VnFinance
Thứ tư, 19/06/2024, 07:33 AM

Kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng cao

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, GRDP Hà Nội ước tăng 6,0% (cùng kỳ tăng 5,97%). Đánh giá của UBND Thành phố Hà Nội cho thấy, các ngành kinh tế đều phát triển tích cực.

Kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng cao
Theo đánh giá của UBND Thành phố Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm các ngành kinh tế đều phát triển tích cực.
 

GRDP 6 tháng đầu năm ước tăng 6,0%

Triển khai nhiều giải pháp để thực hiện các mục tiêu của năm 2024, kết quả của 6 tháng đầu năm 2024 được Hà Nội đánh giá tích cực. Cân đối thu - chi ngân sách được bảo đảm; xuất, nhập khẩu phục hồi, tăng khá cao so với cùng kỳ và so với kế hoạch; chỉ số giá tiêu dùng tăng mạnh, cao hơn khá nhiều mục tiêu cả năm, vốn đầu tư phát triển xã hội tăng khá, đạt cao hơn mức tăng cùng kỳ…

Bức tranh kinh tế - xã hội tại Hà Nội trong 6 tháng đầu năm có một số điểm nổi bật như: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố 5 tháng đầu năm 2024 là 233.175 tỷ đồng, đạt 57,1% dự toán, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng chi ngân sách địa phương 5 tháng đầu năm 2024 là 36.417 tỷ đồng, đạt 24,9% dự toán đầu năm, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất, nhập khẩu phục hồi, tăng khá cao so với cùng kỳ và so với kế hoạch. Ước 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 8.663 triệu USD, tăng 8,8% (cùng kỳ giảm 2,7%). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước tăng 11,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 3,8%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn 5 tháng đầu năm 2024 đạt 15.977 triệu USD, tăng 11,5% (cùng kỳ giảm 14%). Ước 6 tháng, kim ngạch nhập khẩu đạt 22.926 triệu USD, tăng 13,8% (cùng kỳ giảm 16,3%),

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, GRDP1 Hà Nội ước tăng 6,0% (cùng kỳ tăng 5,97%). Trong đó, dịch vụ tăng thấp hơn cùng kỳ, các ngành còn lại đều tăng cao hơn cùng kỳ, cụ thể: Dịch vụ tăng 6,55% (cùng kỳ tăng 7,54%); Công nghiệp và xây dựng tăng 5,37% (cùng kỳ tăng 3,28%); Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,94% (cùng kỳ tăng 2,24%); Thuế sản phẩm tăng 4,38% (cùng kỳ tăng 2,41%).

Các ngành kinh tế đều phát triển

Đặc biệt trong kết quả 6 tháng đầu năm 2024, UBND Thành phố Hà Nội đã có đánh giá: Các ngành kinh tế đều phát triển.

Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, du lịch, vận tải hành khách, vận tải hàng hoá tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm đạt 336.510 tỷ đồng, tăng 10,0% (cùng kỳ tăng 11,3%).

Nổi bật trong tăng trưởng là doanh thu bán lẻ hàng hóa; hoạt động khách sạn nhà hàng; hoạt động dịch vụ lữ hành đạt 10.646 tỷ đồng, tăng 48,9% (cùng kỳ tăng 1,4 lần); hoạt động dịch vụ đạt 67.059 tỷ đồng, tăng 4,3% (cùng kỳ tăng 5,1%). Ước 6 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 408.442 tỷ đồng, tăng 10,7% (cùng kỳ tăng 10,4%).

Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ thúc đẩy phát triển các loại hình kinh doanh hiện đại (máy bán hàng tự động tại địa điểm công cộng; mô hình Outlet); kêu gọi xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư đối với dự án xây dựng Chợ đầu mối quốc tế nông sản tại Hà Nội.

Du lịch tiếp tục tăng trưởng khá, khách du lịch quốc tế tăng cao. Nhiều sản phẩm tour đêm thu hút được đông đảo sự tham gia và đánh giá cao của du khách như: Đêm Thiêng Liêng của Khu di tích Nhà tù Hỏa Lò, Giải mã Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám "Tinh hoa đạo học", "Ngọc Sơn - đêm huyền bí", tour du lịch văn học "Chữ Tâm chữ Tài"...

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Du lịch đã khai trương 2 sản phẩm du lịch mới: tuyến du lịch Trung tâm Hà Nội - Thanh Oai - Ứng Hoà - Mỹ Đức với chủ đề "Con đường di sản Nam Thăng Long Hà Nội", điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền tại xã Ba Vì, huyện Ba Vì và tiếp tục nâng cấp các sản phẩm du lịch đường sông kết nối các điểm đến du lịch dọc khu vực sông Hồng, tuyến du lịch Chương Dương Độ - Bát Tràng - Đền thờ Chử Đồng Tử. Hợp tác với các tỉnh thành phố phát triển các tuyến: du lịch văn hóa tâm linh Hà Nội - Hà Nam - Ninh Bình; du lịch khám phá, trải nghiệm Hà Nội - Sơn La, Hà Nội - Lào Cai - Lai Châu…

Sản xuất công nghiệp tăng khá cao, đạt 4,7% (cùng kỳ tăng 2,1%). Việc sản xuất công nghiệp tăng khá cao được UBND Thành phố Hà Nội đánh giá, đây là tín hiệu tích cực về sự phục hồi của sản xuất công nghiệp cũng như xuất khẩu đối với các sản phẩm của ngành.

Đóng góp lớn vào tốc độ tăng ngành công nghiệp là: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 13,7%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 11,1%; Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 10,1%; Sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 7,3%...

Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

Năm 2024, Hà Nội tiếp tục xác định việc thực hiện và thúc đẩy giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 là nhiệm vụ quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế. Thành phố quyết liệt chỉ đạo khắc phục tồn tại, hạn chế, tăng cường, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và quán triệt các đơn vị có giải pháp đẩy nhanh kế hoạch giải ngân ngay từ những ngày đầu năm 2024.

UBND Thành phố đã ban hành các kế hoạch tăng cường, đẩy nhanh thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024, năm 2025 và các công trình trọng điểm của Thành phố.

Hà Nội tiếp tục đưa kết quả giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024 thành một tiêu chí để đánh giá thi đua năm 2024 đối với các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã. Đến hết niên độ ngân sách, các đơn vị không giải ngân tối thiểu đạt 95% kế hoạch được giao là một trong các tiêu chí để xem xét đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và cán bộ, công chức liên quan theo quy định.

Tính đến hết tháng 5/2024, giải ngân kế hoạch đầu tư công toàn Thành phố đạt 15.088 tỷ đồng, bằng 18,6% kế hoạch (5 tháng năm 2023 là 24,8%; cả nước giải ngân 148.248,8 tỷ đồng, bằng 20,99% kế hoạch). Ước 6 tháng năm 2023, giải ngân 22.871 tỷ đồng, đạt 28,2% kế hoạch.

Đối với thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, Hà Nội thu hút trên 1.119 triệu USD vốn FDI (bằng 38% cả năm 2023). Trong đó, có 92 dự án đăng ký mới với tổng vốn đầu tư 1.025 triệu USD; 64 lượt tăng vốn đạt 36,776 triệu USD và 86 lượt góp vốn, mua cổ phần với vốn góp 57,24 triệu USD.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; sản xuất, kinh doanh duy trì tăng trưởng; quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực; hạ tầng đô thị được duy trì tốt; văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, chất lượng giáo dục được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả.


Hà Nội trải thảm đỏ sẵn sàng đón các nhà đầu tư, tập đoàn lớn
Hà Nội trải thảm đỏ sẵn sàng đón các nhà đầu tư, tập đoàn lớn
19/07/2024 Tin nóng

Hà Nội yêu cầu các đơn vị phối hợp các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị các điều kiện về mặt bằng, đất đai, hạ tầng, lao động… để sẵn...

Bắt tạm giam Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
Bắt tạm giam Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan
19/07/2024 Doanh nghiệp

Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét bà Nguyễn Thị Như Loan, tổng giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Mỹ chốt đơn nửa tỷ USD, hạt điều Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu
Mỹ chốt đơn nửa tỷ USD, hạt điều Việt Nam đứng đầu thế giới về xuất khẩu
19/07/2024 Tin nóng

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2024, Việt Nam xuất khẩu hạt điều đạt 62,64 nghìn tấn. Mỹ chốt đơn nửa tỷ USD, giá hạt điều Việt Nam tăng vọt trong tháng 6

Việt Nam và Thái Lan dẫn đầu thị trường thương mại điện tử của Đông Nam Á
Việt Nam và Thái Lan dẫn đầu thị trường thương mại điện tử của Đông Nam Á
19/07/2024 Tin nóng

Báo cáo thương mại điện tử Đông Nam Á của tổ chức OpenGov Asia công bố gần đây cho biết Việt Nam và Thái Lan đã nổi lên là 2 thị trường thương mại...

Hà Nội phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ở mức cao nhất
Hà Nội phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 ở mức cao nhất
19/07/2024 Tin nóng

TP Hà Nội đang tiếp tục triển khai và sẽ có những giải pháp quyết liệt hơn nữa để phấn đấu giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2024,...

Kiều hối 'đổ' về TP HCM đạt 5,2 tỷ USD trong nửa đầu năm
Kiều hối 'đổ' về TP HCM đạt 5,2 tỷ USD trong nửa đầu năm
18/07/2024 Tin nóng

Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP HCM, kiều hối chuyển về TP HCM 6 tháng đầu năm 2024 đạt gần 5,2 tỷ USD, bằng 54,7% so với cả năm 2023 và tăng 19,5% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo ở mức 6% trong năm 2024
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam dự báo ở mức 6% trong năm 2024
18/07/2024 Tin nóng

Dự báo triển vọng tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2024 và 2025 được giữ nguyên, lần lượt ở mức 6,0% và 6,2%, với kết quả tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm...

Một gói thầu ở Quảng Ngãi tiết kiệm 0,01%, nhưng chậm tiến độ đến 50%
Một gói thầu ở Quảng Ngãi tiết kiệm 0,01%, nhưng chậm tiến độ đến 50%
18/07/2024 Tin nóng

Gói thầu số 13 Thi công xây dựng công trình được BQL DA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất TP Quảng Ngãi mời thầu với giá 42,166 tỷ đồng....

ADB lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương
ADB lạc quan về triển vọng tăng trưởng kinh tế Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương
17/07/2024 Tin nóng

Ngày 17/7, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã nâng dự báo tăng trưởng kinh tế cho khu vực châu Á đang phát triển và Thái Bình Dương trong năm 2024...

Hà Nội sắp đưa vào khai trương thêm 1 trung tâm thương mại lớn, 1 phố đi bộ
Hà Nội sắp đưa vào khai trương thêm 1 trung tâm thương mại lớn, 1 phố đi bộ
16/07/2024 Tin nóng

Dự kiến trong năm 2024, tiếp tục hoàn thành và đưa vào hoạt động thêm ít nhất một trung tâm thương mại lớn (Park City quận Hà Đông);...

Đề xuất 13 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030
Đề xuất 13 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2026-2030
16/07/2024 Tin nóng

Theo dự thảo Nghị quyết về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2026-2030, dự kiến có 13 ngành,...

Năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giải ngân hơn 100.000 tỷ đồng
Năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giải ngân hơn 100.000 tỷ đồng
16/07/2024 Tin nóng

Báo cáo tại Kỳ họp thứ 17, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, dự kiến kế hoạch đầu tư công 2025, UBND Thành phố sẽ có tổng vốn kế hoạch đầu tư...

5 định hướng để doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
5 định hướng để doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy tăng trưởng kinh tế
13/07/2024 Tin nóng

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 319/TB-VPCP ngày 12/7/2024 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ làm việc...

Livestream bạc tỉ và những hệ luỵ khó lường
Livestream bạc tỉ và những hệ luỵ khó lường
13/07/2024 Tin nóng

Thời gian gần đây TikTokshop đang nổi lên là một kênh bán hàng đáng gờm, mạnh mẽ chiếm lĩnh thị trường Livestream bán hàng của các gã khổng lồ Shopee, Lazada hay Facebook....

Kinh tế Việt Nam nửa cuối 2024: Chờ những gam màu tươi sáng
Kinh tế Việt Nam nửa cuối 2024: Chờ những gam màu tươi sáng
12/07/2024 Doanh nghiệp

Sáu tháng đầu năm Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 6,42% - cao hơn nhiều so với dự báo. Mặc dù vậy, để chạm mục tiêu tăng trưởng cả năm trong khoảng 6-6,5%...

Khi dân số Việt Nam vượt mốc 100 triệu người
Khi dân số Việt Nam vượt mốc 100 triệu người
12/07/2024 Tin nóng

Theo công bố của Cục Dân số, dân số Việt Nam vừa vượt mốc 100 triệu dân. Con số này đến sớm hơn hai năm so với dự báo hồi năm 2017...

Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế
Cảnh báo các chiêu trò lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người nộp thuế
12/07/2024 Tin nóng

Lợi dụng việc ngành Thuế triển khai các dịch vụ thuế điện tử phục vụ người nộp thuế (NNT), các đối tượng lừa đảo đã sử dụng một số thủ đoạn công nghệ...

11 kết quả nổi bật của kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024
11 kết quả nổi bật của kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2024
11/07/2024 Tin nóng

Kinh tế vĩ mô tiếp tục được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng tăng 4,08%...

Bộ Công an: Vụ Tập đoàn Phúc Sơn rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương
Bộ Công an: Vụ Tập đoàn Phúc Sơn rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương
10/07/2024 Tin nóng

Theo Bộ Công an, vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là một vụ án rất phức tạp, liên quan đến nhiều địa phương, khối lượng đồ vật, tài liệu cần thu thập tương đối lớn...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance