VnFinance
Thứ năm, 19/10/2023, 10:24 AM

Ngành Xây dựng tăng trưởng 6,17% trong 9 tháng đầu năm 2023

Ngày 18/10, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Bộ Xây dựng.

Ngành Xây dựng tăng trưởng 6,17% trong 9 tháng đầu năm 2023
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2023.
 

Tốc độ tăng trưởng ngành đạt 6,17%

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tốc độ tăng trưởng của ngành Xây dựng ước tăng 6,17% so với cùng kỳ. Tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc ước đạt 42,6%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc ước đạt khoảng 25,6m2 sàn/người, tăng 0,1m2 sàn/người so với năm 2022. Tỷ lệ lập quy hoạch chung đô thị đạt 100%. Tỷ lệ xã có quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên cả nước đạt khoảng 98,9%.

Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 95,1%, ước đạt khoảng 50% kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch là 16,3%, ước đạt khoảng 60% kế hoạch năm 2023. Tỷ lệ tổng lượng nước thải được thu gom là 16,3%, ước đạt 65% kế hoạch năm 2023.

Ước tính sản lượng sản xuất và tiêu thụ một số vật liệu xây dựng chủ yếu như xi măng, gạch ốp lát, sức vệ sinh… trong 9 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, sản lượng sản xuất xi măng đạt khoảng 61,5 triệu tấn, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng tiêu thụ đạt 66 triệu tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2022.

Tập trung hoàn thiện quy định pháp luật, tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

Về công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tính đến ngày 10/10/2023, Bộ Xây dựng đã ban hành theo thẩm quyền 1 Thông tư, 1 Quy chuẩn, trình Quốc hội cho ý kiến 2 dự án Luật và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 1 Nghị định, 1 Đề án. Hiện tại, Bộ đang tích cực thực hiện lập hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật điều chỉnh về quản lý, phát triển đô thị; dự án Luật điều chỉnh về cấp, thoát nước để trình Chính phủ thông qua chính sách trước ngày 01/11/2023; đồng thời tập trung soạn thảo Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn bảo đảm trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật, tiến độ theo Nghị quyết số 89/2023/QH15.

Về công tác quản lý quy hoạch, kiến trúc, Bộ Xây dựng đã tổ chức thẩm định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 10 nhiệm vụ và 12 đồ án quy hoạch; có ý kiến đối với 101 đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh. Bộ tiếp tục tham gia triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chỉ đạo rà soát nâng cao chất lượng quy hoạch xây dựng nông thôn mới, đồng thời tham gia đề xuất ý kiến các nội dung quy hoạch xây dựng tại các đồ án quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng tiếp tục triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; triển khai nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn 2050 và yêu cầu các địa phương triển khai Luật Kiến trúc.

Về công tác quản lý phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ Xây dựng đã trình Hội đồng thẩm định quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 10/2023. Bộ cũng đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí đánh giá đô thị thông minh bền vững, dự kiến sẽ hoàn thiện và ban hành trong năm 2023. Tính đến hết tháng 9/2023, toàn quốc có 902 đô thị, trong đó có 2 đô thị loại đặc biệt và 22 đô thị loại I.

Ngành Xây dựng tăng trưởng 6,17% trong 9 tháng đầu năm 2023
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh phát biểu ý kiến tại Hội nghị.
 

Bộ Xây dựng đã báo cáo Quốc hội về nhiệm vụ pháp luật cần nghiên cứu, đề xuất mới Luật Quản lý Không gian ngầm; tập trung nghiên cứu Đề án thống nhất quản lý nhà nước về cấp nước đô thị và nông thôn, cấp nước liên vùng; phối hợp với Bộ Công an về tổng kết 12 năm thực hiện Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp.

Đối với việc giải ngân gói hỗ trợ cho khách hàng cá nhân vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà công nhân, nhà ở của hộ gia đình, tính đến 16/8/2023, dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt 7.861 tỷ đồng với gần 21.000 khách hàng. Về việc triển khai gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng, hiện nay đã có đã có 19 tỉnh, thành phố công bố danh mục 52 dự án đủ điều kiện với nhu cầu vay vốn là 25.884 tỷ đồng. Mặt khác, Bộ cũng tích cực phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp”.

Bộ Xây dựng cũng đang hoàn thiện dự thảo “Quyết định về mức hỗ trợ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở đối với người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ và tỷ lệ phân bổ vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tỷ lệ đối ứng vốn hỗ trợ từ ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025” để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10/2023. Bộ tiếp tục phối hợp với các Bộ và địa phương triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giai đoạn 2021-2025.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã thực hiện các giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Đối với công tác quản lý vật liệu xây dựng, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch ngành quốc gia “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050” tại Tờ trình số 29/TTr-BXD ngày 30/5/2023, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Đối với công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp, Bộ Xây dựng đang hoàn thành phê duyệt Đề án cơ cấu lại HUD giai đoạn 2021-2025; thông qua Đề án cơ cấu lại COMA giai đoạn 2021-2025; đang thẩm định để phê duyệt/cho ý kiến Đề án cơ cấu lại VICEM, LILAMA giai đoạn 2021-2025; xem xét, thẩm định Đề án tái cơ cấu HANCORP.

5 nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm

Kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đánh giá, trong 9 tháng đầu năm, với nỗ lực quyết tâm của cả Bộ, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành Xây dựng có nhiều chuyển biến với những kết quả tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản bám sát kế hoạch đề ra. Để hoàn thành các nhiệm vụ trong 3 tháng cuối năm, Bộ trưởng đã yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ngành Xây dựng tăng trưởng 6,17% trong 9 tháng đầu năm 2023
Toàn cảnh Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 của Bộ Xây dựng.
 

Thứ nhất là xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật, khẩn trương thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và đề án năm 2023 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ yêu cầu.

Thứ hai là tập trung triển khai các nhiệm vụ trong Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, trong đó có Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”. Bộ sẽ phối hợp với các địa phương rà soát quỹ đất và đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân khu công nghiệp trên địa bàn, cải tạo nhà chung cư cũ.

Thứ ba là khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/03/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững.

Thứ tư là nghiêm túc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư thuộc Bộ Xây dựng và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tập trung, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao.

Về phía các doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị này tiếp tục thực hiện công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp theo đề án được duyệt, đảm bảo đúng quy định và lộ trình. Các doanh nghiệp còn khó khăn, cần sớm có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo đầu tư, sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là Tổng Công ty VICEM.

Ngoài ra, Bộ trưởng cũng chỉ đạo các đơn vị quan tâm cải cách thủ tục hành chính, tiến hành phân cấp, phân quyền theo thẩm quyền. Các đơn vị trong Bộ cần đẩy mạnh hợp tác, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý nội bộ, kiện toàn nhân sự; tăng cường chuyên môn nghiệp vụ và nâng cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra.


Hàng loạt doanh nghiệp chậm, hoãn thanh toán trái phiếu
Hàng loạt doanh nghiệp chậm, hoãn thanh toán trái phiếu
27/11/2023 Doanh nghiệp

Theo Công ty chứng khoán MB (MBS), đã có khoảng 100 doanh nghiệp thông báo chậm, hoãn thanh toán gốc, lãi trái phiếu trong 11 tháng năm 2023, trong đó nhiều doanh nghiệp bất động sản.

Hủy quyết định phá sản đối với Công ty Đức Long Gia Lai
Hủy quyết định phá sản đối với Công ty Đức Long Gia Lai
26/11/2023 Doanh nghiệp

Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy Quyết định mở thủ tục phá sản số 01/2023/QĐ-MTTPS ngày 9/10/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đối với Công ty...

Novaland muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
Novaland muốn xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ
26/11/2023 Doanh nghiệp

Tính đến ngày 30/9, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp này đang ở mức hơn 205.462 tỷ đồng, giảm 3,5% so với thời điểm đầu năm; trong đó, tổng dư nợ vay tài chính là...

Thành viên Ban kiểm soát của FLC xin từ nhiệm
Thành viên Ban kiểm soát của FLC xin từ nhiệm
24/11/2023 Doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn FLC (Mã chứng khoán FLC) cho biết đã nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Nguyễn Tri Thống nhưng lý do vị lãnh đạo này rời ghế chưa được công bố.

Vì sao Dược phẩm Tipharco bị phạt và truy thu hơn 530 triệu đồng tiền thuế?
Vì sao Dược phẩm Tipharco bị phạt và truy thu hơn 530 triệu đồng tiền thuế?
23/11/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Tiền Giang xử phạt và truy thu Công ty Cổ phần Dược phẩm Tipharco (mã chứng khoán: DTG) số tiền 531 triệu đồng do xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp chưa đúng quy định dẫn đến tăng số thuế chênh lệch.

Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai
Truy tố Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và con trai
23/11/2023 Doanh nghiệp

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố Đỗ Anh Dũng (sinh năm 1961), Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Đỗ Hoàng Việt (sinh năm 1994; con trai ông...

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số khủng gây choáng
Vụ án Vạn Thịnh Phát: Kế hoạch tinh vi và những con số khủng gây choáng
22/11/2023 Doanh nghiệp

Cơ quan CSĐT Bộ Công an nhận định, hành vi phạm tội của bà Trương Mỹ Lan và đồng phạm có dự mưu từ trước; được chuẩn bị, tổ chức thực hiện hết sức công....

PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB
PV Power ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn T&T Group và Ngân hàng SHB
22/11/2023 Doanh nghiệp

Thỏa thuận được ký kết trên tinh thần ba bên sẽ tạo điều kiện tối đa, hợp tác trên tất cả các lĩnh vực phù hợp với quy mô, năng lực của mỗi đơn vị.

10 tháng PNJ hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2023
10 tháng PNJ hoàn thành gần 80% kế hoạch lợi nhuận năm 2023
21/11/2023 Doanh nghiệp

Năm 2023, PNJ đặt mục tiêu 35.598 tỷ đồng doanh thu, 1.937 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả đạt được sau 10 tháng, PNJ đạt 74% chỉ tiêu doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận năm.

Công ty con của Masan phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu
Công ty con của Masan phát hành thành công 1.500 tỷ đồng trái phiếu
21/11/2023 Doanh nghiệp

Đây là các lô trái phiếu có lãi suất kết hợp 10,8%/năm và được mua lại theo quyền chọn mua của tổ chức phát hành.

Tập đoàn Thành Nam: Lợi nhuận giảm, cưỡng chế nợ thuế hơn 20 tỷ đồng
Tập đoàn Thành Nam: Lợi nhuận giảm, cưỡng chế nợ thuế hơn 20 tỷ đồng
20/11/2023 Doanh nghiệp

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Thành Nam lỗ trước thuế 24,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 109 tỷ đồng. Bên cạnh kết quả kinh doanh kém sắc...

Thép Pomina: Kinh doanh lỗ lớn kéo dài, người thân lãnh đạo ồ ạt thoái vốn
Thép Pomina: Kinh doanh lỗ lớn kéo dài, người thân lãnh đạo ồ ạt thoái vốn
20/11/2023 Doanh nghiệp

Động thái thoái vốn liên tục của người nhà Chủ tịch HĐQT Đỗ Duy Thái diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của POM liên tục lao dốc và ghi nhận lỗ lớn...

Vars: Doanh nghiệp bất động sản nên bán bớt tài sản để trả nợ trái phiếu
Vars: Doanh nghiệp bất động sản nên bán bớt tài sản để trả nợ trái phiếu
20/11/2023 Doanh nghiệp

Việc gia hạn thời gian trả nợ chỉ giúp doanh nghiệp có thời gian ổn định lại sản xuất, kinh doanh và tái cơ cấu lại nợ doanh nghiệp để phục hồi...

Sức mua yếu, cuộc đua lợi nhuận của nhóm 'ông lớn' bán lẻ công nghệ đang ra sao?
Sức mua yếu, cuộc đua lợi nhuận của nhóm "ông lớn" bán lẻ công nghệ đang ra sao?
20/11/2023 Doanh nghiệp

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận các doanh nghiệp bán lẻ công nghệ như Thế giới Di động (MWG) u ám nhất kể từ khi lên sàn,...

Petrovietnam tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500
Petrovietnam tiếp tục giữ vững vị trí trong Top 3 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500
18/11/2023 Doanh nghiệp

Ngày 17/11, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố Bảng xếp hạng VNR500 - Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam...

Các nhà phát triển muốn rót 1,3 tỷ USD cho giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng
Các nhà phát triển muốn rót 1,3 tỷ USD cho giai đoạn 2B của mỏ Sư Tử Trắng
17/11/2023 Doanh nghiệp

Các nhà thầu phát triển mỏ Sư Tử Trắng đang cân nhắc khoản đầu tư 1,3 tỷ USD để tiếp tục dự án Lô 15-1, bể Cửu Long, ngoài khơi Việt Nam, người phát ngôn...

Thị trường bảo hiểm tăng liên tiếp trong 3 tháng gần nhất
Thị trường bảo hiểm tăng liên tiếp trong 3 tháng gần nhất
16/11/2023 Doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết, tổng doanh thu phí bảo hiểm 10 tháng ước đạt 184,8 nghìn tỷ đồng, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2022...

Phát Đạt thế chấp dự án và nhiều cổ phần vay MBBank 3.200 tỷ đồng xây khu phức hợp ở Bình Dương
Phát Đạt thế chấp dự án và nhiều cổ phần vay MBBank 3.200 tỷ đồng xây khu phức hợp ở Bình Dương
16/11/2023 Doanh nghiệp

Dự án Thuận An 1 và 2 có tổng diện tích đất 4,47 ha, tổng mức đầu tư khoảng 10.800 tỷ đồng. Dự kiến khoảng 6.500 căn hộ căn hộ,...

Quên công bố thông tin về trái phiếu, “ông chủ” dự án HPC Landmark 105 Hà Nội bị xử phạt
Quên công bố thông tin về trái phiếu, “ông chủ” dự án HPC Landmark 105 Hà Nội bị xử phạt
16/11/2023 Doanh nghiệp

Nguyên nhân chậm công bố được lý giải là do chưa nắm rõ các quy định về công bố thông tin định kỳ với doanh nghiệp phát hành trái phiếu...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
vnfinance.vn