VnFinance
Thứ tư, 20/03/2024, 19:15 PM

Thành phố Hồ Chí Minh: Đạt nhiều kết quả trong quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2022

UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2023-2025; đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện Đề án này trong giai đoạn 2021-2022.

Thành phố Hồ Chí Minh: Đạt nhiều kết quả trong quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2022
Nhiều nhóm giải pháp trong Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn năm 2021-2022 đã đạt được kết quả.
 

Theo đó, kế hoạch nhằm kế thừa, phát huy những kết quả đạt được và tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp trong Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn năm 2021-2022, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sử dụng đất, từng bước đi vào thực tiễn nhằm hoàn thiện hơn nữa các cơ sở pháp lý; xây dựng, đồng bộ hệ thống quản lý đất đai, tập trung giải quyết những vấn đề bất cập, hạn chế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

Kế hoạch cũng nhằm công khai, minh bạch trong quá trình quản lý, xử lý các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai; xây dựng được cơ chế giám sát, lấy ý kiến phản hồi, tiếp thu và điều chỉnh các quy định, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng; hướng đến phân chia hợp lý lợi ích đạt được từ sự phát triển bền vững, tạo sự đồng thuận của người dân, của nhà đầu tư trong quá trình cùng Nhà nước tập trung triển khai xây dựng phát triển đô thị Thành phố Hồ Chí Minh theo quy hoạch.

Thành phố Hồ Chí Minh: Đạt nhiều kết quả trong quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2022
Đề án thuộc chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Trong Kế hoạch, UBND Thành phố đã đánh giá kết quả thực hiện Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2022.

Cụ thể, nội dung của Đề án giai đoạn 2021-2022 tập trung nghiên cứu 6 nhóm vấn đề gồm: (1) Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Thành phố; (2) Đánh giá hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai; (3) Tài chính đất đai; (4) Quản lý tài sản công là nhà, đất do Nhà nước quản lý; (5) Hành chính về đất đai; (6) Cơ chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất. Các nhóm vấn đề chính mang tính nghiên cứu khoa học cao nên đòi hỏi thời gian thực hiện qua nhiều khâu. Kết quả đạt được trong giai đoạn 2021-2022 tùy theo nhóm, có nhóm đã cơ bản hoàn thành, có nhóm còn đang triển khai thực hiện.

Đánh giá kết quả thực hiện, Đề án “Quản lý đất đai và phương hướng sử dụng đất đai hiệu quả trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” giai đoạn năm 2021-2022 (Đề án) được ban hành đã giúp nhận diện được những bất cập về pháp luật đất đai trong công tác quản lý Nhà nước để từ đó đề xuất với các cơ quan, ban, ngành Trung ương các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc quản lý, khai thác, sử dụng đất đặc biệt là lĩnh vực đất công. Các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể đã được xác định và có lộ trình thực hiện.

Đề án thuộc chương trình đột phá đổi mới quản lý Thành phố Hồ Chí Minh. Có những đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, với nhiều ý kiến xác thực; là nền tảng để Thành phố bổ sung sửa đổi dự thảo Nghị quyết 54 mới, trong đó có đề xuất các mô hình huy động nguồn lực từ đất như mô hình tiêu TOD, mô hình BT…

Hiện các công cụ nhằm phục vụ cho công tác quản lý đất đai cơ bản hoàn thành và sẽ đưa vào ứng dụng hỗ trợ cho công tác quản lý đất đai được chặt chẽ. Đồng thời, căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, có thể đưa ra các phương án sử dụng đất đai được hiệu quả hơn.

Các công tác liên quan đến thủ tục hành chính, giao dịch của người dân như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao dịch bảo đảm, chuyển nhượng, thừa kế… từng bước được thực hiện thông qua phần mềm có thể lưu vào hệ thống cơ sở dữ liệu. Có thể truy xuất để quản lý, thực hiện chuyển thông tin địa chính đến cơ quan thuế. Ngoài ra, còn có thể quản lý về quy trình, thời gian, tiến độ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính.

Trong quá trình triển khai xây dựng Chương trình và Đề án, Thành ủy, UBND Thành phố có sự quan tâm, chỉ đạo và định hướng chủ trương kịp thời, có sự phối hợp góp ý của các Sở, ngành và quận, huyện giúp cho việc tham mưu xây dựng Đề án được thuận lợi hơn.

Việc lãnh đạo, triển khai thực hiện Đề án có sự chỉ đạo chặt chẽ, có sự phân công trách nhiệm, thành viên giám sát của đơn vị chủ trì và Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách chịu trách nhiệm chỉ đạo rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Đạt nhiều kết quả trong quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2021-2022
Hiện Thành phố Hồ Chí Minh cần được tạo điều kiện, cho phép đăng ký tăng thêm đối với chỉ tiêu sử dụng đất phi nông nghiệp để phục vụ nhu cầu phát triển đô thị.
 

Bên cạnh những ưu điểm nêu trên, trong quá trình thực hiện Đề án, nhìn chung các Sở, ngành và UBND quận, huyện, UBND thành phố Thủ Đức phối hợp tương đối tốt. Tuy nhiên, tiến độ thời gian có lĩnh vực còn chậm do đó kết quả thực hiện Đề án chưa hoàn thành đồng bộ.

Nội dung của Đề án nhằm phục vụ nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, nhằm triển khai vào thực tiễn để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh nên khi được thông qua, nhận được nhiều quan tâm, chú ý của dư luận xã hội. Đề án là cơ sở định hướng lớn cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường và các Sở, ngành liên quan tập trung nghiên cứu 6 nhóm vấn đề chính, về quy định pháp luật, thực tiễn cuộc sống để nhận diện những bất cập; xác định vấn đề tập trung giải quyết; đề xuất những giải pháp phù hợp.

Tuy nhiên, nhiều nội dung công việc triển khai theo kế hoạch chưa có cơ sở pháp lý để thực hiện. Đây là một trong các nguyên nhân dẫn đến việc triển khai thực hiện Đề án quản lý đất đai hiệu quả trong thời gian qua còn chậm.

Những khó khăn, vướng mắc về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như các thủ tục chuẩn bị để dự án được triển khai còn chậm (do dịch bệnh, công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ...).


NHNN đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng
NHNN đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng
13/04/2024 Tin nóng

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, để ổn định thị trường, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án...

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công đạt 30% trong quý II/2024
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công đạt 30% trong quý II/2024
12/04/2024 Tin nóng

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo toàn bộ dự án mới hoàn tất thủ tục quyết định đầu tư, phấn đấu giải ngân...

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững vàng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững vàng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu
12/04/2024 Tin nóng

Ngày 11/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay bất chấp những bất ổn kéo dài...

Kinh tế Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 6,0%
Kinh tế Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 6,0%
11/04/2024 Tin nóng

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức họp báo về tình hình kinh tế Việt Nam. Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO)...

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cao chót vót, khách đổi hướng đi du lịch
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cao chót vót, khách đổi hướng đi du lịch
10/04/2024 Tin nóng

Nhiều người đã phải "suy nghĩ lại" kế hoạch đi du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 do giá vé máy bay quá “đắt đỏ”.

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng
Tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng
09/04/2024 Tin nóng

Lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2023 (ngân sách trung ương (NSTW)...

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2024 tăng hơn 5%
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2024 tăng hơn 5%
08/04/2024 Tin nóng

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2024 ước đạt 613,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2 % so với cùng kỳ năm trước.

Cảnh báo: Người dân cảnh giác với 'ma trận' lừa đảo qua mạng xã hội
Cảnh báo: Người dân cảnh giác với 'ma trận' lừa đảo qua mạng xã hội
08/04/2024 Tin nóng

Một ngày, bạn bỗng nhận được lời mời nhận quà, phần thưởng đáng giá hoặc khuyến cáo của cơ quan chức năng hay thông tin kết bạn lại trên facebook, zalo....

7,6% dân số Việt Nam sở hữu tài khoản chứng khoán
7,6% dân số Việt Nam sở hữu tài khoản chứng khoán
06/04/2024 Tin nóng

Lũy kế đến cuối tháng 3/2024, Việt Nam có hơn 7,6 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân, tương đương khoảng 7,6% dân số.

Hà Nội là nơi có mức sống đắt đỏ nhất Việt Nam
Hà Nội là nơi có mức sống đắt đỏ nhất Việt Nam
06/04/2024 Tin nóng

Trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh đứng...

Hà Nội: Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Hà Nội: Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
05/04/2024 Tin nóng

Sáng 5/4, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư,...

Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật, 1 đề nghị xây dựng luật
Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật, 1 đề nghị xây dựng luật
05/04/2024 Tin nóng

Ngày 4/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2024...

Hơn 1.000 người bị thương do động đất ở Đài Loan
Hơn 1.000 người bị thương do động đất ở Đài Loan
04/04/2024 Tin nóng

Số người bị thương trong trận động đất mạnh 7,2 độ richter ở miền đông Đài Loan đã vượt quá 1.000 người vào thứ Năm 3/4, mặc dù số người chết vẫn ổn định ở mức 9 người.

Quảng Ninh: Điểm đến hấp dẫn đầu tư nước ngoài
Quảng Ninh: Điểm đến hấp dẫn đầu tư nước ngoài
04/04/2024 Tin nóng

Quảng Ninh có lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực…, được nhiều nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn...

Một số điểm sáng tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024
Một số điểm sáng tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024
04/04/2024 Tin nóng

Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của nước ta duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn...

Phó Thống đốc NHNN thông tin về vụ Giám đốc MSB Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng
Phó Thống đốc NHNN thông tin về vụ Giám đốc MSB Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng
03/04/2024 Tin nóng

Chiều 3/4, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú đã thông tin về vụ việc Công an...

Thành phố Hồ Chí Minh: Đặt mục tiêu mỗi tháng giải ngân đầu tư công khoảng 8.000 tỷ đồng
Thành phố Hồ Chí Minh: Đặt mục tiêu mỗi tháng giải ngân đầu tư công khoảng 8.000 tỷ đồng
03/04/2024 Tin nóng

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi yêu cầu các Sở, ngành, quận, huyện tập trung cao độ...

Đề xuất chính sách phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới
Đề xuất chính sách phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới
03/04/2024 Tin nóng

Tại dự thảo Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ Công Thương đề xuất bổ sung Chương III về phát triển điện năng lượng tái tạo, năng lượng mới.

Giá xăng bán lẻ tiếp tục tăng nhẹ trong kỳ điều hành 4/4/2024
Giá xăng bán lẻ tiếp tục tăng nhẹ trong kỳ điều hành 4/4/2024
03/04/2024 Tin nóng

Tại kỳ điều hành ngày 4/4/2024, giá xăng bán lẻ dự báo sẽ tăng từ 0,6 - 1,2% và Liên bộ Tài chính - Công Thương có thể sẽ tiếp tục trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với dầu mazut.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance