MSN: Nợ phải trả gấp 3,5 lần vốn chủ sở hữu, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn

Quý 1/2021, doanh thu và lợi nhuận tại MSN tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, MSN ghi nhận nợ phải trả gấp 3,5 lần vốn chủ sở hữu, số dư nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn gần 6.446 tỷ đồng.

Quý 1/2021, doanh thu của CTCP Tập đoàn Masan (Masan Group, HOSE: MSN) tăng trưởng 13,3%, đạt 19.977 tỷ đồng, được thúc đẩy nhờ Masan Consumer Holdings (MCH) tăng trưởng 18,8%, Masan MeatLife (MML) tăng trưởng 38.5% và Masan High-Tech Materials (MHT) tăng trưởng 178.2%, bù đắp cho doanh thu sụt giảm của Vincommerce (VCM) do đóng cửa 700 điểm bán.

Đối với lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của Công ty, MSN đạt 187 tỷ đồng, thực hiện 7,5% kế hoạch lợi nhuận ở mức thấp là 2.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận dự kiến tăng trưởng nhanh hơn doanh thu, nhờ vào cải thiện lợi nhuận thương mại tại VCM, biên lợi nhuận ổn định của MCH và lợi nhuận tăng từ Masan MeatLife (MML) và Masan High-Tech Materials (MHT).

Kết quả, kết thúc quý 1/2021, lợi nhuận trước thuế tại MSN đạt 487 tỷ đồng; lợi nhuận thuần đạt gần 343 tỷ đồng.

MSN: Nợ phải trả gấp 3,5 lần vốn chủ sở hữu, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn - Ảnh 1
Kết quả kinh doanh quý 1/2021 tại MSN (Nguồn: BCTC quý 1/2021 tại MSN.)
Kết quả kinh doanh quý 1/2021 tại MSN (Nguồn: BCTC quý 1/2021 tại MSN.)

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Masan Group, ông Nguyễn Đăng Quang cho biết: "Kết quả kinh doanh quý 1/2021 của VinCommerce đã khẳng định năng lực của Masan trong việc vận hành nền tảng bán lẻ quy mô và mang lại lợi nhuận. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi hiện nay là tái mở rộng chuỗi bán lẻ trên toàn quốc, hướng đến phục vụ 30-50 triệu người tiêu dùng vào năm 2025. Mục tiêu đến cuối 2021, số lượng điểm bán lẻ ít nhất sẽ tương đương với số lượng điểm bán khi Masan sáp nhập. Điểm khác biệt duy nhất là mạng lưới bán lẻ này sẽ có lợi nhuận".

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng tốt trong quý 1/2021 nhưng theo Báo cáo tài chính quý 1/2021 tại MSN cho biết, tại ngày 31/3/2021 tổng tài sản đạt 116.266 tỷ đồng, xấp xỉ so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả tại MSN gấp 3,5 lần vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, số dư nợ phải trả là 90.861 tỷ đồng, tương ứng 78% tổng tài sản và gấp 3,5 lần con số 25.405 tỷ đồng của vốn chủ sở hữu. Như vậy, trong cơ cấu nguồn vốn tỷ lệ là 1 đồng vốn thì 3 đồng nợ. Hệ số khả năng thanh toán tức thời tại MSN là 0,18 lần.

Theo BCTC, tính đến 31/3/2021 số dư tiền và các khoản tương đương tiền tại MSN đạt gần 7.118 tỷ đồng so với nợ ngắn hạn phải trả gần 37.774 tỷ đồng. Có thể thấy, với lượng tiền mặt mà MSN hiện đang có hoàn toàn khó đảm bảo đủ khả năng thanh toán tức thời các khoản nợ phải trả ngắn hạn.

Theo các chuyên gia tài chính ngân hàng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu thể hiện mức độ phụ thuộc tiền vay của doanh nghiệp. Nếu hệ số này lớn hơn 1, có nghĩa là tài sản của doanh nghiệp được tài trợ chủ yếu bởi các khoản nợ, còn ngược lại thì tài sản của doanh nghiệp được tài trợ chủ yếu bởi nguồn vốn chủ sở hữu.

Vấn đề cần nhấn mạnh chính là số dư nợ ngắn hạn tại MSN vượt quá tài sản ngắn hạn gần 6.446 tỷ đồng. Cụ thể, nợ ngắn hạn phải trả tính đến 31/3/2021 đạt gần 37.774 tỷ đồng trong khi tài sản ngắn hạn chỉ gần 31.328 tỷ đồng.

MSN: Nợ phải trả gấp 3,5 lần vốn chủ sở hữu, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn - Ảnh 2

Tại thời điểm 31/3/2021, MSN ghi nhận tổng vay nợ tài chính ngắn hạn giảm nhẹ 6% so với đầu năm, ở mức 21.226 tỷ đồng. Đáng chú ý, vay và nợ thuê tài chính dài hạn lên mức hơn 42.063 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

MSN: Nợ phải trả gấp 3,5 lần vốn chủ sở hữu, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn - Ảnh 3
Nguồn: BCTC quý 1/2021 tại MSN.
Nguồn: BCTC quý 1/2021 tại MSN.

Ngoài ra, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của MSN trong 3 tháng đầu năm đạt 305 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động đầu tư âm hơn 2.121 tỷ đồng, con số này đã giảm đáng kể so với cùng kỳ 2020 âm hơn 11.505 tỷ đồng. Lưu chuyển tiền thuần từ các hoạt động tài chính đạt 1.214 tỷ đồng, giảm 85% so với cùng kỳ.

Năm 2021, MSN đặt mục tiêu đạt doanh thu thuần hợp nhất rơi vào khoảng 92.000 - 102.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho cổ đông từ 2.500 - 4.000 tỷ đồng. Đây là con số doanh thu cực kỳ tham vọng trong bối cảnh nền kinh tế cũng như sức mua nói chung chưa hồi phục mạnh sau đại dịch. Cổ đông Công ty đã thông qua các chỉ tiêu này.

Các chỉ tiêu kinh doanh này đều cao hơn so với thực tế đạt được trong 2020. Năm 2020, MSN ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 77.218 tỷ đồng và lợi nhuận thuộc về cổ đông của công ty đạt 1.234 tỷ đồng. Như vậy, năm 2021 dự kiến doanh thu tăng 19-32%, lợi nhuận tăng 105-224% so với thực hiện trong 2020.

Hoàng Long

Theo Sở hữu trí tuệ

Tin Cùng Chuyên Mục