Lỗ luỹ kế hơn 219 tỷ đồng, Yeah1 (YEG) tiếp tục trình kế hoạch dùng thặng dư vốn xoá lỗ

Tính đến cuối năm 2020, thặng dư vốn của Yeah1 vào mức 773 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế hơn 219 tỷ đồng, Yeah1 (YEG) tiếp tục trình kế hoạch dùng thặng dư vốn xoá lỗ - Ảnh 1

Tập đoàn Yeah1 (YEG) đã công bố BCTC kiểm toán năm 2020 với khoản lỗ sau thuế tăng hơn 29 tỷ lên mức 180 tỷ đồng. Nguyên nhân được biết do Công ty ghi nhận xóa sổ hàng tồn kho, dẫn đến khoản dự phòng gần 44 tỷ đồng được bổ sung vào giá vốn hàng bán trên BCTC kiểm toán.

Tính đến thời điểm 31/12/2020, lỗ lũy kế của YEG ghi nhận hơn 219 tỷ đồng. Trong thông báo mới nhất, HĐQT YEG dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế.

Theo Công ty, năm 2020 YEG lỗ ròng gần 180 tỷ đồng do hoạt động đã mở rộng hệ sinh thái truyền thông đang có sang hệ sinh thái tiêu dùng. Tương ứng, Công ty cần nguồn lực để đầu tư ban đầu vào hàng hóa, nhân sự và các chiến lược kinh doanh dẫn đến gia tăng chi phí.

Mảng kinh doanh mới vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm thị trường, đối tác, dù đã có doanh thu nhưng vẫn chưa thể bù đắp chi phí trong thời gian ngắn. Ngoài ra, Công ty đã thực hiện dự phòng hàng tồn kho nhằm phục vụ các chiến lược kinh doanh năm 2021, việc này khiến phần lớn nguồn vốn đầu tư chưa thể thu hồi.

Lỗ luỹ kế hơn 219 tỷ đồng, Yeah1 (YEG) tiếp tục trình kế hoạch dùng thặng dư vốn xoá lỗ - Ảnh 2

Nguyên nhân trọng yếu là do sự khủng hoảng chung của nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phòng chống dịch phần nào làm các hoạt động kinh doanh của Công ty bị ngưng trệ, trên cả mảng kinh doanh truyền thống (nội dung số, truyền thông media) và mảng kinh doanh tiêu dùng.

Song song, YEG cũng đưa ra phương án khắc phục khoản lỗ sau thuế 2020. Cụ thể, năm 2020, Công ty tập trung đầu tư và xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng, cơ bản đã hoàn thành để đi vào hoàn thiện và khai thác với đối tác mới từ quý 2/2021.

Tại cuộc họp HĐQT gần nhất ngày 30/3/2021, HĐQT đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trưởng ở mảng truyền thống - Digital trên 20%. Ngoài ra, HĐQT cũng đề xuất ĐHĐCĐ về việc sử dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế tại thời điểm 31/12/2021 trong cuộc họp thường niên sắp tới.

Xét riêng về mảng thương mại tiêu dùng, 2021 hứa hẹn là năm thị trường tiêu dùng phục hồi sau đại dịch (sau khi có vaccine Covid-19), do đó sức mua tăng. Nhu cầu tiêu dùng tăng sẽ là điều kiện tiền đề để hệ sinh thái tiêu dùng khởi sắc, phía Yeah1 nói thêm.

Trước đó, YEG cũng dùng nguồn thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2020, Chủ tịch Nguyễn Ảnh Nhượng Tống cho biết việc xóa lỗ lũy kế sẽ giải quyết vấn đề cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. Tính đến cuối năm 2020, thặng dư vốn của Yeah1 vào mức 773 tỷ đồng.

Lỗ luỹ kế hơn 219 tỷ đồng, Yeah1 (YEG) tiếp tục trình kế hoạch dùng thặng dư vốn xoá lỗ - Ảnh 3
Lỗ luỹ kế hơn 219 tỷ đồng, Yeah1 (YEG) tiếp tục trình kế hoạch dùng thặng dư vốn xoá lỗ - Ảnh 4

Tri Túc

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tin Cùng Chuyên Mục