VnFinance
Thứ ba, 15/08/2023, 10:10 AM

PAP: Doanh nghiệp có vốn và dự án nghìn tỷ bước sang năm thứ 7 trắng doanh thu, lỗ chồng lỗ nhưng liên tục tăng vốn điều lệ

Tính tới ngày 30/6/2023, Công ty Cổ phần Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (UPCoM: PAP) đã có tới 6,5 năm trắng doanh thu và kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm. Đáng chú ý, mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh không được khả quan tuy nhiên PAP đã liên tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ và tăng vốn điều lệ.

PAP: Doanh nghiệp có vốn và dự án nghìn tỷ bước sang năm thứ 7 trắng doanh thu, lỗ chồng lỗ nhưng liên tục tăng vốn điều lệ
Dự án cảng và khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An (ảnh nguồn: PAP).
 

Trắng doanh thu 6,5 năm dù sở hữu dự án “khủng”

Mặc dù sở hữu Dự án cảng và khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An với tổng vốn đầu tư 17.571,36 tỷ đồng, Công ty Cổ phần (CTCP) Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An (UPCoM: PAP) công bố báo cáo tài chính quý II/2023 không đưa về bất kỳ khoản doanh thu nào. Đây là năm thứ 7 liên tiếp PAP đưa ra báo cáo trắng doanh thu.

Trong quý II/2023, PAP ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận kế toán trước thuế lỗ 1.825 tỷ đồng. Đây cũng là con số lợi nhuận sau thuế âm trong quý của PAP.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An lỗ sau thuế 3.306 tỷ đồng, tăng 28,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong văn bản giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả kinh doanh tại báo cáo tài chính quý II/2023, CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An cho biết lợi nhuận âm sau thuế quý II/2023 tăng trên 10% so với lợi nhuận âm sau thuế quý II/2022.

Theo PAP, Công ty PAP là doanh nghiệp dự án, hiện đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, do đó chưa có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong thời điểm quý II/2023 công ty có phát sinh thu lãi tiền gửi tại các ngân hàng thương mại; và cũng trong thời điểm này công ty phát sinh khoản tiền đi vay các ngân hàng thương mại để chi trả cho các hợp đồng thực hiện dự án.

Căn cứ theo quy định, khoản lãi tiền gửi phát sinh trong quý II/2023 và quý II/2022 công ty không hạch toán vào mục doanh thu tài chính, dẫn đến tổng các khoản doanh thu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là bằng 0 (không đồng). Vì vậy, doanh thu quý II/2023 không đổi so với doanh thu của quý II/2022.

PAP: Doanh nghiệp có vốn và dự án nghìn tỷ bước sang năm thứ 7 trắng doanh thu, lỗ chồng lỗ nhưng liên tục tăng vốn điều lệ
CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An ghi nhận lợi nhuận âm sau thuế tăng lên so với cùng kỳ năm trước (nguồn: PAP).
 

Bên cạnh đó, công ty đang dần bước vào giai đoạn thi công dự án nên chi phí quản lý doanh nghiệp cũng do đó mà phát sinh tăng lên so với quý II/2022. Vì vậy, chi phí quản lý quý II/2023 tăng trên 10% so với quý II/2022.

Ngoài ra, giải trình về lợi nhuận sau thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý II/2023 bị lỗ, PAP cho biết tại kỳ báo cáo tài chính quý II/2023 không phát sinh doanh thu, nhưng công ty vẫn phải chi trả các chi phí quản lý doanh nghiệp, các chi phí tư vấn và quản lý dự án; chi phí tài chính phát sinh từ hoạt động huy động vốn để đầu tư vào dự án và các chi phí khác.

Do vậy, lợi nhuận sau thuế của kỳ báo cáo kết quả kinh doanh quý II/2023 đã bị lỗ. Đây cũng là tình trạng chung của hầu hết các doanh nghiệp đầu tư xây dựng dự án trong giai đoạn đầu tư ban đầu.

Lỗ chồng lỗ, phát sinh khoản vay nợ dài hạn

Theo các báo cáo tài chính giai đoạn 2009 – 2011, PAP đều đặn có doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, từ 2012 đến 2015, công ty kinh doanh thua lỗ và từ 2017 đến nay, doanh thu đều là con số 0. Đáng chú ý, năm 2017 là thời điểm mà công ty bắt đầu tăng vốn vượt mức 1.000 tỷ đồng.

Tính tới ngày 30/6/2023, CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An có tổng cộng tài sản đạt 4.001 tỷ đồng, tăng 26,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, có 693,1 tỷ đồng tài sản ngắn hạn, chiếm 17,3% tổng cộng tài sản.

PAP: Doanh nghiệp có vốn và dự án nghìn tỷ bước sang năm thứ 7 trắng doanh thu, lỗ chồng lỗ nhưng liên tục tăng vốn điều lệ
Lũy kế 6 tháng đầu năm, PAP đưa ra kết quả trắng doanh thu (nguồn: PAP).
 

Tài sản dài hạn của PAP chiếm 82,6% tổng cộng tài sản với 3.308 tỷ đồng. So với hồi đầu năm, tài sản ngắn hạn của PAP có xu hướng giảm xuống, trong khi đó tài sản dài hạn lại tăng lên 38% so với thời điểm đầu năm nay.

Tại thời điểm 30/06/2023, tổng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng của PAP là 96,2 tỷ đồng, giảm 84,8% so với hồi đầu năm.

Nợ phải trả của PAP cũng tăng lên 78,5% so với hồi đầu năm, chạm mức 1.909 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn có 1.134 tỷ đồng và nợ dài hạn 774,5 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty đã phát sinh khoản vay nợ dài hạn là 774,5 tỷ đồng, trong khi đầu năm không ghi nhận khoản vay nợ nào. Theo đó, khoản vay nợ dài hạn này hầu hết tới từ vay và nợ thuê tài chính.

Mặt khác, những khoản nợ phải trả ngắn hạn của PAP lên tới 1.129 tỷ đồng, chiếm 59,1% tổng nợ phải trả, trong đó, CTCP Phát triển khu công nghiệp Tín Nghĩa đang là “chủ nợ” lớn nhất của CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An khi số tiền nợ phải trả lên tới 1.115 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất nợ phải trả là hơn 59%. Tính tới ngày 30/6/2023, nợ phải trả của PAP chiếm 47,7% tổng cộng nguồn vốn.

Trắng doanh thu nhưng liên tục tăng vốn

Mặc dù “trắng” doanh thu và thua lỗ nhiều năm, nhưng PAP liên tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn trong những năm gần đây với mục đích pha loãng sở hữu nhà nước. Tính từ năm 2016 đến nay, PAP đã có tới 5 lần phát hành cổ phiếu riêng lẻ với mục đích tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, năm 2016, phát hành 46 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty TNHH MTV Hoành Sơn để tăng vốn điều lệ từ 440 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng. Năm 2017, PAP tiếp tục phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn từ 900 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng.

Tới năm 2021, PAP tiếp tục phát hành 40 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ từ 1.100 tỷ đồng lên 1.500 tỷ đồng. Năm 2022, công ty chào bán riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng. Trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, PAP đã thông qua kế hoạch chào bán 38 triệu cổ phiếu riêng lẻ, giá tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu để nâng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 2.380 tỷ đồng.

Qua 5 lần phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tính tới thời điểm hiện tại, Công ty TNHH MTV Hoành Sơn và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang là hai cổ đông lớn nhất khi lần lượt nắm giữ là 40,2 triệu cổ phiếu và 35 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ lần lượt là 20,1% và 17,5%. Trong năm 2023, công ty không có kế hoạch doanh thu, lợi nhuận và các phương án phân chia lợi nhuận.

CTCP Dầu khí đầu tư khai thác cảng Phước An hiện đang sở hữu dự án trị giá nghìn tỷ là cụm Dự án cảng và khu dịch vụ hậu cần cảng Phước An. Tuy nhiên, dù đã được cấp phép đầu tư từ năm 2009 nhưng đến nay công ty vẫn chưa thể hoàn thiện. Trong năm 2022, PAP đã hoàn thành lựa chọn và ký hợp đồng với nhà thầu CTCP Xây dựng Tuấn Lộc để triển khai phân khúc 1 của cảng Phước An và khu dịch vụ hậu cần.


Công ty Nhựa Bình Minh bị xử phạt và truy thu thuế gần 8,7 tỷ đồng
Công ty Nhựa Bình Minh bị xử phạt và truy thu thuế gần 8,7 tỷ đồng
23/09/2023 Doanh nghiệp

Tổng cục Thuế vừa ban hành quyết định xử phạt và truy thu Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (Hose: BMP) với số tiền gần 8,7 tỷ đồng,...

Thủ tướng đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới
Thủ tướng đề xuất 5 nhóm giải pháp trước những yếu tố khủng hoảng trên thế giới
23/09/2023 Doanh nghiệp

Chiều 22/9 (theo giờ địa phương), tại Trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu quan trọng...

Đại gia Đường “bia” hủy kế hoạch bán khách sạn dát vàng 250 triệu USD ở Hà Nội
Đại gia Đường “bia” hủy kế hoạch bán khách sạn dát vàng 250 triệu USD ở Hà Nội
23/09/2023 Doanh nghiệp

Chủ tịch Công ty TNHH Hòa Bình ông Nguyễn Hữu Đường (hay còn gọi là Đường "bia” vừa xác nhận sẽ không bán khách sạn dát vàng...

Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
22/09/2023 Tin nóng

Hai Bộ trưởng đều nhất trí đánh giá việc hai nước chính thức nâng cấp quan hệ lên mức đối tác chiến lược toàn diện ngày 10 tháng 09 năm 2023 vừa qua...

VNG: Siêu lợi nhuận trong nước, ôm 'núi tiền' ra nước ngoài rồi thua lỗ
VNG: Siêu lợi nhuận trong nước, ôm "núi tiền" ra nước ngoài rồi thua lỗ
22/09/2023 Doanh nghiệp

Dù đang đi lùi với những khoản lỗ lớn nhưng trước đây, Tập đoàn VNG (mck: VNZ) là một trong những doanh nghiệp hiếm hoi đạt tới mức siêu lợi nhuận...

Tập đoàn Nam Cường báo lãi giảm mạnh
Tập đoàn Nam Cường báo lãi giảm mạnh
21/09/2023 Doanh nghiệp

Theo công bố, 6 tháng đầu năm nay, công ty ghi nhận lãi sau thuế gần 194,6 tỷ đồng, giảm 72% so với cùng kỳ. 

'Núi nợ' trái phiếu của thành viên trong hệ sinh thái Trungnam Group
"Núi nợ" trái phiếu của thành viên trong hệ sinh thái Trungnam Group
20/09/2023 Doanh nghiệp

Trong nửa đầu năm 2023, Điện gió Trung Nam Đắk Lắk 1 - thành viên trong hệ sinh thái Trungnam Group thông báo chậm trả lãi 8 lô trái phiếu.

Những rào cản, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
Những rào cản, khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam
20/09/2023 Doanh nghiệp

Tham luận tại Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam năm 2023, ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế,...

Bất ổn toàn cầu, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam
Bất ổn toàn cầu, nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đến Việt Nam
19/09/2023 Doanh nghiệp

Cam kết và giải ngân FDI ổn định phản ánh sự quan tâm của các nhà đầu tư nước ngoài, đối với các cơ hội kinh doanh tại Việt Nam bất chấp...

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được 'cởi trói' kiểm soát đặc biệt
Chứng khoán Tân Việt (TVSI) được 'cởi trói' kiểm soát đặc biệt
19/09/2023 Doanh nghiệp

Ngày 15 09 2023, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).

Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
Bộ Tài chính ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
18/09/2023 Doanh nghiệp

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn...

Vĩnh Phúc: Công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế
Vĩnh Phúc: Công khai hàng loạt doanh nghiệp nợ thuế
16/09/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc công khai danh sách 51 doanh nghiệp nợ tiền thuế và các khoản thu khác với số nợ hơn 281 tỷ đồng...

Tập đoàn Doji báo lãi gần 154 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023
Tập đoàn Doji báo lãi gần 154 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023
15/09/2023 Doanh nghiệp

Tập đoàn Doji ngoài kinh doanh vàng bạc đá quý, còn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và đầu tư tài chính - ngân hàng...

DOJI của ông Đỗ Minh Phú đã tất toán hết các lô trái phiếu phát hành “nuôi” mảng bất động sản
DOJI của ông Đỗ Minh Phú đã tất toán hết các lô trái phiếu phát hành “nuôi” mảng bất động sản
15/09/2023 Doanh nghiệp

Theo dữ liệu của HNX tại ngày 14/9/2023, DOJI không còn lô trái phiếu nào đang lưu hành. Như vậy, đồng nghĩa với việc doanh nghiệp của ông Đỗ Minh Phú đã tất toán...

Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt bị phạt hơn 3 tỷ đồng
Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt bị phạt hơn 3 tỷ đồng
15/09/2023 Doanh nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty Cổ phần Cromit Nam Việt có địa chỉ ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa...

Vì sao Công ty CP Quốc tế Sơn Hà bị xử phạt và truy thu 1,7 tỷ đồng?
Vì sao Công ty CP Quốc tế Sơn Hà bị xử phạt và truy thu 1,7 tỷ đồng?
15/09/2023 Doanh nghiệp

Mới đây, Tổng cục Thuế ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và truy thu tiền chậm nộp thuế của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng do có hành vi vi phạm về thuế.

Nutifood: Bán sữa cho trẻ thu về siêu lợi nhuận, ôm 65,9% tài sản đầu tư tài chính
Nutifood: Bán sữa cho trẻ thu về siêu lợi nhuận, ôm 65,9% tài sản đầu tư tài chính
14/09/2023 Doanh nghiệp

Chủ yếu kinh doanh các sản phẩm từ sữa cho trẻ, Nutifood đạt đến mức siêu lợi nhuận khi 1 đồng vốn góp mang về gần 2 đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh nghiệp...

Động Lực Group: Tài sản trăm tỷ, đi vay vài trăm triệu vẫn ôm mộng Động Lực Tower
Động Lực Group: Tài sản trăm tỷ, đi vay vài trăm triệu vẫn ôm mộng Động Lực Tower
14/09/2023 Doanh nghiệp

Là ông lớn trong ngành thể thao nhưng Động Lực Group lại gây bất ngờ khi liên tục đi vay với những món nợ khiêm tốn chỉ vài trăm triệu đồng...

Sản xuất công nghiệp Việt Nam tiếp tục xu hướng tích cực
Sản xuất công nghiệp Việt Nam tiếp tục xu hướng tích cực
14/09/2023 Doanh nghiệp

Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp - IIP toàn ngành ước giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 9,2%)...

VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance