VietinBank, Vietcombank, BIDV sắp được chia cổ tức bằng cổ phiếu

Các ngân hàng quốc doanh sẽ có cơ sở pháp lý để tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng. VietinBank là ngân hàng cấp thiết trong tăng vốn để đảm bảo hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II. Vietcombank, BIDV và VietinBank đều có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu.

>>> Đầu tư cổ phiếu ngân hàng, cổ đông chờ đến già chưa nhận được cổ tức

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 Nghị định 91/2015 ngày 13/10/2015 về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Nhóm ngân hàng được thêm vào danh sách các lĩnh vực cho phép đầu tư bổ sung vốn Nhà nước, áp dụng với các ngân hàng thương mại cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

Điều chỉnh trên là cơ sở pháp lý để VietinBank, VietcombankBIDV được phép chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư nhằm tăng vốn điều lệ, nâng cao hệ số an toàn vốn. 

Tăng vốn là một trong những vấn đề cấp thiết của VietinBank nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn theo chuẩn Basel II. Ngân hàng đang đề xuất dùng lợi nhuận 2017-2018 để chia cổ tức và sử dụng lợi nhuận tích lũy để chia cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ.

Vietcombank và BIDV cũng có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu. Tuy nhiên, tiến trình này bị vướng do ngân hàng không nằm trong lĩnh vực được tái đầu tư của Nhà nước (sở hữu thêm cổ phần). Với Nghị định 121/2020, các ngân hàng sẽ “rộng cửa” thực hiện các kế hoạch tăng vốn, chia cổ tức bằng cổ phiếu

Trong văn bản triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thống đốc Lê Minh Hưng cũng chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cần khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện các thủ tục tăng vốn điều lệ cho Agribank từ nguồn ngân sách Nhà nước, tiếp tục xử lý vấn đề tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước (VietinBank, Vietcombank) thông qua trả cổ tức bằng cổ phần.

Thống đốc từng kiến nghị Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 91/2015 để có cơ sở thực hiện tăng vốn cho các ngân hàng thương mại Nhà nước, xây dựng lộ trình tăng vốn cho các ngân hàng giai đoạn 2021-2026, trong đó có phần tăng vốn từ nguồn ngân sách Nhà nước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt...

Lê Hải

Theo Người Đồng hành

Tin Cùng Chuyên Mục