VnFinance
Thứ hai, 13/05/2024, 07:56 AM

FiinRatings xếp hạng tín nhiệm Văn Phú – Invest ở nhóm 5 với thang điểm BB+

FiinRatings cập nhật về xếp hạng tín nhiệm các tổ chức phát hành trái phiếu đối với Văn Phú – Invest thuộc nhóm 5 – nhóm có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính “vừa phải”.

FiinRatings xếp hạng tín nhiệm Văn Phú – Invest ở nhóm 5 với thang điểm BB+
Một phần tài sản phát sinh liên quan đến khối đế công trình dự án The Terra An Hưng đã được Văn Phú – Invest dùng làm tài sản đảm bảo để phát hành trái phiếu.
 

FiinRatings thực hiện xếp hạng tín nhiệm đối với CTCP Đầu tư Văn Phú - INVEST (Văn Phú – Invest) lần đầu tiên vào 20/4/2022 ở mức “ổn định” với thang điểm BB+, trong 02 lần cập nhật tiếp theo (lần 1: ngày 23/11/2022 mức “ổn định”, lần 2: ngày 14/7/2023 mức “không thuận lợi”). Ngày 29/4/2024, FiinRatings đã có cập nhật mới nhất về xếp hạng tín nhiệm của tổ chức phát hành trái phiếu đối với Văn Phú – Invest với mức “ổn định”, thang điểm BB+.

FiinRatings dựa trên kỳ vọng về việc Văn Phú – Invest sẽ có những sự phục hồi nhất định về kinh doanh, tương đồng với xu hướng hồi phục của một số doanh nghiệp phát triển bất động sản dân cư ở Việt Nam trong năm 2024. Theo đó, việc tiến độ bán hàng được dự phòng sẽ cải thiện cũng sẽ góp phần duy trì vị thế thanh khoản hiện tại của Văn Phú – Invest.

FiinRatings cho rằng, Văn Phú – Invest đối mặt với thị trường còn nhiều khó khăn và biến động, đã chủ động điều chỉnh chiến lược hoạt động trung và dài hạn, tập trung vào phát triển khoảng 10 dự án chính với quỹ đất có pháp lý rõ ràng nằm ở các khu vực thành phố vệ tinh lớn như: Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Phòng... thông qua hệ thống các Công ty con và Công ty liên kết.

Nhìn chung, FiinRatings cho rằng Văn Phú – Invest có thể ghi nhận sự phục hồi về doanh thu trong giai đoạn 2024 - 2025 nhờ vào việc hiện đang triển khai và mở bán một số dự án tại các địa bàn vệ tinh có sự phục hồi về nhu cầu nhà ở như: Bắc Giang, Bắc Ninh và Hải Phòng. Tuy nhiên, mức biên lợi nhuận của các dự án này dự kiến sẽ khiêm tốn hơn so với các năm trước do chi phí phát triển dự án cao hơn. Dựa trên nhận định này, FiinRatings ước tính tỷ lệ Doanh thu hợp đồng/Hàng tồn kho của Văn Phú – Invest sẽ cải thiện quanh mức 20 – 35% trong giai đoạn năm 2024 – 2025. Trong điều kiện không xảy ra những biến động lớn về kinh tế – chính trị, FiinRatings ước tính doanh thu của Văn Phú – Invest trong giai đoạn 2024 – 2025, có kể đến cả nguồn thu đều đặn từ nhóm bất động sản thương mại kể trên, sẽ phục hồi so với năm 2023, và duy trì mức tăng trưởng trung bình vào khoảng 20 – 30% hàng năm, đạt khoảng 2.200 – 2.400 tỷ đồng vào năm 2024 và 2.700 – 3.000 tỷ đồng vào năm 2025, với ước tính về biên lợi nhuận trước lãi, thuế và khấu hao (EBITDA) đạt khoảng 25 – 35% trong cùng giai đoạn.

Tuy vậy, FiinRatings cũng nhận định Văn Phú – Invest sẽ phải tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn trong 12 – 24 tháng tới khi nhu cầu thị trường vẫn đang hồi phục chậm trong bối cảnh nền kinh tế - chính trị chưa thật sự ổn định. Cùng với đó, áp lực chính đối với hồ sơ tín dụng Văn Phú – Invest vẫn nằm ở việc các khoản vay tập trung đáo hạn trong giai đoạn 2024 – 2025.

Về trái phiếu phát hành của Văn Phú – Invset, tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 cho thấy, doanh nghiệp này đang có gần 1.278 tỷ đồng trái phiếu phát hành. Trong đó, trái phiếu đến hạn phải trả hơn 394 tỷ đồng, phần còn lại hơn 883 tỷ đồng là trái phiếu dài hạn.

Theo báo cáo này của Văn Phú – Invest, trong số 1.278 tỷ đồng từ trái phiếu, có hơn 394 tỷ đồng đến hạn thanh toán gốc vào cuối tháng 4/2024, các trái phiếu này được đảm bảo bằng: Tài sản mà Công ty đã và sẽ sở hữu phát sinh từ và/hoặc liên quan đến khối đế công trình cao tầng thuộc dự án The Terra An Hưng và hơn 17 triệu cổ phiếu Văn Phú – Invest nắm giữ của bên thứ 3. Hơn 241 tỷ đồng trái phiếu sẽ đến hạn trả gốc vào tháng 4/2025 với tài sản bảo đảm là hơn 12 triệu cổ phiếu mà Văn Phú – Invest nắm giữ của bên thứ 3.

Phần còn lại hơn 642 tỷ đồng trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 1/2027. Số trái phiếu này được đảm bảo bằng phần diện tích sở hữu riêng tầng 1 (tầng thương mại – dịch vụ), tầng 2 (sàn nhà trẻ, thương mại – dịch vụ), tầng 3, tầng 4 (sảnh cho thuê), tầng 21 (thương mại dịch vụ, thể thao), tầng 22 (bể bơi, khu phụ trợ, tum thang và tầng kỹ thuật) của dự án Khu hỗn hợp và nhà ở tại 138B Giảng Võ, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội. Và hơn 31,6 triệu cổ phiếu Công ty này nắm giữ của bên thứ 3.

Ngoài ra, Văn Phú – Invest cũng đang có nghĩa vụ với hơn 731 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. Công ty này cho biết, ngày 1/11/2021 đã hoàn tất việc phát hành 690.000 trái phiếu chuyển đổi với mệnh giá 1 triệu đồng/trái phiếu cho VIA (No.1) Limited Partnership, việc phát hành trái phiếu có giá trị 690 tỷ đồng này được phê duyệt theo Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 1904/NG-HEĐCD ngày 19/4/2021 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0906/NQ.HĐQT ngày 09/6/2021 và được đảm bảo bằng hơn 27 triệu cổ phiếu phổ thông của Công ty này đang nắm giữ của bên thứ ba.

Trái phiếu này được phát hành với một số điều kiện và điều khoản quan trọng của trái phiếu như: Kỳ hạn trái phiếu là 03 năm; Lãi suất gộp 5%/năm và được tính theo cơ sở lãi suất kép hàng năm (lãi nhập gốc), được trả vào thời điểm trái phiếu được mua lại; Nhà đầu tư có quyền chuyển đổi toàn bộ trái phiếu thành cổ phần của Công ty tại thời điểm đáo hạn; Giá chuyển đổi là 35.000 đồng/cổ phần chuyển đổi, phụ thuộc vào sự điều chỉnh quy định tại Hợp đồng đăng ký mua trái phiếu.

Theo thang điểm của FiinRatings: Nhóm 1 - Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt Nhất được đánh giá thang điểm AAA; Nhóm 2 – Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Rất Tốt (AA+, AA, AA-); Nhóm 3 - Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Tốt nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện kinh tế bất lợi và thay đổi hoàn cảnh (A+, A, A-); Nhóm 4 - Năng lực Tương đối tốt để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính nhưng dễ bị ảnh hưởng hơn trước các diễn biến bất lợi của nền kinh tế (BBB+, BBB, BBB-); Nhóm 5 - Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính Vừa Phải (BB+, BB, BB-); Nhóm 6 - Năng lực đáp ứng nghĩa vụ tài chính Yếu. Nhạy cảm với các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế. Rủi ro cao (B+, B, B-); Nhóm 7 - Khả năng đáp ứng nghĩa vụ tài chính Rất Yếu và khả năng vỡ nợ cao. Rất nhạy cảm với các điều kiện kinh doanh, tài chính và kinh tế. Rủi ro rất cao (CCC+, CCC, CCC-, CC, C); Nhóm 8 - Mức Vỡ nợ. Không thanh toán các nghĩa vụ nợ đúng hạn hoặc mất khả năng thanh toán các nghĩa vụ tài chính. Mức này sẽ được sử dụng khi doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc thực hiện các hành động tương tự (SD, D)


Nhìn lại 6 năm của chuỗi nhà thuốc An Khang: Thay đổi kế hoạch liên tục, vẫn chưa thể thoát lỗ
Nhìn lại 6 năm của chuỗi nhà thuốc An Khang: Thay đổi kế hoạch liên tục, vẫn chưa thể thoát lỗ
29/05/2024 Doanh nghiệp

Trong 6 năm phát triển, chuỗi nhà thuốc An Khang của MWG từ lạc quan mở rộng hệ thống thần tốc đến dừng đột ngột để tập trung tăng doanh thu trên mỗi điểm bán...

Ông Trần Đức Huy trở thành tân Chủ tịch DNP Holding, đặt mục tiêu doanh số gần 8.000 tỷ năm 2024
Ông Trần Đức Huy trở thành tân Chủ tịch DNP Holding, đặt mục tiêu doanh số gần 8.000 tỷ năm 2024
26/05/2024 Doanh nghiệp

Theo thông tin từ Đại hội Cổ đông DNP Holding diễn ra chiều 24/5, bà Phan Thùy Giang vẫn tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc trong khi ông Vũ Đình Độ...

Kết hợp y tế và dinh dưỡng, Vinamilk hợp tác chiến lược với VNVC và Bệnh viện Tâm Anh
Kết hợp y tế và dinh dưỡng, Vinamilk hợp tác chiến lược với VNVC và Bệnh viện Tâm Anh
24/05/2024 Doanh nghiệp

TP HCM - Ba đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực dinh dưỡng và y tế là Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk), Hệ thống trung tâm tiêm chủng vắc xin Việt Nam...

Tập đoàn Masan rót số tiền “khổng lồ” cho dự án Núi Pháo
Tập đoàn Masan rót số tiền “khổng lồ” cho dự án Núi Pháo
24/05/2024 Doanh nghiệp

Sau quãng thời gian dài đầu tư khủng vào mảng khai thác khoáng sản, Tập đoàn Masan vừa công bố sẽ bán 100% cổ phần H.C. Starck Holding GmbH (HCS) cho Mitsubishi...

PV Power tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
PV Power tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
24/05/2024 Doanh nghiệp

Sáng ngày 23/5/2024, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024...

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam bị tạm hoãn xuất cảnh
23/05/2024 Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Tâm Thịnh - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam (Trung Nam Group) vừa bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế hơn 21 tỷ đồng.

BCG Energy được chấp thuận trở thành công ty đại chúng
BCG Energy được chấp thuận trở thành công ty đại chúng
21/05/2024 Doanh nghiệp

Ngày 20/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có công văn chấp thuận hồ sơ đăng ký đại chúng của Công ty Cổ phần BCG Energy (thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital...

Câu chuyện thứ Hai: 10 bài học kinh doanh của Microsoft & Apple
Câu chuyện thứ Hai: 10 bài học kinh doanh của Microsoft & Apple
21/05/2024 Doanh nghiệp

Ngày nay, nhiều người biết tới hai công ty công nghệ đứng đầu thế giới là Microsoft và Apple. Trên hành trình xây dựng và phát triển của họ, nhiều bài học quý giá...

Tập đoàn Masan kiếm bao nhiêu tiền từ mảng khoáng sản?
Tập đoàn Masan kiếm bao nhiêu tiền từ mảng khoáng sản?
21/05/2024 Doanh nghiệp

Tập đoàn Masan (mã: MSN) của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang ngoài mảng thực phẩm, hàng tiêu dùng, siêu thị,... còn kinh doanh mảng khoáng sản thông qua mảnh ghép Công ty Masan High-Tech Materials...

Năm 2023, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thu về hơn 206 tỷ đồng
Năm 2023, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thu về hơn 206 tỷ đồng
21/05/2024 Doanh nghiệp

Chiều 20/5, báo cáo tại Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm 2023, đã thoái vốn nhà nước tại 5 doanh nghiệp với giá trị 11,7 tỷ đồng,...

Năm 2024, SCIC sẽ thoái vốn đợt 2 tại những doanh nghiệp nào?
Năm 2024, SCIC sẽ thoái vốn đợt 2 tại những doanh nghiệp nào?
20/05/2024 Doanh nghiệp

Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố danh sách thoái vốn đợt 2 năm 2024 với 31 doanh nghiệp. Theo danh sách, SCIC dự kiến sẽ thoái...

Việt Nam lọt Top 12 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới
Việt Nam lọt Top 12 quốc gia sản xuất thép thô lớn nhất thế giới
19/05/2024 Doanh nghiệp

Ngành thép Việt Nam đã khẳng định vị thế khi lọt Top 12 thế giới về sản xuất thép thô. Đây là thành tích vượt bậc đối với thép Việt Nam trên bản đồ...

Vì sao Công ty Dầu thực vật Tiền Giang bị xử phạt?
Vì sao Công ty Dầu thực vật Tiền Giang bị xử phạt?
19/05/2024 Doanh nghiệp

Vừa qua, Trưởng Đoàn thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính...

Quảng Nam: Công ty TNHH Việt Khánh bị xử phạt 80 triệu đồng
Quảng Nam: Công ty TNHH Việt Khánh bị xử phạt 80 triệu đồng
18/05/2024 Doanh nghiệp

Ngày 17/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu đã ban hành Quyết định số 1170 xử phạt 80 triệu đồng đối với Công ty TNHH Việt Khánh...

Xây dựng Hòa Bình cần làm gì khi nặng gánh nợ, khoản phải thu chiếm hết phần lớn tài sản?
Xây dựng Hòa Bình cần làm gì khi nặng gánh nợ, khoản phải thu chiếm hết phần lớn tài sản?
17/05/2024 Doanh nghiệp

Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt ra hàng loạt kế hoạch để gỡ khó trước bối cảnh khoản phải thu chiếm hết phần lớn tài sản, khiến trích lập dự phòng rất lớn...

Giao thông Đèo Cả (HHV): Mảng xây lắp bứt phá, lãi ròng quý đầu năm tăng 32%
Giao thông Đèo Cả (HHV): Mảng xây lắp bứt phá, lãi ròng quý đầu năm tăng 32%
17/05/2024 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 690 tỷ đồng, tăng 28%...

Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp
Phó Thủ tướng yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng tranh chấp đất đai tại các công ty nông, lâm nghiệp
16/05/2024 Doanh nghiệp

Văn phòng Chính phủ phát đi Thông báo số 215/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại Hội nghị của Ban Chỉ đạo Đổi mới Phát triển doanh nghiệp...

80% doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến từ nước ngoài
80% doanh thu của doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam đến từ nước ngoài
16/05/2024 Doanh nghiệp

Ông Lê Nam Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, ước tính doanh thu thị trường xuất khẩu nước ngoài khoảng 7,5 tỷ USD, đóng góp 80% tổng doanh thu của các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Khoản phải thu tại Phục Hưng Holdings chuyển biến ra sao trong 3 tháng đầu năm?
Khoản phải thu tại Phục Hưng Holdings chuyển biến ra sao trong 3 tháng đầu năm?
15/05/2024 Doanh nghiệp

Ngoài sự sụt giảm của kết quả kinh doanh, dòng tiền âm thì Phục Hưng Holdings cũng đang "đau đầu" với khoản phải thu chiếm hơn 50% tổng tài sản.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance