Những trường hợp sử dụng đất có giấy tờ trước 15/10/1993 sắp được cấp sổ đỏ

Những trường hợp sử dụng đất có giấy tờ trước 15/10/1993 sắp được cấp sổ đỏ

Bất động sản 23/06/2024, 10:14

Hiện nay, có rất nhiều hộ gia đình đang sử dụng đất ổn định và có một số loại giấy tờ được lập trước năm 1993 nhưng lại chưa được cấp Sổ đỏ...

Diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Diện tích tối thiểu bao nhiêu thì được cấp sổ đỏ?

Bất động sản 01/06/2024, 16:00

Hiện nay, nhiều người dân đang thắc mắc sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thì diện tích tối thiểu bao nhiêu mét vuông mới được cấp sổ đỏ?

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Bất động sản 20/05/2024, 14:00

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình,...

Điều kiện được cấp sổ đỏ cho đất giao sau 2014 theo Luật Đất đai mới

Điều kiện được cấp sổ đỏ cho đất giao sau 2014 theo Luật Đất đai mới

Bất động sản 01/05/2024, 19:35

Khoản 4 Điều 140 Luật Đất đai 2024 quy định cụ thể, trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/1/2025...

Phí làm sổ đỏ lần đầu sẽ tăng dựa theo bảng giá đất mới

Phí làm sổ đỏ lần đầu sẽ tăng dựa theo bảng giá đất mới

Bất động sản 04/04/2024, 10:30

Từ năm 2026, các khoản chi phí phải nộp khi làm sổ đỏ có thể sẽ tăng nếu áp dụng theo bảng giá đất mới của Luật Đất đai 2024.

Các trường hợp không được cấp sổ đỏ

Các trường hợp không được cấp sổ đỏ

Bất động sản 30/03/2024, 10:30

Điều 151 Luật Đất đai (sửa đổi) quy định các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Quy định về cấp sổ đỏ cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Quy định về cấp sổ đỏ cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu

Bất động sản 28/03/2024, 14:06

Điều 146 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất...

Quy định về cấp sổ đỏ cho chung cư kết hợp văn phòng theo Luật Đất đai 2024

Quy định về cấp sổ đỏ cho chung cư kết hợp văn phòng theo Luật Đất đai 2024

Bất động sản 20/03/2024, 08:56

Tại Điều 143 Luật Đất đai 2024 quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) đối với đất xây dựng...

Quy định về cấp sổ đỏ cho tổ chức đang sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Quy định về cấp sổ đỏ cho tổ chức đang sử dụng đất theo Luật Đất đai 2024

Bất động sản 17/03/2024, 14:00

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho tổ chức đang sử dụng đất được quy định tại Điều 142...

Điều kiện xin cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Điều kiện xin cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ

Bất động sản 13/03/2024, 11:00

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho đất không có giấy tờ được quy định rõ tại Điều 101 Luật Đất đai 2013.

Thủ tục cấp “Sổ đỏ” lần đầu

Thủ tục cấp “Sổ đỏ” lần đầu

Bất động sản 22/02/2024, 13:10

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị định quy định về điều tra cơ bản đất đai; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ: Căn cứ thực tế sử dụng đất, hạn chế phiền hà cho người dân

Cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ: Căn cứ thực tế sử dụng đất, hạn chế phiền hà cho người dân

Bất động sản 20/02/2024, 06:30

Đó là một trong những nội dung được đề cập trong Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, được Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin...

Đất do xã giao không đúng thẩm quyền, có được cấp sổ đỏ?

Đất do xã giao không đúng thẩm quyền, có được cấp sổ đỏ?

Bất động sản 08/02/2024, 10:00

Đất do UBND xã giao sau 2014 sẽ được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Những trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Luật Đất đai 2024

Bất động sản 28/01/2024, 12:02

Tại Điều 151 Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và...

Nhiều loại đất không giấy tờ sắp được cấp “sổ đỏ” khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực

Nhiều loại đất không giấy tờ sắp được cấp “sổ đỏ” khi Luật Đất đai sửa đổi có hiệu lực

Bất động sản 19/01/2024, 07:15

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sẽ là một trong những...

Xây nhà trên đất nông nghiệp có được xem xét cấp sổ đỏ?

Xây nhà trên đất nông nghiệp có được xem xét cấp sổ đỏ?

Bất động sản 04/01/2024, 10:23

Bà Kim Ngân (Thành phố Hồ Chí Minh) có câu hỏi liên quan đến vấn đề xây nhà trên đất nông nghiệp có được xem xét cấp sổ đỏ, gửi cơ quan có thẩm quyền...

Cách cấp và sang tên sổ đỏ khi mua đất qua nhiều đời chủ

Cách cấp và sang tên sổ đỏ khi mua đất qua nhiều đời chủ

Bất động sản 01/01/2024, 07:30

Mua đất qua nhiều đời chủ nhưng đất chưa có Sổ đỏ hoặc chưa sang tên xảy ra khá phổ biến. Tùy vào thời điểm chuyển nhượng khác nhau mà cách giải quyết sẽ khác...

Quy định xây nhà, cấp sổ đỏ đối với đất 50 năm

Quy định xây nhà, cấp sổ đỏ đối với đất 50 năm

Bất động sản 08/12/2023, 09:29

Người dân cần nắm rõ các quy định về xây dựng nhà, cấp sổ đỏ đối với đất có thời hạn 50 năm.

Trường hợp bị từ chối cấp sổ đỏ theo quy định hiện nay

Trường hợp bị từ chối cấp sổ đỏ theo quy định hiện nay

Bất động sản 17/11/2023, 08:57

Tại khoản 11 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định...

Những trường hợp sẽ không được cấp sổ đỏ

Những trường hợp sẽ không được cấp sổ đỏ

Bất động sản 14/11/2023, 11:34

Theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, có 7 trường hợp không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...