VnFinance
Thứ năm, 29/12/2022, 15:32 PM

Bộ Xây dựng: Toàn quốc có 888 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt

Tính đến hết tháng 11 năm 2022, toàn quốc có 888 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 94 đô thị loại IV.

1_20221228161703

Về quản lý phát triển đô thị trong năm 2022, theo Bộ Xây dựng đã có những kết quả đáng lưu ý.

Theo đó, triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ Xây dựng đã khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết; phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết; Diễn đàn phát triển bền vững đô thị Việt Nam; 03 Hội thảo chuyên đề; Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì để quán triệt sâu rộng các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị và phổ biến Nghị quyết số 148/NQ-CP của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngành xây dựng cũng đã thực hiện công tác thẩm định công nhận phân loại đô thị theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII về phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13, Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 01 đô thị loại II (thành phố Sóc Trăng); đang trình Thủ tướng Chính phủ công nhận 01 đô thị loại II (Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum); đã công nhận theo thẩm quyền 05 đô thị loại IV (Các thị trấn Cái Dầu, An Châu và Tri Tôn của tỉnh An Giang; đô thị Núi Thành của tỉnh Quảng Nam; khu vực dự kiến thành lập thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh); đã tổ chức hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận đô thị loại IV đối với đô thị Thị trấn Chờ mở rộng (Đô thị Yên Phong), tỉnh Bắc Ninh; Tính đến hết tháng 11 năm 2022, toàn quốc có 888 đô thị, trong đó có 02 đô thị loại đặc biệt, 22 đô thị loại I, 33 đô thị loại II, 47 đô thị loại III, 94 đô thị loại IV.

Năm 2022 ngành Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị năm 2022 ( thực hiện tại các tỉnh: Cà Mau, Bến Tre, Tây Ninh, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình, Nghệ An, Đắk Lắk.); rà soát công tác phân loại đô thị đối với các đô thị loại V trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; rà soát, đánh giá và cho ý kiến về trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của các khu vực dự kiến thành lập đơn vị hành chính đô thị (Thành lập các đơn vị hành chính gồm: Thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Thị xã Chơn Thành và các phường thuộc thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước; Khu vực dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Thuận Thành; Khu vực 10 xã, thị trấn dự kiến thành lập phường khi thành lập thị xã Quế Võ; Khu vực dự kiến thành lập 03 thị trấn thuộc tỉnh Bến Tre); góp ý Chương trình phát triển đô thị các tỉnh (Hưng Yên, Đắk Lắk, Ninh Bình, Hòa Bình); cho ý kiến thẩm định chủ trương đầu tư các dự án theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đôn đốc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong việc tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở cho phép người dân được tự xây dựng nhà ở.

Tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc tại một số địa phương về việc sắp xếp đơn vị hành chính (Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Hòa Bình); phối hợp tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển các vùng Đồng bằng sông Hồng, Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ.

Thúc đẩy hợp tác quốc tế để triển khai các chương trình, kế hoạch đề án của Thủ tướng Chính phủ về phát triển đô thị. Theo đó, Bộ này đã chuẩn bị các nội dung, kết nối tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 5 ngày 30/8/2022 qua hình thức trực tuyến do Campuchia làm chủ tịch và các hoạt động liên quan của Mạng lưới các đô thị thông minh ASEAN (ASCN); Tham gia Hội thảo trực tuyến khởi động Nghiên cứu về đô thị hóa, Sự dịch chuyển của con người và sự phát triển, hòa nhập liên tục giữa đô thị - nông thôn của khu vực ASEAN nằm trong khuôn khổ hoạt động của ASCN năm 2020; (2) Cung cấp các tài liệu phục vụ hội họp về Chương trình nghị sự đô thị mới tại Liên Hợp Quốc; (3) Tham dự Diễn đàn đô thị lần thứ 11; (4) Ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Cơ quan hợp tác phát triển Pháp (AFD); (5) Tiếp tục xúc tiến hợp tác với các đối tác quốc tế (WB, SECO…) để triển khai các định hướng phát triển đô thị bền vững, tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu)

Bộ Xây dựng cũng tiếp tục triển khai đúng tiến độ các chương trình, đề án đã được phê duyệt: Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến 2030 (Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 1247/BXD-PTĐT ngày 14/4/2022 gửi các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hướng dẫn tổ chức thiết lập Hệ thống cơ sở dữ liệu đô thị liên thông trên nền GIS phục vụ phát triển đô thị thông minh; xây dựng Chương trình thí điểm phát triển đô thị vùng Đồng bằng sông Cửu Long thông minh; hoàn thiện dự thảo và đang lấy ý kiến góp ý Hướng dẫn áp dụng Bộ tiêu chí đô thị thông minh bền vững Việt Nam - Phiên bản 1.0; báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1247/BXDPTĐT ngày 29/6/2022 tình hình triển khai Đề án đô thị thông minh; đôn đốc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển đô thị thông minh bền vững);

Thực hiện Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030. Ngày 01/10/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1658/QĐ-TTg phê duyệt “Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050” trong đó đã lồng ghép nội dung về phát triển đô thị tăng trưởng xanh. Hiện tại, Bộ đang rà soát các nhiệm vụ tại Quyết định số 84/QĐ-TTg để nghiên cứu lồng ghép vào kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;

Xây dựng Đề án phát triển đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030. Theo đó, triển khai Quyết định số 438/QĐ-TTg ngày 25/3/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 1862/BXD-PTĐT ngày 25/5/2021 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Đề án và đôn đốc các địa phương triển khai Đề án. Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 910/QĐ-BXD ngày 18/10/2022 về Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”. Các nhiệm vụ năm 2022 của Đề án được nghiên cứu lồng ghép trong việc triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TW và các Chương trình, kế hoạch hành động của ngành Xây dựng ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, thực hiện Chương trình đô thị miền núi phía Bắc.


TP HCM: Xử nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm về quản lý đất đai
TP HCM: Xử nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra vi phạm về quản lý đất đai

Mới đây, UBND TP HCM ban hành kế hoạch về tăng cường xử lý và phòng chống vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn thành phố...

Thủ tướng giao nhiệm vụ gỡ khó bất động sản cho ngành ngân hàng
Thủ tướng giao nhiệm vụ gỡ khó bất động sản cho ngành ngân hàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, một nhiệm vụ quan trọng của ngành ngân hàng là tập trung tháo gỡ khó khăn...

Kinh nghiệm mua bán bất động sản thời thị trường trầm lắng: “Trả giá 50% giá trị lô đất là vừa”?
Kinh nghiệm mua bán bất động sản thời thị trường trầm lắng: “Trả giá 50% giá trị lô đất là vừa”?

Khi thị trường khó khăn, người bán muốn đẩy được hàng và thu về giá cao. Nhưng người mua cũng trong tâm lý “ép” giá với kỳ vọng sở hữu lô đất giá hời....

Vỡ kế hoạch trả góp mua nhà vì thất nghiệp
Vỡ kế hoạch trả góp mua nhà vì thất nghiệp

Có những trường hợp “dành cả thanh xuân” để trả nợ cho chốn an cư. Nhưng điều đó còn hạnh phúc hơn những người không còn thu nhập để trả tiếp khoản vay ngân hàng....

Thủ tướng: Sẽ sớm hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam
Thủ tướng: Sẽ sớm hoàn thành việc chuẩn bị đầu tư đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng khẳng định: Trong thời gian tới, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo để sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam; đồng thời, nghiên cứu phát triển các tuyến đường sắt kết nối vùng kinh tế trọng điểm, kết nối cảng biển, cảng hàng không quốc tế.

Năm 2023, Thái Nguyên mời đầu tư hơn 300 dự án nhà ở
Năm 2023, Thái Nguyên mời đầu tư hơn 300 dự án nhà ở

Mới đây, UBND tỉnh Thái Nguyên đã phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023. Theo báo cáo, tính đến hết năm 2022, diện tích sàn nhà ở của toàn tỉnh là hơn 36,7 triệu m2, trong đó khu vực đô thị là 14,6 triệu m2.

Chậm nhất quý IV/2023, thị tường bất động sản sẽ “vực dậy”
Chậm nhất quý IV/2023, thị tường bất động sản sẽ “vực dậy”

Theo TS. Cấn Văn Lực, nếu bây giờ Chính phủ tháo gỡ được những vướng mắc cho thị trường bất động sản thì khả năng phục hồi trong năm 2023 rất nhanh...

Những điểm mới về quản lý, sử dụng đất lúa từ năm 2023
Những điểm mới về quản lý, sử dụng đất lúa từ năm 2023

Vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 02 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18 ngày 21/1/2016...

TP HCM thúc tiến độ giải quyết khó khăn cho 149 dự án bất động sản
TP HCM thúc tiến độ giải quyết khó khăn cho 149 dự án bất động sản

Liên quan đến nội dung giải quyết các khó khăn của dự án bất động sản theo các kiến nghị, tổng hợp của Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA)...

Hà Nội sẽ như thế nào khi là Thành phố thông minh vào năm 2030?
Hà Nội sẽ như thế nào khi là Thành phố thông minh vào năm 2030?

Thành phố sẽ cần phải đạt được vào năm 2030 như: Tỷ trọng kinh tế số trong GRDP Hà Nội trên 40%. Tỷ trọng kinh tế số từng ngành, lĩnh vực tối thiểu 20%.

Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Kiến nghị những bất cập
Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Kiến nghị những bất cập

Hiệp hội Bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA) góp ý một số quy định “bất cập, hạn chế” của Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Hài hòa lợi ích ba bên: Lời giải cho bài toán nhà ở xã hội
Hài hòa lợi ích ba bên: Lời giải cho bài toán nhà ở xã hội

Để giải bài toán nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với mục tiêu trước mắt là 1 triệu căn nhà ở xã hội thì cần sớm có cơ chế để hài hòa...

“2023 sẽ là năm có nhiều điều chỉnh của thị trường bất động sản”
“2023 sẽ là năm có nhiều điều chỉnh của thị trường bất động sản”

Trao đổi với chúng tôi, ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho biết, 2023 sẽ là một năm nhiều thách thức và khó khăn đối với thị trường bất động sản...

Thị trường bất động sản 2023 sẽ có những biến động gì?
Thị trường bất động sản 2023 sẽ có những biến động gì?

Thị trường bất động sản cũng như kinh tế nói chung trong năm 2023 sẽ như thế nào, các chuyên gia chia sẻ quan điểm đáng lưu ý!

Nhiều sai phạm tại dự án Khu đô thị mới River Silk City của Tập đoàn CEO
Nhiều sai phạm tại dự án Khu đô thị mới River Silk City của Tập đoàn CEO

Vừa qua, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP) Bùi Ngọc Lam đã ký ban hành Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác quản lý...

Chuyên gia 'mách nước' về xu hướng đầu tư bất động sản trong thời gian tới
Chuyên gia "mách nước" về xu hướng đầu tư bất động sản trong thời gian tới

Chuyên gia cho rằng, trong ngành bất động sản, thời điểm khó khăn chính là cơ hội cho những nhà đầu tư dài hạn.

21 dự án nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện vay vốn
21 dự án nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện vay vốn

21 dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ đủ điều kiện, với quy mô: 19.897 căn hộ, tổng mức đầu tư 20.179 tỷ đồng và nhu...

Chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương: Những tuổi đầu tư bất động sản tốt năm 2023
Chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương: Những tuổi đầu tư bất động sản tốt năm 2023

Theo chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương, thị trường bất động sản vào năm 2023 thật khó để tìm lại sự hưng phấn thăng hoa như những năm trước. Bất động sản vẫn...

6 con giáp “có lộc” đầu tư bất động sản, càng mạnh tay chi càng kiếm được nhiều tiền trong năm Quý Mão 2023
6 con giáp “có lộc” đầu tư bất động sản, càng mạnh tay chi càng kiếm được nhiều tiền trong năm Quý Mão 2023

Chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương đã điểm tên 6 con giáp có lộc đầu tư bất động sản, càng mạnh tay chi càng kiếm được nhiều tiền trong năm 2023.VnFinance