HoREA: Bất cập là quyền sở hữu nhà chung cư lại phụ thuộc vào kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền

HoREA: Bất cập là quyền sở hữu nhà chung cư lại phụ thuộc vào kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền

Bất động sản 20/11/2022, 10:43

Chuyên gia cho rằng, bất cập là quyền sở hữu nhà chung cư lại phụ thuộc vào kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền...