VnFinance
Thứ tư, 03/04/2024, 22:12 PM

Bộ Xây dựng: Phấn đấu sớm hoàn thiện dự thảo 5 Nghị định, 1 Quyết định, 2 Thông tư

Để sớm đưa Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 vào cuộc sống, Bộ Xây dựng đã và đang triển khai các bước theo lộ trình cụ thể, thực hiện theo đúng trình tự theo quy định của pháp luật.

Triển khai xây dựng 5 Nghị định, 1 Quyết định, 2 Thông tư

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh, nhằm triển khai Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 08/01/2024 về Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp 6.

Bộ Xây dựng: Phấn đấu sớm hoàn thiện dự thảo 5 Nghị định, 1 Quyết định, 2 Thông tư
Bộ Xây dựng đã tập trung nghiên cứu, hoàn thành xây dựng dự thảo các văn bản và đã đăng tải công khai để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, các đối tượng chịu sự tác động.
 

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ, ngành thực hiện xây dựng các văn bản hướng dẫn Luật. Cụ thể, Bộ Xây dựng xây dựng 5 Nghị định (Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản).

Bên cạnh đó là 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức nhà công vụ và 2 Thông tư (Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản).

Bộ Quốc phòng xây dựng 1 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Bộ Công an xây dựng 1 Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở trong Công an nhân dân. Bộ Tài chính xây dựng 1 Thông tư quy định việc sử dụng kinh phí để xây dựng, điều tra thu thập thông tin, cập nhật, duy trì, vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản; hướng dẫn xác định giá cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo quy định của pháp luật về giá; hướng dẫn quản lý và sử dụng số tiền thu được từ cung cấp dịch vụ thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Ngoài ra, Luật Nhà ở năm 2023 cũng quy định trách nhiệm của HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Theo đó, HĐND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương ban hành cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn phù hợp với thẩm quyền và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Đối với khu vực đô thị, việc phát triển nhà ở chủ yếu được thực hiện theo dự án, có các cơ cấu loại hình, diện tích nhà ở phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Đối với các khu vực còn lại thì căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể các địa điểm, vị trí phải phát triển nhà ở theo dự án.

UBND cấp tỉnh cũng quy định điều kiện về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng nhiều căn hộ của cá nhân.

Đối với các đô thị không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 83, UBND cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương để quy định tiêu chí đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

UBND cấp tỉnh quy định khung giá thuê nhà ở xã hội, khung giá thuê nhà ở lưu trú cho công nhân; quy định việc phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ quan có thẩm quyền làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý nhà ở tại địa phương để bảo đảm thống nhất về các thông tin nhà ở, đất ở ghi trong hồ sơ nhà ở; ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư.

Tiếp tục tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo để gửi Bộ Tư pháp thẩm định

Về cơ bản, nội dung các văn bản đang được Bộ Xây dựng dự thảo sẽ cụ thể hóa và hướng dẫn, quy định chi tiết những nội dung được Luật giao.

“Các văn bản sẽ khắc phục một số tồn tại, vướng mắc trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ để quản lý về lĩnh vực nhà ở, tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật nhà ở, kinh doanh bất động sản với các pháp luật khác có liên quan”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh.

Hiện tại, Bộ Xây dựng đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập; tập trung nghiên cứu, hoàn thành xây dựng dự thảo các văn bản và đã đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của Bộ Xây dựng để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân, các đối tượng chịu sự tác động.

Bộ cũng đã họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập lấy ý kiến góp ý cho dự thảo các văn bản; Triển khai tổ chức 2 cuộc Hội thảo tại Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để lấy ý kiến rộng rãi của các địa phương, hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Bên cạnh đó, Bộ đã tổ chức các Hội nghị chuyên sâu để lấy ý kiến đối với từng nhóm vấn đề như: Làm việc với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về chính sách nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, đồng thời có văn bản hướng dẫn, đôn đốc 2 Bộ ban hành các nội dung được Luật giao; làm việc với các thành phố lớn (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng) về chính sách cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh cũng cho biết thêm, trên cơ sở tổng hợp các ý kiến góp ý, Bộ Xây dựng hiện đang tiếp thu, hoàn thiện lại dự thảo các Nghị định, Quyết định gửi sang Bộ Tư pháp thẩm định trước khi hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành.

Đồng thời xem xét, ban hành các Thông tư theo thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành để kịp thời có hiệu lực thi hành đồng bộ với Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, Luật Đất đai năm 2024 trong trường hợp Chính phủ báo cáo Quốc hội thông qua có hiệu lực từ 01/7/2024.


Tập đoàn Đạt Phương kiến nghị "giải cứu’’ loạt dự án bất động sản tại Quảng Nam
Tập đoàn Đạt Phương kiến nghị "giải cứu’’ loạt dự án bất động sản tại Quảng Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (Tập đoàn Đạt Phương) vừa có văn bản gửi đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại ở các dự án mà doanh nghiệp triển khai trên địa bàn tỉnh.

Cú hích “khủng” tăng tốc làn sóng chuyển cư về “Quận Kinh Đô”
Cú hích “khủng” tăng tốc làn sóng chuyển cư về “Quận Kinh Đô”

“Quận Kinh Đô” Vinhomes Ocean Park 2 đang là điểm đến tiếp theo của dòng chảy chuyển cư về khu vực phía Đông Hà Nội, sau “hiện tượng” Vinhomes Ocean Park 1....

Quy định về bố trí tái định cư theo Luật Đất đai 2024
Quy định về bố trí tái định cư theo Luật Đất đai 2024

Điều 111 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định rõ về việc bố trí tái định cư.

Tin bất động sản tuần qua: Tập đoàn D-Park muốn làm khu đô thị gần 1.300 tỷ tại Bắc Giang
Tin bất động sản tuần qua: Tập đoàn D-Park muốn làm khu đô thị gần 1.300 tỷ tại Bắc Giang

Thanh Hoá đầu tư khu dân cư 800 tỷ đồng ở thị trấn Rừng Thông;Lâm Đồng xem xét chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn;...

Các trường hợp không được bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất
Các trường hợp không được bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 105 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định về trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền...

Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa
Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa

Một dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất thuộc diện phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Tin bất động sản ngày 13/4: Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng Miracle Tower liên tiếp chậm tiến độ
Tin bất động sản ngày 13/4: Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng Miracle Tower liên tiếp chậm tiến độ

Long An mời gọi đầu tư khu đô thị gần 9.300 tỉ đồng; Khởi công khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng tại TP.Huế;Hoà Bình chuyển mục đích sử dụng 17ha đất rừng...

Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng
Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính...

Luật Đất đai sửa đổi 2023: Khai thông ách tắc thị trường bất động sản
Luật Đất đai sửa đổi 2023: Khai thông ách tắc thị trường bất động sản

Tại Tọa đàm “Cơ hội đầu tư bất động sản với Luật Đất đai sửa đổi” diễn ra sáng 12/4, các chuyên gia kinh tế và pháp lý đều đánh giá cao Luật Đất đai...

Chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đà tăng giá
Chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đà tăng giá

Số liệu báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024 của Batdongsan.com.vn cho biết, giá căn hộ chung cư Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng thêm từ 2-5%...

TS Lê Xuân Nghĩa: Cần sớm xử lý để tránh phân khúc chung cư “nổ bong bóng”
TS Lê Xuân Nghĩa: Cần sớm xử lý để tránh phân khúc chung cư “nổ bong bóng”

Chia sẻ tại tọa đàm “Cơ hội đầu tư bất động sản với Luật Đất đai sửa đổi” đang được Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance tổ chức, sáng nay, 12/4...

Danko River - “Điểm cộng” hấp dẫn thu hút đầu tư tại Phú Bình (Thái Nguyên)
Danko River - “Điểm cộng” hấp dẫn thu hút đầu tư tại Phú Bình (Thái Nguyên)

Được kiến tạo theo phong cách châu Âu sang trọng và đồng bộ từ hạ tầng tới cảnh quan, tiện ích, dự án Khu đô thị (KĐT) Danko River (Phú Bình, Thái Nguyên)...

Phạt đến 30 triệu đồng nếu sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai
Phạt đến 30 triệu đồng nếu sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai

Dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính lĩnh vực đất đai đã đề xuất mức xử phạt sử dụng giấy tờ giả làm thủ tục đất đai...

Tin bất động sản ngày 12/4: Ninh Bình tiếp tục đấu giá 366 lô đất
Tin bất động sản ngày 12/4: Ninh Bình tiếp tục đấu giá 366 lô đất

Hà Nam chấp thuận chủ trương đầu tư 5 dự án nhà ở xã hội; Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch chi tiết Dự án Khu dân cư Green View; Giao dịch bất động sản...

Ninh Bình: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội
Ninh Bình: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phát triển nhà ở xã hội

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ngân hàng Nhà nước tỉnh, UBND các huyện...

Tin bất động sản ngày 11/4: Giá chung cư Hà Nội trung bình 56 triệu đồng/m2
Tin bất động sản ngày 11/4: Giá chung cư Hà Nội trung bình 56 triệu đồng/m2

Rà soát lại Biệt thự đẹp nhất Cà Mau xây không phép để xử lý;Thanh Hóa tiếp tục điều chỉnh dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa;...

HoREA kiến nghị hướng “gỡ khó” trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
HoREA kiến nghị hướng “gỡ khó” trong cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

Góp ý dự thảo Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư (dự thảo Nghị định) gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng tại Công văn số 44/2024/CV-HoREA,...

Lâm Đồng: Kiên quyết thu hồi đất dự án King Palace của CTCP Hoàn Cầu Đà Lạt
Lâm Đồng: Kiên quyết thu hồi đất dự án King Palace của CTCP Hoàn Cầu Đà Lạt

Vừa qua, Thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở KH&ĐT, Xây dựng,...

CBRE: Giá bán bất động sản nhà ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những diễn biến trái chiều
CBRE: Giá bán bất động sản nhà ở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những diễn biến trái chiều

Sự quan tâm dành cho các sản phẩm chung cư tại Hà Nội đang gia tăng trước bối cảnh hạn chế nguồn cung ở Thành phố Hồ Chí Minh...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance