Doanh nghiệp bất động sản làm ăn “bết bát” nhất trên sàn HNX

Theo thông tin vừa được Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố, trong sáu tháng đầu năm, các doanh nghiệp trong ngành bất động sản niêm yết trên HNX có kết quả kinh doanh “bết bát” nhất.

Mới đây, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã công bố số doanh nghiệp niêm yết phải công bố báo cáo tài chính quý II/2020, tổng cộng gồm 348 công ty (không bao gồm 9 công ty niêm yết thay đổi niên độ kế toán). Tính đến ngày 17/8/2020, đã có 343 công ty công bố báo cáo tài chính quý II/2020.

Theo kết quả báo cáo tài chính tự lập quý II/2020 của các doanh nghiệp niêm yết trên HNX, có 268 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi với tổng giá trị lãi đạt 11.381,4 tỷ đồng, giảm 1,14% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết HNX đạt 10.669,5 tỷ đồng, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó 7/11 ngành đang niêm yết tại HNX có tổng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2019.

Theo thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong số các doanh nghiệp niêm yết trên sàn này thì doanh nghiệp thuộc ngành bất động sản là có tổng lợi nhuận sau thuế giảm mạnh nhất.

Cụ thể, lợi nhuận sau thuế ngành bất động sản trong nửa đầu năm nay ghi nhận giảm sút tới 79,4%, từ 634,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 giảm xuống 130,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Kế đến, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản cũng bị ảnh hưởng nặng nề, giảm lãi đến 46,9%, từ 310,2 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 164,7 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Ngành khai khoáng và dầu khí cũng ghi nhận giảm sút 12,6% lợi nhuận, từ 764 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 xuống còn 667,6 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế ngành bất động sản trong nửa đầu năm nay giảm sút tới 79,4%.
Lợi nhuận sau thuế ngành bất động sản trong nửa đầu năm nay giảm sút tới 79,4%.

Theo giải thích của HNX, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nói trên là các doanh nghiệp phải gánh chịu tác động do ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19.

HNX cho biết, bất động sản tuy là ngành ghi nhận tổng lợi nhuận giảm mạnh nhất, nhưng cũng có một số ít doanh nghiệp ngành này có kết quả kinh doanh tăng so với cùng kỳ năm 2020 do đủ điều kiện ghi nhận doanh thu vào kết quả kinh doanh.

Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cũng ghi nhận có tổng cộng 74 doanh nghiệp có kết quả kinh doanh thua lỗ, tăng 34,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng giá trị lỗ 6 tháng đầu năm 2020 là 711,9 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Thống kê từ HNX cũng cho thấy, có 6/11 ngành có tổng lỗ 6 tháng đầu năm 2020 tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, các ngành có kết quả kinh doanh lỗ nhiều nhất là ngành bất động sản, với tổng giá trị lỗ từ -27,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -121,3 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 341%).

Tiếp đến là ngành khai khoáng và dầu khí, với tổng giá trị lỗ tăng từ -50,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -164,5 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 225%).

Ngành vận tải kho bãi đứng thứ 3, với tổng lỗ tăng từ -10,8 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2019 lên -34 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2020 (tổng lỗ tăng tương đương 214%)....

“Nguyên nhân chính cũng là ảnh hưởng của đại dịch covid-19 khiến cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp bị ngưng trệ” – báo cáo của HNX cho hay.

Hải Lan

Theo Sở hữu trí tuệ

Tin Cùng Chuyên Mục