VnFinance
Thứ ba, 17/10/2023, 10:14 AM

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP.

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công
Kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở đã được phê duyệt, nhất là các cơ sở nhà, đất phải thu hồi, đấu giá.
 

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Qua thời gian thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản nắm được tổng thể nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước thuộc Trung ương và địa phương đang quản lý; việc thực hiện các quy định đã góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong việc quản lý, sử dụng nhà, đất hiệu quả; tạo quỹ đất để xây dựng các công trình công cộng, đầu tư, phát triển các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, khách sạn, dịch vụ...

Mặc dù chính sách về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đã tương đối hoàn thiện từng thời kỳ, tuy nhiên do phạm vi sắp xếp và đối tượng áp dụng rộng, chính sách hiện hành chưa phân định rõ các trường hợp phải thực hiện sắp xếp và các trường hợp không thực hiện sắp xếp, trong khi nhà, đất liên quan đến nhiều pháp luật khác như pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về kinh doanh bất động sản,... Các hệ thống pháp luật này cũng đang trong quá trình hoàn thiện. Vì vậy, cần tiếp tục rà soát pháp luật về sắp xếp với các hệ thống pháp luật có liên quan để hoàn thiện đảm bảo thống nhất, không chồng chéo.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện vẫn còn có một số nội dung khác trong quy trình thực hiện có phát sinh vướng mắc, bất cập ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và một số Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa quan tâm, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nên việc thực hiện còn chậm. Ngoài ra, việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất khá phức tạp do việc quản lý nhà, đất có nguồn gốc nhà, đất được hình thành qua nhiều giai đoạn, việc lưu giữ hồ sơ không đầy đủ, chưa được quan tâm nên bị thất lạc, ảnh hưởng đến tiến độ sắp xếp nhà, đất; đồng thời, việc xử lý cần kết hợp nhiều yếu tố thông tin như (quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu sử dụng phục vụ hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp,…); thời gian thực hiện sắp xếp lại, xử lý đối với một số cơ sở nhà, đất có hồ sơ pháp lý, hiện trạng sử dụng phức tạp kéo dài.

Thực tế, vẫn còn tình trạng quản lý, sử dụng nhà, đất chưa đúng quy định và không hiệu quả như: Cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích; một số cơ quan, tổ chức, đơn vị sau khi đã được địa phương giao đất, cho thuê đất tại vị trí mới để đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp nhưng nhà, đất tại vị trí cũ còn để trống...

Do vậy, để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất nhằm sớm đưa nhà, đất vào sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tại Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội về việc đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ: "Chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương trong năm 2023, tập trung rà soát để đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên phạm vi cả nước; có các giải pháp xử lý cơ bản các cơ sở nhà, đất bị lấn chiếm, có tranh chấp, sử dụng sai mục đích, thiếu hồ sơ pháp lý chứng minh nguồn gốc. Kiểm tra việc thực hiện phương án sắp xếp các cơ sở đã được phê duyệt, nhất là các cơ sở nhà, đất phải thu hồi, đấu giá. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, tài sản các cơ quan, đơn vị sau sáp nhập và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo quy định, không để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa".

Từ cơ sở trên, việc ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ theo hướng phân cấp mạnh thẩm quyền trong phê duyệt phương án xử lý và quyết định xử lý nhà, đất cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cần thiết và có cơ sở nhằm đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất bảo đảm đến năm 2025 hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên phạm vi cả nước theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 ngày 15/11/2022 của Quốc hội và xử lý các vướng mắc, bất cập trong quy trình thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.

3 loại tài sản công phải sắp xếp lại, xử lý

Dự thảo Nghị định quy định 03 loại tài sản công phải sắp xếp lại, xử lý gồm: 1. Đất, nhà, công trình khác gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; 2. Xe ôtô; 3. Máy móc, thiết bị và tài sản công khác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời, để thuận lợi trong thực hiện, tại dự thảo Nghị định quy định rõ, cụ thể hơn phạm vi của nhà, đất không phải thực hiện việc sắp xếp lại (22 trường hợp) do nhà, đất đó đã được điều chỉnh bởi các pháp luật có liên quan.

Cụ thể, nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp quy định quản lý, sử dụng không thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định tại Nghị định này gồm: Nhà, đất thuê, thuê lại, nhận góp vốn, nhận giữ hộ, mượn của các tổ chức, cá nhân khác và nhà, đất khác không phải của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc nhóm đất nông nghiệp theo quy định của pháp luật về đất đai; Đất, tài sản gắn liền với đất thuộc: Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất; Nhà, đất của doanh nghiệp đã nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc đã thông báo việc giải thể doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Nhà, đất thuộc nhà chung cư, nhà ở thương mại, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cũ, nhà lưu trú công nhân, nhà ở sinh viên...


Hà Nội: Đồng ý chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị Mỹ Hưng
Hà Nội: Đồng ý chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện Khu đô thị Thanh Hà A, B và Khu đô thị Mỹ Hưng

UBND Thành phố Hà Nội đồng ý về chủ trương cho Công ty Cổ phần Phát triển địa ốc Cienco 5 tiếp tục thực hiện Dự án đầu tư Khu đô thị (KĐT)...

Thành phố Hồ Chí Minh: Kiến nghị phạt chủ đầu tư dự án Aurora và Dream Home Riverside vì chậm giao nhà
Thành phố Hồ Chí Minh: Kiến nghị phạt chủ đầu tư dự án Aurora và Dream Home Riverside vì chậm giao nhà

Mới đây, UBND quận 8 (Thành phố Hồ Chí Minh) có văn bản gửi Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến phản ánh của người dân về chủ đầu tư...

Chủ tịch Lưu Hải Ca thoái vốn toàn bộ khỏi Năm Bảy Bảy
Chủ tịch Lưu Hải Ca thoái vốn toàn bộ khỏi Năm Bảy Bảy

Ông Lưu Hải Ca, Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã chứng khoán NBB) vừa thông báo đã hoàn tất bán ra toàn bộ 64.000 cổ phiếu, tương đương 0,06% vốn điều lệ.

Những quy định mới về bồi thường đất phi nông nghiệp
Những quy định mới về bồi thường đất phi nông nghiệp

Quy định bồi thường về đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi thu hồi đất sẽ áp dụng theo Nghị định 88/2024/NĐ-CP do Chính phủ vừa ban hành.

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 19/7: Đề xuất phạt 160 triệu đồng nếu kinh doanh bất động sản...
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 19/7: Đề xuất phạt 160 triệu đồng nếu kinh doanh bất động sản...

Nguồn cung căn hộ chung cư tại Thanh Hóa khan hiếm; Hơn 300 dự án chậm tiến độ tại Hà Tĩnh đang bị kiểm tra và xử lý;...

Ba Luật mới sẽ tạo hành lang pháp lý mới, gỡ “nút thắt” cho thị trường bất động sản
Ba Luật mới sẽ tạo hành lang pháp lý mới, gỡ “nút thắt” cho thị trường bất động sản

Thời gian tới, khi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2024...

Hưng Yên: Tìm nhà đầu tư cho dự án đô thị rộng gần 63ha
Hưng Yên: Tìm nhà đầu tư cho dự án đô thị rộng gần 63ha

UBND tỉnh Hưng Yên đang tìm nhà đầu tư dự án Khu đô thị Sen Hồ ở thị xã Mỹ Hào có diện tích sử dụng đất 62,6ha, tổng vốn đầu tư khoảng 6.656 tỷ...

9 khu đất được đề xuất phát triển nhà ở xã hội tập trung ở Hà Nội
9 khu đất được đề xuất phát triển nhà ở xã hội tập trung ở Hà Nội

Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết Sở Quy hoạch-Kiến trúc Hà Nội đã đề xuất UBND TP Hà Nội xem xét 9 khu đất để phát triển nhà ở xã hội tập trung với quy mô hơn 600ha tại các quận, huyện.

TP. HCM đề xuất thu hồi đất 13 dự án
TP. HCM đề xuất thu hồi đất 13 dự án

Theo đó, có 13 dự án tại TP HCM cần thu hồi đất đăng ký năm 2024 với tổng diện tích đất thu hồi là 3,14 ha.

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 18/7: Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 18/7: Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh

Chủ tịch Địa ốc Hoàng Quân Trương Anh Tuấn bị tạm hoãn xuất cảnh;Cập nhật mới nhất về giá đền bù đất dự án vành đai 2 đoạn qua TP Thủ Đức;...

Phân khúc bất động sản văn phòng ghi nhận những diễn biến tích cực
Phân khúc bất động sản văn phòng ghi nhận những diễn biến tích cực

Phân khúc bất động sản văn phòng ghi nhận nguồn cung mới chất lượng cao ở ngoài trung tâm TP HCM, thúc đẩy sự phát triển cân bằng và bền vững của thị trường.

Hơn 1.500 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại thị trường trong 6 tháng đầu năm 2024
Hơn 1.500 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản quay trở lại thị trường trong 6 tháng đầu năm 2024

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó Viện trưởng VARs IRE, thị trường bất động sản Việt Nam 6 tháng đầu năm 2024 vẫn đang bám sát tiến trình phục hồi với một số “hiện tượng”...

Vingroup và Techcombank đề xuất gói vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm
Vingroup và Techcombank đề xuất gói vay mua nhà xã hội lãi suất 4,8%/năm

Bộ Xây dựng vừa kiến nghị Thủ tướng tăng thời hạn cho vay, hạ lãi suất vay mua nhà ở xã hội sau khi Vingroup và Techcombank đề xuất gói tín dụng ưu đãi mới cho nhà ở xã hội với lãi vay 4,8% năm, thời hạn vay 30 năm.

Kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có cần thành lập doanh nghiệp?
Kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có cần thành lập doanh nghiệp?

Điều 9 Luật Kinh doanh Bất động sản 2023 (có hiệu lực từ tháng 8/2024) quy định cụ thể về điều kiện đối với tổ chức, cá nhân khi kinh doanh bất động sản.

Thu hồi đất công tại TP HCM chỉ đạt hơn 25% chỉ tiêu
Thu hồi đất công tại TP HCM chỉ đạt hơn 25% chỉ tiêu

TP HCM có 12.901 địa chỉ nhà, đất công thuộc diện thu hồi theo phê duyệt, nhưng đến hiện tại, TP HCM chỉ mới thu hồi được 337 địa chỉ, đạt hơn 25% chỉ tiêu đề ra.

Bất động sản giá trị thực lên ngôi, giỏ hàng nào đang “sốt nóng”?
Bất động sản giá trị thực lên ngôi, giỏ hàng nào đang “sốt nóng”?

Sau 2 quý đầu năm 2024, “con tàu” bất động sản đã trở lại “đường ray” và đang tăng tốc mạnh mẽ khi nguồn cung, thanh khoản và giá bán đều đồng loạt tăng....

Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 17/7: Không công khai thế chấp dự án,...
Điểm tin xây dựng - bất động sản ngày 17/7: Không công khai thế chấp dự án,...

Hưng Yên tìm chủ đầu tư dự án khu đô thị mới gần 7.000 tỷ đồng; Gần 3.000 lô đất được phép phân lô, bán nền;...

Cần xác định tiêu chí cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ
Cần xác định tiêu chí cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ

Đó là một trong những nội dung chính của cuộc họp mà Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì vào ngày 16/07 để hoàn thiện 2 dự thảo Nghị định quy định...

Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh phát triển NOXH
Bộ Xây dựng yêu cầu đẩy nhanh phát triển NOXH

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 418.200 căn.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance