VnFinance
Thứ sáu, 04/08/2023, 22:36 PM

Công ty Hoàng Quân Mê Kông: Bị thu hồi 02 dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Vĩnh Long

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long vừa ban hành Báo cáo 3180/BC-STNMT kết quả thực hiện Công văn số 1740/UBND-KTNV (ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Vĩnh Long) gửi UBND tỉnh Vĩnh Long. Báo cáo này cho biết có đến 11 dự án đã thu hồi đất, trong đó có 02 dự án nhà ở xã hội do Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân Mê Kông (Công ty Hoàng Quân Mê Kông) làm chủ đầu tư.

Công ty Hoàng Quân Mê Kông: Bị thu hồi 02 dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Vĩnh Long
Dự án xây dựng Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bình Minh của Công ty Hoàng Quân Mê Kông đã bị thu hồi.
 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long tại Công văn số 1740/UBND-KTNV ngày 12/4/2023 về việc rà soát các dự án đầu tư không đưa đất sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, ngày 18/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1770/STNMT về việc phối hợp rà soát các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất gửi các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đến nay có 04 đơn vị (Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, UBND huyện Trà Ôn) gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường.

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 12 tổ chức không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, chậm triển khai thực hiện dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với tổng diện tích 64,76ha, trong đó: Đã thu hồi đất 11 dự án với diện tích 31,83ha; gia hạn sử dụng đất 01 dự án với diện tích 32,93ha.

11 dự án thu hồi đất gồm: Nhà máy sơ chế và chế biến nông sản Công ty Nông nghiệp Kiên Giang, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ. Công ty không sử dụng đất, không triển khai thực hiện dự án trên phần đất bãi bồi được Nhà nước cho thuê theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, diện tích vi phạm 1,14ha. Kiến nghị thu hồi, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 về việc thu hồi đất do Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Kiên Giang thuê quản lý, sử dụng. Lý do thu hồi đất là Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Kiên Giang quản lý sử dụng đất đã vi phạm tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luât đất đai năm 2013.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú của doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Doanh nghiệp chậm triển khai thực hiện dự án theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, diện tích vi phạm 0,61ha. Kiến nghị thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định.

UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 14/12/2022 về việc thu hồi đất do doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung (nay là Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Hồng Trung) quản lý, sử dụng. Lý do thu hồi đất là doanh nghiệp quản lý sử dụng đất đã vi phạm tại điểm i, khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội HQC Hòa Phú của Công ty Hoàng Quân Mê Kông, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Lý do chưa triển khai thực hiện dự án, vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, diện tích đất vi phạm 1,4ha. Kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành thu hồi phần đất 1,4ha do Công ty đã vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc thu hồi 14.017,9m2 tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ do Công ty Cổ phần Hoàng Quân Mê Kong quản lý, sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Dự án nuôi trồng thủy sản – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Vĩnh Long, tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít. Công ty không sử dụng phần đất được Nhà nước cho thuê hơn 12 tháng liên tục vi phạm Luật Đất đai năm 2013, diện tích 8ha. Kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành thu hồi phần đất, diện tích 80.000,1m2 do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Du lịch Vĩnh Long đã trúng đấu giá thuê.

Lý do thu hồi là Công ty đã vi phạm tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 27/6/2022 về việc thu hồi 80.000,1m2 đất, loại nuôi trồng thủy sản tại Mỹ An, huyện Mang Thít do Công ty quản lý sử dụng.

Công ty Hoàng Quân Mê Kông: Bị thu hồi 02 dự án nhà ở xã hội tại tỉnh Vĩnh Long
Đất Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Long đã bị thu hồi.
 

Dự án đầu tư nuôi trồng thủy sản và kết hợp du lịch sinh thái của Công ty TNHH Một thành viên Việt Úc, tại xã Phú Thành, huyện Trà Ôn. Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xây dựng Việt Úc không thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi có quyết định giao đất, diện tích đất 24,3ha. Kiến nghị thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 18/3/2020 về việc thu hồi 243.102,8m2, loại đất thương mại dịch vụ tại xã Phú Thành, huyện Trà Ôn do Công ty quản lý. Lý do thu hồi đất là người sử dụng đất không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và đã bị xử phạt hành chính không chấp hành.

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở thu mua và sơ chế ca cao của Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nông sản Thảo Li, tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm. Lý do bị thu hồi 0,41ha là chậm triển khai thực hiện dự án, vi phạm Luật Đất đai 2013. Thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 21/02/2023 về việc thu hồi 4.119,8m2 tại xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm do Công ty thuê.

Dự án Nhà máy đóng hộp trái cây, rau củ, quả Sông Hậu của Công ty WEMAKESOHAFARM, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh. Công ty không sử dụng đất được Nhà nước cho thuê 12 tháng liên tục vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị thu hồi phần đất 47.819m2 do Công ty vi phạm. UBND tỉnh Vĩnh Long đã thu hồi đất theo Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 về việc thu hồi 47.819m2 đất tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh do Công ty sử dụng đã vi phạm trong quản lý sử dụng đất.

Dự án xây dựng Nhà máy bánh kẹo của Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Châu, tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh. Lý do thu hồi đất là Công ty không sử dụng phần đất được Nhà nước cho thuê hơn 12 tháng liên tục, vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị thu hồi 106.389,7m2 đất do vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 3032/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 về việc thu hồi 106.389,7m2 đất, loại đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp tại phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh do Công ty quản lý. Lý do thu hồi là Công ty chấm dứt thực hiện dự án.

Dự án xây dựng Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bình Minh của Công ty Hoàng Quân Mê Kông, tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Lý do thu hồi là chậm triển khai thực hiện dự án, vi phạm theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị thu hồi diện tích 16.583,7m2 do vi phạm Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc thu hồi 16.583,7m2, tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, do Công ty quản lý. Lý do thu hồi Công ty quản lý, sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Dự án xây dựng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Long của Công ty TNHH Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Long, tại phường 9, thành phố Vĩnh Long. Lý do thu hồi là Công ty không sử dụng phần đất được Nhà nước giao cho thuê hơn 12 tháng liên tục vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1660/QĐ-UBND ngày 16/8/2022 về việc thu hồi 9.207,7m2, tại phường 9, thành phố Vĩnh Long do Công ty thuê. Lý do Công ty quản lý sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Dự án Chăn nuôi gia súc tâp trung – Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi gia súc Hiếu Thành, tại xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm. Lý do thu hồi do Công ty không sử dụng phần đất được Nhà nước cho thuê hơn 12 tháng liên tục, vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị UBND tỉnh thu hồi phần đất Công ty không đưa đất vào sử dụng. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 1608/QĐ-UBND về việc thu hồi 22.867,7m2 đất tại xã Hiếu Thành, huyện Vũng Liêm do Công ty thuê quản lý, sử dụng đất vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Trường hợp gia hạn sử dụng đất là Dự án nuôi trồng thủy sản – Công ty Cổ phần Thủy sản Ánh Dương Xanh tại xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ. Lý do chậm tiến độ vi phạm Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị gia hạn sử dụng 24 tháng và nộp tiền theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Ngày 06/7/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường số Báo cáo số 3057/BC-STNMT, kiến nghị UBND tỉnh cho phép Công ty Cổ phần Thủy sản Ánh Dương Xanh được tiếp tục triển khai thi công dự án đối với phần đất thuê 32,93ha trong thời gian 16 tháng bù trừ vào thời gian áp dụng biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 24/11/2020 Công ty đã nộp tiền gia hạn sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước với số tiền 650 triệu đồng theo Thông báo số 195/TB-CT ngày 20/7/2020 của Cục thuế tỉnh Vĩnh Long.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Long xem xét để công bố công khai trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.


Tin bất động sản ngày 4/10: Đồng Nai xử phạt chủ đầu tư dự án Gem Sky World
Tin bất động sản ngày 4/10: Đồng Nai xử phạt chủ đầu tư dự án Gem Sky World

Khánh Hòa bổ sung hàng loạt dự án lớn vào kế hoạch sử dụng đất 2023; Bình Thuận "thúc" khởi công KCN Tân Đức vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng; Đà Nẵng...

Thị trường trầm lắng, giá chung cư Hà Nội vẫn tăng phi mã 19 quý liên tiếp
Thị trường trầm lắng, giá chung cư Hà Nội vẫn tăng phi mã 19 quý liên tiếp

Theo khảo sát, hiện giá sơ cấp đạt 54 triệu VNĐ/m2, tăng trong 19 quý liên tiếp và cao hơn 77% so với quý 1/2019.

Du lịch Hà Nội đạt đỉnh trong tháng 7, thị trường bất động sản nhà ở vẫn tồn tại nhiều thách thức trong quý III/2023
Du lịch Hà Nội đạt đỉnh trong tháng 7, thị trường bất động sản nhà ở vẫn tồn tại nhiều thách thức trong quý III/2023

Theo ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam, du lịch Hà Nội đã đạt đỉnh trong tháng 7 với lượng khách nội địa theo mùa...

Thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận tình hình hoạt động chậm
Thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận tình hình hoạt động chậm

Thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận tình hình hoạt động chậm trong Quý 3 năm 2023 trên hầu hết các phân khúc. Chính phủ tiếp tục nỗ lực hơn trong phát triển...

TP HCM: Giá thuê văn phòng tiếp tục giảm sâu nhưng tỷ lệ trống cao
TP HCM: Giá thuê văn phòng tiếp tục giảm sâu nhưng tỷ lệ trống cao

Phân khúc văn phòng Hạng A ở TP HCM có tổng diện tích sàn còn trống khoảng 73.000 m2, và mức giá chào thuê trung bình 57,60...

Huy động vốn trái phép ở dự án 5.700 tỷ, Công ty con của Đất Xanh bị phạt 900 triệu đồng
Huy động vốn trái phép ở dự án 5.700 tỷ, Công ty con của Đất Xanh bị phạt 900 triệu đồng

Ngoài xử phạt bằng tiền, Đồng Nai yêu cầu trong thời gian 360 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, Công ty Hà An phải hoàn trả phần vốn đã huy động sai.

Gần 500 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã và đang được gỡ vướng mắc về hành...
Gần 500 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã và đang được gỡ vướng mắc về hành...

Theo báo cáo “La bàn đầu tư tháng 10 – Nắm bắt cơ hội xuất hiện từ những nhịp điều chỉnh vừa qua” của khối Phân tích VNDIRECT cho biết, kể từ đầu năm đến...

Thừa Thiên – Huế: Yêu cầu kiểm tra, xác minh các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội
Thừa Thiên – Huế: Yêu cầu kiểm tra, xác minh các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital, xác minh các trường hợp...

Ca sỹ Khánh Phương và 11 người bị “đóng băng” bất động sản do liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam
Ca sỹ Khánh Phương và 11 người bị “đóng băng” bất động sản do liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam

Văn bản được ban hành sau khi Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận được Văn bản số 9045/CSKT ngày 26/9/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội về việc đang điều tra xác minh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Đề xuất gia hạn trước cao điểm đáo hạn trái phiếu bất động sản
Đề xuất gia hạn trước cao điểm đáo hạn trái phiếu bất động sản

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 135/2023/CV-HoREA đề nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho gia hạn...

Tin bất động sản ngày 3/10: Bình Định lãng phí hai khu đất nghìn tỷ nằm 'bất động'
Tin bất động sản ngày 3/10: Bình Định lãng phí hai khu đất nghìn tỷ nằm "bất động"

UBND cấp huyện được ủy quyền định giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên;Nha Trang bổ sung gần 39 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Vinhomes mua Dự án Cam Ranh...

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được đánh giá là hai thị trường tiềm năng về văn phòng cho thuê
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được đánh giá là hai thị trường tiềm năng về văn phòng cho thuê

Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn được đánh giá là hai thị trường tiềm năng tại Châu Á với tỷ lệ lấp đầy văn phòng luôn ở mức trên cao.

Công ty bất động sản Nhật Nam lừa đảo, huy động gần 9.000 tỷ đồng
Công ty bất động sản Nhật Nam lừa đảo, huy động gần 9.000 tỷ đồng

Bộ Công an cho biết, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng)...

Tin bất động sản ngày 2/10: Hà Nội kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ
Tin bất động sản ngày 2/10: Hà Nội kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ

Quảng Bình sắp đấu giá 49 thửa đất tại dự án Khu đô thị Sa Động; Khởi công khu đô thị gần 700 tỉ đồng tại phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ Lạng Sơn...

Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: “Bóng” nhiều “ông lớn” tại các dự án nghìn tỷ
Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: “Bóng” nhiều “ông lớn” tại các dự án nghìn tỷ

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục phê duyệt một số dự án bất động sản, khu đô thị quy mô lớn có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Quy định về hạn mức đất ở
Quy định về hạn mức đất ở

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, hạn mức đất ở sẽ được xác định theo quy định về hạn mức tại từng địa phương.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Nâng lợi nhuận cho chủ đầu tư xây nhà ở xã hội lên 15% sẽ làm giá bán nhà tăng
Thứ trưởng Bộ Xây dựng: Nâng lợi nhuận cho chủ đầu tư xây nhà ở xã hội lên 15% sẽ làm giá bán nhà tăng

“Trong quá trình sửa đổi luật, có nhiều ý kiến cho rằng tại sao không nâng lợi nhuận lên 15%? Chúng tôi đã khảo sát và thấy rằng,...

Đưa sai phạm trong giao đất ở sân bay Nha Trang ra khỏi diện theo dõi
Đưa sai phạm trong giao đất ở sân bay Nha Trang ra khỏi diện theo dõi

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Khánh Hòa thống nhất kết thúc theo dõi chỉ đạo vụ sai phạm trong việc giao đất tại khu vực sân bay Nha Trang để...

BCG Land: Hoạt động kinh doanh bán niên 2023 giảm sút 76% so với cùng kỳ, bị hải quan “tuýt còi” trước thềm cổ phiếu...
BCG Land: Hoạt động kinh doanh bán niên 2023 giảm sút 76% so với cùng kỳ, bị hải quan “tuýt còi” trước thềm cổ phiếu...

Công ty Cổ phần BCG Land bị hải quan “tuýt còi” trong bối cảnh BCG Land vừa thông báo sẽ lên sàn chứng khoán trên thị trường Upcom với mã giao dịch BCR.

VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance