Bảo hiểm Bảo Long (BLI) báo lãi quý 2 giảm 37%, dòng tiền hoạt động kinh doanh bị âm

Quý 2/2021, lợi nhuận tại Tổng CTCP Bảo hiểm Bảo Long (UPCoM: BLI) giảm 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung cả 6 tháng đầu năm lợi nhuận tăng 31%. Đáng chú ý, dòng tiền hoạt động kinh doanh tại BLI âm.

Theo BCTC quý 2/2021, liên quan tới hoạt động kinh doanh bảo hiểm, Bảo hiểm Bảo Long có doanh thu phí bảo hiểm quý 2/2021 đạt 363 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ 2020.

Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng đến 17%, chiếm gần 181 tỷ đồng chủ yếu là do tổng chi phí bồi thường tăng 42% đã khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI chỉ tăng nhẹ 1%, ghi nhận 84,7 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 35,3% lên xuống còn 31,9%.

Mặt khác, BLI ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính quý 2 đạt hơn 29 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 5% so cùng kỳ. Điều này dẫn đến lãi gộp hoạt động tài chính quý 2/2021 chỉ đạt hơn 29 tỷ đồng, lao dốc 38% so cùng kỳ.

Với lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm đi ngang và hoạt động tài chính giảm mạnh đã khiến lãi sau thuế tại BLI quý 2/2021 giảm 37%, xuống còn 21,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, BLI lãi trước và sau thuế hơn 78 tỷ đồng và 62,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 32% và 31% so với cùng kỳ 2020 nhờ kinh doanh quý 1/2021 tăng trưởng mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do doanh thu hoạt động tài chính tăng 20%, đạt 57 tỷ đồng; doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 19% lên mức hơn 539 tỷ đồng.

Tuy kết quả kinh doanh quý 2 giảm mạnh, nhưng tính chung 6 tháng đầu năm, BLI lãi sau thuế gần 63 tỷ đồng. (Nguồn: BCTC quý 2/2021)
Tuy kết quả kinh doanh quý 2 giảm mạnh, nhưng tính chung 6 tháng đầu năm, BLI lãi sau thuế gần 63 tỷ đồng. (Nguồn: BCTC quý 2/2021)

Năm 2021, BLI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt hơn 61 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2020 và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính đạt 88 tỷ đồng, giảm 18% so với năm 2020.

Bảo hiểm Bảo Long (BLI) báo lãi quý 2 giảm 37%, dòng tiền hoạt động kinh doanh bị âm - Ảnh 1

Ngoài kết quả kinh doanh quý 2/2021, tình hình tài chính tại BLI cũng có biến động liên quan tới dòng tiền.

(Nguồn: BCTC quý 2/2021)
(Nguồn: BCTC quý 2/2021)

Cụ thể, dòng thuần từ hoạt động kinh doanh của BLI âm hơn 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương hơn 16 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu Nguyên nhân chủ yếu là do tiền chi cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh.

Với doanh nghiệp, doanh thu, lợi nhuận tăng trưởng, hoàn thành vượt kế hoạch luôn mang tính tích cực và tạo tâm lý lạc quan cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, điều đó chưa đủ để đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp nếu bỏ qua yếu tố dòng tiền. Dòng tiền dương chưa chắc đã có lợi nhuận nhưng có một điều chắc chắn là nếu để dòng tiền âm trong một thời gian dài mà không có chiến lược cải thiện thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn. 

Ngoài ra, tính đến cuối quý 2/2021, tổng tài sản của BLI giảm 6% so với đầu năm, còn gần 2.146 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu khoản đầu tư tài chính dài hạn giảm mạnh 91% xuống còn 18 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/6/2021, nợ phải trả tại BLI ghi nhận hơn 1.434 tỷ đồng, chiếm tới 67% tổng tài sản và gấp 2 lần vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, cuối tháng 6/2021 so với thời điểm đầu năm, hệ số khả năng thanh toán tổng quát tại BLI giảm 1,35 lần, tương ứng tốc độ giảm 90%. 

Hà Phương

Theo Sở hữu trí tuệ

Tin Cùng Chuyên Mục