BVH quý 1/2021: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại lỗ, nợ dài hạn vượt quá tài sản dài hạn

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) báo quý 1/2021 lỗ gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 169 tỷ đồng. Tại ngày 31/3/2021, nợ dài hạn tại BVH vượt quá tài sản dài hạn. Đáng chú ý, hệ số khả năng thanh toán tức thời tại BVH chỉ ở mức 0,30 lần.

BVH là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất có lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm trong quý đầu năm

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021 với kết quả kinh doanh 

Quý 1/2021, doanh thu phí bảo hiểm gốc tại BVH đạt hơn 9.357 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Trong khi đó, phí nhượng tái bảo hiểm giảm 15%, còn gần 874 tỷ đồng, do đó, doanh thu bảo hiểm thuần tăng 11%, đạt hơn 8.485 tỷ đồng .

Đáng chú ý, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm vẫn là gánh nặng chiếm gần 8.878 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, chủ yếu là do tổng chi bồi thường bảo hiểm tăng 17%, lên mức gần 7.437 tỷ đồng

Kết quả, hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ gộp gần 169 tỷ đồng (cùng kỳ 2020 lỗ hơn 155 tỷ đồng). Đây là quý thứ 4 liên tiếp BVH ghi nhận lỗ gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Đồng thời, trong quý 1/2021, BVH là doanh nghiệp bảo hiểm duy nhất có lỗ gộp kinh doanh bảo hiểm.

Bù lại, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 51% so với quý 1/2020, lên gần 1.926 tỷ đồng nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 6% trong khi chi phí tài chính giảm 66%. Trong đó, doanh thu tài chính chủ yếu là lãi tiền gửi có kỳ hạn đạt gần 1.271 tỷ đồng, giảm 6% và lãi từ đầu tư, kinh doanh chứng khoán hơn 168 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần cùng kỳ.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 tại BVH.
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2021 tại BVH.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế tại BVH tăng 230% so với cùng kỳ, đạt gần 593 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gấp 4,6 lần cùng kỳ, đạt gần 499 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế tại công ty mẹ gấp gần 4 lần, đạt 469 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận tại BVH tăng mạnh chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường chứng khoán trong những tháng đầu năm 2021.

BVH quý 1/2021: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại lỗ, nợ dài hạn vượt quá tài sản dài hạn - Ảnh 1

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính tại BVH cũng ghi nhận nhiều chuyển biến.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của BVH đạt hơn 146.603 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 35% so với đầu năm, xuống còn hơn 4.378 tỷ đồng.

Nợ phải trả tại BVH ở mức 125.336 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn giảm nhưng nợ dài hạn lại tăng. Nợ phải trả phần lớn là dự phòng nghiệp vụ hơn 110.612 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm. Đặc biệt, nợ phải trả gấp gần 6 lần vốn chủ sở hữu.

Quý 1/2021, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ tại BVH âm tới 2.402 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2020 chỉ âm 1.842 tỷ đồng. Lưu ý, dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính âm hơn 5.195 tỷ đồng (cùng kỳ 2020 đạt 1.438 tỷ đồng).

Đáng chú ý, tại ngày 31/3/2021, tài sản dài hạn tại BVH (50.606 tỷ đồng) lại nhỏ hơn nợ dài hạn (110.612 tỷ đồng).

Thông thường, nếu phần tài sản dài hạn nhỏ hơn nợ dài hạn chứng tỏ một phần nợ dài hạn đã chuyển vào tài trợ tài sản ngắn hạn. Hiện tượng này vừa làm lãng phí chi phí lãi vay nợ dài hạn vừa thể hiện sử dụng sai mục đích nợ dài hạn. Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận kinh doanh giảm hoặc xảy ra những rối loạn tài chính doanh nghiệp. 

Ngoài ra, quý 1/2021, hệ số khả năng thanh toán tức thời tại BVH chỉ ở mức 0,30 lần. Chứng tỏ doanh nghiệp này đang gặp khó khăn về khả năng thanh toán tức thời trong khoảng thời gian 3 tháng.

Nhiều doanh nghiệp báo lãi từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Quý 1/2021, nhiều doanh nghiệp bảo hiểm khác đều ghi nhận hoạt động kinh doanh bảo hiểm khả quan so với cùng kỳ 2020.

Chẳng hạn, quý 1/2021, phí bảo hiểm gốc của Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (HOSE: PGI) “đứng yên tại chỗ” nhưng doanh thu phí bảo hiểm đạt gần 914 tỷ đồng, tăng 19% so cùng kỳ, nhờ hoàn nhập dự phòng gần 19 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm. Do đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 175 tỷ đồng, tăng 21% so cùng kỳ.

Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (HOSE: MIG) ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm quý 1/2021 tăng 27%, đạt hơn 780 tỷ đồng, do đó, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 26%, đạt gần 99 tỷ đồng.

Ngoài ra, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) tăng 13% (đạt gần 70 tỷ đồng); CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (UPCoM: ABI) tăng 4% (đạt gần 200 tỷ đồng); Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (UPCoM: AIC) tăng gấp 38 lần cùng kỳ (đạt gần 29 tỷ đồng);...

Hà Phương

Theo Sở hữu trí tuệ

Tin Cùng Chuyên Mục