Tôn Hoa Sen ước lãi 1.100 tỷ đồng niên độ 2019-2020, gấp 3 lần cùng kỳ

Quý IV niên độ 2019-2020, Hoa Sen ước lãi 400 tỷ đồng, gấp 4,8 lần cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp quay trở lại mốc lợi nhuận nghìn tỷ sau 2 năm.

Tập đoàn Hoa Sen (HoSE: HSG) vừa công bố ước kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2019-2020 (từ ngày 1/7 đến ngày 30/9). Theo đó, sản lượng tiêu thụ quý IV ước đạt 525.227 tấn và doanh thu ước đạt 8.349 tỷ đồng, tăng lần lượt 46% và 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 400 tỷ đồng, gấp 4,8 lần quý IV niên độ 2018-2019.

Lũy kế cả niên độ, sản lượng tiêu thụ tập đoàn ước đạt 1,62 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ và vượt 8% kế hoạch năm. Doanh thu ước đạt 27.538 tỷ đồng, giảm gần 2% và hoàn thành 98,4% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế ước đạt 1.100 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ và gấp 2,8 lần so với kế hoạch.

Đơn vị: tỷ đồng  
Đơn vị: tỷ đồng  

Như vậy, Hoa Sen đã lấy lại mốc lợi nhuận nghìn tỷ giai đoạn 2016-2017 sau 2 năm hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng tiêu cực từ sự kiện chiến tranh thương mại Mỹ - Trung diễn ra từ tháng 3/2018.

Doanh nghiệp cho biết sau biến cố đã tiến hành tái cấu trúc, thay đổi chiến lược kinh doanh không chạy theo sản lượng, không cạnh tranh về giá, thay vào đó tập trung nâng cao trình độ kỹ thuật công nghệ, nâng cấp chất lượng sản phẩm, bán hàng vào các thị trường và các mặt hàng có biên lợi nhuận cao, khai thác hệ thống 536 chi nhánh và cửa hàng trên toàn quốc để nâng cao tỷ lệ lợi nhuận gộp biên. 

Cùng với đó, doanh nghiệp cấu trúc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh, chuyển đổi hàng loạt chi nhánh thành cửa hàng theo mô hình chi nhánh tỉnh, nhờ đó bộ máy được tinh gọn, giảm chi phí quản lý. Vận hành thành công hệ thống ERP trong việc quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh cũng góp phần làm chi phí quản lý doanh nghiệp giảm mạnh so với trước đây.

Cuối cùng, doanh nghiệp tôn quản lý lại các loại tài sản như hàng tồn kho, công nợ và các loại tài sản ngắn hạn khác đã tạo điều kiện để giảm mạnh dư nợ vay ngân hàng, từ đó tiết chi phí tài chính, đặc biệt là chi phí lãi vay.

Tường Như

Theo Người đồng hành

Tin Cùng Chuyên Mục