Năm buồn của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Năm buồn của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Doanh nghiệp 16/02/2023, 10:04

Năm 2022, bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ảm đạm khi có tới 8/11 doanh nghiệp ghi nhận lãi giảm, thậm chí lỗ đậm...