VnFinance
Thứ ba, 04/06/2024, 11:00 AM

Sân bay Long Thành: Cần đảm bảo tiến độ các Dự án thành phần

Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 (sân bay Long Thành) dự kiến đưa vào khai thác trong năm 2026. Để “siêu” dự án sớm về đích, Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư, các nhà thầu cần phải tăng tốc và đồng bộ về tiến độ tại các Dự án thành phần.

Sân bay Long Thành: Cần đảm bảo tiến độ các Dự án thành phần
Nhà ga hành khách - hạng mục “trái tim” dự án sân bay Long Thành đang dần thành hình.
 

Nhiều hạng mục vượt tiến độ

Sân bay Long Thành giai đoạn 1 có 4 Dự án thành phần. Cụ thể, Dự án thành phần 1 gồm các công trình trụ sở cơ quan quản lý Nhà nước; Dự án thành phần 2 gồm các công trình phục vụ quản lý bay; Dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không; Dự án thành phần 4 gồm các công trình khác.

Sân bay Long Thành: Cần đảm bảo tiến độ các Dự án thành phần
Phần lõi Nhà ga hành khách sân bay Long Thành đang được triển khai thi công.
 

Theo chủ đầu tư Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Dự án thành phần 3 được xem là dự án thành phần quan trọng nhất của toàn dự án, trong đó, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách đang vượt kế hoạch tiến độ từ 10-20 ngày. Hiện nay, các nhà thầu đang tiến hành đổ bê tông mặt sàn công trình; 90% khối lượng kết cấu thép đã về đến công trình. Việc lắp đặt kết cấu thép công trình nhà ga hành khách sẽ bắt đầu thực hiện từ tháng 8/2024.

Vượt tiến độ rõ nhất lên đến con số hơn 90 ngày là gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay. Dự kiến hoàn thành, hiệu chuẩn thiết bị và bay hiệu chuẩn vào ngày 30/4/2025.

Sân bay Long Thành: Cần đảm bảo tiến độ các Dự án thành phần
Gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay vượt tiến độ 3 tháng.
 

Còn tại Dự án thành phần 2, theo Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam, tính đến đầu tháng 6/2024, tiến độ thi công xây lắp phần thô của các gói thầu cũng đạt và vượt yêu cầu đề ra. Cụ thể, đã thực hiện đấu thầu lựa chọn tư vấn xây dựng các gói thầu thiết bị lắp đặt, hoàn thành 50% và trong tháng 6 sẽ phát hành hồ sơ mời thầu.

Ngoài ra, gói thầu thi công các tuyến đường giao thông kết nối nhà ga hành khách với quốc lộ 51 và cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây cũng đang triển khai đảm bảo tiến độ đề ra.

Khẩn trương triển khai Dự án thành phần 4

Dù nhiều công trình, gói thầu đã được triển khai, đạt và vượt kế hoạch đề ra, tuy nhiên hiện nay, tiến độ Dự án thành phần 4 đang rất chậm. Mới đây, sau cuộc họp của Tổ công tác Dự án sân bay Long Thành, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 251/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Thông báo nhấn mạnh về việc Phó Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo trực tiếp đối với việc khẩn trương triển khai Dự án thành phần 4 (các Thông báo kết luận cuộc họp: số 162/TB-VPCP ngày 28/4/2023, số 429/TB-VPCP ngày 21/10/2023, số 05/TB-VPCP ngày 8/1/2024; Văn bản số 2920/VPCP-CN ngày 2/5/2024 của Văn phòng Chính phủ), tuy nhiên đến nay việc triển khai hết sức chậm trễ, do đó đồng chí Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra ảnh hưởng đến tiến độ chung của cả dự án.

Sân bay Long Thành: Cần đảm bảo tiến độ các Dự án thành phần
Công nhân đang thi công tại hạng mục nhà ga sân bay Long Thành.
 

Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải trực tiếp chỉ đạo xác định đường găng tiến độ của Dự án thành phần 4, trong đó nêu rõ mốc thời gian cuối cùng phải hoàn thành (đây là một chỉ tiêu pháp lệnh) để đảm bảo đồng bộ với tiến độ hoàn thành các công trình khác của cảng hàng không từ đó xác định các nội dung công việc theo các mốc tiến độ cụ thể phải hoàn thành với điều kiện tiên quyết chỉ được hoàn thành sớm hơn so với mốc tiến độ đề ra, không được chậm trễ kéo dài hơn.

Phải xác định đầu tư hạng mục công trình cho sân bay mang tầm cỡ của thế giới, của khu vực có khả năng cạnh tranh cao. Lựa chọn được các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tốt nhất, đã tham gia đầu tư vào các sân bay hàng đầu trên thế giới thành công, ưu tiên nhà đầu tư Việt Nam có năng lực, kinh nghiệm. Xây dựng hồ sơ mời thầu với các yêu cầu tiên quyết, các tiêu chí về kỹ thuật, năng lực, vệ sinh môi trường, hiệu quả kinh tế, với ưu tiên về yêu cầu kỹ thuật. Tiến hành hội nghị tiền đấu thầu với các nhà đầu tư để trao đổi về một số tiêu chí để đáp ứng mục tiêu đề ra.

Liên quan Dự án thành phần 4, Phó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Bộ, ngành liên quan và các chuyên gia tổ chức rà soát, phản biện, góp ý và hướng dẫn Bộ Giao thông vận tải (Cục Hàng không Việt Nam) để xem xét cách thức mời thầu phù hợp, báo cáo Phó Thủ tướng phương thức tổ chức thực hiện trước ngày 5/6/2024.

Đảm bảo đồng bộ về tiến độ

Với tiến độ các Dự án thành phần đang có độ chênh, Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cũng ra “tối hậu thư” yêu cầu cụ thể đối với từng Dự án thành phần, nhấn mạnh, chủ đầu tư các Dự án thành phần chịu trách nhiệm tổ chức thi công dự án của mình theo quy định, Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm tổ chức điều phối tổng thể để đảm bảo kết nối đồng bộ giao diện giữa các Dự án thành phần của Dự án. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, hoàn thiện tiến độ hoàn thành Dự án thành phần bảo đảm không để ảnh hưởng đến toàn bộ dự án.

Sân bay Long Thành: Cần đảm bảo tiến độ các Dự án thành phần
Nhiều hạng mục công trình đảm bảo đạt và vượt tiến độ.
 

Đối với Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành, yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai hoàn thành công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại và phần diện tích còn lại của tuyến giao thông kết nối T2 vào ngày 30/6/2024 theo cam kết của lãnh đạo tỉnh với Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với ACV xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để không ảnh hưởng đến quá trình thi công các hạng mục do ACV làm chủ đầu tư.

Về Dự án thành phần 1, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ đầu tư các hạng mục, dự án xây dựng kế hoạch, tiến độ triển khai chi tiết, trong đó có thời điểm khởi công, thời điểm hoàn thành, xác định đường găng tiến độ, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/6/2024.

Bộ Giao thông vận tải thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh Đồng Nai về việc xây dựng Trạm kiểm dịch y tế, Trạm kiểm dịch động, thực vật. Thời gian hoàn thành trước ngày 5/6/2024.

Riêng Dự án thành phần 2, Phó Thủ tướng biểu dương và yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai dự án; rà soát, hoàn thiện tiến độ hoàn thành dự án thành phần bảo đảm không để ảnh hưởng đến quá trình vận hành, khai thác của toàn bộ Dự án.

Sân bay Long Thành: Cần đảm bảo tiến độ các Dự án thành phần
Hạng mục đài kiểm soát không lưu sân bay Long Thành.
 

Đặc biệt, với Dự án thành phần 3, ACV tập trung tổ chức triển khai bảo đảm an toàn, chất lượng, phấn đấu vượt tiến độ đề ra; phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai trong việc xây dựng kế hoạch tiếp nhận, bàn giao mặt bằng diện tích còn lại của Dự án và diện tích tuyến giao thông kết nối T2, xây dựng kế hoạch triển khai để không ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Về giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành với các tỉnh, thành phố, các vùng, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, bảo đảm tính tổng thể, kết nối với các dự án liên quan. Căn cứ tiến độ sân bay Long Thành để xây dựng kế hoạch triển khai cho các dự án kết nối. Giao Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm điều phối, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm phối hợp bảo đảm thực hiện các dự án.

Sẽ báo cáo nhiều nội dung quan trọng của dự án sân bay Long Thành tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV

Theo Thông báo số 251/TB-VPCP, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Giao thông vận tải xây dựng báo cáo về việc triển khai Dự án để trình Chính phủ báo cáo tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV như: Đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị quyết số 95/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội (trong đó làm rõ việc chậm tiến độ, nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp; kiến nghị và cam kết với Quốc hội về thời gian hoàn thành, việc bố trí tái định cư trong đó cần giải trình rõ việc không đấu giá đất tái định cư…).

Đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án giai đoạn 1: ACV nghiên cứu phương án khai thác tổng thể, lựa chọn tư vấn lập dự án điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án trong đó nêu rõ các nội dung công việc cần làm ngay trong giai đoạn 1 để không ảnh hưởng tới việc khai thác cảng hàng không giai đoạn 1, gửi Bộ Giao thông vận tải tổng hợp trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội…


Quốc hội nghe báo cáo về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở
Quốc hội nghe báo cáo về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở
19/06/2024 Tin nóng

Hôm nay (19/6), Quốc hội tiếp tục Kỳ họp thứ 7 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, Quốc hội nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi,...

VPI dự báo giá xăng tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 20/6/2024
VPI dự báo giá xăng tăng nhẹ trong kỳ điều hành ngày 20/6/2024
19/06/2024 Tin nóng

Mô hình dự báo giá xăng dầu ứng dụng Machine Learning của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cho thấy, tại kỳ điều hành ngày 20/6/2024, giá xăng bán lẻ tăng nhẹ...

Thu ngân sách nhà nước tăng 16,8%
Thu ngân sách nhà nước tăng 16,8%
19/06/2024 Tin nóng

Chiều 18/6, Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý II/2024. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi - Người phát ngôn của Bộ Tài chính chủ trì cuộc họp...

Kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng cao
Kinh tế Hà Nội 6 tháng đầu năm duy trì tăng trưởng cao
19/06/2024 Tin nóng

Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, GRDP Hà Nội ước tăng 6,0% (cùng kỳ tăng 5,97%). Đánh giá của UBND Thành phố Hà Nội cho thấy, các ngành kinh tế...

Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Cần xây dựng lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
Quy hoạch Thủ đô Hà Nội: Cần xây dựng lộ trình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn
17/06/2024 Tin nóng

Cần nghiên cứu xác định quy mô khu xử lý chất thải tập trung trong quá trình lập Quy hoạch Thủ đô và điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội...

91% lừa đảo trực tuyến liên quan lĩnh vực tài chính
91% lừa đảo trực tuyến liên quan lĩnh vực tài chính
16/06/2024 Tin nóng

Theo Cổng cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, năm 2023, ghi nhận gần 16.000 phản ánh lừa đảo trực tuyến với con số thiệt hại là hơn 390.000 tỷ đồng...

Hà Nội: Phấn đấu GRDP năm 2024 tăng từ 6,5% trở lên
Hà Nội: Phấn đấu GRDP năm 2024 tăng từ 6,5% trở lên
15/06/2024 Tin nóng

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 12/6/2024 về việc khắc phục các hạn chế, tồn tại về lĩnh vực kinh tế...

Bắc Giang dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế
Bắc Giang dẫn đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế
14/06/2024 Tin nóng

Theo số liệu công bố mới nhất của Tổng cục Thống kê thì 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh Bắc Giang ghi nhận mức tăng trưởng kinh tế ấn tượng với tỷ lệ tăng trưởng...

Đề xuất sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
Đề xuất sửa đổi Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
14/06/2024 Tin nóng

Qua quá trình tổng kết đánh giá tình hình thực hiện Luật thuế TTĐB trong giai đoạn qua, cùng với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội hiện nay và thời gian tới,...

Mua bán hóa đơn trái phép có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền lên đến 10 tỷ đồng
Mua bán hóa đơn trái phép có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền lên đến 10 tỷ đồng
13/06/2024 Tin nóng

Đối với hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp cấu thành Tội trốn thuế có thể bị phạt tù đến 7 năm, phạt tiền lên đến 10 tỷ đồng.

Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương
Giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương
12/06/2024 Tin nóng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 490/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương từ dự phòng chung,...

Hà Nội sẽ đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
Hà Nội sẽ đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài
11/06/2024 Tin nóng

Tháng 8 tới, UBND TP Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài năm 2024.

GDP quý II được dự báo tăng 6%
GDP quý II được dự báo tăng 6%
11/06/2024 Tin nóng

Ngân hàng UOB Singapore đưa ra dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam quý II sẽ tăng lên 6% so với cùng kỳ và dự báo tăng trưởng 6,0% cho năm 2024.

Việt Nam nổi lên như một cường quốc khởi nghiệp của Đông Nam Á
Việt Nam nổi lên như một cường quốc khởi nghiệp của Đông Nam Á
11/06/2024 Tin nóng

Theo báo cáo “Chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2024” vừa mới được công bố bởi StartupBlink, chỉ số hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam đã lấy lại...

Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố
Hà Nội: Tăng cường công tác quản lý quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố
07/06/2024 Tin nóng

Vừa qua, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1188/UBND-KTN về việc tăng cường công tác chấp hành quy định pháp luật về quy hoạch, đầu tư...

Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thương mại điện tử
Hoàn thiện pháp luật liên quan đến thương mại điện tử
05/06/2024 Tin nóng

Sáng 5/6, Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực Công Thương. Kết thúc nội dung chất vấn,...

Những dòng sông 'chết' giữa lòng Hà Nội
Những dòng sông "chết" giữa lòng Hà Nội
05/06/2024 Tin nóng

Sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, sông Lừ... từ lâu bị coi là những “dòng sông chết” ở Hà Nội. Đã có nhiều chương trình, đề án để "hồi sinh" các dòng sông này...

Chỉ kiểm toán ở đơn vị chủ đầu tư và ban quản lý dự án
Chỉ kiểm toán ở đơn vị chủ đầu tư và ban quản lý dự án
05/06/2024 Tin nóng

Đối với những sai sót trong đấu thầu thời gian qua, Tổng Kiểm toán Nhà nước khẳng định các đơn vị không có vốn nhà nước, nên không phải là đơn vị được kiểm toán...

Những đối tượng nào phải đăng ký thuế?
Những đối tượng nào phải đăng ký thuế?
05/06/2024 Tin nóng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký thuế, trong đó quy định rõ về đối tượng đăng ký thuế.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance