VnFinance
Thứ bảy, 02/09/2023, 08:30 AM

Những mục tiêu quan trọng tại dự thảo sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp (Luật số 69/2014/QH13) sửa đổi.

Những mục tiêu quan trọng tại dự thảo sửa đổi Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Bộ Tài chính trình Chính phủ Dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp sửa đổi/Ảnh minh họa/Nguồn: VNPT
 

Theo Ban soạn thảo dự thảo Luật, dự án xây dựng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp hướng đến các mục tiêu cụ thể như sau:

Một là, xác định rõ nguyên tắc quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp đảm bảo tách bạch rõ chức năng quản lý, đầu tư vốn của cơ quan, người đại diện chủ sở hữu nhà nước với chức năng quản trị, điều hành của doanh nghiệp theo nguyên tắc “lợi ích thì hài hòa, rủi ro thì chia sẻ”, bảo toàn, hiệu quả, công bằng, thị trường, linh hoạt và công khai, minh bạch; vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp phải được quản lý thống nhất, hạch toán tập trung, sử dụng kịp thời, linh hoạt; tăng cường đầu tư, đổi mới công nghệ, nghiên cứu phát triển tiếp cận trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến khu vực, quốc tế.

Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước để làm tốt vai trò dẫn dắt mở đường cho các doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác phát triển; đổi mới phương thức quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp theo hướng tiên tiến, phù hợp với thông lệ, chuẩn mức quốc tế; thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Hai là, xác định rõ mục đích, yêu cầu, phạm vi, lĩnh vực, nguyên tắc, hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; phân cấp, phân quyền rõ trách nhiệm, quyền hạn của các cơ quan trong hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; xác định Nhà nước là nhà đầu tư vốn, không can thiệp hành chính trực tiếp vào hoạt động và quản trị sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; đảm bảo kịp thời, linh hoạt và công khai, minh bạch giúp doanh nghiệp có đầy đủ nguồn lực để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch được giao.

Ba là, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, phù hợp đối với hoạt động sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp có vốn nhà nước phù hợp với từng giai đoạn, thời kỳ và yêu cầu của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Bốn là, tăng cường phân công, phân cấp cho cơ quan, người đại diện chủ sở hữu vốn, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc doanh nghiệp gắn với trách nhiệm giải trình của người đứng đầu, của lãnh đạo doanh nghiệp; trách nhiệm giám sát, kiểm tra của cơ quan, người đại diện chủ sở hữu vốn về kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường, đúng quy định của pháp luật.

Năm là, đổi mới căn bản phương thức quản trị theo nguyên tắc thị trường, thông lệ quốc tế đối với doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục tiêu, mục đích, chiến lược, ngành, nghề, đảm bảo hiệu quả khi nhà nước giao thêm quyền tự chủ cho doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sáu là, quy định cụ thể về nội dung quản lý, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo tiêu chí, mục tiêu tổng thể đầu tư vốn nhà nước; quyền và trách nhiệm của người đại diện phần vốn nhà nước gắn với chế độ báo cáo, công khai thông tin, trách nhiệm giải trình của cơ quan đại diện chủ sở hữu, người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp; Ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả trong quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng nêu rõ: “Luật này quy định việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp; sắp xếp và cơ cấu lại vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát việc quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp”.

Dự thảo Luật xác định đối tượng áp dụng bao gồm: (i) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp, bao gồm các doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành khác do cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn đầu tư vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp;

(ii) Doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư khác, bao gồm các doanh nghiệp hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật chuyên ngành khác do doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp đầu tư vốn; (iii) Doanh nghiệp có vốn đầu tư của nhà nước của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

(iv) Cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn, người đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp; (v) Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp có vốn nhà nước đầu tư trực tiếp tại các doanh nghiệp khác; (vi) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động quản lý, đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sắp xếp, cơ cấu lại vốn đầu tư của nhà nước tại doanh nghiệp.


Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Bộ Công an tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
03/10/2023 Tin nóng

Bộ Công an đang tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Đề xuất bãi bỏ 7 Thông tư của Bộ Tài chính
Đề xuất bãi bỏ 7 Thông tư của Bộ Tài chính
02/10/2023 Tin nóng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư bãi bỏ các thông tư của Bộ Tài chính.

Hàng loạt chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực từ tháng 10
Hàng loạt chính sách quan trọng chính thức có hiệu lực từ tháng 10
01/10/2023 Tin nóng

2 trường hợp ô tô thuộc diện phải triệu hồi; Bãi bỏ 10 thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, viên chức; Tăng 20% một số mức thu phí trong lĩnh vực y tế ,...

Lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu
Lùi ngày điều chỉnh giá xăng dầu
01/10/2023 Tin nóng

Do kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 1 10 trùng vào chủ nhật nên sẽ được lùi xuống ngày 2 10. Trong những ngày qua giá xăng dầu thế giới đang có xu hướng giảm nên có khả năng giá xăng dầu trong nước cũng sẽ giảm.

Giá xăng dầu, gas… đẩy chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng
Giá xăng dầu, gas… đẩy chỉ số giá tiêu dùng tiếp tục tăng
29/09/2023 Tin nóng

Một số địa phương thực hiện tăng học phí theo lộ trình của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP , giá gạo, xăng dầu, gas trong nước tăng theo giá thế giới, giá thuê nhà ở tăng...

9 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam cao kỷ lục
9 tháng đầu năm, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam cao kỷ lục
28/09/2023 Tin nóng

Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) công bố, 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài...

Chính sách mới về ô tô, xe máy có hiệu lực từ 1/10 người tiêu dùng phải biết
Chính sách mới về ô tô, xe máy có hiệu lực từ 1/10 người tiêu dùng phải biết
28/09/2023 Tin nóng

Từ tháng 10 2023, nhiều chính sách mới liên quan trực tiếp đến ô tô, xe máy có hiệu lực như: Quy định về ô tô thuộc diện phải triệu hồi; Điều chỉnh lệ phí đăng ký, cấp biển xe ô tô, xe máy; Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm...

Vốn FDI vào Việt Nam vượt mốc 20 tỷ USD sau 9 tháng
Vốn FDI vào Việt Nam vượt mốc 20 tỷ USD sau 9 tháng
28/09/2023 Tin nóng

Sau 9 tháng, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đã vượt mốc 20 tỷ USD. Trong đó, Singapore tiếp tục dẫn đầu,...

Ủy viên Trung ương Đảng được sử dụng xe ô tô có giá tối đa 1,6 tỉ đồng
Ủy viên Trung ương Đảng được sử dụng xe ô tô có giá tối đa 1,6 tỉ đồng
27/09/2023 Tin nóng

Theo quy định mới của Chính phủ, chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác với giá mua tối đa 1.600 triệu đồng/xe, gồm: Ủy viên Trung...

Đề xuất danh mục hàng hóa áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia
Đề xuất danh mục hàng hóa áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia
26/09/2023 Tin nóng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư quy định danh mục hàng hóa, dịch vụ áp dụng mua sắm tập trung cấp quốc gia.

JPMorgan nhận thấy siêu chu kỳ năng lượng với giá dầu lên tới 150 USD
JPMorgan nhận thấy siêu chu kỳ năng lượng với giá dầu lên tới 150 USD
26/09/2023 Tin nóng

Christyan Malek của JPMorgan đã cảnh báo thị trường rằng đợt tăng giá Brent gần đây có thể tiếp tục lên tới 150 USD/thùng vào năm 2026.

Hải Phòng công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế 'khủng'
Hải Phòng công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế "khủng"
26/09/2023 Tin nóng

Cục Thuế Hải Phòng vừa công khai loạt doanh nghiệp nợ thuế, trong đó có một số doanh nghiệp nợ thuế “khủng” như: Công ty Cổ phần xăng dầu Tân Nhật Minh nợ thuế...

Hải Phòng thu hút thêm gần 1,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài
Hải Phòng thu hút thêm gần 1,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài
25/09/2023 Tin nóng

Ngày 22/9, tại Hải Phòng, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tháng 9/2023 cho các dự án đầu tư vào...

Việt Nam tăng 4 bậc về tự do kinh tế
Việt Nam tăng 4 bậc về tự do kinh tế
22/09/2023 Tin nóng

Theo Báo cáo Tự do kinh tế thế giới do Viện Fraser của Canada mới công bố, Việt Nam xếp thứ 106 trên 165 quốc gia, vùng lãnh thổ về chỉ số Tự do kinh...

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
22/09/2023 Tin nóng

Hai Bộ trưởng đều nhất trí đánh giá việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện ngày 10 tháng 09 năm 2023 vừa qua...

Giá xăng RON95 lập đỉnh mới 25.748 đồng/lít
Giá xăng RON95 lập đỉnh mới 25.748 đồng/lít
22/09/2023 Tin nóng

Thông tin từ Bộ Công Thương về điều hành giá xăng dầu cho biết, kỳ điều hành giá hôm nay (21/9), các mặt hàng xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng từ 143-877 đồng/lít.

Nợ toàn cầu tăng 100.000 tỷ USD trong cả một thập kỷ
Nợ toàn cầu tăng 100.000 tỷ USD trong cả một thập kỷ
21/09/2023 Tin nóng

Theo Reuters đưa tin từ dữ liệu Viện Tài chính Quốc tế (IIF) công bố nợ toàn cầu đã tăng 10.000 tỷ USD trong nửa đầu năm 2023 và 100.000 tỷ USD trong cả một thập kỷ.

Ngày mai (21/9), dự báo giá xăng tiếp tục tăng
Ngày mai (21/9), dự báo giá xăng tiếp tục tăng
20/09/2023 Tin nóng

Trong kỳ điều hành ngày mai (21/9), giá xăng dầu dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh khoảng từ 800 đồng/lít – 1.100 đồng/lít (tùy từng loại). Nguyên nhân chủ yếu là do...

Chỉ báo “sức khỏe” khu vực doanh nghiệp rất đáng báo động
Chỉ báo “sức khỏe” khu vực doanh nghiệp rất đáng báo động
20/09/2023 Tin nóng

Các doanh nghiệp Việt Nam đang đối diện với những thách thức to lớn. Trong 8 tháng đầu năm 2023, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và tái gia nhập thị...

VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance