VnFinance
Thứ ba, 30/01/2024, 09:39 AM

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm

Ngày 29/1, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị triển khai Công điện số 02/CĐ-TTg ngày 09/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến định mức, đơn giá xây dựng; khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án, công trình giao thông trọng điểm, quan trọng quốc gia. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh và Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn đồng chủ trì Hội nghị.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh phát biểu tại Hội nghị.
 

Các dự án, công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải chiếm một vị trí quan trọng

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện một số đơn vị chức năng, 47 điểm cầu địa phương cùng các nhà thầu, ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn thiết kế…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh khẳng định, việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược quốc gia, các công trình trọng điểm quốc gia là một trong ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng được Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt suốt thời gian qua; trong đó các dự án, công trình quan trọng, trọng điểm ngành Giao thông vận tải chiếm một vị trí quan trọng.

Điển hình như việc triển khai đầu tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm như hệ thống đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường cao tốc trục nối Đông – Tây, đường Vành đai 4 Hà Nội, Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cấp hệ thống đường sắt quốc gia; các dự án đường sắt đô thị, cảng biển, hệ thống các cụm cảng hàng không… được triển khai đồng bộ, giúp kết nối phát triển kinh tế các vùng, liên vùng và vùng kinh tế trọng điểm quốc gia.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh nhận định, mặc dù đạt được nhiều kết quả, nhưng thực tế trong công tác quản lý, quản trị dự án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng, định mức, giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng, nhất là giá vật liệu xây dựng tại mỏ giao cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ. Việc này, đòi hỏi các cơ quan quản lý Nhà nước, nhà quản trị doanh nghiệp có trách nhiệm tập trung chỉ đạo về quy trình tổ chức thực hiện. Đi đôi với đó là giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện đảm bảo đúng quy định pháp luật về xây dựng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn phát biểu tại Hội nghị.
 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn cho biết, quản lý chi phí đầu tư xây dựng là nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; bao gồm việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở thực hiện.

Trong quá trình quản lý, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu thuộc Bộ, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, các nhà thầu tư vấn, xây lắp chủ động rà soát, báo cáo những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng trong quá trình sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định pháp luật liên quan đến quản lý chi phí; đặc biệt trong việc rà soát hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong việc hướng dẫn xác định giá vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ được áp dụng cơ chế đặc thù về khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Cục Quản lý đầu tư xây dựng, chủ đầu tư phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan và cùng với Cục Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng tổ chức Đoàn khảo sát hiện trường tại một số địa phương, một số mỏ vật liệu xây dựng để khảo sát, đánh giá thực tế triển khai của các địa phương và các nhà thầu thi công xây dựng. Hiện các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, dữ liệu, số liệu để Bộ Xây dựng xem xét, hướng dẫn việc xác định giá vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ làm cơ sở triển khai, thực hiện.

Các thành viên tham dự họp trực tuyến tại các điểm cầu địa phương đã phản ánh thực tiễn về những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về việc ban hành định mức, đơn giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng của các Bộ, ngành, địa phương; công tác quản lý về vốn đầu tư, chi phí đầu tư, công tác quản lý hợp đồng xây dựng của các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn và nhà thầu khi triển khai các dự án, công trình trọng điểm tại địa phương, đơn vị.

Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải và các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành đã cầu thị, nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các địa phương, các chủ thể trong quá trình quản lý đầu tư xây dựng từ người quyết định đầu tư đến chủ đầu tư và các đơn vị tư vấn, nhà thầu, doanh nghiệp. Các ý kiến thảo luận đã cơ bản nhận diện rõ các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc; đồng thời tìm ra các giải pháp tháo gỡ và thống nhất kế hoạch tổ chức thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm hoặc không rõ về thẩm quyền. Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải là đầu mối đôn đốc, thúc đẩy quá trình tổ chức thực hiện để kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án, công trình trọng điểm
Toàn cảnh Hội nghị.
 

Công bố giá theo nguyên tắc trung thực, khách quan, công khai, minh bạch

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Hồng Minh đề nghị các địa phương, các chủ thể theo luật định thực hiện ban hành các định mức đặc thù tránh sử dụng các định mức đặc thù công trình không còn phù hợp, gây thất thoát, lãng phí trong hoạt động đầu tư xây dựng và báo cáo gửi về Bộ Xây dựng, Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành để theo dõi, tổng hợp.

Thứ trưởng yêu cầu các địa phương theo thẩm quyền công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng thông thường, giá vật liệu xây dựng thông thường khai thác tại mỏ theo cơ chế đặc thù của Quốc hội, Chính phủ đảm bảo nguyên tắc trung thực, khách quan, công khai, minh bạch, đúng giá thị trường.

Đồng thời, Thứ trưởng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát kỹ lưỡng quy trình giao mỏ cho nhà thầu theo đúng yêu cầu của Công điện số 02/CĐ-TTg; các địa phương theo trách nhiệm, thẩm quyền phối hợp với chủ đầu tư dự án tổ chức xác định đúng, đầy đủ các chi phí đối với vật liệu xây dựng khai thác tại mỏ theo quy định. Bộ Xây dựng rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương pháp xác định giá vật liệu xây dựng tại mỏ.

Thứ trưởng nhấn mạnh, Bộ Xây dựng cùng Bộ Giao thông vận tải tiếp tục chủ động theo dõi, đôn đốc các Bộ quản lý xây dựng chuyên ngành, các địa phương các chủ thể tham gia vào quá trình đầu tư xây dựng chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để kịp thời báo cáo với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.


Tin bất động sản ngày 22/2: Ninh Bình sắp đấu giá hàng trăm lô đất
Tin bất động sản ngày 22/2: Ninh Bình sắp đấu giá hàng trăm lô đất

Xây dựng Hòa Bình trúng thầu 5 dự án nhà ở xã hội tại châu Phi;Lộ diện nhà đầu tư thực hiện hai dự án khu đô thị hơn 125ha tại Đồng Nai;...

Chuyên gia: Nhiều dấu hiệu tích cực về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng
Chuyên gia: Nhiều dấu hiệu tích cực về thị trường bất động sản nghỉ dưỡng

Theo nhận định của chuyên gia, thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi nguồn cầu đang dần khôi phục với tốc độ ổn định,...

Loạt doanh nghiệp cam kết tham gia xây nhà ở xã hội, sau hơn một năm mới chỉ mình Vinhomes vào cuộc
Loạt doanh nghiệp cam kết tham gia xây nhà ở xã hội, sau hơn một năm mới chỉ mình Vinhomes vào cuộc

Ngoài Vinhomes đã khởi công xây dựng 4 dự án nhà ở xã hội với quy mô lên tới hàng chục nghìn căn hộ ở Thanh Hóa, Quảng Trị, Hải Phòng và Khánh Hòa, các doanh nghiệp còn lại đều khá im hơi lặng tiếng.

Sau 14 năm theo đuổi, GP.Invest công bố dự án Palm Manor trên đất vàng thành phố Việt Trì, Phú Thọ
Sau 14 năm theo đuổi, GP.Invest công bố dự án Palm Manor trên đất vàng thành phố Việt Trì, Phú Thọ

Chiều 21/2, GP.Invest công bố sẵn sàng cho những bước tiến mới ngoài phạm vi thị trường Hà Nội và bước đi đầu tiên là tại thị trường Phú Thọ thông qua việc ra mắt...

Tổ chức xác định và công bố giá xây dựng trên địa bàn
Tổ chức xác định và công bố giá xây dựng trên địa bàn

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan quản lý Nhà nước trực thuộc tổ chức xác định...

Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân
Tập trung thực hiện các giải pháp phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân

Phát triển nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân (NƠCN) là một trong những nội dung quan trọng của chính sách phát triển kinh tế - xã hội....

Những hành vi nghiêm cấm theo Luật Đất đai 2024 cần lưu ý
Những hành vi nghiêm cấm theo Luật Đất đai 2024 cần lưu ý

Tại Điều 11 Luật Đất đai 2024 đã quy định về những hành vi bị cấm trong lĩnh vực đất đai.

Phát triển nhà ở xã hội: Những tín hiệu lạc quan
Phát triển nhà ở xã hội: Những tín hiệu lạc quan

Từ những tháng đầu năm 2024, Chính phủ đã đặt ra yêu cầu đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) bằng việc tập trung triển khai nhanh,...

Có cần cấp mới sổ đỏ từ năm 2025?
Có cần cấp mới sổ đỏ từ năm 2025?

Luật Đất đai 2024 có quy định liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Theo đó, sổ đỏ mà người dân được cấp trước thời điểm...

Hội An (Quảng Nam): Biệt thự du lịch, khách sạn chưa đảm bảo hồ sơ nhưng vẫn được cấp phép xây dựng
Hội An (Quảng Nam): Biệt thự du lịch, khách sạn chưa đảm bảo hồ sơ nhưng vẫn được cấp phép xây dựng

Đoàn kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thành phố Hội An chỉ đạo các ngành chức năng thực...

Thành phố Hồ Chí Minh: Nguồn cung thấp, không còn căn hộ dưới 2 tỷ đồng
Thành phố Hồ Chí Minh: Nguồn cung thấp, không còn căn hộ dưới 2 tỷ đồng

Số liệu của Savills Việt Nam cho thấy, tại Thành phố Hồ Chí Minh nguồn cung căn hộ chỉ đạt 10.700 căn vào năm 2023. Trong đó, căn hộ giá dưới 2 tỷ đồng...

Nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền về vùng bất động sản an toàn
Nhà đầu tư dịch chuyển dòng tiền về vùng bất động sản an toàn

Thay vì các lựa chọn có tỷ suất mạo hiểm cao, đa phần nhà đầu tư hiện nay tập trung tìm kiếm cơ hội ở vùng bất động sản an toàn....

Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng
Bộ Xây dựng yêu cầu rà soát các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và định mức xây dựng

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Nghệ An: Hé lộ vị trí của 'siêu' đô thị du lịch nghỉ dưỡng giáp biển gần 700ha
Nghệ An: Hé lộ vị trí của 'siêu' đô thị du lịch nghỉ dưỡng giáp biển gần 700ha

Phân khu du lịch nghỉ dưỡng và thể thao của khu đô thị có diện tích hơn 242 ha, quy mô dân số khoảng 850 người; được định hướng trở thành trung tâm du lịch nghỉ dưỡng và thể thao cấp vùng; dự kiến bố trí sân golf quy mô 36 lỗ với hạ tầng hiện đại, hướng tới phục vụ khách hàng ở phân khúc cao cấp cùng các chức năng phụ trợ, như Clubhouse, golf villa, resort…

Sau gần 1 năm, gói tín dụng 120.000 tỷ dành cho nhà ở xã hội mới giải ngân được hơn 410 tỷ đồng
Sau gần 1 năm, gói tín dụng 120.000 tỷ dành cho nhà ở xã hội mới giải ngân được hơn 410 tỷ đồng

Thông tin trên được Bộ Xây dựng cho biết tại báo cáo vừa được gửi đến Thủ tướng về việc triển khai, thực hiện Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn...

Trung Quốc tăng cường tài trợ bất động sản với lần cắt giảm lãi suất cho vay chính kể từ tháng 6
Trung Quốc tăng cường tài trợ bất động sản với lần cắt giảm lãi suất cho vay chính kể từ tháng 6

Ngày 20 2, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã công bố lãi suất cho vay 5 năm chuẩn mức cố định cho hầu hết các khoản thế chấp đã giảm 25 điểm cơ bản xuống còn 3,95%.

Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch bán gần 5000 nhà, đất công
Thành phố Hồ Chí Minh có kế hoạch bán gần 5000 nhà, đất công

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh vừa có báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 1/2024, trong đó có việc UBND thành phố có kế hoạch bán đấu giá...

Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát pháp lý 14 dự án nhà ở chậm triển khai để xử lý
Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát pháp lý 14 dự án nhà ở chậm triển khai để xử lý

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện rà soát, xử lý các dự án nhà ở chậm triển khai trên địa bàn.

Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 5, có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, đã quy định các trình tự, thủ tục...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance