VnFinance
Thứ bảy, 04/05/2024, 19:00 PM

Đã giải ngân 115.906,9 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16,41% tổng kế hoạch

Bộ Tài chính vừa thông tin về phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Theo đó, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2024 là 115.906,9 tỷ đồng, đạt 16,41% tổng kế hoạch (đạt 17,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Đã phân bổ 685.038,5 tỷ đồng, đạt 103,20% kế hoạch

Theo Bộ Tài chính, vốn NSNN năm 2024 được Thủ tướng Chính phủ giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương là 663.807 tỷ đồng bao gồm: vốn ngân sách trung ương (NSTW) là 231.458 tỷ đồng (vốn trong nước là là 211.458 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 20.000 tỷ đồng) và vốn ngân sách địa phương (NSĐP) là 432.249 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn cân đối NSĐP năm 2024 các địa phương giao tăng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (theo số liệu cập nhật đến thời điểm báo cáo) là 42.400 tỷ đồng.

Kế hoạch vốn các năm trước được cho phép kéo dài tính đến thời điểm báo cáo là 25.948,7 tỷ đồng, trong đó: NSTW là 17.862,1 tỷ đồng (theo ngành lĩnh vực là 13.440,3 CTMTQG là 4.421,8 tỷ đồng), NSĐP là 8.086,6 tỷ đồng.

Như vậy, tổng kế hoạch giao năm 2024 (kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, kế hoạch vốn cân đối địa phương giao tăng, kế hoạch các năm trước chuyển sang) là 732.155,15 tỷ đồng.

Đã giải ngân 115.906,9 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16,41% tổng kế hoạch
Đã giải ngân 115.906,9 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 16,41% tổng kế hoạch
Các bộ , cơ quan đã phân bổ 685.038,5 tỷ đồng, đạt 103,20% kế hoạch/Ảnh minh họa

Tổng số vốn của các bộ, cơ quan đã phân bổ là 685.038,5 tỷ đồng, đạt 103,20% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ đã giao (663.807 tỷ đồng). Bao gồm NSTW là 220.537 tỷ đồng (vốn trong nước là 202.660,8 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 17.876,2 tỷ đồng), NSĐP là 464.501,3 tỷ đồng.

Trong đó, các địa phương giao tăng so với số kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 42.400 tỷ đồng. (Nếu không tính số kế hoạch vốn cân đối NSĐP các địa phương giao tăng, thì tổng số vốn đã phân bổ là 642.610,2 tỷ đồng, đạt 96,81% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ đã giao).

Về kế hoạch vốn chưa được triển khai phân bổ, có 21/44 bộ, cơ quan trung ương và 31/63 địa phương chưa phân bổ hoặc phân bổ chưa hết kế hoạch vốn đã được Thủ tướng Chính phủ giao. Tổng số vốn chưa phân bổ chi tiết là 21.168 tỷ đồng, chiếm 3,19% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó: vốn NSTW là 10.920,9 tỷ đồng, vốn cân đối NSĐP là 10.247,2 tỷ đồng.

Đã giải ngân 115.906,9 tỷ đồng, đạt 16,41% tổng kế hoạch

Theo Bộ tài chính, ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 30/4/2024 là 115.906,9 tỷ đồng, đạt 16,41% tổng kế hoạch (đạt 17,46% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao) (cùng kỳ năm 2023 đạt 14,66% tổng kế hoạch và đạt 15,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); trong đó Chương trình phục hồi và phát triển KTXH là 2.241,25 tỷ đồng (đạt 36,67% kế hoạch triển khai).

Về tình hình giải ngân kế hoạch vốn, lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/3/2024 là 80.689,0 tỷ đồng/tổng kế hoạch là 732.155,15 tỷ đồng, đạt 11,19% kế hoạch.

Lũy kế thanh toán từ đầu năm đến ngày 31/3/2024 là 80.689 tỷ đồng/kế hoạch là 706.206,5 tỷ đồng, đạt 11,43% kế hoạch; trong đó Chương trình phục hồi và phát triển KTXH là 1.684,57 tỷ đồng (đạt 27,56% kế hoạch triển khai).

Liên quan đến các dự án quan trọng quốc gia, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu khẩn trương phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2021 và tập trung chỉ đạo thực hiện giải ngân theo đúng kế hoạch được giao.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải và địa phương nắm bắt được tình hình giải ngân vốn của từng dự án làm cơ sở để triển khai các giải pháp chỉ đạo, đôn đốc, Bộ Tài chính công khai tình hình giải ngân 3 tháng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 - chi tiết các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải thuộc danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải và các địa phương triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công được Chính phủ quy định tại Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2024; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng ban Chỉ đạo tại Phiên họp lần thứ 10 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Các địa phương giải quyết dứt điểm công tác GPMB theo tiến độ yêu cầu, trong đó tập trung vào việc xây dựng các khu tái định cư, ổn định cuộc sống người dân.

Đối với nguồn vật liệu cho thi công: Các địa phương khẩn trương xác định đủ nguồn cung vật liệu, phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu thi công hoàn thành thủ tục về mỏ vật liệu xây dựng thông thường theo cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ, đáp ứng đủ trữ lượng, công suất theo tiến độ thi công.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các Nghị quyết của Chính phủ, Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.


Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đấu giá tài sản
Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Đấu giá tài sản
21/05/2024 Tin nóng

Chiều 21/5, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội thảo luận phiên toàn thể tại...

Năm 2023, tiết kiệm kinh phí vốn Nhà nước lên đến 83 nghìn tỷ đồng
Năm 2023, tiết kiệm kinh phí vốn Nhà nước lên đến 83 nghìn tỷ đồng
21/05/2024 Tin nóng

Đây là số liệu Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đề cập trong Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm (THTK), chống lãng phí (CLP) năm 2023,...

Đề xuất luật hóa việc thu phí vào nội đô với ô tô cá nhân
Đề xuất luật hóa việc thu phí vào nội đô với ô tô cá nhân
21/05/2024 Tin nóng

Sáng 21/5, thảo luận phiên toàn thể tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đường bộ, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) đề nghị...

Hơn 300 dự án có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 0%
Hơn 300 dự án có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 0%
20/05/2024 Tin nóng

Bộ Tài chính cho biết, tính đến hết ngày 30/4, có 316 dự án, tiểu dự án nguồn ngân sách trung ương tại 48 địa phương có tỷ lệ giải ngân là 0%.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm
Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm
20/05/2024 Tin nóng

Báo cáo trước Quốc hội sáng 20/5 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024,...

Dự báo xu hướng thị trường dầu khí thế giới tuần tới
Dự báo xu hướng thị trường dầu khí thế giới tuần tới
20/05/2024 Tin nóng

Giá dầu vẫn ổn định trong các phiên giao dịch ở châu Á vào thứ Sáu, sẵn sàng cho một tuần mới với hy vọng tích cực hơn. Đồng đô la yếu hơn, tồn kho...

Thủ tướng yêu cầu kéo dài thời gian cho vay mua nhà ở xã hội lên 10-15 năm, lãi suất thấp hơn 3-5%
Thủ tướng yêu cầu kéo dài thời gian cho vay mua nhà ở xã hội lên 10-15 năm, lãi suất thấp hơn 3-5%
19/05/2024 Tin nóng

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước phụ trách việc thu xếp tín dụng cho cả người mua, người bán; mở rộng gói tín dụng, kéo dài thời gian vay lên 10-15 năm,...

Hoàn thành 75 dự án nhà ở xã hội với quy mô 39.884 căn
Hoàn thành 75 dự án nhà ở xã hội với quy mô 39.884 căn
18/05/2024 Tin nóng

Chiều 17/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội,...

TP HCM: Xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng các vi phạm trong kinh doanh vàng
TP HCM: Xử phạt hơn 1,2 tỷ đồng các vi phạm trong kinh doanh vàng
17/05/2024 Tin nóng

Tính đến ngày 14/5/2024, Cục Quản lý thị trường TP HCM đã phát hiện, kiểm tra đối với 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn và tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm...

NHNN nói về việc người dân xếp hàng dài chờ mua vàng
NHNN nói về việc người dân xếp hàng dài chờ mua vàng
16/05/2024 Tin nóng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết có hiện tượng người dân tập trung đông người một số thời điểm tại Trụ sở chính của Công ty SJC,...

Hàng trăm dự án chậm triển khai, nguồn lực bị 'chôn' trong đất
Hàng trăm dự án chậm triển khai, nguồn lực bị "chôn" trong đất
16/05/2024 Tin nóng

Chiều 15/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế cho rằng...

Chính phủ đồng ý đề xuất gia hạn Thông tư 02 đến hết năm 2024
Chính phủ đồng ý đề xuất gia hạn Thông tư 02 đến hết năm 2024
16/05/2024 Tin nóng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23 tháng 4 năm 2023...

Siết chặt việc quản lý thuế bán hàng trên sàn thương mại điện tử
Siết chặt việc quản lý thuế bán hàng trên sàn thương mại điện tử
16/05/2024 Tin nóng

Cùng với sự phát triển của Internet và công nghệ thông tin, việc mua sắm và kinh doanh trực tuyến đã trở thành một xu hướng mới. Tuy nhiên, việc quản lý thuế bán hàng...

Bộ Công an kiến nghị loạt giải pháp ổn định an ninh tiền tệ, thị trường vàng
Bộ Công an kiến nghị loạt giải pháp ổn định an ninh tiền tệ, thị trường vàng
15/05/2024 Tin nóng

Tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an cho rằng, biến động giá vàng vô cùng phức tạp...

Chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng
Chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng
15/05/2024 Tin nóng

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN chậm nhất cuối tuần này phải công bố quyết định thanh tra thị trường vàng, nếu phát hiện vi phạm chuyển ngay hồ sơ cho cơ quan Công an...

Đồng Nai: 64 chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Đồng Nai: 64 chủ doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
14/05/2024 Tin nóng

Mới đây, Chi cục Thuế khu vực Biên Hòa - Vĩnh Cửu (thuộc Cục Thuế Đồng Nai) có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 64 cá nhân là đại diện pháp luật của các doanh nghiệp do vi phạm nợ thuế trên địa bàn.

Phát hiện lớn về khí đốt ngoài khơi Indonesia
Phát hiện lớn về khí đốt ngoài khơi Indonesia
14/05/2024 Tin nóng

Mubadala Energy , đơn vị dầu khí của Công ty Đầu tư Mubadala của Abu Dhabi, hôm thứ Hai đã công bố một phát hiện khí đốt “đáng kể” ngoài khơi Indonesia.

Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024
Bộ Tài chính đề xuất gia hạn thời hạn nộp thuế năm 2024
14/05/2024 Tin nóng

Triển khai Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan thuộc Bộ đối với các dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn...

EAC: Nga phát hiện trữ lượng dầu khí khổng lồ trên lãnh thổ Nam Cực
EAC: Nga phát hiện trữ lượng dầu khí khổng lồ trên lãnh thổ Nam Cực
13/05/2024 Tin nóng

Theo các tài liệu được thảo luận tại Quốc hội Anh tuần trước, gần đây, Nga đã phát hiện trữ lượng dầu khí khổng lồ ở Nam Cực.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance