VnFinance
Thứ ba, 09/04/2024, 19:50 PM

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn

Ngày 8/4, Bộ Xây dựng tổ chức Tọa đàm về dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Tọa đàm.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn chủ trì Tọa đàm.
 

Tập trung cụ thể hóa các chính sách lớn

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết: Về quan điểm, Chính phủ đã chỉ đạo cụ thể hóa các đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong đó có Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, cụ thể hóa các chính sách lớn gồm: Hoàn thiện các quy định về hệ thống quy hoạch đô thị và nông thôn; hoàn thiện quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; hoàn thiện quy định về lựa chọn tổ chức tư vấn, nguồn lực, kinh phí vá các quy định khác có liên quan nhằm đảm bảo chất lượng và tính khả thi.

Bên cạnh đó, quan điểm về đẩy mạnh phân cấp phân quyền đã được Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan chỉ đạo xuyên suốt trong các dự thảo Luật. Từ đó, đưa ra các điều khoản để kiểm soát, giám sát việc thực hiện để tạo sự thống nhất trong triển khai từ Trung ương đến địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn
TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam đóng góp ý kiến.
 

Luật sẽ được xây dựng trên cơ sở thống nhất các quy định về quy hoạch đô thị tại Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 và quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn tại Chương II Luật Xây dựng năm 2014 trong một luật với tên gọi “Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn”. Trong đó, tập trung bổ sung, hoàn thiện, giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch

Việc hoàn thiện văn bản pháp luật chính là cơ sở để xử lý nghiêm vi phạm về lâp, thâm định, phê duyệt, điều chỉnh các quy hoạch. Đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển đô thị bền vững…

Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các cơ quan đánh giá, đóng góp ý kiến các vấn đề liên quan đến việc đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất khi xây dựng luật; mối quan hệ giữa Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn với các luật khác; phân cấp phân quyền cho các tổ chức, cá nhân; kinh phí, lựa chọn tổ chức tư vấn, trách nhiệm, điều kiện, năng lực; chính sách của nhà nước về quyền khai thác, tiếp cận thông tin trong quá trình quản lý, tổ chức quy hoạch phân khu.

Tại Tọa đàm, đại diện Vụ Quy hoạch - Kiến trúc trình bày khái quát dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Dự thảo đã được chỉnh lý, cập nhật thêm các nội dung.

Dự thảo gồm 5 chương, 61 điều; đề cập một số điểm mới như: Tăng cường phân cấp phân quyền trong lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị và nông thôn; đơn giản hóa trình tự thủ tục hành chính trong lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; quy định rõ về quy hoạch không gian ngầm; bổ sung quy định chặt chẽ điều kiện, yêu cầu đối với việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch, nguồn lực bảo đảm thực hiện quy hoạch, cụ thể hơn về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quy hoạch đô thị và nông thôn…

Có lộ trình trong việc đơn giản hóa lập quy hoạch phân khu

Tại Tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn đã đóng góp thêm nhiều ý kiến. Theo TS. KTS Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, cần phải khẳng định rõ sự cần thiết của việc ban hành Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn. Việc ban hành sẽ giúp đồng bộ các cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn; cụ thể hóa các nhiệm vụ đã được xác định. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của quy hoạch đô thị nông thôn ở các vấn đề về tốc độ đô thị hóa; chất lượng đổi mới, hội nhập; nông thôn phát triển đặc thù.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn
TS. KTS Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam.
 

Bộ cần cụ thể hóa thêm về cơ sở pháp lý, bổ sung thêm các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; làm rõ thuật ngữ về nông thôn; giải thích vấn đề quản lý Nhà nước về quy hoạch đô thị va nông thôn; xem xét và tìm hiểu sâu thêm về điều chỉnh cục bộ, nội dung về chuyên gia tham gia Hội đồng thẩm định; làm rõ nội hàm cơ quan chuyên môn quản lý Nhà nước của các tỉnh, thành phố. Đặc biệt, phải có lộ trình trong việc đơn giản hóa về lập quy hoạch phân khu đô thị, nên xem xét việc đô thị loại III vẫn phải lập quy hoạch phân khu.

Còn theo TS. KTS Ngô Trung Hải - Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam, cần có thêm yêu cầu các đồ án quy hoạch phải thể hiện được tính tầm nhìn, chiến lược, tôn trọng quy luật thị trường. Về vấn đề nông thôn, cần xác định điểm tiến tới trở thành đô thị, hình thành khu sản xuất công nghệ cao, điểm tăng thành phần phi nông nghiệp của khu dân cư nông thôn.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn
PGS.TS.KTS Đỗ Tú Lan - nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng.
 

“Bộ cần xem xét các khái niệm về điểm dân cư nông thôn, khu dân cư nông thôn, để người thực hiện hiểu rõ khái niệm này. Bên cạnh đó cũng cần làm đậm nét hơn về tính liên kết giữa đô thị và nông thôn, phải đề cập trong quy hoạch để người làm quy hoạch biết hướng mà thực hiện”, ông Hải đề xuất.

Đồng tình với ý kiến trên, PGS.TS.KTS Đỗ Tú Lan - nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng cho rằng, dự thảo Luật rất cần phải làm rõ các khái niệm, giải thích từ ngữ quy định tại Điều 3. Trong đó, tập trung làm cụ thể hóa khái niệm quy hoạch đô thị và nông thôn, nông thôn, khu dân cư đô thị, khu đô thị mới. Về cấp độ quy hoạch đô thị, nên phân biệt cấp độ theo quy mô quy hoạch.

Đồng thời, cần giải thích chặt chẽ về tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan, hạ tầng; có quy định liên quan đến ứng phó biến đổi khí hậu và sử dụng tài nguyên, có đánh giá tác động môi trường; xem xét về trình tự lập quy hoạch; bổ sung thêm một số chỉ tiêu trong khu vực hướng tới phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh; xác định rõ phần ngoại thị của thành phố trung tâm và phần ngoại thị của thành phố trực thuộc thành phố.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn
KTS. Lã Thị Kim Ngân - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam.
 

Về nội dung điều chỉnh quy hoạch, theo KTS. Lã Thị Kim Ngân - Phó Viện trưởng phụ trách Viện Kiến trúc, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ cần quan tâm đến điều chỉnh cấp độ quy hoạch; cần phải điều tiết trong việc lập quy hoạch phân khu. Mô hình phát triển đô thị phải tạo đặc trưng phát triển mang tính bản sắc, phù hợp với đặc trưng từng vùng miền.

Cũng tại Tọa đàm, các chuyên gia đã đề xuất thêm về công tác quản lý; xem xét về tỷ lệ đô thị hóa; bổ sung thêm nội hàm xác định mục tiêu, tầm nhìn, kế hoạch, tổ chức không gian; bổ sung nội hàm, xây dựng cơ chế chính sách về điều chỉnh cục bộ quy hoạch; lưu ý về xây dựng không gian ngầm; làm rõ nội dung về hạ tầng kinh tế xã hội trong quy hoạch xã…

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn cho biết: Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nghiên cứu nội dung chuyên gia, nhà khoa học đề xuất. Từ đó, quy định rõ ràng hơn, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của dự thảo Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Tiếp tục hoàn thiện các quy định về quy hoạch đô thị và nông thôn
Toàn cảnh Tọa đàm.
 

Sau Tọa đàm lần này, Bộ sẽ tổ chức Tọa đàm tại khu vực phía Nam; làm việc với các Ủy ban của Quốc hội để rà soát, trước khi báo cáo Chính phủ. Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm nội dung để có các phương án tốt hơn cho các vấn đề còn nhiều ý kiến.


Tìm hướng giải quyết trong định giá đất
Tìm hướng giải quyết trong định giá đất

Sáng 14/6, Báo Thanh niên đã tổ chức Hội thảo “Định giá đất, đúng và đủ”. Các chuyên gia cho rằng, định giá đất không đúng...

Giao đất, cho thuê đất qua đấu thầu theo Luật Đất đai 2024
Giao đất, cho thuê đất qua đấu thầu theo Luật Đất đai 2024

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng Nai) hỏi, theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 thì trường hợp lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp...

Thời hạn thuê nhà ở xã hội tối thiểu là bao nhiêu năm?
Thời hạn thuê nhà ở xã hội tối thiểu là bao nhiêu năm?

Nhiều người dân băn khoăn, hiện nay, việc ký hợp đồng thuê nhà ở xã hội có thời hạn tối thiểu là bao nhiêu năm?

Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 14/6: Giá nhà tại Hà Nội có thể tăng 20% trong năm 2024
Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 14/6: Giá nhà tại Hà Nội có thể tăng 20% trong năm 2024

Liên danh Eurowindow góp mặt tại khu đô thị hơn 7.000 tỷ tại Long An; TP.HCM sắp có 12 trung tâm thương mại dưới lòng đất;...

Bắc Giang: 751 lô đất tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô được phép chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền
Bắc Giang: 751 lô đất tại Khu đô thị mới phía Đông thị trấn Đồi Ngô được phép chuyển nhượng dưới hình thức phân lô, bán nền

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Giang đã có quyết định, về việc quy định khu vực được thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền...

Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhà đầu tư tìm kiếm dự án tiềm năng để đón sóng thị trường
Giá chung cư liên tục lập đỉnh, nhà đầu tư tìm kiếm dự án tiềm năng để đón sóng thị trường

Từ khi thị trường bắt đầu đi lên từ chân sóng, loại hình căn hộ chung cư đã trở thành tâm điểm đầu tư khi giá bán liên tục lập đỉnh mới. Đặc biệt, những...

Đồng Nai: Không cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp tại những nơi không phù hợp quy hoạch
Đồng Nai: Không cấp phép xây dựng cho doanh nghiệp tại những nơi không phù hợp quy hoạch

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về việc giao các địa phương tiến hành khảo sát nhu cầu doanh nghiệp và xây dựng xong phương án...

Thái Bình gọi đầu tư vào Khu đô thị mới Kiến Giang trị giá hơn 9.600 tỷ đồng
Thái Bình gọi đầu tư vào Khu đô thị mới Kiến Giang trị giá hơn 9.600 tỷ đồng

Dự án nhà ở Khu đô thị mới Kiến Giang, TP Thái Bình có tổng mức đầu tư 9.686 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện 9.269 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 417 tỷ đồng.

Năm 2024 chung cư vẫn là tâm điểm đầu tư đất nền chờ 'sóng' 2025?
Năm 2024 chung cư vẫn là tâm điểm đầu tư đất nền chờ 'sóng' 2025?

Trong năm 2024 xu hướng đầu tư, hành vi của người tiêu dùng vẫn đang hướng đến sản phẩm bất động sản là chung cư. Chuyên gia dự báo thị trường sẽ khởi sắc từ quý 2 2025 với tâm lý của nhà đầu tư tự tin vào kinh tế và mức lợi suất, lúc này, sản phẩm đất nền, biệt thự sẽ được quan tâm.

Bất động sản Phát Đạt (PDR) được nghiên cứu dự án khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bất động sản Phát Đạt (PDR) được nghiên cứu dự án khu công nghiệp tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã chứng khoán PDR) vừa công bố thông tin về việc nghiên cứu, khảo sát và lập phương án đầu tư dự án khu công nghiệp tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 13/6: Sẽ giám sát về quản lý thị trường bất động sản ở Đồng Nai
Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 13/6: Sẽ giám sát về quản lý thị trường bất động sản ở Đồng Nai

Chủ đầu tư chung cư Nguyễn Quyền (TP HCM) bị bắt vì xây sai phép; Bắc Ninh rà soát lại giá nhà ở xã hội của dự án Dabaco Khắc Niệm;...

Những trường hợp bị hủy sổ đỏ khi Luật Đất đai mới có hiệu lực
Những trường hợp bị hủy sổ đỏ khi Luật Đất đai mới có hiệu lực

Khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, người dân cần lưu ý 7 trường hợp bị hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ).

Cần thiết hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai
Cần thiết hoàn thiện hệ thống thông tin đất đai

Liên quan đến công tác đăng ký đất đai và công tác cập nhật biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất tại các địa phương, Hiệp hội Bất động sản...

Đằng sau xu hướng bạn bè, người thân “rủ nhau” về sống tại các khu đô thị Vinhomes
Đằng sau xu hướng bạn bè, người thân “rủ nhau” về sống tại các khu đô thị Vinhomes

Vừa được thụ hưởng giá trị sống vượt trội, vừa được chăm sóc trọn đời và liên tục được gia tăng quyền lợi về kinh tế là lý do nhiều cư dân rủ thêm...

Sun Symphony Residence là “bản thiết kế tối ưu nhất cho chất sống thăng hoa”
Sun Symphony Residence là “bản thiết kế tối ưu nhất cho chất sống thăng hoa”

Hơn 1000 ngày ấp ủ, gần 50 kiến trúc sư khắp thế giới cùng quy tụ và vô số những ý tưởng đưa ra cùng bản vẽ mẫu được phác thảo, Sun Symphony Residence...

Hành lang pháp lý vững chắc hỗ trợ tích cực cho phát triển nhà ở xã hội
Hành lang pháp lý vững chắc hỗ trợ tích cực cho phát triển nhà ở xã hội

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự tham gia tích cực,...

Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 12/6: Bình Dương sắp có thêm 2.500 căn nhà ở xã hội, giá 700 triệu đồng
Tin Xây dựng - Bất động sản ngày 12/6: Bình Dương sắp có thêm 2.500 căn nhà ở xã hội, giá 700 triệu đồng

Phú Xuyên (Hà Nội) sắp đấu giá 13 thửa đất, khởi điểm từ 14 triệu đồng/m2; Thanh Hóa chấp thuận nhà đầu tư dự án khu đô thị mới Bắc sông Tống;...

Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ công khai vi phạm của chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư
Thành phố Hồ Chí Minh: Sẽ công khai vi phạm của chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu đăng tải vi phạm của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành liên quan...

Đơn vị nào có trách nhiệm thực hiện bồi thường theo Luật Đất đai 2024?
Đơn vị nào có trách nhiệm thực hiện bồi thường theo Luật Đất đai 2024?

Tại Điều 86 Luật Đất đai 2024 quy định về cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance