VnFinance
Thứ ba, 17/10/2023, 10:14 AM

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công
Kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở đã được phê duyệt, nhất là các cơ sở nhà, đất phải thu hồi, đấu giá.
 

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Qua thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản nắm được tổng thể nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương và địa phương đang quản lý; việc thực hiện các quy định đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả; tạo quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng, đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ...

Mặc dù chính sách về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã tương đối hoàn thiện từng thời kỳ, tuy nhiên do phạm vi sắp xếp và đối tượng áp dụng rộng, chính sách hiện hành chưa phân định rõ các trường hợp phải thực hiện sắp xếp và các trường hợp không thực hiện sắp xếp, trong khi nhà, đất liên quan đến nhiều pháp luật khác như pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về kinh doanh bất động sản,... Các hệ thống pháp luật này cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát pháp luật về sắp xếp với các hệ thống pháp luật có liên quan để hoàn thiện đảm bảo thống nhất, không chồng chéo.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện vẫn còn có một số nội dung khác trong quy trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và một số Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nên việc thực hiện còn chậm. Ngoài ra, việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất khá phức tạp do việc quản lý nhà, đất có nguồn gốc nhà, đất được hình thành qua nhiều giai đoạn, việc lưu giữ hồ sơ không đầy đủ, chưa được quan tâm nên bị thất lạc, ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp nhà, đất; đồng thời, việc xử lý cần kết hợp nhiều yếu tố thông tin như (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp,…); thời gian thực hiện sắp xếp lại, xử lý đối với một số cơ sở nhà, đất có hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng phức tạp kéo dài.

Thực tế, vẫn còn tình trạng quản lý, sử dụng nhà, đất chưa đúng quy định và không hiệu quả như: Cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi đã được địa phương giao đất, cho thuê đất tại vị trí mới để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp nhưng nhà, đất tại vị trí cũ còn để trống...

Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nhằm sớm đưa nhà, đất vào sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: "Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2023, tập trung rà soát để đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên phạm vi cả nước; có các giải pháp xử lý cơ bản các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc. Kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở đã được phê duyệt, nhất là các cơ sở nhà, đất phải thu hồi, đấu giá. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định, không để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa".

Từ cơ sở trên, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng phân cấp mạnh thẩm quyền trong phê duyệt phương án xử lý và quyết định xử lý nhà, đất cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cần thiết và có cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất bảo đảm đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên phạm vi cả nước theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội và xử lý các vướng mắc, bất cập trong quy trình thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

3 loại tài sản công phải sắp xếp lại, xử lý

Dự thảo Nghị định quy định 03 loại tài sản công phải sắp xếp lại, xử lý gồm: 1. Đất, nhà, công trình khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; 2. Xe ôtô; 3. Máy móc, thiết bị và tài sản công khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, để thuận lợi trong thực hiện, tại dự thảo Nghị định quy định rõ, cụ thể hơn phạm vi của nhà, đất không phải thực hiện việc sắp xếp lại (22 trường hợp) do nhà, đất đó đã được điều chỉnh bởi các pháp luật có liên quan.

Cụ thể, nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định quản lý, sử dụng không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định này gồm: Nhà, đất thuê, thuê lại, nhận góp vốn, nhận giữ hộ, mượn của các tổ chức, cá nhân khác và nhà, đất khác không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất; Nhà, đất của doanh nghiệp đã nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc đã thông báo việc giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Nhà, đất thuộc nhà chung cư, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cũ, nhà lưu trú công nhân, nhà ở sinh viên...


32 dự án tại Hà Nội đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất
32 dự án tại Hà Nội đã có quyết định thu hồi đất, bãi bỏ quyết định giao đất

UBND TP Hà Nội đã tiến hành rà soát đối với 712 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất nhưng chậm tiến độ, chậm triển khai trên địa bàn

Tin bất động sản ngày 2/12: Bắc Giang sắp đấu giá gần 200 lô đất
Tin bất động sản ngày 2/12: Bắc Giang sắp đấu giá gần 200 lô đất

Đà Nẵng chính thức phê duyệt quy hoạch đô thị huyện lỵ Hòa Vang; Quảng Bình duyệt quy hoạch khu vực phụ cận phía Đông Nam đô thị Dinh Mười quy mô 683 ha...

Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về 'dự án 25 tầng được miễn giấy phép'
Sở Xây dựng Hà Nội thông tin về "dự án 25 tầng được miễn giấy phép"

Sở Xây dựng TP Hà Nội cho biết, qua kiểm tra, rà soát, đơn vị chưa nhận được hồ sơ liên quan đến việc miễn giấy phép xây dự án. “Các trường hợp miễn...

Toàn cảnh sai phạm vụ 500 căn biệt thự trái phép ở Đồng Nai
Toàn cảnh sai phạm vụ 500 căn biệt thự trái phép ở Đồng Nai

Kết luận Thanh tra của tỉnh Đồng Nai xác định, trong vụ Công ty LDG xây 488 biệt thự trái phép có nhiều lãnh đạo, cán bộ liên quan.

Hà Nội xem xét thu hồi 50 dự án bất động sản chậm triển khai
Hà Nội xem xét thu hồi 50 dự án bất động sản chậm triển khai

UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP về kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 08/4/2022 của HĐND TP về biện pháp đẩy nhanh tiến độ đầu tư, tập...

Thêm 1.700 căn hộ ở TP.HCM được cấp phép bán “nhà trên giấy”
Thêm 1.700 căn hộ ở TP.HCM được cấp phép bán “nhà trên giấy”

Dự án nằm trên địa bàn phường An Lạc, quận Bình Tân, TP HCM. Diện tích đất khu công trình hỗn hợp chung cư cao tầng - thương mại dịch vụ là hơn 19.300 m2.

Tin bất động sản ngày 1/12: Hà Nội đề xuất thu hồi gần 13.000 ha đất để triển khai công trình, dự án năm 2024
Tin bất động sản ngày 1/12: Hà Nội đề xuất thu hồi gần 13.000 ha đất để triển khai công trình, dự án năm 2024

Bình Dương sắp có thêm khu công nghiệp 700ha tại Bàu Bàng;Thu hồi dự án 2.300 tỉ đồng tai tiếng của FLC ở Thanh Hóa; Lâm Đồng tìm nhà đầu tư Dự án Khu công...

Ngoài dự án “tai tiếng” khiến Chủ tịch HĐQT bị bắt, LDG đang làm chủ đầu tư những dự án nào?
Ngoài dự án “tai tiếng” khiến Chủ tịch HĐQT bị bắt, LDG đang làm chủ đầu tư những dự án nào?

Hiện LDG Group đầu tư phát triển hàng chục dự án bất động sản với các loại sản phẩm từ chung cư, nhà phố biệt thự, shophouse... trải dài khắp từ Bắc tới Nam.

Chuyên gia: Văn phòng hạng A vẫn là phân khúc được ưa chuộng
Chuyên gia: Văn phòng hạng A vẫn là phân khúc được ưa chuộng

Nhu cầu đối với văn phòng Hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Trước nhu cầu lớn về mặt bằng cao cấp và đạt các cam kết ESG, tòa nhà với chất lượng xây...

Hà Nội: Dự kiến thu hồi hơn 12.800ha đất để triển khai 2.836 công trình, dự án
Hà Nội: Dự kiến thu hồi hơn 12.800ha đất để triển khai 2.836 công trình, dự án

UBND Thành phố Hà Nội đề xuất HĐND Thành phố xem xét, thông qua danh mục 2.836 công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 với tổng diện tích 12.858,03ha.

Thành phố Hồ Chí Minh: Loạt biệt thự, nhà hàng xây dựng không phép ở “khu nhà giàu” Thảo Điền
Thành phố Hồ Chí Minh: Loạt biệt thự, nhà hàng xây dựng không phép ở “khu nhà giàu” Thảo Điền

Hàng loạt công trình xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm hành lang bảo vệ bờ sông, rạch… tại phường Thảo Điền.

Bình Thuận tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về pháp lý cho loạt dự án bất động sản
Bình Thuận tháo gỡ vướng mắc, khó khăn về pháp lý cho loạt dự án bất động sản

Mới đây, UBND tỉnh Bình Thuận vừa triển khai cuộc họp chuyên đề bất động sản tháo nhằm nghe báo cáo tồn tồn tại, vướng mắc đối với các dự án khu đô thị, khu dân cư, nhà ở thương mại đã được chấp thuận đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Thanh Hóa: Xem xét thu hồi dự án 2.300 tỷ đồng của Tập đoàn FLC
Thanh Hóa: Xem xét thu hồi dự án 2.300 tỷ đồng của Tập đoàn FLC

Qua xem xét báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã giao các Sở, ngành chuyên môn...

Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ cổ phần hoá Tổng Công ty Tín Nghĩa và vụ án thuộc diện theo dõi
Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ xử lý vụ cổ phần hoá Tổng Công ty Tín Nghĩa và vụ án thuộc diện theo dõi

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhung tiêu cực tỉnh Đồng Nai yêu cầu các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xử lý các...

Tin bất động sản ngày 30/11: Bình Định tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở xã hội
Tin bất động sản ngày 30/11: Bình Định tháo gỡ khó khăn cho các dự án nhà ở xã hội

Long An đấu giá hơn 200 lô đất với mức giá lên đến hơn 4,6 tỷ/lô;Hải Phòng quy hoạch khu công nghiệp 687ha; Hòa Bình tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản…là những tin tức bất động sản đáng chú ý.

Áp lực đáo hạn trái phiếu tiếp tục 'bủa vây' doanh nghiệp bất động sản
Áp lực đáo hạn trái phiếu tiếp tục "bủa vây" doanh nghiệp bất động sản

Theo nhóm chuyên gia CTCK Yuanta Việt Nam, áp lực đáo hạn trái phiếu trong năm 2024 đang đè nặng với tổng giá trị 297.006 tỷ đồng và chủ yếu đến từ nhóm bất động...

Nhiều rào cản đang “ngáng chân” nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị trường bất động sản
Nhiều rào cản đang “ngáng chân” nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào thị trường bất động sản

Mặc dù nền kinh tế chậm lại và có nhiều tài sản đang thoái vốn nhưng danh mục dự án để khối ngoại có thể “xuống tiền” lại không nhiều. Nguyên nhân từ tính pháp...

Hà Nội: Xử lý loạt vi phạm tại khu đô thị Thanh Hà
Hà Nội: Xử lý loạt vi phạm tại khu đô thị Thanh Hà

Mới đây, UBND huyện Thanh Oai thông báo kết luận của Phó chủ tịch Nguyễn Trọng Khiển tại cuộc họp xem xét việc xử lý vi phạm tồn tại của khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B.

Chỉ có hơn 4.300 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới trong 11 tháng
Chỉ có hơn 4.300 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới trong 11 tháng

11 tháng năm 2023, cả nước có 4.312 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 247.054 tỷ đồng, tương đương với 52,6% và 57,1%...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
vnfinance.vn