Vì sao chi phí logistic cao?

Vì sao chi phí logistic cao?

Thương hiệu 24/05/2022, 14:47

Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam (VLA) vừa có báo cáo về hoạt động logistics tại Việt Nam, trong đó đáng chú ý là chi phí logistics tương đương 20-22% GDP...