VnFinance
Thứ ba, 01/11/2022, 07:14 AM

Hàng nghìn dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật

Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ các bộ, ngành, địa phương của Bộ Tài chính, giai đoạn 2016 - 2021 vẫn còn hàng nghìn dự án đầu tư công chậm tiến độ, 74.378,7 ha đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, có vi phạm pháp luật; diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa đã xử lý thu hồi là 49.541,6 ha.

Theo Báo cáo của Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Qua thanh tra về lĩnh vực đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo tổng hợp số liệu chưa đầy đủ của 61/63 tỉnh, thành phố, thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020 qua thanh tra, kiểm tra các nội dung của Đề án về quản lý đất đai của UBND cấp huyện phát hiện: có 1.046 cấp xã và 63.194 trường hợp còn tồn tại, vi phạm về đất đai; có 108.366 trường hợp tại 43 tỉnh chưa thực hiện đúng quy định pháp luật đất đai và thực hiện thủ tục hành chính; cả nước đã phát hiện 1.741 trường hợp sai phạm trong quản lý, sử dụng đất tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu kinh tế và cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài KCN, CCN.

Hàng nghìn dự án đầu tư chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục dích, vi phạm pháp luật
Hàng nghìn dự án chậm tiến độ, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật /Ảnh minh họa
 

Trong đó vi phạm của cơ quan nhà nước 440 trường hợp; vi phạm của người sử dụng đất là 1.301 trường hợp. Cụ thể: 128 trường hợp chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính với 61.439,03 triệu đồng; 104 trường hợp sử dụng đất khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 208,2 ha; sử dụng đất vượt diện tích đất được giao cho thuê 109 trường hợp với diện tích 1743,9 ha; sử dụng đất không đúng mục đích 223 trường hợp với diện tích 9.788,5 ha; không sử dụng đất đã quá 12 tháng là 177 trường hợp với diện tích 2.699,2 ha; tiến độ đầu tư xây dựng chậm quá 24 tháng là 246 trường hợp với diện tích 9.064,4 ha; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại trái quy định của pháp luật 105 trường hợp với diện tích 209,4 ha; vi phạm khác 209 trường hợp với diện tích 6.059,5 ha...

Báo cáo cũng cho thấy có hàng nghìn dự án đầu tư công chậm tiến độ và có xu hướng tăng dần qua các năm. Tổng hợp báo cáo không đầy đủ của các bộ, ngành, địa phương giai đoạn 2016-2021 số dự án chậm tiến độ như sau: năm 2016 là 1.448 dự án, năm 2017 là 1.609 dự án, năm 2018 là 1.778 dự án, năm 2019 là 1.878 dự án, năm 2020 là 1.867 dự án, năm 2021 là 1.962 dự án.

Trong đó đáng chú ý hầu hết dự án quan trọng quốc gia, các dự án lớn, trọng điểm đều chậm tiến độ, điển hình là: Dự án tuyến đường sắt thí điểm Thành phố, đoạn Nhổn - ga Hà Nội; Tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo; Tuyến đường sắt số 1: Bến Thành - Suối Tiên; Tuyến đường sắt số 2: Bến Thành - Tham Lương,...

Nhiều dự án triển khai kéo dài, đầu tư không dứt điểm, kém hiệu quả. Đơn cử như tỉnh Bình Dương: 55 dự án chậm tiến độ; 15 công trình, dự án phải tạm dừng sau khi được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư; 225 lượt dự án được các cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, trong đó có 109 lượt dự án phát hiện có sai phạm với tổng số tiền thực hiện không phù hợp được các cơ quan chức năng kiến nghị xử lý là trên 442 tỷ đồng.

Dự án nhóm B nhưng kéo dài quá 5 năm, nhóm C quá 3 năm như tỉnh Thanh Hóa có dự án nhóm B kéo dài 13 năm Dự án đê, kè biển xã Hải Châu, tỉnh Thanh Hóa; tỉnh Long An có 17 dự án nhóm B bố trí vốn kéo dài từ 6 đến 17 năm, 15 dự án nhóm C bố trí vốn kéo dài từ 4 đến 9 năm...

Tổng hợp báo cáo chưa đầy đủ của các bộ ngành, địa phương hàng trăm dự án vi phạm quy định về thủ tục đầu tư, gây thất thoát, lãng phí, giảm hiệu quả đầu tư. Hàng nghìn dự án có thất thoát, lãng phí, trong đó: năm 2016 là 590 dự án, năm 2017 là 840 dự án, năm 2018 là 422 dự án, năm 2019 là 125 dự án, năm 2020 là 923 dự án, năm 2021 là 185 dự án. Có rất nhiều dự án đầu tư công có sai phạm, phải xử lý hình sự trong số 1.086 trường hợp đã đưa ra xét xử gây thất thoát, lãng phí khoảng 31.795,2 tỷ đồng.

Một số địa phương có số dự án phát hiện có thất thoát, lãng phí nhiều như: Bắc Giang năm 2018 có 196 dự án và 864 dự án năm 2020; Thanh Hóa năm 2019 có 52 dự án, năm 2020 có 19 dự án, năm 2021 có 90 dự án; Phú Thọ năm 2018 có 111 dự án; Quảng Ngãi năm 2018 có 58 dự án; Lạng Sơn năm 2021 có 48 dự án; Hà Tĩnh năm 2020 có 34 dự án; Sơn La năm 2019 có 33 dự án; Nghệ An năm 2019 có 20 dự án,...

Cũng theo báo cáo, hệ thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các quy hoạch có sử dụng đất chưa bảo đảm tính tổng thể, hệ thống và đồng bộ. Chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Hầu hết các địa phương trong cả nước không thực hiện được các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dẫn đến tình trạng sử dụng đất không theo quy hoạch còn phổ biến, quy hoạch treo, dự án treo còn lớn, gây lãng phí lớn.

Đối với chỉ tiêu đất chưa sử dụng, kết quả thực hiện trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016- 2020) tăng cao tại 5/6 địa phương có số liệu báo cáo. Tổng diện tích đất chưa sử dụng thời điểm 31/12/2020 tại 5 địa phương là 11.258 ha, so với chỉ tiêu được phân bổ (7.452 ha), bình quân tăng 151,07%. Nhiều công trình, dự án trong năm kế hoạch không triển khai.

Việc thực hiện chỉ tiêu đất chưa sử dụng trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tăng cao tại nhiều địa phương. Theo báo cáo đây là hệ quả của tình trạng “dự án treo”, treo sau khi đã được cấp có thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thực hiện được, phải tuyên bố (quyết định) hủy bỏ phát sinh khá nhiều và tại tất cả các địa phương trong cả nước. Gồm các dự án đầu tư công không bảo đảm kinh phí thực hiện dự án đầu tư; các dự án có vốn đầu tư ngoài ngân sách, nhà đầu tư khi đăng ký nhu cầu sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư không phù hợp với khả năng và nguồn lực của mình, nên sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp thuận chủ trương đầu tư thì dự án không triển khai được “dự án treo”, buộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải quyết định hủy bỏ dự án đầu tư trong kế hoạch sử dụng đất.

Chỉ tính riêng 7/15 địa phương Đoàn giám sát có báo cáo thông tin, số liệu này (TP HCM, Hà Nội, các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Kiên Giang và Ninh Bình. Các địa phương còn lại không có báo cáo thông tin, số liệu này) trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt, số công trình, dự án phải tuyên bố hủy bỏ (dự án treo) do sau 3 năm không triển khai thực hiện (theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai), đã có 1.739 công trình, dự án đã được UBND cấp tỉnh phê duyệt nhưng không triển khai phải hủy bỏ, với tổng diện tích 12.013 ha.

Theo số liệu tổng hợp chưa đầy đủ các bộ, ngành, địa phương của Bộ Tài chính, giai đoạn 2016 - 2021 vẫn còn 74.378,7 ha đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa, có vi phạm pháp luật; diện tích đất sử dụng sai mục đích, bỏ hoang hóa đã xử lý thu hồi là 49.541,6 ha. Tuy nhiên, số tiền xử phạt vi phạm thu được lại rất nhỏ cả giai đoạn chỉ có 286.300 triệu đồng.


TP.HCM đề xuất nhiều cơ chế đặc thù, đánh thuế bất động sản thứ hai
TP.HCM đề xuất nhiều cơ chế đặc thù, đánh thuế bất động sản thứ hai

TP.HCM đề xuất nhiều cơ chế đặc thù mới để tăng nguồn thu như tự quyết nhiều quy định về đầu tư, ... và thí điểm thu thuế bất động sản thứ hai.

Tin bất động sản ngày 3/12: Khánh Hòa sắp có khu đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 42.000 tỷ đồng?
Tin bất động sản ngày 3/12: Khánh Hòa sắp có khu đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 42.000 tỷ đồng?

HoREA tiếp tục "thúc" nới room tín dụng; Hà Nội sẽ không mở rộng phân khu đô thị sông Hồng tại huyện Thường Tín; Hải Phòng sắp đấu giá dự án...

VMI trao chứng nhận những suất Fantasy Home đầu tiên
VMI trao chứng nhận những suất Fantasy Home đầu tiên

Công ty Cổ phần Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI vừa chính thức trao chứng nhận sở hữu suất đầu tư Fantasy Home cho những nhà đầu tư tiên phong...

Giám đốc công ty BĐS: Các môi giới có thu nhập rất cao, nên thời điểm này 'sống chậm lại một chút'
Giám đốc công ty BĐS: Các môi giới có thu nhập rất cao, nên thời điểm này "sống chậm lại một chút"

Tổng Giám đốc Công ty BĐS Alphareal Hoàng Liên Sơn cho rằng các môi giới bất động sản có thu nhập tốt, nên thời điểm này "bớt đi một chút, sống chậm lại một chút"...

Dự án King Sea Phan Thiết: Sau gần 20 năm được phê duyệt vẫn chỉ là khu đất trống đầy cỏ hoang
Dự án King Sea Phan Thiết: Sau gần 20 năm được phê duyệt vẫn chỉ là khu đất trống đầy cỏ hoang

Trước thực trạng hàng loạt dự án bỏ hoang, lãng phí nguồn tài nguyên đất, vi phạm nghiêm trọng Luật Đất đai tại tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Quản lý đất đai đã...

Flamingo Holding được chấp thuận cho thuê đất làm dự án Flamingo Linh Trường Khu B quy mô hơn 1.500 tỷ
Flamingo Holding được chấp thuận cho thuê đất làm dự án Flamingo Linh Trường Khu B quy mô hơn 1.500 tỷ

UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận cho CTCP Flamingo Holding Group nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp tại huyện Hoằng Hóa.

Đề xuất tiền cọc đấu giá đất lên tối đa 35%, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì?
Đề xuất tiền cọc đấu giá đất lên tối đa 35%, Bộ Tài nguyên và Môi trường nói gì?

Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho biết mức tiền đặt trước tối đa hiện nay (5-20%) là phù hợp. Trường hợp nâng mức tiền đặt trước lên quá cao có thể...

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Sắp có luật đánh thuế đối với nhà đất
Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Sắp có luật đánh thuế đối với nhà đất

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Hà Nội đưa ra lộ trình triển khai KĐT Thanh Hà - Cienco 5; Bình Định công khai 3 dự án chưa đủ điều kiện mở bán...

Thanh Hóa: Dự án làng du lịch Yên Trung 'xây trước xin sau' và chân dung Tập đoàn Anh Phát
Thanh Hóa: Dự án làng du lịch Yên Trung "xây trước xin sau" và chân dung Tập đoàn Anh Phát

Làng du lịch Yên Trung đang gây xôn xao dư luận khi đi vào hoạt động được 2 năm nhưng mới đây Sở KH-ĐT Thanh Hóa đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư...

TP.HCM yêu cầu 5 huyện không đề xuất xin chủ trương lên quận hoặc thành phố
TP.HCM yêu cầu 5 huyện không đề xuất xin chủ trương lên quận hoặc thành phố

Hai năm qua, 5 huyện của TP.HCM là Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Nhà Bè và Hóc Môn đều muốn lên thành phố trước 2030. Đề xuất này đã góp phần khiến giá đất...

Nhà đầu tư săn bất động sản “ngộp”: 3 lần ép giá vẫn mua hớ cả trăm triệu đồng
Nhà đầu tư săn bất động sản “ngộp”: 3 lần ép giá vẫn mua hớ cả trăm triệu đồng

Thông tin bất động sản cắt lỗ, giảm giá ngập tràn ở nhiều nơi. Không ít nhà đầu tư bất động sản tự tin sẽ mua được giá hời, song mới ngỡ ngàng mua hớ...

Tin bất động sản ngày 2/12: Khánh Hòa công khai kế hoạch đấu giá nhiều khu đất
Tin bất động sản ngày 2/12: Khánh Hòa công khai kế hoạch đấu giá nhiều khu đất

Đà Nẵng sắp có thêm dự án nhà ở xã hội với 1.236 căn hộ; Yêu cầu cung cấp hồ sơ liên quan về quy hoạch xây dựng lô đất ‘vàng’ tại TP. Biên Hoà;...

KĐT Thanh Hà - Cienco 5 đang tạm dừng để điều chỉnh chủ trương và làm thủ tục đổi chủ, bao giờ sẽ triển khai?
KĐT Thanh Hà - Cienco 5 đang tạm dừng để điều chỉnh chủ trương và làm thủ tục đổi chủ, bao giờ sẽ triển khai?

Để tiếp tục triển khai, KĐT Thanh Hà, - Cienco 5 phải được thực hiện theo chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết được thẩm định và phê duyệt.

Bất động sản An Gia tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Hoàng Ân – chủ dự án The Sóng
Bất động sản An Gia tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Hoàng Ân – chủ dự án The Sóng

Bất động sản An Gia (Mã CK: AGG) vừa thông qua việc nhận chuyển nhượng tổng cộng gần 15 triệu cổ phần tại CTCP Tư vấn Hoàng Ân...

Kita Group bị khách hàng khiếu nại vì không thực hiện đúng cam kết
Kita Group bị khách hàng khiếu nại vì không thực hiện đúng cam kết

Kita Group là một “tên tuổi” lớn trong kinh doanh bất động sản với các dự án trải dài từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, doanh nghiệp này cũng mắc nhiều “lùm xùm”...

Nhà đầu tư bất động sản: “Mấy tháng nay, tôi sống bằng tiền cầm sổ đỏ”
Nhà đầu tư bất động sản: “Mấy tháng nay, tôi sống bằng tiền cầm sổ đỏ”

“Tôi cầm 3.5%/tháng, nhà đầu tư vay được 50% giá trị sổ. Đa số là những người không vay được ngân hàng nên cầm sổ đỏ để có dòng tiền lo việc”.

Tưởng mua lô đất cắt lỗ khi thị trường trầm lắng, vợ chồng trẻ “tá hoả” phát hiện hoá ra đất lỗi phong thuỷ
Tưởng mua lô đất cắt lỗ khi thị trường trầm lắng, vợ chồng trẻ “tá hoả” phát hiện hoá ra đất lỗi phong thuỷ

Quyết định cọc tiền nhanh khi nghe môi giới tư vấn lô đất giá rẻ, chủ nhà cần tiền gấp khiến đôi vợ chồng trẻ đến từ Hà Nội nhận ra bài học đắt giá...

Tin bất động sản ngày 1/12: Sắp có luật đánh thuế đối với nhà đất
Tin bất động sản ngày 1/12: Sắp có luật đánh thuế đối với nhà đất

Quảng Nam tạm dừng thi công dự án nhà ở cho người thu nhập thấp; Bệnh viện Thái Thượng Hoàng xây dựng sai phép; Lâm Đồng đấu giá nhiều khu đất để tạo vốn...

VMI - Cầu nối các nhà đầu tư vốn mỏng với 'mạch vàng' từ bất động sản
VMI - Cầu nối các nhà đầu tư vốn mỏng với 'mạch vàng' từ bất động sản

Với sự ra đời của suất đầu tư Fantasy Home (sản phẩm đột phá từ VMI JSC), các nhà đầu tư vốn nhỏ sẽ có cơ hội kết nối và hưởng lợi từ đà tăng...VnFinance