vnfinance.vn
Thứ tư, 03/08/2022, 07:37 AM
  • Click để copy

DIC Corp (DIG): Dòng tiền kinh doanh âm, thế chấp dự án và cổ phiếu để vay trái phiếu

Dòng tiền kinh doanh của DIC Corp trong quý 2/2022 âm hơn 1.900 tỷ, trong khi cùng kỳ âm 353 tỷ. Đáng nói, DIC Corp đã trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục. Trong đó, năm 2019 âm 245,41 tỷ đồng; năm 2020 âm 504,3 tỷ đồng và năm 2021 âm 1.966,48 tỷ đồng.

Lợi nhuận tăng nhưng chỉ thực hiện được 10% kế hoạch năm

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, Mã: DIG) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022. Theo đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp trong quý đạt hơn 575 tỷ đồng, mảng kinh doanh bất động sản đóng góp 382 tỷ (cùng kỳ gần 463 tỷ), bán thành phẩm đạt 95 tỷ (cùng kỳ 86 tỷ), xây lắp góp 64 tỷ (cùng kỳ 32 tỷ),… Giá trị hàng bán bị trả lại của doanh nghiệp giảm từ 18 tỷ đồng ở cùng kỳ về còn hơn 6 tỷ đồng.

Trong đó, Mảng bất động sản được ghi nhận từ việc DIC Corp chuyển nhượng căn hộ tại các dự án Gateway Vũng Tàu, CSJ; chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà thô tại dự án Hiệp Phước.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 12,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 26,68 tỷ đồng lên 242,04 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 451,2%, tương ứng tăng thêm 21,07 tỷ đồng lên 25,74 tỷ đồng là các khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay.

Đáng chú ý, chi phí tài chính của doanh nghiệp kỳ này cũng tăng mạnh từ từ gần 19 tỷ đồng cùng kỳ năm 2021 lên gần 126 tỷ đồng trong quý 2 năm nay. Trong đó, chi phí lãi vay gần là 116 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước chỉ ở mức 2 tỷ đồng.

Untitled
Chi phí tài chính của DIC Corp tăng mạnh trong quý 2 và 6 tháng đầu năm.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp trong quý 2/2022 giảm 38,7%, tương ứng giảm 35,54 tỷ đồng về 56,38 tỷ đồng; lợi nhuận khác tăng 70,06 tỷ đồng lên 8,71 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ 61,35 tỷ đồng) và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi (lợi nhuận gộp - chi phí tài chính - chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp), trong quý II, DIC Corp ghi nhận 59,96 tỷ đồng, giảm 42,6% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh cốt lõi lao dốc, Công ty chỉ tăng trưởng lợi nhuận sau thuế trong quý II nhờ vào doanh thu tài chính và lợi nhuận khác tăng đột biến.

dic-corp-193923
Phối cảnh dự án Khu đô thị du lịch Long Tân tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai của DIC Corp.

Kết quả trong quý II, lãi ròng của DIC Corp tăng trưởng hơn 50% khi đạt trên 79 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.094,3 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 142,64 tỷ đồng, tăng 48,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm 2022, DIC Corp đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 183,15 tỷ đồng, Công ty chỉ mới hoàn thành được 9,6% kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa mục tiêu 1.900 tỷ đồng.

Dòng tiền kinh doanh liên tục âm trong nhiều năm

Mặc dù lợi nhuận tăng trưởng nhưng dòng tiền kinh doanh của DIC Corp trong quý âm hơn 1.900 tỷ, trong khi cùng kỳ âm 353 tỷ. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư dương 2.026,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 134,4 tỷ đồng.

Untitled
Dòng tiền kinh doanh của DIC Corp trong quý âm hơn 1.900 tỷ. Đáng chú ý, doanh nghiệp đã trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục.

Đáng nói, DIC Corp đã trải qua 3 năm dòng tiền kinh doanh âm liên tục. Trong đó, năm 2019, Công ty ghi nhận âm 245,41 tỷ đồng; năm 2020, Công ty ghi nhận âm 504,3 tỷ đồng; và năm 2021, Công ty ghi nhận âm 1.966,48 tỷ đồng.

Như vậy, kể từ năm 2019 tới nay, DIC Corp liên tục duy trì mô hình kinh doanh thâm hụt vốn, phải huy động dòng tiền bên ngoài để bù đắp mô hình thâm hụt vốn kéo dài.

Điều này cũng khiến doanh nghiệp phải đẩy mạnh các hoạt động vay nợ, trong quý 2 năm nay, các khoản vay ngắn hạn và dài hạn DIG nhận được là 881 tỷ đồng, không nhiều biến động so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cũng phải chi trả nợ gốc vay 747 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Tính tới 30/6/2022, tổng tài sản của DIC Corp giảm 4,9% so với đầu năm về 16.029,2 tỷ đồng, chủ yếu là hàng tồn kho với 5.370,4 tỷ đồng, chiếm 33,5% tổng tài sản.

Trong đó, có 2 dự án lớn gồm Nam Vĩnh Yên (1.898 tỷ) và khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước (1.313 tỷ). Phải thu của doanh nghiệp phát sinnh từ hoạt động tạm ứng đền bù cho các dự án (Bắc Vũng Tàu, Long Tân, Bàu Trũng, Chí Linh, Hiệp Phước) trên 2.100 tỷ đồng. Riêng tại dự án Long Tân, DIC Corp đã tạm ứng khoảng 2.621 tỷ đồng, bao gồm tiền tạm ứng cho doanh nghiệp dự án. Doanh nghiệp có kế hoạch huy động 3.000 tỷ cho dự án này trong năm nay, thông qua phát hành 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Untitled
Untitled
Danh mục tồn kho của DIC Corp.

Tính đến hết tháng 6, các khách hàng mua sản phẩm tại các dự án Nam Vĩnh Yên, khu đô thị Chí Linh, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, khu dân cư Hiệp Phước, DIC Star Aparts Hotel Vũng Tàu,… đã trả trước cho DIC Corp gần 1.600 tỷ đồng, riêng tại dự án Nam Vĩnh Yên chiếm hơn 1.000 tỷ đồng.

Từ cuối quý III năm ngoái, DIC Corp đã bán hết gần 2.400 nền tại Nam Vĩnh Yên. Theo dự báo củaVDSC, Nam Vĩnh Yên cùng vớiCap Saint Jacques là trụ cột chính của DIC Corp từ năm 2023.

Bên cạnh đó, các khoản phải thu ngắn hạn trong kỳ đạt 4.219,5 tỷ đồng, chiếm 26,3% tổng tài sản; các khoản phải thu dài hạn ghi nhận 2.381,2 tỷ đồng, chiếm 14,9% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 2.334,2 tỷ đồng, chiếm 14,6% tổng tài sản và các tài sản khác.

Tài sản biến động tăng chủ yếu các khoản phải thu ngắn hạn tăng 22,9% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 785,5 tỷ đồng lên 4.219,5 tỷ đồng; tồn kho tăng 39,7% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.526,1 tỷ đồng lên 5.370,4 tỷ đồng…

Ngược lại, tài sản giảm chủ yếu các khoản phải thu dài hạn giảm 42,1% so với đầu năm, tương ứng giảm 1.729,1 tỷ đồng về 2.381,2 tỷ đồng; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 37,6%, tương ứng giảm 1.404 tỷ đồng về 2.334,2 tỷ đồng…

Theo thuyết minh, phải thu dài hạn khác giảm mạnh chủ yếu do không ghi nhận phải thu tại Công ty cổ phần Đầu tư Đức Hòa III - Reseo so với cùng kỳ năm trước ghi nhận 1.729,1 tỷ đồng.

3.1
Quý 2, DIC Corp không ghi nhận phải thu tại Công ty cổ phần Đầu tư Đức Hòa III - Reseo trong khi cùng kỳ ghi nhận 1.729,1 tỷ đồng.

Thế chấp Khu đô thị Long Tân và cổ phiếu để vay trái phiếu

Tính đến cuối quý 2/2022, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận hơn 8.283 tỷ đồng, giảm gần 10% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ vay chiếm 5.090 tỷ đồng, tăng nhẹ 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Gần 3.400 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của DIC Corp tại HDBank thu xếp phục vụ việc phát triển dự án Long Tân (gần 332 ha ở Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Theo thuyết minh, công ty có 3 khoản vay trái phiếu tổng giá trị 3.500 tỷ đồng, sẽ đáo hạn vào tháng 9 và tháng 11/2024. Các lô trái phiếu này đều có lãi suất áp dụng cho kỳ tính lãi đầu tiên 3 tháng bằng 11%/năm, các kỳ tính lãi sau được tính bằng tổng của 4,25%/năm và lãi suất sản phẩm tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân 12 tháng trả sau cuối kỳ của HDBank tại ngày xác định lãi suất.

Các khoản huy động này được đảm bảo bằng toàn bộ tài sản, quyền tài sản và các quyền, lợi ích hiệu hữu và phát sinh trong tương lai từ việc đầu tư, phát triển, khai thác và tiêu thụ sản phẩm tại dự án Khu đô thị Du lịch Long Tân, diện tích khoảng 331.9ha tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thuôc sở hữu của DIC Corp. Ngoài ra, tài sản đảm bảo còn có cổ phiếu DIG và toàn bộ lợi tức, cổ tức bằng tiền hoặc tài sản khác phát sinh từ số lượng cổ phiếu thế chấp tại HDBank thuộc sở hữu của DIC Corp.

Untitled
Thông tin thuyết minh 3 khoản vay trái phiếu tổng trị giá 3.500 tỷ của DIC Corp.

Trước đó trong quý I, DIC Corp đã thanh lý khoản đầu tư trái phiếu hơn 1.190 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) chi nhánh Vũng Tàu.

Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu huy động vốn của doanh nghiệp, mới đây, DIC Corp bất ngờ muốn điều chỉnh kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Theo đó, ngày 11/8/2022, DIC Corp chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, đại hội dự kiến tổ trong tháng 9/2022 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Công ty cho biết, nội dung dự kiến trình cổ đông kế hoạch điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Được biết, tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, DIC Corp thông qua kế hoạch chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ chào bán là 1:0,164 với giá chào bán là 30.000 đồng/cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện từ quý III đến quý IV/2022.

Tổng số tiền dự kiến huy động là 3.000 tỷ đồng, DIC Corp dự kiến sử dụng để đầu tư dự án Khu đô thị du lịch Long Tân.

Untitled
Diễn biến giá cổ phiếu DIG thời gian gần đây.

Bối cảnh điều chỉnh kế hoạch chào bán khi giá cổ phiếu DIG lao dốc từ đầu năm tới nay và mới hồi phục trong thời gian gần đây. Cụ thể, diễn biến giá cổ phiếu DIG từ đầu năm đến nay không mấy tích cực khi chứng kiến cú “rơi” từ đỉnh giá 110.600 đồng/cổ phiếu đầu năm nay, xuống mức giá dưới 40.000 đồng/cp thời điểm hiện tại.

Thậm chí thời điểm cuối tháng 6, DIG còn giảm về mức giá dưới 30.000 đồng/cổ phiếu và mới hồi phục lại gần đây. Kết thúc phiên giao dịch ngày 1/8, thị giá DIG đạt 39.550đ/cổ phiếu.

Xem thêm: Cổ phiếu DIC Corp giảm sâu nhất sàn HoSE, kế hoạch huy động vốn bằng cổ phiếu liệu có đổ bể?


Triển vọng phát triển của thị trường bất động sản Hà Nội năm 2022
Triển vọng phát triển của thị trường bất động sản Hà Nội năm 2022

Trước những biến động và sự chuyển dịch, liệu thị trường Việt Nam, đơn cử là thị trường Hà Nội, có giữ vững được sự “kiên cường” vốn có?

Tin bất động sản ngày 18/8: Foxconn dự kiến đầu tư 300 triệu USD tại KCN Quang Châu
Tin bất động sản ngày 18/8: Foxconn dự kiến đầu tư 300 triệu USD tại KCN Quang Châu

Phú Yên đấu giá quyền sử dụng đất tìm nhà đầu tư dự án nhà ở hơn 820 tỷ đồng; Hưng Yên bác đề xuất 2 khu đô thị gần 1.600 tỷ đồng...

Paradise Walk: Thiên đường “không ngủ” thắp sáng điểm đến phồn hoa
Paradise Walk: Thiên đường “không ngủ” thắp sáng điểm đến phồn hoa

Kinh tế đêm, những đại lộ không ngủ là đặc sản của không ít thiên đường du lịch trên thế giới. Và tới đây, mảnh ghép quan trọng của bức tranh phồn hoa...

Người mua không ngừng săn đón, giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng mạnh
Người mua không ngừng săn đón, giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng mạnh

Trong 7 tháng đầu năm nay, chung cư là loại hình BĐS duy nhất của Hà Nội có lượng quan tâm tăng; trong đó, các phân khúc căn hộ bình dân, trung cấp và cao cấp lần lượt tăng 3%, 9% và 2%.

IDJ Việt Nam rót hơn 1200 tỷ đồng đầu tư dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Yên
IDJ Việt Nam rót hơn 1200 tỷ đồng đầu tư dự án nghỉ dưỡng cao cấp tại Phú Yên

Mới đây, CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam đã công bố dự án nghỉ dưỡng cao cấp Apec Mandala Grand Phú Yên với tổng mức đầu tư hơn 1200 tỷ đồng...

Hưng Yên công bố loạt dự án chậm tiến độ, điều chỉnh chủ trương đầu tư
Hưng Yên công bố loạt dự án chậm tiến độ, điều chỉnh chủ trương đầu tư

Hưng Yên vừa công bố danh mục 44 dự án mới được tiếp nhận giai đoạn trước 2016, hiện vẫn đang triển khai đầu tư. Trong đó, có 3 dự án chậm tiến độ,...

Nhà đầu tư ngóng chờ siêu phẩm shophouse phố Trung tâm Imperia Grand Plaza Đức Hoà
Nhà đầu tư ngóng chờ siêu phẩm shophouse phố Trung tâm Imperia Grand Plaza Đức Hoà

Trước thông tin hàng trăm căn shophouse tuyến phố Trung tâm, thuộc dự án Imperia Grand Plaza Đức Hòa sắp ra mắt, thị trường BĐS vùng ven Tp Hồ Chí Minh lại được...

3 dự án ở Hưng Yên chậm tiến độ, “siêu dự án” của Ecopark đã bàn giao hơn 8.500 căn hộ
3 dự án ở Hưng Yên chậm tiến độ, “siêu dự án” của Ecopark đã bàn giao hơn 8.500 căn hộ

Thông tin trên được Sở Xây dựng Hưng Yên cho biết tại Danh mục các dự án nhà ở, khu đô thị mới được tiếp nhận giai đoạn trước 2016...

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm về phát hành trái phiếu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt loạt doanh nghiệp vi phạm về phát hành trái phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với loạt doanh nghiệp vi phạm về phát hành trái phiếu như Bất động sản Seaside Homes...

4 áp lực đè nén thị trường bất động sản những tháng cuối năm
4 áp lực đè nén thị trường bất động sản những tháng cuối năm

Cung – cầu lệch pha; lãi suất dần tăng lên; room tín dụng bị thắt chặt hơn đối với nhóm bất động sản và ảnh hưởng từ việc phát hành trái phiếu...

Tin bất động sản ngày 17/8: Bàn giao nhà chưa đủ điều kiện, chủ dự án Tecco Diamond bị phạt 90 triệu đồng
Tin bất động sản ngày 17/8: Bàn giao nhà chưa đủ điều kiện, chủ dự án Tecco Diamond bị phạt 90 triệu đồng

Bình Định chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư hơn 500 tỷ đồng; Hưng Yên mời đầu tư khu nhà ở cho người thu nhập thấp quy mô hơn 30ha...

Thị trường bất động sản giống như một mớ 'tơ vò', không thể khẳng định được đang diễn biến tốt hay xấu
Thị trường bất động sản giống như một mớ 'tơ vò', không thể khẳng định được đang diễn biến tốt hay xấu

Thị trường bất động sản có những “điểm sáng” như kinh tễ vĩ mô tăng trưởng tốt, đầu tư công được thúc đẩy. Nhưng cũng có những tiêu cực như giá tăng nhanh, lạm phát...

Quảng Ninh nói gì về dự án đô thị ven biển có bức ảnh gây 'bão' trên mạng
Quảng Ninh nói gì về dự án đô thị ven biển có bức ảnh gây 'bão' trên mạng

Theo đại diện Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, bức ảnh gây “bão” trên mạng xã hội không thuộc dự án vừa bị thu hồi, mà thuộc dự án...

Đường vành đai 3 TP.HCM: Khởi công tháng 6/2023, hoàn thành tháng 6/2026
Đường vành đai 3 TP.HCM: Khởi công tháng 6/2023, hoàn thành tháng 6/2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/8/2022, triển khai Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội...

Kinh Bắc có gặp khó với khoản nợ trái phiếu đáo hạn nghìn tỷ?
Kinh Bắc có gặp khó với khoản nợ trái phiếu đáo hạn nghìn tỷ?

Kinh Bắc có 500 - 600 tỷ đồng nợ trái phiếu đáo hạn trong nửa cuối năm 2022 và 2.900 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023 khiến doanh nghiệp gặp khó về dòng tiền.

Tin bất động sản ngày 16/8: Lạng Sơn không chấp thuận tài trợ lập quy hoạch nhiều khu đô thị tại Đồng Đăng
Tin bất động sản ngày 16/8: Lạng Sơn không chấp thuận tài trợ lập quy hoạch nhiều khu đô thị tại Đồng Đăng

Hòa Bình tìm chủ cho khu nhà ở thương mại cao cấp gần 300 tỉ; Đồng Nai điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp gần 500ha của Sonadezi Long Thành...

Làm gì để tránh 'sập bẫy' kẻ lừa đảo mua bán nhà, đất?
Làm gì để tránh 'sập bẫy' kẻ lừa đảo mua bán nhà, đất?

Để tránh 'sập bẫy' lừa đảo mua bán nhà, đất, người mua cần kiểm tra giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất; đề nghị chủ nhà hoặc môi giới...

Cenland chi 760 tỷ đồng đầu tư vào dự án Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 tại Mê Linh
Cenland chi 760 tỷ đồng đầu tư vào dự án Thanh Lâm - Đại Thịnh 2 tại Mê Linh

Cen Land vừa công bố nghị quyết về việc thông qua đầu tư các bất động sản thuộc dự án Khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

Agribank đấu giá lô đất hơn 3.000m2 với giá khởi điểm 165 tỷ đồng
Agribank đấu giá lô đất hơn 3.000m2 với giá khởi điểm 165 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) công bố bán đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà cũng như các tài sản khác...vnfinance.vn