VnFinance
Thứ hai, 08/01/2024, 15:25 PM

Cần giữ lại quy định về quỹ phát triển đất trong Dự thảo Luật Đất đai

Tiếp tục góp ý cho Dự thảo Luật Đất Đai (sửa đổi), Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị với Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan đến quỹ phát triển đất. Theo HoREA, Dự thảo Luật hiện nay bỏ quy định về quỹ phát triển đất nên không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định của Luật Đất đai, lại vừa thiếu cơ chế để triển khai thực hiện Chương VIII về phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất.

Cần giữ lại quy định về quỹ phát triển đất trong Dự thảo Luật Đất đai
Theo HoREA, Dự thảo Luật hiện nay bỏ quy định về quỹ phát triển đất nên không bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của các quy định của Luật Đất đai… (Ảnh: T/L).
 

Bổ sung trở lại chế định quý phát triển đất

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu cho rằng, hiện nay, nguồn lực Ngân sách Nhà nước còn rất hạn chế, điển hình là Thành phố Hồ Chí Minh có quy mô nền kinh tế lớn nhất cả nước nhưng tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất hàng năm vẫn không nhiều.

Như năm 2021, số thu tiền sử dụng đất chỉ có 7.560 tỷ đồng, số thu tiền thuê đất chỉ có 3.663 tỷ đồng nên tổng số thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất chỉ có 11.223 tỷ đồng. Nếu trích 10% trong số tiền trên thì cũng chỉ có 1.122 tỷ đồng để cấp vốn cho quỹ phát triển đất để ứng vốn cho tổ chức phát triển quỹ đất nhằm phát triển quỹ đất, tạo quỹ đất.

Trong khi đó, quỹ phát triển đất và tổ chức phát triển quỹ đất đã được quy định tại các Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai 2013, nhưng đến nay vẫn chưa phát huy được vai trò phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất do chưa được cấp đủ vốn và chưa có cơ chế tổ chức, vận hành hiệu quả, cũng như chưa có cơ chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát.

Theo ông Châu, quy định tại Chương VIII Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất cần được bổ sung trở lại chế định quỹ phát triển đất và xây dựng hoàn thiện hơn thì sẽ phát huy được vai trò của quỹ phát triển đất và tổ chức phát triển quỹ đất để phát triển, tạo quỹ đất, khai thác quỹ đất, vừa tạo được nguồn thu ngân sách quan trọng từ đất, vừa điều tiết “địa tô chênh lệch” hiệu quả vào ngân sách nhà nước để thực hiện thỏa đáng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi và để phục vụ lợi ích công cộng.

Đồng thời kiến tạo được môi trường đầu tư minh bạch, công bằng, bình đẳng thông qua thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư, vừa là công cụ điều tiết thị trường bất động sản hiệu quả.

Hơn nữa, các quy định này cũng góp phần thực hiện thỏa đáng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người có đất bị thu hồi và để phục vụ lợi ích công cộng…

Phải quy định rõ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong hồ sơ mời thầu

HoREA cho rằng, trong tình hình thực tiễn hiện nay, nguồn lực Ngân sách Nhà nước còn rất hạn chế thì việc xã hội hóa, huy động nguồn lực tài chính của nhà đầu tư trúng thầu dự án nhà ở thương mại để Nhà nước thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thật thỏa đáng cho người có đất bị thu hồi là rất cần thiết.

Mục tiêu này cũng nhằm thực hiện đầy đủ vai trò "kiến tạo" của Nhà nước, bảo đảm hài hòa lợi ích của tất cả các bên gồm người có đất bị thu hồi, nhà đầu tư và lợi ích công cộng do Nhà nước là người đại diện như mục đích của các quy định tại Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tuy nhiên, do điểm c khoản 3 và khoản 6 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định chưa cụ thể nên Hiệp hội góp ý thêm trong 2 trường hợp.

Trường hợp thứ nhất, hồ sơ mời thầu đã có quy định chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nhà đầu tư trúng thầu đã đề xuất chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong hồ sơ dự thầu thì có thể gây rủi ro, làm thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước trong trường hợp chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực tế thường phát sinh tăng cao hơn chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã đề xuất.

Trường hợp thứ hai, hồ sơ mời thầu không quy định chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư mà sau khi trúng thầu, nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì chi phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ vẫn còn là "ẩn số" đối với các nhà đầu tư dự thầu và nhà đầu tư trúng thầu vì không thể tiên lượng được chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng này.

Do đó, HoREA đề nghị cần phải hoàn thiện lại nội dung điểm c khoản 3 và khoản 6 Điều 126 Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng cần phải quy định rõ chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong hồ sơ mời thầu.

Bên cạnh đó, quy định rõ trường hợp chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực tế phát sinh không vượt quá 20% chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong hồ sơ dự thầu của nhà đầu tư trúng thầu, nhà đầu tư trúng đấu thầu có trách nhiệm ứng vốn để thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hạn chế tối đa rủi ro có thể dẫn đến thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước…


Công khai tất cả các loại quy hoạch theo Luật Đất đai năm 2024
Công khai tất cả các loại quy hoạch theo Luật Đất đai năm 2024

Việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2024 (sẽ có hiệu lực từ năm 2025).

Gần 190 dự án vi phạm pháp luật về đất đai tại Thanh Hóa
Gần 190 dự án vi phạm pháp luật về đất đai tại Thanh Hóa

Theo kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất thực hiện dự án của các đơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thống kê đến ngày 5/02/2024. đã lập danh sách 189 dự án đang vi phạm pháp luật đất đai.

Xu hướng giảm ở cả lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm trên thị trường BĐS trong tháng 1/2024
Xu hướng giảm ở cả lượng tin đăng và nhu cầu tìm kiếm trên thị trường BĐS trong tháng 1/2024

Lượng tin đăng bán bất động sản tháng 1/2024 giảm khoảng 19% so với tháng 12. Cả thị trường bất động sản Hà Nội và TP HCM đều cùng chung xu hướng giảm về...

Chính sách mua nhà trả góp của Vinhomes hút khách nhờ trần lãi suất vay cố định lên đến 15 năm
Chính sách mua nhà trả góp của Vinhomes hút khách nhờ trần lãi suất vay cố định lên đến 15 năm

Thị trường bất động sản sẽ sớm bước vào giai đoạn khởi sắc nhờ nhiều chính sách bán hàng tích cực từ các chủ đầu tư nhằm tăng khả năng hấp thụ sản phẩm bên...

Quảng Ngãi “lắc đầu” với dự án bất động sản gần 1 tỷ đô
Quảng Ngãi “lắc đầu” với dự án bất động sản gần 1 tỷ đô

Sau khi nghe đơn vị tư vấn đề xuất ý tưởng đầu tư dự án bất động sản có tổng mức lên đến gần 22.600 tỷ đồng, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi khuyên nhà đầu...

Đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Thủ đô năm 2024 dự kiến đạt 28,8m2/người
Đặt mục tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại Thủ đô năm 2024 dự kiến đạt 28,8m2/người

Theo Kế hoạch phát triển nhà ở Hà Nội năm 2024 vừa ban hành, Thành phố căn cứ các chỉ tiêu trong Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 để xác định...

Nguyên tắc và căn cứ định giá đất được quy định như thế nào?
Nguyên tắc và căn cứ định giá đất được quy định như thế nào?

Nguyên tắc và căn cứ định giá đất được quy định cụ thể tại Khoản 1 và 2 Điều 158 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024...

Tin bất động sản ngày 24/2: Ninh Bình sắp có thêm hàng nghìn căn nhà ở xã hội
Tin bất động sản ngày 24/2: Ninh Bình sắp có thêm hàng nghìn căn nhà ở xã hội

Bắc Giang tìm nhà đầu tư cho dự án khu đô thị hơn 770 tỷ đồng;Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị gần 1.400 tỷ đồng;...

Các trường hợp được áp dụng bảng giá đất?
Các trường hợp được áp dụng bảng giá đất?

Luật Đất đai (sửa đổi) quy định cụ thể 11 trường hợp áp dụng bảng giá đất hàng năm. Bên cạnh đó, để bảo đảm chính xác,...

Người mua sẵn sàng chi thêm tiền để sở hữu nhà gần các trung tâm thương mại
Người mua sẵn sàng chi thêm tiền để sở hữu nhà gần các trung tâm thương mại

Các trung tâm thương mại (TTTM) không chỉ tác động tới xu hướng tiêu dùng, kiến tạo nhịp sống đô thị phồn hoa, sầm uất mà còn là yếu tố tác động mạnh đến giá...

Các địa phương đề xuất giải pháp phát triển nhà ở xã hội
Các địa phương đề xuất giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Tại Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp,...

Nhiều địa phương chưa bố trí quỹ đất nhà ở xã hội
Nhiều địa phương chưa bố trí quỹ đất nhà ở xã hội

Mới đây, Bộ Xây dựng đã nêu tên loạt địa phương chưa quy hoạch bố trí quỹ đất và không có dự án nhà ở xã hội (NƠXH) khởi công...

Chung tay phát triển nhà ở xã hội
Chung tay phát triển nhà ở xã hội

Với việc chú trọng đầu tư nguồn lực phát triển dự án nhà ở xã hội (NƠXH), các doanh nghiệp bất động sản lớn trong cả nước...

Tin bất động sản ngày 23/2: Chủ đầu tư dự án Tower Quy Nhơn bị xử phạt 500 triệu đồng
Tin bất động sản ngày 23/2: Chủ đầu tư dự án Tower Quy Nhơn bị xử phạt 500 triệu đồng

Nhiều 'ông lớn' bất động sản gom quỹ đất hàng nghìn ha ở Ninh Thuận;Xử phạt doanh nghiệp xây dựng không phép tại KCN công nghệ cao Long Thành;...

Hà Nội: Tích cực triển khai 63 dự án nhà ở xã hội với khoảng 61.900 căn hộ
Hà Nội: Tích cực triển khai 63 dự án nhà ở xã hội với khoảng 61.900 căn hộ

Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, các chỉ đạo của Trung tương,...

Phát triển nhà ở xã hội: Chính sách về đất đai đóng vai trò quan trọng
Phát triển nhà ở xã hội: Chính sách về đất đai đóng vai trò quan trọng

Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế- xã hội, trong đó có việc quy hoạch,...

Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng sau Tết, thị trường đã ấm lại?
Nhu cầu tìm kiếm bất động sản tăng sau Tết, thị trường đã ấm lại?

Theo dữ liệu mới nhất của Batdongsan.com.vn, sau kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn, mức độ quan tâm đến bất động sản đã nhanh chóng tăng trở lại...

Đã triển khai gần 500 dự án nhà ở xã hội
Đã triển khai gần 500 dự án nhà ở xã hội

Ngày 22/2, Bộ Xây dựng cho biết, kết quả triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2023,...

Chuyên gia nhận định: Bất động sản nhà ở cần xuất phát từ nhu cầu thực tế
Chuyên gia nhận định: Bất động sản nhà ở cần xuất phát từ nhu cầu thực tế

Theo nhận định của chuyên gia, các chủ đầu tư cần xem xét điều kiện thực tế của thị trường và đa dạng hóa sản phẩm nhà ở,...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance