VnFinance
Thứ tư, 11/10/2023, 22:43 PM

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Tổng Liên đoàn Lao động đóng vai trò cơ quan chủ quản đầu tư nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng đã báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Trong đó thống nhất với nội dung có liên quan đến Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng Liên đoàn) được tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH) cho đoàn viên công đoàn thuộc đối tượng được hưởng chính sách NƠXH làm việc tại khu vực công nghiệp thuê.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Tổng Liên đoàn Lao động đóng vai trò cơ quan chủ quản đầu tư nhà ở xã hội
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham gia thực hiện dự án nhà ở xã hội với tư cách là cơ quan chủ quản mà không phải trực tiếp với vai trò chủ đầu tư dự án.
 

Tổng Liên đoàn là cơ quan chủ quản đầu tư

Trước đó, tại bản dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) Chính phủ trình Quốc hội thì có quy định Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng NƠXH cho đoàn viên công đoàn làm việc tại các khu công nghiệp mua, thuê mua, thuê. Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTV Quốc hội) trao đổi, có ý kiến và chỉnh lý lại thì đưa ra 02 phương án đối với nội dung này. Theo đó, phương án 1 cho phép Tổng Liên đoàn được tham gia đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê; phương án 2 sẽ bỏ chủ thể này tại các Điều 78, 89, 90 và 95 (tức là không tham gia đầu tư xây dựng NƠXH).

Về vấn đề trên, Tổng Liên đoàn cũng đã báo cáo UBTV Quốc hội, theo đó, trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), cơ quan này đề nghị được sử dụng nguồn lực tài chính công đoàn, tự thu xếp được tiến hành đầu tư xây dựng NƠXH để cho thuê và việc đầu tư xây dựng loại hình này tương tự như vốn đầu tư công và có các đề xuất cụ thể trong dự thảo.

Trong báo cáo, Tổng Liên đoàn xác định rõ quan điểm chỉ tham gia xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê, không xây dựng nhà ở để bán, kinh doanh. Phạm vi triển khai tập trung tại các địa phương có đông công nhân, người lao động, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và có tích nhất khích lệ, truyền cảm hứng tạo sự lan tỏa để cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp và hệ thống chính trị vào cuộc chăm lo cho công nhân, người lao động về nhà ở nhiều hơn.

Khi bàn thêm về nguồn vốn, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn cũng đã tính toán và chuẩn bị từ trước, cụ thể: Với việc ban hành Nghị quyết số 9c/NQ-BCH ngày 18/10/2016 về điều chỉnh giảm tỉ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn để tạo nguồn kinh phí cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (trong đó bao gồm các hạng mục đầu tư: Nhà ở, văn hóa thể thao và hạ tầng kỹ thuật).

Từ năm 2022, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã xây dựng 03 quỹ từ nguồn kết dư tài chính công đoàn, trong đó Quỹ đầu tư xây dựng chiếm 20%, việc sử dụng nguồn vốn này không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nhiệm vụ khác của tổ chức công đoàn. Ngoài ra cũng có thể bố trí từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Số liệu tính đến ngày 31/12/2022, nguồn vốn từ Quỹ đầu tư xây dựng đã ghi nhận số tiền 813 tỷ đồng; nguồn vốn từ Nghị quyết số 9c là 1.900 tỷ đồng.

Trước đó, tại phiên họp với UBTV Quốc hội, ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động cho biết, cơ quan này đã làm việc để giải trình nhiều vấn đề với Ủy ban Pháp luật của Quốc hội và nhiều lần làm việc với Bộ Xây dựng để thảo luận, trao đổi, thống nhất nội dung trên.

Theo ông Hiểu, với phương án đưa ra thì Tổng Liên đoàn chỉ tham gia với vai trò là cơ quan chủ quản đầu tư (cơ quan phê duyệt, cấp vốn đầu tư, phê duyệt giá cho thuê) mà không trực tiếp là chủ đầu tư dự án. Vai trò chủ đầu tư sẽ được giao cho Ban Quản lý thiết chế Công đoàn trực thuộc.

Còn về vấn đề sở hữu nhà ở công nhân, người lao động, Tổng Liên đoàn sẽ là cơ quan đại diện chủ sở hữu NƠXH để cho thuê, áp dụng như hình thức Bộ Xây dựng quản lý nêu tại khoản 1 Điều 16 dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi). Đối với việc quản lý, vận hành nhà NƠXH sau khi xây dựng xong sẽ có các hình thức quản lý giống như các nhà chung cư hiện hành.

Chỉnh lý để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ

Với nội dung đề xuất trên, Bộ Xây dựng cũng nhất trí với phương án Tổng Liên đoàn Lao động được tham gia đầu tư xây dựng NƠXH cho đoàn viên thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH thuê. Đồng thời, để phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Tổng Liên đoàn, cơ quan chủ trì soạn thảo thống nhất chỉnh lý tại khoản 4 Điều 78 dự thảo Luật với nội dung như sau: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là chủ thể quản lý các dự án NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH thuê”.

Ngoài ra, để đảm bảo tính khả thi, Bộ Xây dựng đề nghị chỉnh lý bổ sung quy định về nguồn tài chính công đoàn tại các Điều 35, 78, 82, 84, 110 và 113 của dự thảo, cụ thể như sau:

Tại điểm b khoản 1 Điều 35 bổ sung: “Tổ chức đầu tư xây dựng nhà ở bằng nguồn vốn quy định tại khoản 4 Điều 110 và khoản 1 Điều 111 của Luật này”. Tại khoản 4 Điều 78 sửa đổi: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được tham gia đầu tư xây dựng NƠXH cho công nhân, người lao động thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH thuê”.

Bổ sung một khoản tại Điều 82 với nội dung: “Đối với dự án đầu tư xây dựng NƠXH được đầu tư bằng nguồn tài chính công đoàn quy định tại khoản 4 Điều 110 thì việc xác định chủ đầu tư áp dụng thực hiện như quy định của pháp luật về đầu tư công”.

Với việc sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý như trên thì Điều 84 trong dự thảo cũng được chỉnh sửa cho đồng bộ, cụ thể: Điều 84 đổi tên thành “xác định giá thuê NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn và vốn đầu tư công”.

Việc xác định giá thuê NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn quy định tại khoản 4 Điều 110 và vốn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 111 của Luật này thì được thực hiện như sau”.

Bổ sung thêm một khoản vào Điều này như sau: “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định giá thuê NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn quy định tại khoản 4 Điều 110 của Luật này”.

Dẫn chiếu tiếp đến khoản 1 Điều 88, Bộ Xây dựng đề xuất sửa đổi, bổ sung: “Đối với NƠXH được đầu tư xây dựng bằng nguồn tài chính công đoàn và vốn đầu tư công, thì cơ quan quản lý NƠXH quyết định lựa chọn đơn vị quản lý, vận hành nhà ở; trường hợp có từ hai đơn vị trở lên đăng kí tham gia thì được chọn áp dụng quy định của pháp luật về đấu thầu để lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở”. Và tại Điều 110 bổ sung một khoản với nội dung: “Nguồn tài chính công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn”.

Về điều kiện được hưởng chính sách nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cũng thống nhất phương án giao Chính phủ quy định điều kiện về thu nhập để được hưởng chính sách hỗ trợ về NƠXH nhằm đảm bảo phù hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ.

Theo đó, Chính phủ sẽ căn cứ tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng thời kỳ để có mức quy định phù hợp, trên cơ sở mức đóng thuế thu nhập cá nhân theo pháp luật thuế thu nhập cá nhân.

Còn về giá thuê nhà ở xã hội, giá thuê nhà lưu trú công nhân được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn đầu tư công. Bộ Xây dựng thống nhất phương án tại khoản 3 Điều 86 và Điều 97 của dự thảo do UBTV Quốc hội chỉnh lý. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền tự chủ kinh doanh của tổ chức, cá nhân đồng thời đảm bảo hạn chế hiện tượng trục lợi nâng giá, đề nghị chỉnh lý lại dự thảo Luật theo hướng giá thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân do các bên tự thỏa thuận nhưng đảm bảo không cao hơn khung giá do UBND cấp tỉnh công bố.

Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi): Tổng Liên đoàn Lao động đóng vai trò cơ quan chủ quản đầu tư nhà ở xã hội
Tổng Liên đoàn Lao động tham gia xây dựng NƠXH phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.
 

Hồi cuối tháng 8/2023, tại Phiên họp thứ 25 của UBTV Quốc hội, đề xuất để Tổng Liên đoàn Lao động tham gia xây dựng đầu tư NƠXH với vai trò là chủ đầu tư dự án trong dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) nhận được hai luồng ý kiến, quan điểm khác nhau; có tán thành, có phản đối đề nghị không đưa vào dự án Luật lần này.

Chúng tôi cho rằng, đây là vấn đề có ý nghĩa, tác động lớn đến xã hội, đặc biệt là đối tượng công nhân, người lao động tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Do vậy, các chủ thể có thẩm quyền cần nghiên cứu, đánh giá, trao đổi kỹ lưỡng để đưa ra phương án chính sách tối ưu nhất, đảm bảo quyền, lợi ích chính đáng của người lao động và hoàn thành mục tiêu phát triển NƠXH trên cả nước.

Dự kiến ngày 23/10 tới đây, Kỳ họp thứ 6 của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc. Tại kỳ họp lần này, Chính phủ sẽ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) với nhiều nội dung mới, quan trọng.


Bất động sản chỉ thu hút được hơn 2,87 tỷ USD vốn ngoại suốt 11 tháng
Bất động sản chỉ thu hút được hơn 2,87 tỷ USD vốn ngoại suốt 11 tháng

Theo báo cáo, tính đến ngày 20/11, ngành kinh doanh bất động sản thu hút hơn 2,87 tỷ USD nguồn vốn FDI, giảm 31,4% so với cùng kỳ.

Bắc Ninh: 41 dự án sử dụng vốn đầu tư công bị điều chuyển, thu hồi vốn
Bắc Ninh: 41 dự án sử dụng vốn đầu tư công bị điều chuyển, thu hồi vốn

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa điều chuyển, thu hồi gần 276,6 tỷ đồng đối với 41 dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023 của 18 chủ đầu tư, đơn vị.

Lý do bất động sản tăng giá không ngừng
Lý do bất động sản tăng giá không ngừng

Theo đánh giá của các chuyên gia, đơn vị nghiên cứu bất động sản, nguyên nhân khiến bất động sản tăng giá không ngừng trong khoảng 10 năm quan là do lạm phát cao...

Đề nghị nâng giá trị tiền đặt cọc khi đấu giá tài sản lên trên 20%
Đề nghị nâng giá trị tiền đặt cọc khi đấu giá tài sản lên trên 20%

Sáng 28/11, tại phiên thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, nhiều đại biểu đề nghị nâng giá trị tiền đặt cọc lên trên 20% giá trị tài sản nhằm hạn chế tình trạng cò đấu giá và bỏ cọc.

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)
Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh Bất động sản (sửa đổi)

Sáng 28/11, với kết quả 465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 94,13%), Quốc hội đã thông qua Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Luật gồm 10 chương...

Loạt điểm mới của Luật Kinh doanh Bất động sản vừa được Quốc hội thông qua
Loạt điểm mới của Luật Kinh doanh Bất động sản vừa được Quốc hội thông qua

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài là công dân Việt Nam theo quy định của pháp luật về quốc tịch có quyền kinh doanh bất động sản, được mua, thuê, thuê mua nhà...

Tin bất động sản ngày 28/11: Tổng Liên đoàn Lao động được làm nhà ở xã hội
Tin bất động sản ngày 28/11: Tổng Liên đoàn Lao động được làm nhà ở xã hội

Loạt khách sạn ở Nha Trang vi phạm trật tự xây dựng;Tại sao Hà Nội đề xuất không sáp nhập quận Hoàn Kiếm; Lâm Đồng chấp thuận nhà đầu tư dự án khu dân cư 1.570 tỷ đồng…là những tin tức bất động sản đáng chú ý.

Nhiều “nút thắt” của thị trường bất động sản được gỡ bỏ sau khi Luật Nhà ở được thông qua
Nhiều “nút thắt” của thị trường bất động sản được gỡ bỏ sau khi Luật Nhà ở được thông qua

Theo chuyên gia, có thể nhận xét, Luật Nhà ở (mới) có chất lượng tốt nhất trong hơn 30 năm qua, kể từ Pháp lệnh Nhà ở 1991, Luật Nhà ở 2005 và Luật Nhà...

Bộ Xây dựng thống nhất xây mới đường sắt Bắc - Nam tốc độ 350km/h
Bộ Xây dựng thống nhất xây mới đường sắt Bắc - Nam tốc độ 350km/h

Bộ Xây dựng thống nhất xây mới đường sắt Bắc - Nam theo kịch bản đường đôi, khổ ray 1.435mm, tải trọng 22,5 tấn trục, khai thác tàu chở khách và dự phòng cho chở hàng khi có nhu cầu, tốc độ thiết kế 350km h.

Hòa Bình tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản
Hòa Bình tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản

UBND tỉnh Hòa Bình vừa tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Căn hộ chung cư mini nếu đủ điều kiện sẽ được cấp “sổ hồng”
Căn hộ chung cư mini nếu đủ điều kiện sẽ được cấp “sổ hồng”

Căn hộ đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận theo pháp luật đất đai (sổ hồng) sẽ được bán, cho thuê, thuê mua theo quy định Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động...

Gần 700 lô đất được phân lô bán nền tại Khu đô thị Newhouse City
Gần 700 lô đất được phân lô bán nền tại Khu đô thị Newhouse City

Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa công khai các khu vực được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện dự án Khu...

Tin bất động sản ngày 27/11: Quảng Ngãi phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị 7.100 tỷ đồng
Tin bất động sản ngày 27/11: Quảng Ngãi phê duyệt nhà đầu tư thực hiện dự án khu đô thị 7.100 tỷ đồng

Lạng Sơn sắp có thêm dự án khu dân cư mới trị giá 215 tỷ đồng; TP HCM tháo gỡ vướng mắc hơn 40 dự án bất động sản; Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản… là những tin tức bất động sản đáng chú ý.

Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Lộ diện loạt dự án vắng bóng nhà đầu tư
Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: Lộ diện loạt dự án vắng bóng nhà đầu tư

Nhiều khu đô thị, dự án nhà ở, khu dân cư thương mại có tổng mức đầu tư lên tới cả nghìn tỷ đồng đang được các tỉnh/thành phố tìm kiếm nhà đầu tư. 

Quy định về ký giáp ranh khi làm sổ đỏ người dân cần nắm rõ
Quy định về ký giáp ranh khi làm sổ đỏ người dân cần nắm rõ

Ký giáp ranh đất là việc người sử dụng đất ký xác nhận ranh, mốc giới và ghi ý kiến của mình về ranh giới đất liền kề của họ. Việc ký giáp ranh...

Tin bất động sản tuần qua: Lùi thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi)
Tin bất động sản tuần qua: Lùi thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thủ tướng thúc tiến độ 86 dự án giao thông trọng điểm; Điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án khu đô thị phức hợp Hà My;Nghệ An cho phép gia hạn 33 dự án chậm tiến độ; Khu dân cư Bắc Cầu vẫn phải di dời theo quy hoạch…là những tin tức bất động sản đáng chú ý tuần qua.

Những tín hiệu khiến bất động sản phía Nam phục hồi nhanh hơn phía Bắc
Những tín hiệu khiến bất động sản phía Nam phục hồi nhanh hơn phía Bắc

Trong bối cảnh rất lâu mới có sự kiện mở bán dự án bất động sản mà hàng ngàn khách hàng tham dự thực, số lượng booking được xác nhận là khách mua thực...

Tin bất động sản ngày 25/11: Vĩnh Long đấu giá quyền sử dụng đất bãi bồi hơn 58.000m2
Tin bất động sản ngày 25/11: Vĩnh Long đấu giá quyền sử dụng đất bãi bồi hơn 58.000m2

Quảng Ngãi sẽ phát triển 10 khu công nghiệp, với tổng diện tích đất là 6.648 ha;Người trúng đấu giá nhà hàng Thủy Tạ, TP Đà Lạt xin bỏ cọc; Chủ tịch UBND TP HCM phê bình nhiều chủ đầu tư dự án trọng điểm…là những tin tức bất động sản đáng chú ý

Bình Định: Hơn 40 dự án bất động sản chậm triển khai
Bình Định: Hơn 40 dự án bất động sản chậm triển khai

UBND tỉnh Bình Định cho biết, tính đến thời điểm tháng 11/2023, trên địa bàn tỉnh có 42 dự án chậm triển khai, chưa triển khai. Trong đó có 8 dự án nhà ở xã hội và 34 dự án khu dân cư, khu đô thị.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
vnfinance.vn