Topic : giá tiêu

Giá tiêu hôm nay 28/9: Duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay 28/9: Duy trì ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/09/2022, 08:05

Giá tiêu hôm nay 28/9 tại thị trường trong nước duy trì ổn định sau phiên điều chỉnh giảm.

Giá tiêu hôm nay 27/9: Thị trường điều chỉnh giảm

Giá tiêu hôm nay 27/9: Thị trường điều chỉnh giảm

Hàng hoá - Tiêu dùng 27/09/2022, 07:51

Giá tiêu hôm nay tại khu vực Tây Nguyên ghi nhận giảm 500 đồng/kg. Đối với Đông Nam Bộ ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 26/9: Thị trường trong nước không thay đổi

Giá tiêu hôm nay 26/9: Thị trường trong nước không thay đổi

Hàng hoá - Tiêu dùng 26/09/2022, 07:56

Giá tiêu hôm nay 26/9 tại thị trường trong nước không có biến động so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay 23/9: Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận mức thu mua cao nhất

Giá tiêu hôm nay 23/9: Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận mức thu mua cao nhất

Hàng hoá - Tiêu dùng 23/09/2022, 07:48

Giá tiêu hôm nay 23/9 tại thị trường trong nước tiếp tục xu hướng đi ngang.

Giá tiêu hôm nay 22/9: Xu hướng đi ngang

Giá tiêu hôm nay 22/9: Xu hướng đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/09/2022, 08:08

Giá tiêu hôm nay 22/9 tại thị trường trong nước chững lại và có xu hướng đi ngang sau nhiều phiên điều chỉnh giảm.

Giá tiêu hôm nay 18/9: Giữ ổn định

Giá tiêu hôm nay 18/9: Giữ ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/09/2022, 08:21

Giá tiêu ngày 18/9 không có biến động so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay 16/9: Giảm tại khu vực Tây Nguyên

Giá tiêu hôm nay 16/9: Giảm tại khu vực Tây Nguyên

Hàng hoá - Tiêu dùng 16/09/2022, 08:16

Hiện giá tiêu trong nước dao động quanh khoảng 65.000 - 68.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 13/9: Tiếp tục xu hướng đi ngang

Giá tiêu hôm nay 13/9: Tiếp tục xu hướng đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 13/09/2022, 09:08

Giá tiêu hôm nay 13/9 thị trường trong nước không có biến động so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay 12/9: Thị trường đi ngang

Giá tiêu hôm nay 12/9: Thị trường đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 12/09/2022, 08:03

Giá tiêu hôm nay 12/9 duy trì mức ổn định.

Giá tiêu hôm nay 8/9: Thị trường trong nước tiếp tục đi ngang

Giá tiêu hôm nay 8/9: Thị trường trong nước tiếp tục đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/09/2022, 08:37

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 66.500 - 69.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 7/9: Địa phương có giao dịch cao nhất là 70.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 7/9: Địa phương có giao dịch cao nhất là 70.000 đồng/kg

Hàng hoá - Tiêu dùng 07/09/2022, 08:16

Giá tiêu hôm nay tại thị trường trong nước ổn định ở một số địa phương, giao dịch từ 66.500 - 70.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 6/9: Thị trường không có biến động

Giá tiêu hôm nay 6/9: Thị trường không có biến động

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/09/2022, 08:33

Nhìn chung, giá tiêu hôm nay giao dịch từ 66.500 - 69.500 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 5/9: Duy trì mức ổn định

Giá tiêu hôm nay 5/9: Duy trì mức ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 05/09/2022, 07:46

Nhìn chung, giá tiêu hôm nay 5/9 tại thị trường trong nước không có biến động so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay 2/9: Thị trường đi ngang

Giá tiêu hôm nay 2/9: Thị trường đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 02/09/2022, 08:48

Giá tiêu hôm nay 2/9 tại thị trường trong nước giao dịch từ 66.500 - 70.000 đ/kg.

Giá tiêu hôm nay 1/9: Duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay 1/9: Duy trì ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/09/2022, 08:25

Giá tiêu hôm nay 1/9 tại thị trường trong nước không có biến động so với hôm qua.

Giá tiêu hôm nay 31/8: Cao nhất 70.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 31/8: Cao nhất 70.000 đồng/kg

Hàng hoá - Tiêu dùng 31/08/2022, 08:20

Giá tiêu ngày 31/8 ổn định trong khoảng 66.500 - 70.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 30/8: Điều chỉnh giảm ở một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 30/8: Điều chỉnh giảm ở một số địa phương

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/08/2022, 08:48

Giá tiêu hôm nay 30/8 điều chỉnh giảm 500 đồng/kg tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Giá tiêu hôm nay 28/8: Thị trường trong nước ảm đạm

Giá tiêu hôm nay 28/8: Thị trường trong nước ảm đạm

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/08/2022, 07:58

Hiện giá tiêu trong nước dao động quanh mốc 66.500 - 70.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 26/8: Thị trường trong nước trầm lắng

Giá tiêu hôm nay 26/8: Thị trường trong nước trầm lắng

Hàng hoá - Tiêu dùng 26/08/2022, 07:50

Hiện giá tiêu trong nước dao động từ 76.000 - 79.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 25/8: Thị trường trong nước tiếp tục ảm đạm

Giá tiêu hôm nay 25/8: Thị trường trong nước tiếp tục ảm đạm

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/08/2022, 08:26

Hiện giá tiêu trong nước dao động quanh 68.000 – 71.000 đồng/kg.