VnFinance
Thứ hai, 06/05/2024, 11:30 AM

Nam A Bank lãi lớn trong quý I/2024, sắp tăng vốn điều lệ

Mặc dù ghi nhận lợi nhuận cao trong quý I/2024 nhưng dòng tiền thuần trong kỳ tại Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank – Mã NAB) lại âm tới hơn 2.570 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế tại Nam A Bank đạt gần 1.000 tỷ đồng

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Nam A Bank có lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng hơn 236 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 31% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân là do hầu hết các mảng kinh doanh của ngân hàng đều ghi nhận mức tăng trưởng khả quan. Đồng thời giảm mạnh trích lập dự phòng do đã xử lý dứt điểm nợ trên VAMC.

So với quý I/2023, thu nhập lãi thuần của Nam A Bank tăng 10% đạt hơn 1.717 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng tới 61% đạt hơn 208 tỷ. Hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lãi hơn 59 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ lãi 29 triệu đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng gấp 36 lần, lên tới hơn 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh ngoại hối quý I/2024 lại lỗ gần 19 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2023 lãi gần 22 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của nhà băng này ở mức 862 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Nam A Bank giảm tới 51% chi phí dự phòng rủi ro tín dụng xuống còn gần 109 tỷ. Do đó, lợi nhuận tại Nam A Bank tăng trưởng mạnh hơn so với cùng kỳ.

loi-nhuan-OCB-vnf

Tuy nhiên, dù lợi nhuận sau thuế quý I/2024 tăng trưởng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt hơn 798 tỷ đồng nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 2.304 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2023 dương hơn 9.300 tỷ đồng và dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư âm hơn 266 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2023 chỉ âm gần 102 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính cũng đang trong trạng thái âm. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ tại Nam A Bank âm gần 2.571 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái dương hơn 9.220 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tổng nợ xấu của Nam A Bank tăng từ 2.989 tỷ đồng hồi đầu năm lên hơn 3.904 tỷ đồng vào cuối tháng 3/2024, tương đương tăng tới 83% so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) chỉ tăng nhẹ 3 so với đầu năm lên mức hơn 842 tỷ đồng; nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 51% lên mức 1.791 tỷ đồng; nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 29% lên hơn 1.270 tỷ đồng.

Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của nhà băng này tăng từ 2,11 % hồi đầu năm lên 2,66% cuối tháng 3/2024.

Không chỉ nợ xấu, lãi dự thu tại Nam A Bank tính đến cuối tháng 3/2024 tăng tới 62% so với đầu năm, lên mức 3.369 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lãi dự thu lại không được thuyết minh cụ thể.

Lãi dự thu là khoản lãi dự kiến sẽ thu được trong tương lai. Tuy nhiên, nếu lãi dự thu không thể thu hồi trong thời gian dài có thể do nợ xấu hoặc bên phải trả mất khả năng thanh toán thì sẽ có những rủi ro nhất định.

Tính đến ngày 31/3/2024, tổng tài sản Nam A Bank đạt quy mô hơn 216.171 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng đạt hơn 146.762 tỷ đồng, tăng trưởng 4%.

Bên kia bảng cân đối, Nam A Bank có hơn 200.203 tỷ đồng nợ phải trả. Chiếm phần lớn từ tiền gửi khách hàng hơn 151.160 tỷ đồng, tăng 4%;  tiền gửi các TCTD đạt 27.706 tỷ đồng, tăng 15%.

Mặc dù lãi khủng trong quý đầu năm song chất lượng tài sản của Nam A Bank khả năng đang có dấu hiệu suy giảm khi nợ xấu và lãi dự thu đều tăng, đặc biệt dòng tiền kinh doanh âm hàng nghìn tỷ đồng. Con số này thể hiện khá rõ nét trong báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 vừa được ngân hàng công bố.

Vừa qua, NHNN cho phép các ngân hàng thương mại kéo dài chính sách cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ với doanh nghiệp khó khăn thêm 6 tháng, tức tới hết năm nay theo Thông tư 02/2022/TT-NHNN về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ.

“Đây là chính sách giúp hỗ trợ doanh nghiệp cũng là hỗ trợ ngân hàng, nhưng nếu lạm dụng quá thì đến một lúc nào đó sẽ ảnh hưởng đến nền tài chính quốc gia,” ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết.

Phó Thống đốc cho biết thêm đến hết năm 2024, NHNN sẽ đánh giá lại chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, nếu doanh nghiệp vẫn khó khăn thì nghiên cứu cơ chế khác hỗ trợ.

Thực tế, việc kéo dài hiệu lực Thông tư 02 là nguyện vọng của hầu hết ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm, nhu cầu tín dụng yếu. Nếu Thông tư 02 hết hạn vào ngày 30/6/2024 sẽ tạo áp lực trả nợ rất lớn cho các doanh nghiệp, trong khi việc xử lý nợ xấu đang gặp khó khăn. Thông tư 02 được gia hạn thời gian sẽ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc trả nợ, còn ngân hàng tránh được nguy cơ nợ xấu tăng cao.

Trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% và phát hành ESOP để tăng vốn điều lệ

Trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, Nam A Bank đặt mục tiêu tổng tài sản dự kiến 232.000 tỷ đồng, huy động vốn tăng 9% lên 178.000 tỷ; dư nợ cho vay tăng 13% lên 160.000 tỷ. Lợi nhuận trước thuế 4.000 tỷ đồng. Với tất cả các kết quả trên, Nam A Bank đã thực hiện hơn 93% kế hoạch tổng tài sản và 25% kế hoạch lợi nhuận năm.

Bên cạnh đó, đại hội cũng thống nhất việc tăng vốn điều lệ thêm hơn 3.145 tỷ đồng, từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động  (ESOP).

nam-a-bank
Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Ngân hàng TMCP Nam Á. (Ảnh: Nam A Bank).

Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngân hàng dự định phát hành thêm 264,5 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25%, giúp vốn điều lệ tăng thêm 2.654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước. Sau phát hành, lợi nhuận chưa phân phối còn lại là 502,8 tỷ đồng.

Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2024, sau khi ngân hàng nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). 

Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, bằng đúng mệnh giá.

Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng một năm và 50% trong năm tiếp theo kể từ khi hoàn thành đợt chào bán. Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2024, sau khi được chấp thuận từ NHNN và UBCKNN. Ngoài ra, việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi Nam A Bank đã hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Sau khi hoàn thành tăng vốn, tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) của ngân hàng hợp nhất sẽ lên 11,96%, tăng 0,8 điểm % so với cuối năm 2023.

Ngoài kế hoạch tăng vốn, đại hội thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ tối đa 2.000 tỷ đồng hoặc 100 triệu USD trong năm 2024 hoặc 2025 với kỳ hạn trái phiếu tối đa là 5 năm. 


Tin ngân hàng ngày 27/5: Kiến nghị gói vay ưu đãi với lãi suất giảm từ 3-5%
Tin ngân hàng ngày 27/5: Kiến nghị gói vay ưu đãi với lãi suất giảm từ 3-5%

Sử dụng các công cụ lãi suất để điều hành tín dụng; Chủ tài khoản thanh toán được yêu cầu cung cấp thông tin dịch vụ;...

Giá vàng hôm nay (27/5): Tăng trong phiên giao dịch đầu tuần
Giá vàng hôm nay (27/5): Tăng trong phiên giao dịch đầu tuần

Giá vàng thế giới hôm nay (27/5) tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy hơn 3/4 chuyên gia...

Hoạt động kinh doanh vàng của Eximbank ra sao?
Hoạt động kinh doanh vàng của Eximbank ra sao?

Trong 11 năm (từ 2012-2023), thu nhập từ hoạt động kinh doanh vàng tại Eximbank liên tục biến động. Đặc biệt, năm 2023 vừa qua, thu về hơn 38 tỷ đồng...

Giá vàng trong tuần (20/5-26/5): Ghi nhận mức giảm hàng tuần
Giá vàng trong tuần (20/5-26/5): Ghi nhận mức giảm hàng tuần

Giá vàng thế giới trong tuần (20/5-26/5) tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Tại phiên giao dịch giữa tuần, giá vàng quay đầu giảm. Thời điểm cuối tuần, giá vàng giảm mạnh ở đầu phiên sau đó tăng giá vàng cuối phiên nhưng vẫn ghi nhận mức giảm hàng tuần.

Tin ngân hàng tuần qua: Lãi suất tiết kiệm có thể tăng 0,5-1% vào 6 tháng cuối năm
Tin ngân hàng tuần qua: Lãi suất tiết kiệm có thể tăng 0,5-1% vào 6 tháng cuối năm

F88 huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu; VietinBank cho vay với lãi suất chỉ từ 5,0%/năm; NHNN bơm thanh khoản mạnh nhất trong nhiều năm;...

Tin ngân hàng tuần qua: Lãi suất tiết kiệm có thể tăng 0,5-1% vào 6 tháng cuối năm
Tin ngân hàng tuần qua: Lãi suất tiết kiệm có thể tăng 0,5-1% vào 6 tháng cuối năm

F88 huy động thêm 100 tỷ đồng trái phiếu; VietinBank cho vay với lãi suất chỉ từ 5,0%/năm; NHNN bơm thanh khoản mạnh nhất trong nhiều năm; Sở hữu cổ phần tại một...

Ngân hàng Nhà nước, Bộ TT&TT nêu loạt giải pháp ngăn chặn lừa đảo chuyển tiền trực tuyến
Ngân hàng Nhà nước, Bộ TT&TT nêu loạt giải pháp ngăn chặn lừa đảo chuyển tiền trực tuyến

NHNN đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về mở và sử dụng tài khoản thanh toán, trong đó bổ sung một số những quy định rất chặt chẽ...

Tin ngân hàng ngày 25/5: NHNN rút khỏi nền kinh tế hơn 93.000 tỷ đồng trong một tháng
Tin ngân hàng ngày 25/5: NHNN rút khỏi nền kinh tế hơn 93.000 tỷ đồng trong một tháng

MB chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029; Agribank rao bán khoản nợ hơn 200 tỷ của Công ty CP Đầu tư Nhật Việt; Mở thẻ tín dụng Sacombank JCB...

Giá vàng hôm nay (25/5): Thị trường trong nước và thế giới trái chiều
Giá vàng hôm nay (25/5): Thị trường trong nước và thế giới trái chiều

Giá vàng thế giới hôm nay (25/5) tăng khi hoạt động mua hàng của ngân hàng trung ương và nhu cầu mạnh mẽ của châu Á đã tạo ra xu hướng tăng giá dài hạn...

Tin ngân hàng ngày 24/5: Mở tài khoản trực tuyến sẽ phải sử dụng CCCD gắn chip
Tin ngân hàng ngày 24/5: Mở tài khoản trực tuyến sẽ phải sử dụng CCCD gắn chip

Tỷ giá vẫn tăng dù NHNN đã bán can thiệp ngoại tệ; VIB tổ chức Livestream mở thẻ, mua sắm ưu đãi đến 65%; ACB chốt thời gian trả cổ tức bằng tiền mặt…

“Cởi trói” gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thế nào?
“Cởi trói” gói tín dụng 120.000 tỷ đồng thế nào?

Trao đổi với PetroTimes, Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, muốn khơi thông gói tín dụng 120.000 tỷ cần cắt giảm quy định, quy trình, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, nên xem xét giảm thêm lãi suất để người dân và doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn.

Giá vàng hôm nay (24/5): Thị trường thế giới giảm mạnh khi các nhà đầu tư bán chốt lời
Giá vàng hôm nay (24/5): Thị trường thế giới giảm mạnh khi các nhà đầu tư bán chốt lời

Giá vàng thế giới hôm nay (24/5) tiếp tục chứng kiến áp lực bán mạnh khi các nhà đầu tư chốt lời và dữ liệu thị trường lao động Mỹ đang tốt hơn mong đợi.

Đấu thầu thành công 13.400 lượng vàng
Đấu thầu thành công 13.400 lượng vàng

Phiên đấu thầu vàng miếng sáng ngày 23/5 ghi nhận số lượng vàng bán ra cao nhất từ trước tới nay, đạt 13.400 lượng....

Tin ngân hàng ngày 23/5: Thanh toán không dùng tiền mặt tăng 57%
Tin ngân hàng ngày 23/5: Thanh toán không dùng tiền mặt tăng 57%

Thêm quy định về tiền điện tử e-money; IFC không còn là cổ đông của ABBank; MSB hoàn thành nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi mới…

Từ ngày 1/7, chuyển nhầm tiền được yêu cầu phong toả tài khoản bên nhận
Từ ngày 1/7, chuyển nhầm tiền được yêu cầu phong toả tài khoản bên nhận

Đây là một trong những điểm mới của Nghị định 52/2024/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt vừa ban hành. Nghị định cũng đã bổ sung một số quy định về tiền điện tử.

Giá vàng hôm nay (23/5): Thị trường trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu
Giá vàng hôm nay (23/5): Thị trường trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu

Giá vàng thế giới hôm nay (23/5) giảm mạnh sau cuộc họp chính sách cuối cùng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hôm thứ Tư (22/5) cho thấy ngân hàng...

Lãi suất huy động loạt ngân hàng cổ phần 'dần hồi phục' do đâu?
Lãi suất huy động loạt ngân hàng cổ phần "dần hồi phục" do đâu?

Sau xu hướng giảm lãi suất, tính đến ngày 22/5, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng cổ phần tiếp tục được điều chỉnh tăng so với hồi tháng trước.

VietABank kinh doanh ra sao trước thời điểm niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE?
VietABank kinh doanh ra sao trước thời điểm niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE?

Giai đoạn 2014-2022, lợi nhuận tại VietABank liên tục tăng trưởng, song đến năm 2023 bất ngờ đứt chuỗi 9 năm tăng liên tiếp...

Vì sao tỷ lệ phát hành thẻ tín dụng nội địa còn 'khiêm tốn'?
Vì sao tỷ lệ phát hành thẻ tín dụng nội địa còn "khiêm tốn"?

Có quy mô dân số 100 triệu dân nhưng lượng phát hành thẻ tín dụng nội địa tại Việt Nam mới chỉ đạt hơn 900 nghìn thẻ.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance