Đâu sẽ là Đô thị trung tâm Phú Quốc?

Huyện đảo Phú Quốc đang tiến rất nhanh tới mục tiêu trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước. Vậy đâu sẽ là đô thị trung tâm khi Phú Quốc lên Thành phố?

Huyện đảo Phú Quốc đang tiến rất nhanh tới mục tiêu trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước.
Huyện đảo Phú Quốc đang tiến rất nhanh tới mục tiêu trở thành Thành phố đảo đầu tiên trong cả nước.

Theo Sở hữu trí tuệ

Tin Cùng Chuyên Mục