Lợi nhuận doanh nghiệp địa ốc - xây dựng "bay hơi" ra sao sau soát xét?

Hiện tại, không ít những con số trong báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng 2021 sau khi được kiểm toán hoàn toàn khác biệt với những gì đã được doanh nghiệp địa ốc - xây dựng công bố trước đó.

Lợi nhuận doanh nghiệp địa ốc - xây dựng ghi nhận chênh lệch lớn trước và sau soát xét đã trở thành câu chuyện không mấy xa lạ. Do đó, kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, một số doanh nghiệp địa ốc và xây dựng ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh thậm chí tăng lỗ sau soát xét.

Lợi nhuận tại Saigonres, Địa ốc First Real 'bay màu' sau soát xét

Tại CTCP Địa ốc Sài Gòn -  Saigonres (HOSE: SGR), so với báo cáo tự lập thì trên báo cáo soát xét bán niên 2021, doanh thu thuần của SGR không thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, giá vốn lại giảm 19%, còn gần 6 tỷ đồng, qua đó giúp lãi gộp của Công ty tăng 6%, lên hơn 24 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính và lãi trong công ty liên doanh, liên kết của SGR cũng có sự thay đổi tích cực sau soát xét. Cụ thể, doanh thu tài chính gấp hơn 4 lần, còn lãi trong công ty liên doanh, liên kết gấp hơn 2 lần so với báo cáo tự lập.

Kết quả, SGR chỉ còn lỗ ròng 3.7 tỷ đồng trong nửa đầu năm, thay vì 5.4 tỷ đồng như trong báo cáo tự lập.

Giải trình biến động KDKQ trước và sau soát xét của bCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 tại SGR
Giải trình biến động KDKQ trước và sau soát xét của bCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 tại SGR

Cũng chung hoàn cảnh, sau soát xét, lợi nhuận ròng bán niên hợp nhất năm 2021 của CTCP Địa ốc First Real (HOSE: FIR) giảm 74% so với trước khi soát xét, xuống còn hơn 2 tỷ đồng. (Kỳ kế toán năm của FIR bắt đầu từ ngày 01/10 và kết thúc tại ngày 30/09 hàng năm năm sau).

Giải trình về lợi nhuận sau thuế hợp nhất bán niên sau soát xét giảm 6,86 tỷ đồng, tương đương giảm 74% so với trước soát xét, FIR cho biết nguyên nhân đến từ khoản lỗ tài chính do Công ty mất quyền kiểm soát Công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Protech (Công ty con tăng vốn cho các cổ đông không kiểm soát dẫn tới thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông).

Lợi nhuận ròng của FIR giảm đến 90%, còn hơn 2 tỷ đồng, chủ yếu là do doanh thu thuần giảm 33% và chi phí tài chính (gấp 12.51 lần) và chi phí bán hàng (gấp 2.81 lần) đều tăng mạnh.

Thực tế, khoản lỗ tài chính này trước soát xét Công ty đã ghi nhận giảm vào khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước” do chưa có hướng dẫn ghi nhận cụ thể tới trường hợp này trong thông tư 202/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn hợp nhất báo cáo tài chính.

Tuy nhiên sau soát xét , FIR điều chỉnh vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ (không ảnh hưởng trên báo cáo tài chính riêng). Do đó thay đổi tới khoản mục “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này” giảm 6,86 tỷ đồng, còn 2,46 tỷ đồng.

Một dự án của Công ty cổ phần Địa ốc First Real tại khu vực TP. Đồng Hới, Quảng Bình.
Một dự án của Công ty cổ phần Địa ốc First Real tại khu vực TP. Đồng Hới, Quảng Bình.

"Ông lớn" Vinaconex 9 chuyển lãi thành lỗ sau soát xét

Ngoài một số doanh nghiệp địa ốc, lợi nhuận tại doanh nghiệp xây dựng cũng biến động lớn sau soát xét.  Đầu tiên phải nhắc tới "ông lớn" CTCP Xây dựng Số 9 (Vinaconex 9, HNX: VC9) ghi nhận lãi thành lỗ.

Cụ thể, tại BCTC soát xét nửa đầu năm 2021, VC9 cho biết lãi chuyển thành lỗ do việc ghi nhận giá vốn đối với các dự án xây lắp ghi nhận doanh thu theo chi phí thực tế, do đó giá vốn được ghi nhận theo chi phí thực tế phát sinh.

Tuy nhiên, theo ý kiến kiểm toán, giá vốn phải ghi nhận theo phương án phù hợp với doanh thu nên có sự chênh lệch. Do đó, Công ty đã điều chỉnh cho phù hợp theo hướng dẫn của chế độ kế toán hiện hành tại Việt Nam.

So với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần nửa đầu năm 2021 của VC9 ghi nhận hơn 99 tỷ đồng, giảm 79%. Theo giải trình, năm 2021, những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến hầu hết lĩnh vực, trong đó có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. VC9 là doanh nghiệp có doanh thu xây lắp chiếm tỷ trọng lớn trên tổng doanh thu dẫn đến doanh thu giảm so cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm chủ yếu do giảm chi phí lãi vay, nguồn tiền thu về từ hoạt động kinh doanh được Công ty trả nợ các khoản vay Ngân hàng. Chi phí quản lý cũng giảm do VC9 thực hiện tốt công tác quản lý thắt chặt chi tiêu. Ngược lại, lợi nhuận khác tăng gấp đôi nhờ thực hiện thanh lý công cụ, dụng cụ hết giá trị sử dụng trong kỳ.

Kết quả, "ông lớn" Vinaconex 9 lỗ ròng gần 7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ gần 14 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế tính đến 30/06/2021 lên gần 27 tỷ đồng.

Lợi nhuận doanh nghiệp địa ốc - xây dựng "bay hơi" ra sao sau soát xét? - Ảnh 1

Tăng lỗ sau soát xét là trường hợp tại CTCP BOT Cầu Thái Hà (UPCoM: BOT).

Cụ thể, sau soát xét, BOT ghi nhận lỗ ròng bán niên 2021 gần 51 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập chỉ lỗ hơn 43 tỷ đồng. Sự chênh lệch này đến từ việc điều chỉnh giá vốn hàng bán tăng 23% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gần 7 tỷ đồng (do tăng chi phí dự phòng phải thu khó đòi).

So với cùng kỳ năm trước, BOT ghi nhận doanh thu thuần tăng 20%, đạt 15 tỷ đồng và lỗ ròng gần 51 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ gần 48 tỷ đồng). Qua đó, nâng tổng lỗ lũy kế tính đến 30/06/2021 lên hơn 244 tỷ đồng.

Nguồn: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 tại BOT.
Nguồn: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 tại BOT.

Đáng chú ý, kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty do khoản lỗ lũy kế hơn 244 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn gần 97 tỷ đồng, tổng nợ phải trả gần 1.103 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn là 126 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh thu năm 2020 chỉ thực hiện được 27% và 6 tháng đầu năm 2021 chỉ thực hiện được 15% so với phương án tài chính. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh liên tục âm từ thời điểm Công ty bắt đầu hoạt động thu phí. 

Hoàng Long - Huy Tùng

kinhtexaydung.petrotimes.vn

Tin Cùng Chuyên Mục