Thứ tư, 24/05/2023, 11:12 AM

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4/2023 là 27,86 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 1,84 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, trị giá giảm mạnh nhất là các nhóm hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 921 triệu USD; điện thoại các loại và l

Xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4/2023 là 27,86 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 1,84 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, trị giá giảm mạnh nhất là các nhóm hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 921 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 365 triệu USD…

Theo Tổng cục Hải quan, trong 4 tháng năm 2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam với châu Á là 134,44 tỷ USD, chiếm tỷ trọng lớn nhất 65% trong tất cả các châu lục và giảm 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp theo là châu Mỹ với 41,61 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 20,1%, giảm 18,6%; châu Âu là 23,23 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 11,2%, giảm 11,9%; châu Đại Dương với 5,14 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 2,5%, giảm 5,7%; châu Phi với 2,34 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 1,1%, giảm 12,7% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa trong tháng 4/2023 là 27,86 tỷ USD, giảm 6,2% (tương ứng giảm 1,84 tỷ USD) so với tháng trước. Trong đó, trị giá giảm mạnh nhất là các nhóm hàng như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 921 triệu USD; điện thoại các loại và linh kiện giảm 365 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 228 triệu USD; hàng dệt may giảm 86 triệu USD; cà phê giảm 84 triệu USD; dầu thô giảm 67 triệu USD; xăng dầu các loại giảm 45 triệu USD. Tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 4 tháng/2023 là 107,16 tỷ USD, giảm 13%, tương ứng giảm 16,08 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, có tới 9 nhóm hàng có trị giá xuất khẩu giảm trên 500 triệu USD so với cùng kỳ năm trước là nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện giảm 3,81 tỷ USD; hàng dệt may giảm 2,15 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 1,72 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 1,66 tỷ USD; giày dép các loại giảm 1,14 tỷ USD; hàng thủy sản giảm 1,06 tỷ USD; sắt thép các loại giảm 781 triệu USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng giảm 664 triệu USD; xơ sợi dệt các loại giảm 636 triệu USD.

 

Cụ thể, đối với nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện. Tổng cục Hải quan cho biết, xuất khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện trong tháng 4/2023 là 3,86 tỷ USD, nâng mức trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2023 lên 17,27 tỷ USD, giảm 18,1%, tương ứng giảm tới 3,81 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam xuất khẩu nhóm hàng này sang các thị trường chủ lực như Trung Quốc là 4,03 tỷ USD, giảm 14,9%; Hoa Kỳ là 3,13 tỷ USD, giảm 28,1% và Hàn Quốc là 1,08 tỷ USD, giảm 46,2%. Riêng xuất khẩu nhóm hàng này sang EU (27 nước) đạt 2,59 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước.

Đối với nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử & linh kiện, xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2023 giảm mạnh ở thị trường Trung Quốc, EU (27 nước) nhưng tăng ở thị trường Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 4/2023 là 3,99 tỷ USD, tính chung trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 4 tháng/2023 là 16,03 tỷ USD, giảm 9,4%, tương ứng giảm 1,66 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện sang thị trường Hoa Kỳ đạt 4,73 tỷ USD, tăng 5,3%; Trung Quốc đạt 3,23 tỷ USD, giảm 14,9%; EU (27 nước) đạt 1,77 tỷ USD, giảm 30%; Hàn Quốc đạt 1,62 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác, xuất khẩu nhóm trong tháng 4 đạt 3,34 tỷ USD, giảm 6,4% so với tháng trước. Tính trong 4 tháng/2023 trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 13,2 tỷ USD, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường xuất khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng trong 4 tháng năm 2023 chủ yếu gồm: Hoa Kỳ với 5,33 tỷ USD, giảm 13,1%; EU(27) với 1,91 tỷ USD, tăng 6,4%; Trung Quốc với 940 triệu USD, giảm 1,8%; Nhật Bản với 890 triệu USD, giảm 0,9%... so với cùng kỳ năm trước.

Một nhóm hàng chủ lực của Việt Nam đó là hàng dệt may. Theo đó, trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong tháng 4/2023 đạt 2,54 tỷ USD, giảm 3,3% so với tháng trước. Tính trong 4 tháng/2023, trị giá xuất khẩu nhóm hàng này đạt 9,72 tỷ USD, giảm 18,1% (tương ứng giảm 2,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu nhóm hàng dệt may trong 4 tháng giảm ở 3 thị trường chủ lực là Hoa Kỳ, EU (27 nước) và Hàn Quốc. Cụ thể: xuất sang Hoa Kỳ là 4,17 tỷ USD, giảm 30,2%; xuất sang EU (27 nước) là 1,14 tỷ USD giảm 10,6%; xuất sang Hàn Quốc là 990 triệu USD, giảm 1,5%. Tuy nhiên, thị trường Nhật Bản lại là điểm sáng về xuất khẩu nhóm hàng này, với trị giá xuất trong 4 tháng/2023 đạt 1,13 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, đối với nhóm hàng giày dép các loại, trị giá xuất khẩu giày dép các loại trong tháng 4/2023 đạt 1,85 tỷ USD, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu trong 4 tháng/2023 của nhóm hàng này đạt 6,18 tỷ USD, giảm 15,5% (tương ứng giảm 1,14 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ là 2,1 tỷ USD, giảm 33,3%; sang EU là 1,56 tỷ USD, giảm 14,1% so với cùng kỳ năm trước.

Còn nhóm hàng thủy sản, tháng 4/2023, trị giá xuất khẩu thủy sản là 743 triệu USD, giảm 3,1% so với tháng trước. Tính chung 4 tháng/2023, xuất khẩu hàng thủy sản của Việt Nam đạt 2,57 tỷ USD, giảm 29,3% (tương ứng giảm 1,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Trong 4 tháng qua, Nhật Bản lần đầu tiên vượt Hoa Kỳ trở thành thị trường nhập khẩu hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Nguyên nhân chính do xuất khẩu hàng thủy sản sang Nhật Bản là 444 triệu USD, chỉ giảm 9,4% và xuất sang Hoa Kỳ là 412 triệu USD, giảm mạnh tới 51,5%. Tiếp theo, xuất sang Trung Quốc là 363 triệu USD, giảm 30,6%; EU(27 nước) là 294 triệu USD, giảm 30,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù xuất khẩu thủy sản 4 tháng/2023 giảm khá so với cùng kỳ năm trước nhưng hai thị trường thủy sản chính của Việt Nam là Hoa Kỳ và Trung Quốc đang nhích dần lên trong mấy tháng gần đây và tháng 04/2023 đều đạt được trị giá cao nhất trong 6 tháng qua.


Thêm một doanh nghiệp bất động sản muốn phát hành trái phiếu để đảo nợ
Thêm một doanh nghiệp bất động sản muốn phát hành trái phiếu để đảo nợ
09/06/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, 'ông lớn' bất động sản công nghiệp Becamex muốn huy động 1.000 tỷ đồng trái phiếu để thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền gốc và lãi đến hạn...

Phát Đạt chi hơn 19 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
Phát Đạt chi hơn 19 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn
09/06/2023 Doanh nghiệp

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) ngày 7/6 vừa có thông báo về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội...

Vinamilk đẩy mạnh đầu tư và khai thác thị trường nước ngoài
Vinamilk đẩy mạnh đầu tư và khai thác thị trường nước ngoài
09/06/2023 Doanh nghiệp

Song song với việc phát triển thị trường nội địa, công ty sữa hàng đầu Việt Nam tích cực khai thác các cơ hội để mở rộng kinh doanh...

Bamboo Capital: BCG Gaia được DBS Bank của Singapore giải ngân gói tín dụng 1.834 tỷ đồng
Bamboo Capital: BCG Gaia được DBS Bank của Singapore giải ngân gói tín dụng 1.834 tỷ đồng
09/06/2023 Doanh nghiệp

Ngày 6/6, Công ty Cổ phần BCG Gaia, một Công ty thành viên của Tập đoàn Bamboo Capital Group công bố đã được DBS Bank Limited (DBS)...

Ông Nguyễn Trường Giang được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên Vietnam Post
Ông Nguyễn Trường Giang được bổ nhiệm làm thành viên Hội đồng thành viên Vietnam Post
08/06/2023 Doanh nghiệp

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng thành viên Vietnam Post đối với ông Nguyễn Trường Giang...

Tập đoàn Kido lên kế hoạch lãi cao nhất 7 năm
Tập đoàn Kido lên kế hoạch lãi cao nhất 7 năm
08/06/2023 Doanh nghiệp

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (Mã: KDC) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 để thông qua các kế hoạch kinh doanh và điều chỉnh mức chia cổ tức. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 27 6 theo hình thức trực tuyến.

Tỷ lệ nội địa hóa phụ tùng ô tô của doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam cao nhất chỉ 10%
Tỷ lệ nội địa hóa phụ tùng ô tô của doanh nghiệp Nhật tại Việt Nam cao nhất chỉ 10%
08/06/2023 Doanh nghiệp

Theo ông Hiroaki Yashiro - cố vấn trưởng Dự án Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và phát triển ngành công nghiệp, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản...

Gia hạn chủ trương đầu tư cho 24/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp
Gia hạn chủ trương đầu tư cho 24/85 dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp
07/06/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có ý kiến liên quan đến việc hướng dẫn điều chỉnh tiến độ dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp quá 24/85...

Đừng ép doanh nghiệp “tự buộc chân mình”
Đừng ép doanh nghiệp “tự buộc chân mình”
07/06/2023 Doanh nghiệp

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, nếu mở rộng áp dụng Luật Đấu thầu với công ty con của DNNN (doanh nghiệp cấp 2), nghĩa là ép họ “tự buộc chân mình”...

Vì sao sản xuất công nghiệp trong nước giảm?
Vì sao sản xuất công nghiệp trong nước giảm?
07/06/2023 Doanh nghiệp

Bộ Công Thương cho biết, các nền kinh tế lớn là đối tác xuất khẩu của Việt Nam như Hoa Kỳ, EU giảm chi tiêu mua sắm các sản phẩm thông thường...

Chủ đầu tư dự án One Central Saigon lỗ hơn 152 tỷ đồng, gánh nặng nợ trái phiếu
Chủ đầu tư dự án One Central Saigon lỗ hơn 152 tỷ đồng, gánh nặng nợ trái phiếu
07/06/2023 Doanh nghiệp

Công ty TNHH Saigon Glory - Công ty con do Bitexco nắm 100% vốn, chủ đầu tư dự án One Central Saigon (trước đó có tên gọi là Spirit of Saigon)...

Doanh nghiệp ngày càng gặp khó do thiếu hụt nhân lực bảo mật
Doanh nghiệp ngày càng gặp khó do thiếu hụt nhân lực bảo mật
07/06/2023 Doanh nghiệp

Trước thực tế các cuộc tấn công mạng và vi phạm dữ liệu ngày càng gia tăng, tình trạng doanh nghiệp thiếu hụt nguồn nhân lực có chuyên môn trong lĩnh vực an ninh mạng...

Haprosimex nợ BHXH hơn 10 năm: ĐBQH nói “Chúng ta không thể bất lực như vậy”
Haprosimex nợ BHXH hơn 10 năm: ĐBQH nói “Chúng ta không thể bất lực như vậy”
07/06/2023 Doanh nghiệp

Nêu đích danh trường hợp Haprosimex nợ BHXH của hơn 400 người lao động đã hơn 10 năm mà “vẫn không làm gì được”, ĐB Trương Trọng Nghĩa nhấn mạnh: “Chúng ta không thể bất...

PVFCCo vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
PVFCCo vào Top 50 công ty niêm yết tốt nhất năm 2023
07/06/2023 Doanh nghiệp

PVFCCo đã vinh dự lần thứ 7 lọt vào "Top 50 công ty niêm yết tốt nhất” năm 2023 do Tạp chí Forbes Việt Nam thực hiện.

Đường Man của đại gia Đường 'bia' chậm trả lãi trái phiếu, lỗ hai năm liên tiếp
Đường Man của đại gia Đường "bia" chậm trả lãi trái phiếu, lỗ hai năm liên tiếp
06/06/2023 Doanh nghiệp

Công ty cổ phần Đường Man của đại gia Đường "bia" lại báo lỗ hai năm liên tiếp với gần 144 tỷ đồng, nợ gấp 8,4 lần vốn. Đồng thời, chậm trả lãi lô...

Tỷ lệ thất nghiệp của Nga ở mức thấp nhất mọi thời đại
Tỷ lệ thất nghiệp của Nga ở mức thấp nhất mọi thời đại
06/06/2023 Doanh nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp ở Nga đã giảm xuống mức thấp kỷ lục 3,3% trong tháng 4, Phó Thủ tướng phụ trách chính sách xã hội Nga Tatyana Golikova cho biết.

Các tập đoàn lớn cân nhắc đầu tư vì thuế tối thiểu toàn cầu
Các tập đoàn lớn cân nhắc đầu tư vì thuế tối thiểu toàn cầu
06/06/2023 Doanh nghiệp

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư nước ngoài quy mô vừa và nhỏ tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam...

Thanh Hóa: Cấm tham gia đấu thầu với Công ty Phú Giang
Thanh Hóa: Cấm tham gia đấu thầu với Công ty Phú Giang
06/06/2023 Doanh nghiệp

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1901/QĐ-UBND về việc cấm tham gia hoạt động đấu thầu 3 năm, đối với Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư...

Một Tập đoàn Singapore muốn đầu tư 800 triệu USD vào KCN tại Hưng Yên
Một Tập đoàn Singapore muốn đầu tư 800 triệu USD vào KCN tại Hưng Yên
05/06/2023 Doanh nghiệp

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên, đại diện Tập đoàn COT cho biết chọn Hưng Yên là địa điểm mở rộng đầu tư sau một thời gian dài khảo sát. Dự án có quy mô khoảng 20ha và tổng vốn đầu tư khoảng 500 - 800 triệu USD.

VnFinance
VnFinance VnFinance VnFinance VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance