VnFinance
Thứ năm, 27/07/2023, 14:25 PM

Lợi nhuận doanh nghiệp bảo hiểm: MIC và ABIC lãi đậm, VASS thua lỗ

Hiện tại, mới chỉ có một số doanh nghiệp bảo hiểm công bố báo cáo tài chính quý II/2023 với kết quả kinh doanh tương đối khả quan. Trong khi đó vẫn có doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận đi lùi, thậm chí thua lỗ đậm.

>>> Sau cuộc khủng hoảng niềm tin, lợi nhuận nhóm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ biến động ra sao?

CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABIC, UPCoM: ABI) là doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên công bố báo cáo tài chính quý 2/2023 với kết quả kinh doanh khả quan.

Trong quý 2 năm nay, doanh thu phí bảo hiểm gốc của ABI giảm 12% so cùng kỳ, còn gần 506 tỷ đồng. Tuy nhiên, nhờ hoàn nhập dự phòng hơn 21 tỷ đồng giúp Công ty ghi nhận doanh thu phí bảo hiểm tăng 7%, đạt gần 533 tỷ đồng. Đồng thời, hoa hồng nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh 79%, đạt gần 17 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 6%, đạt gần 497 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 7% so với cùng kỳ, còn hơn 308 tỷ đồng, chủ yếu do tổng chi bồi thường (hơn 157 tỷ đồng) và chi phí khác (146 tỷ đồng) lần lượt giảm 12% và 1%.

Với doanh thu thuần tăng 6% trong khi chi phí giảm 7%, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm của ABI tăng 37% so với cùng kỳ, đạt hơn 188 tỷ đồng.

Mặt khác, lợi nhuận từ hoạt động tài chính tăng 38%, lên hơn 43 tỷ đồng, chủ yếu là lãi tiền gửi có kỳ hạn tăng 37%, đạt gần 43 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính lần lượt tăng 37% và 38%, ABI thu về lợi nhuận ròng quý 2/2023 gần 85 tỷ đồng, tăng 96% so với cùng kỳ.

loi-nhuan-tai-ABIC

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, ABI ghi nhận lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 25%, đạt gần 362 tỷ đồng, cùng với lợi nhuận gộp hoạt động tài chính tăng 31% lên gần 82 tỷ đồng. Theo đó, lợi nhuận ròng của Công ty tăng 57% so với cùng kỳ, đạt hơn 155 tỷ đồng.

Năm 2023, ABI đặt mục tiêu đạt 305 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 10% so với thực hiện năm 2022. So với kế hoạch này, Công ty mới chỉ thực hiện được 35% mục tiêu lợi nhuận trong nửa đầu năm.

Tiếp đến, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân đội (MIC, HoSE: MIG) ghi nhận doanh thu quý 2/2023 đạt 933 tỷ đồng, tăng trưởng 12%. Đồng thời, doanh thu hoạt động tài chính tăng 40% đạt 67 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tài chính giảm đến 55%, còn 266 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí quản lý doanh nghiệp quý 2 của MIC tăng nhẹ 3 tỷ đồng lên gần 120 tỷ đồng, tương đương quý 1.

Sau khi giảm trừ các loại chi phí, MIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 75 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần cùng kỳ, tuy nhiên vẫn thấp hơn 13% so với kết quả quý 1. Mức tăng vọt của quý 2 năm nay chủ yếu do mức nền thấp của quý 2 năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, MIC ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.871 tỷ đồng, tăng trưởng 13% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã giảm mạnh khoản dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm, còn gần 56 tỷ đồng, chỉ bằng 9% cùng kỳ. Cùng với mức tăng trưởng tốt của doanh thu tài chính, lợi nhuận trước thuế kỳ này của MIC tăng gấp rưỡi cùng kỳ, lên 161 tỷ đồng.

MIC đặt mục tiêu năm 2023 đạt 6.100 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc và 350 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 17% và 75% so với thực hiện năm 2022. Như vậy, hết 6 tháng đầu năm, công ty mới chỉ đã hoàn thành được 39,8% kế hoạch doanh thu và 46% kế hoạch lợi nhuận năm.

loi-nhuan-tai-MIG

Tương tự, CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 đạt 119,6 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm Petrolimex ghi nhận lợi nhuận trước thuế tăng nhẹ 5% so với cùng kỳ lên hơn 188 tỷ đồng.

Cụ thể, mảng kinh doanh bảo hiểm không có tăng trưởng rõ rệt với doanh thu hơn 1.600 tỷ đồng nhưng mảng hoạt động tài chính tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ lên 56,5 tỷ đồng.

Khác với các doanh nghiệp bảo hiểm trên, Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (mã chứng khoán: BLI) cũng ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý 2/2023 nhưng tính chung 6 tháng đầu năm lợi nhuận lại giảm mạnh.

Theo đó, Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng từ 291,5 tỷ lên 341,1 tỷ đồng, tương ứng tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm nhẹ 2% từ hơn 290 tỷ xuống 285 tỷ đồng, trong đó, tổng chi bồi thường bảo hiểm giảm 17,7% xuống còn hơn 107 tỷ đồng. Qua đó, lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng "phi mã" từ hơn 714 triệu đồng lên hơn 55,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý 2/2023, Bảo hiểm Bảo Long ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế tăng trưởng mạnh, đạt hơn 19,4 tỷ và hơn 15,5 tỷ đồng; trong khi cùng kỳ báo lỗ tới hơn 64,8 tỷ và gần 51,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, lũy kế 6 tháng đầu năm, Bảo hiểm Bảo Long lãi trước thuế 50 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Bảo hiểm Bảo Long đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế dự kiến hơn 99,6 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc kỳ kinh doanh 6 tháng đầu năm, công ty thực hiện được hơn 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

bao-hiem-bao-long

Cùng cảnh ngộ, Tổng CTCP Bảo hiểm Hàng không (VNI – mã: AIC) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 2 giảm 84% so với cùng kỳ năm trước xuống 3,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VNI giảm gần 80% xuống 8,8 tỷ đồng do lợi nhuận từ các mảng kinh doanh đều giảm, trong đó lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 10,7% tuy nhiên lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 47,3% xuống 54 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác cũng giảm 79% xuống 8,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, vẫn có doanh nghiệp bảo hiểm làm ăn thua lỗ trong 6 tháng qua.

Theo đó, CTCP Bảo hiểm Viễn Đông (OTC: VASS) báo lỗ ròng quý 2/2023 gần 5 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế lên gần 368 tỷ đồng vào cuối kỳ.

Cụ thể, quý 2/2023, VASS ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 50% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 55 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 6%, còn hơn 10 tỷ đồng. Thêm vào đó, hoạt động tài chính lỗ gộp gần 2 tỷ đồng khiến VASS lỗ ròng gần 5 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VASS lỗ ròng hơn 11 tỷ đồng, chủ yếu do lợi nhuận kinh doanh bảo hiểm không đủ bù đắp chi phí quản lý cộng thêm lỗ từ hoạt động tài chính.

Thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm: Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng

Theo cập nhật nhanh từ Bộ Tài chính, ngoại trừ chỉ tiêu tổng doanh thu phí bảo hiểm giảm rất nhẹ (giảm 1,6%), các chỉ tiêu còn lại của thị trường bảo hiểm 6 tháng đầu năm đều tăng.

Tổng tài sản ước đạt 868.675 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước; trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 123.461 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 745.214 tỷ đồng.

Theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ban hành ngày 5/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030, trong giai đoạn 2021 - 2025 doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân 15%/năm; đến năm 2025 quy mô đạt 3% - 3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 10%/năm; đến năm 2030 quy mô đạt 3,3% - 3,5% GDP; đến năm 2025 có 15% dân số tham gia bảo hiểm nhân thọ; đến năm 2030 có 18% dân số tham gia bảo hiểm  nhân thọ.

Riêng năm 2023, dự kiến thị trường bảo hiểm sẽ đạt mức tăng trưởng với hầu hết các chỉ tiêu, trong đó đáng chú ý nhất là doanh thu phí bảo hiểm sẽ tăng nhẹ.

Cụ thể, tổng tài sản ước đạt 928.408 tỷ đồng, tăng 11,15% so với cùng kỳ năm trước; trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 139.661 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 788.747 tỷ đồng.


Giá vàng hôm nay (12/7): Thị trường thế giới tăng mạnh
Giá vàng hôm nay (12/7): Thị trường thế giới tăng mạnh

Giá vàng thế giới hôm nay (12/7) tăng mạnh khi báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ tiếp tục củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)...

Quy định về cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp
Quy định về cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 26/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động cho thuê tài chính của công ty tài chính tổng hợp, công ty cho thuê tài chính.

Điểm tin Ngân hàng ngày 12/7: Dư nợ tín dụng tại TP HCM tăng vọt trong tháng 6
Điểm tin Ngân hàng ngày 12/7: Dư nợ tín dụng tại TP HCM tăng vọt trong tháng 6

Cake by VPBank tăng lãi suất tiết kiệm từ ngày 11/7;Dư nợ tín dụng tại TP HCM tăng vọt trong tháng 6; Số lượng người sử dụng Mobile Money tại Việt Nam tăng nhanh;...

FED sẽ hạ lãi suất mà không cần lạm phát về mốc mục tiêu 2%
FED sẽ hạ lãi suất mà không cần lạm phát về mốc mục tiêu 2%

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hạ viện Mỹ vào ngày 10/7, Chủ tịch Fed Powell đưa ra nhận định về mục tiêu lạm phát cho việc cắt giảm lãi...

SHB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: “Giả mạo hỗ trợ” đăng ký xác thực sinh trắc học
SHB cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới: “Giả mạo hỗ trợ” đăng ký xác thực sinh trắc học

Nhiều đối tượng lừa đảo đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cơ quan quản lý để liên hệ với người dân “hỗ trợ cài đặt dịch vụ xác thực sinh trắc học” nhằm lừa...

Điểm tin ngân hàng ngày 11/7: Xác thực khuôn mặt khi chuyển tiền: Lo ngại về rủi ro deepfake
Điểm tin ngân hàng ngày 11/7: Xác thực khuôn mặt khi chuyển tiền: Lo ngại về rủi ro deepfake

MB tăng lãi suất tiết kiệm, lãi suất cao nhất gần 6%/năm; NHNN quy định giới hạn cho thuê tài chính qua phương tiện điện tử; VIB ra mắt gói vay nhà phố 30.000 tỷ,...

Giá vàng hôm nay (11/7): Thị trường thế giới tiếp đà tăng
Giá vàng hôm nay (11/7): Thị trường thế giới tiếp đà tăng

Giá vàng thế giới hôm nay (11/7) tiếp tục tăng sau bài báo cáo tình hình sức khỏe kinh tế Mỹ của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Mua nhà dễ dàng hơn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,79% tại SHB
Mua nhà dễ dàng hơn với lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,79% tại SHB

Khách hàng có nhu cầu vay mua nhà dự án, nhà dân cư sẽ được SHB áp dụng mức lãi suất vô cùng ưu đãi, thời gian vay tới 25 năm, hạn mức tối đa...

Giá vàng hôm nay (10/7): Thị trường thế giới tăng nhẹ
Giá vàng hôm nay (10/7): Thị trường thế giới tăng nhẹ

Giá vàng thế giới hôm nay (10/7) tăng nhẹ trong bối cảnh thị trường không tiếp nhận bất ngờ nào về chính sách tiền tệ sau các bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell.

Điểm tin ngân hàng ngày 10/7: Các ngân hàng giải ngân 480.000 tỷ đồng trong tháng 6
Điểm tin ngân hàng ngày 10/7: Các ngân hàng giải ngân 480.000 tỷ đồng trong tháng 6

Chữ ký số trong giao dịch ngân hàng trực tuyến gây tốn kém lớn; Ngân hàng cho vay 480.000 tỷ đồng trong một tháng; Agribank hạ giá khoản nợ nghìn tỷ của chủ dự án điện gió đầu tiên tại Việt Nam;... là những tin tức tài chính và ngân hàng nổi bật.

Điều kiện xem xét chấp thuận khoản cấp tín dụng vượt giới hạn
Điều kiện xem xét chấp thuận khoản cấp tín dụng vượt giới hạn

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 9/2024/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn...

Lợi nhuận ngân hàng quý II/2024 có cải thiện nhưng chưa rõ nét
Lợi nhuận ngân hàng quý II/2024 có cải thiện nhưng chưa rõ nét

Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2024 của Vụ Dự báo, Thống kê, Ngân hàng Nhà nước, tình hình kinh doanh tổng thể và lợi nhuận trước thuế...

Chuyên gia hiến kế chống “vàng hóa” nền kinh tế
Chuyên gia hiến kế chống “vàng hóa” nền kinh tế

Tại tọa đàm "Ngăn ngừa nguy cơ vàng hóa nền kinh tế" do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 8/7, các chuyên gia đều nhận định rằng “vàng hóa”...

Vốn điều lệ của Techcombank sẽ vượt mốc 70.450 tỷ đồng?
Vốn điều lệ của Techcombank sẽ vượt mốc 70.450 tỷ đồng?

Techcombank đang lấy ý kiến cổ đông về chương trình phát hành cổ phiếu ESOP trong năm 2024. Tỷ lệ phát hành dự kiến là 1:1, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu...

VietinBank triển khai chương trình “Bảo lãnh siêu tốc, đón tài lộc”
VietinBank triển khai chương trình “Bảo lãnh siêu tốc, đón tài lộc”

Từ 08/7/2024 đến hết 25/12/2024, VietinBank tặng 2 tỷ đồng cho các doanh nghiệp có tổng giá trị phát hành bảo lãnh lớn nhất.

Giá vàng hôm nay (9/7): Thị trường thế giới giảm sâu
Giá vàng hôm nay (9/7): Thị trường thế giới giảm sâu

Giá vàng thế giới hôm nay (9/7) giảm mạnh khi các nhà giao dịch chốt lời sau tin tức Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã không tăng dự trữ vàng trong tháng thứ hai liên tiếp.

Tin ngân hàng ngày 9/7: Công ty bảo hiểm sắp chi hàng trăm tỷ trả cổ tức tiền mặt
Tin ngân hàng ngày 9/7: Công ty bảo hiểm sắp chi hàng trăm tỷ trả cổ tức tiền mặt

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị xử lý hơn 50.000 tỷ đồng trong 6 tháng; PGBank miễn nhiệm Phó tổng giám đốc phụ trách khu vực phía Nam; Loạt công ty bảo hiểm...

Quy định mới về hạn mức rút tiền mặt từ thẻ tín dụng
Quy định mới về hạn mức rút tiền mặt từ thẻ tín dụng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư về hoạt động thẻ ngân hàng, trong đó quy định rõ về hạn mức rút tiền mặt của thẻ tín dụng.

Giá vàng hôm nay (8/7): Thị trường thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần
Giá vàng hôm nay (8/7): Thị trường thế giới giảm trong phiên giao dịch đầu tuần

Giá vàng thế giới hôm nay (8/7) giảm trong phiên giao dịch đầu tuần. Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy hầu như tất cả các chuyên gia...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance