Hải Phòng khẳng định việc tháo dỡ các công trình tại Vườn Quốc gia Cát Bà không phải để lấy đất giao cho Sungroup

UBND TP. Hải Phòng vừa có văn bản khẳng định việc thành phố chỉ đạo tháo dỡ các công trình tại Vườn Quốc gia Cát Bà không phải là lợi ích nhóm và cũng không phải để lấy đất giao cho cho Tập đoàn Sungroup hay bất cứ một doanh nghiệp nào.

Sai phạm trong việc liên doanh liên kết với 7 doanh nghiệp

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản trả lời kiến nghị của các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà.

Cụ thể, văn bản này gửi Công ty TNHH Du lịch dịch vụ Thủy sản thương mại Thùy Trang; Công ty Cổ phần Thương mại Tùng Long; Công ty Cổ phần dịch vụ du lịch Đảo Cát Dứa; Công ty TNHH Đảo Cát; Công ty Cổ phần Khu du lịch Đảo Cát Bà; Công ty Cổ phần Thương mại Thanh Bình; Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và Dịch vụ Đông Kinh.

Văn bản của TP. Hải Phòng nêu rõ thành phố này đã chỉ đạo xử lý các sai phạm của 7 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà và các doanh nghiệp có nhiều kiến nghị.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra tại đảo Cát Dứa, ngày 4/9/2020. (Ảnh: Hải Phòng Portal).

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng kiểm tra tại đảo Cát Dứa, ngày 4/9/2020. (Ảnh: Hải Phòng Portal).

Để làm rõ các nội dung kiến nghị này, ngày 17/12, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã chủ trì, cùng các Sở, ngành và các đơn vị liên quan của thành phố làm việc với 7 doanh nghiệp.

Theo TP. Hải Phòng, về các vi phạm của Doanh nghiệp tại Vườn quốc gia Cát Bà, từ năm 2009 đến nay, Vườn Quốc gia Cát Bà đã để Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà sai phạm trong việc liên doanh liên kết với 7 doanh nghiệp.

7 doanh nghiệp này đã đầu tư xây dựng các công trình khi chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án; không có hồ sơ pháp lý về đầu tư xây dựng; không có giấy phép xây dựng và không đủ điều kiện để cấp phép xây dựng; không lập, trình phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường; không có các thủ tục về phòng cháy chữa cháy; không có giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, dịch vụ lưu trú...

Theo UBND TP. Hải Phòng, từ ngày 22/11/2016, UBND thành phố đã có 7 văn bản chỉ đạo Vườn Quốc gia Cát Bà chấm dứt các hoạt động với các Doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Trung tâm Dịch vụ du lịch và Giáo dục môi trường thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà mới có thông báo gửi từng doanh nghiệp về việc dừng liên kết với các doanh nghiệp. Nhưng các doanh nghiệp vẫn không thực hiện, mà tiếp tục kinh doanh, dịch vụ tại các địa điểm trên.

Trả lời 4 kiến nghị của doanh nghiệp

Về kiến nghị của các Doanh nghiệp, UBND TP. Hải Phòng cũng đã có câu trả lời cụ thể.

Thứ nhất, đối với kiến nghị "từ năm 2009 đến năm 2016, các cơ quan chức năng không tiến hành kiểm tra để xử lý vi phạm và yêu cầu tháo dỡ các công trình tại các điểm kinh doanh du lịch Vườn Quốc gia Cát Bà" của doanh nghiệp, UBND TP Hải Phòng xác định:

"Trong giai đoạn từ năm 2009 đến đầu năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Cát Hải, Vườn Quốc gia Cát Bà đã tiến hành kiểm tra việc đầu tư xây dựng và tổ chức kinh doanh du lịch tại các điểm liên doanh liên kết nêu trên.

Các công trình xây dựng trong Vườn Quốc gia Cát Bà. (Ảnh: Trọng Đức/Báo NLĐ).

Các công trình xây dựng trong Vườn Quốc gia Cát Bà. (Ảnh: Trọng Đức/Báo NLĐ).

Tuy nhiên, các cơ quan này đã thiếu kiên quyết trong việc xử lý vi phạm, không báo cáo UBND thành phố để xử lý các sai phạm, dẫn đến các doanh nghiệp vẫn tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch tại các địa điểm này.

Thành phố đang chỉ đạo làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý và các đoàn kiểm tra trước đây, sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật".

Thứ hai, đối với kiến nghị "tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án và thuê môi trường rừng để tiếp tục kinh doanh dịch vụ tại Vườn Quốc gia Cát Bà" của doanh nghiệp, UBND TP. Hải Phòng cho hay: "Các doanh nghiệp đề nghị thành phố cho phép hoàn thiện thủ tục để tiếp tục kinh doanh dịch vụ tại Vườn Quốc gia Cát Bà theo Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Đề án cho thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch sinh thái kết hợp bảo tồn thiên nhiên tại Vườn Quốc gia Cát Bà và Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017 của UBND thành phố Hải Phòng quy định giá thuê môi trường rừng Vườn Quốc gia Cát Bà, thành phố Hải Phòng.

Tuy nhiên, các Quyết định nêu trên hiện nay không còn hiệu lực vì UBND thành phố đã có Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày13/02/2018 hủy bỏ Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 11/9/2017 và Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 về việc bãi bỏ Văn bản quy phạm pháp luật đối với Quyết định số 33/2017/QĐ-UBND ngày 19/12/2017.

Mặt khác việc đầu tư xây dựng các công trình để kinh doanh du lịch tại Vườn Quốc gia Cát Bà là vi phạm quy định pháp luật và không phù hợp với quy hoạch. Vì vậy, thành phố không xem xét đề nghị nêu trên của các Doanh nghiệp".

Thứ ba, đối với kiến nghị về "việc bồi thường thiệt hại khi tháo dỡ các công trình vi phạm" của các doanh nghiệp, UBND TP Hải Phòng cho biết: "Theo quy định tại Điều 65 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; Điểm d Khoản 11 Điều 15 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ thì biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng là buộc phải tháo dỡ công trình và không được bồi thường, hỗ trợ.

Tuy nhiên, do các cá nhân thuộc Vườn Quốc gia Cát Bà đã sai phạm khi ký các hợp đồng liên doanh, liên kết với 7 Doanh nghiệp, vì vậy thành phố sẽ chỉ đạo việc bồi thường (nếu có) theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước sau khi có phán quyết của Tòa án".

Đặc biệt, trong số các kiến nghị của doanh nghiệp rằng "Việc thành phố chỉ đạo tháo dỡ các công trình tại Vườn Quốc gia Cát Bà là để giao cho Tập đoàn Sungroup là lợi ích nhóm", UBND TP Hải Phòng khẳng định: "Không có lợi ích nhóm".

Theo UBND TP. Hải Phòng, việc xử lý các vi phạm trên không phải để lấy đất giao cho cho Tập đoàn Sungroup hay bất cứ một doanh nghiệp nào khác mà chỉ để trồng cây, trả lại diện tích rừng tự nhiên, môi trường sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học cho Vườn Quốc gia Cát Bà, Khu dự trữ sinh quyển thế giới và đặc biệt là khu vực Vịnh Lan Hạ.

Tác giả:Minh Anh

Theo Tạp chí Travelmag

Tin Cùng Chuyên Mục