thứ hai châu Á muốn xây cảng biển tại Đà Nẵng
Tỷ phú giàu thứ hai châu Á muốn xây cảng biển tại Đà Nẵng
15/07/2024 Doanh nghiệp

Theo Bloomberg, tỷ phú giàu thứ hai châu Á Gautam Adani đang có kế hoạch xây cảng biển tại Việt Nam.

Bà Đặng Huỳnh Ức My vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS là ai?
Bà Đặng Huỳnh Ức My vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS là ai?
15/07/2024 Doanh nghiệp

Đặng Huỳnh Ức My, con gái ông Đặng Văn Thành vừa được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT TTC AgriS thay cho mẹ là bà Huỳnh Bích Ngọc vừa hết nhiệm kỳ.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance