Topic : quỹ nhà ở

Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch bán gần 5000 nhà, đất công

Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch bán gần 5000 nhà, đất công

Bất động sản 20/02/2024, 16:23

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2024, trong đó có việc UBND thành phố có kế hoạch bán đấu giá...