VnFinance
Thứ sáu, 23/02/2024, 16:30 PM

Các địa phương đề xuất giải pháp phát triển nhà ở xã hội

Tại Hội nghị triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội (NƠXH) cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030” năm 2024 do Bộ Xây dựng tổ chức ngày 22/2, đại diện lãnh đạo các địa phương đã chia sẻ những khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, nhằm hoàn thành mục tiêu Đề án đề ra.

Các địa phương đề xuất giải pháp phát triển nhà ở xã hội
Các địa phương đang tích cực đẩy mạnh phát triển NƠXH nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp… (ảnh: Linh Đan).
 

Hà Nội: Đã và đang triển khai 63 dự án NƠXH giai đoạn 2021 – 2030

Là một trong những địa phương đi đầu về phát triển NƠXH, Thành phố Hà Nội đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 – 2025, trong đó xác định mục tiêu phát triển mới khoảng 1,215 triệu m2 sàn NƠXH trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2030.

Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội Võ Nguyên Phong cho biết: Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 338/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn NƠXH cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030”, UBND Thành phố Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo các Sở, ngành nghiên cứu, tham mưu cho Thành phố chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện.

Kết quả trong giai đoạn 2021 – 2030, Thành phố Hà Nội đã và đang triển khai 63 dự án đầu tư xây dựng NƠXH với khoảng 61.900 căn hộ. Đến nay đã có 05 dự án đã hoàn thành với khoảng 5.200 căn hộ. Thành phố cơ bản đáp ứng chỉ tiêu đã được Chính phủ giao tại Đề án 338 của Chính phủ.

Tuy nhiên, Thành phố vẫn còn gặp nhiều vướng mắc trong quá trình phát triển NƠXH liên quan đến trình tự thủ tục đầu tư xây dựng, về cơ chế ưu đãi… Do đó, Thành phố Hà Nội kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, báo cáo Chính phủ trong quá trình xây dựng các Nghị định có quy định việc lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH được thực hiện theo quy trình riêng theo hướng đơn giản hóa, rút ngắn trình tự, thời gian thực hiện.

Đồng thời, Thành phố Hà Nội đề xuất Bộ nghiên cứu quy định theo hướng cho phép sử dụng số tiền thu được tương đương giá trị quỹ đất ở 20% trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị thông qua Quỹ đầu tư phát triển của địa phương để đầu tư xây dựng hoặc cho vay với lãi suất ưu đãi. Từ đó, các địa phương có quỹ riêng tạo nguồn vốn phát triển NƠXH, chủ động đẩy mạnh phát triển NƠXH theo chu trương của Chính phủ.

Về cơ chế ưu đãi, Thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng quy định cụ thể danh mục các hạng mục, công trình hạ tầng kỹ thuật trong dự án đầu tư xây dựng khu NƠXH được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng NƠXH đã được quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định được phê duyệt dự án, chấp thuận đầu tư, đã có văn bản lựa chọn chủ đầu tư trước ngày Luật Nhà ở năm 2023 có hiệu lực thi hành, làm cơ sở để cơ quan Nhà nước thực hiện đầu tư, hỗ trợ đầu tư để thu hút nhà đầu tư tham gia phát triển NƠXH…

Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu hoàn thành 05 dự án NƠXH quy mô 3.398 căn hộ trong năm 2024

Chia sẻ về phát triển NƠXH, đại diện UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ông Trần Hoàng Quân – Giám đốc Sở Xây dựng cho biết: Trong giai đoạn 2021 – 2025, Thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 35.000 căn nhà, tương ứng khoảng 2,5 triệu m2.

Trong giai đoạn này, thành phố có 91 dự án NƠXH với diện tích hơn 210ha, quy mô dự kiến khoảng 98.685 căn hộ. Trong đó có 49/91 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, trong 49 dự án có đến 46 dự án được chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 – 2020.

Riêng trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai rà soát, phân nhóm các dự án xây dựng NƠXH trên địa bàn. Qua rà soát, trên địa bàn có 33 dự án có tỷ lệ NƠXH khoảng 20% và một số dự án nhà ở độc lập, 70.000 căn NƠXH đang thực hiện thủ tục tiếp tục triển khai.

Trong năm 2024, Thành phố đặt mục tiêu cố gắng hoàn thành 3.398 căn NƠXH với 6 dự án đang triển khai và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu 12.000 căn NƠXH vào 30/4/2025.

Để triển khai phát triển NƠXH đạt hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Xây dựng trong quá trình tham mưu xây dựng Nghị định của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH cần nghiên cứu đơn giản hóa và thống nhất việc thực hiện các thủ tục đầu tư dự án NƠXH.

Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng công trình xây dựng và phù hợp với tình hình thực tế về vật tư, nhân công và ca máy tăng cao hiện nay, Thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình NƠXH được áp dụng chung suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở thương mại.

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để thống nhất điều kiện tham gia vay ưu đãi gói tín dụng 120 nghìn tỷ đồng của Chính phủ theo hướng đơn giản thủ tục, điều kiện vay làm cơ sơ để các chủ đầu tư dự án NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư áp dụng thực hiện.

Thành phố cũng đề xuất Bộ sớm có hướng dẫn cách thức xác định giá trị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cách thức phân bổ chi phí của dự án nhà ờ thương mại vào quỹ đất NƠXH bàn giao cho Nhà nước; cơ quan chủ trì thẩm định giá trị đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, cách thức phân bổ chi phí…

Đà Nẵng đảm bảo chỉ tiêu 12.800 căn NƠXH giai đoạn 2021 – 2030 theo Đề án

Đối với thành phố Đà Nẵng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam thông tin: Từ năm 2005 đến nay, thành phố Đà Nẵng đã triển khai 05 đề án phát triển NƠXH; hiện nay đang triển khai Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021 – 2030 với mục tiêu đầu tư khoảng 20.000 căn NƠXH, đảm bảo chỉ tiêu giao cho thành phố theo Đề án 1 triệu căn hộ NƠXH là 12.800 căn hộ giai đoạn 2021 – 2030…

Theo đó, tính đến hết năm 2023, thành phố Đà Nẵng đã hoàn thành 15.549 căn hộ chung cư và 1.146 phòng ký túc xá sinh viên. Trong đó, vốn ngân sách đầu tư hoàn thành 10.579 căn và 02 dự án ký túc xá sinh viên tập trung với 1.146 phòng, vốn ngoài ngân sách đã hoàn thành 4.970 căn hộ.

Riêng giai đoạn 2021 – 2023, thành phố đã hoàn thành 08 khối nhà tại 03 dự án (1.774 căn), đang triển khai xây dựng 05 dự án (2.750 căn), đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 02 dự án (813 căn) từ nguồn vốn ngân sách; đang thực hiện thủ tục kêu gọi đầu tư 03 dự án (3.519 căn) từ nguồn vốn ngoài ngân sách; giới thiệu để Tổng Liên đoàn Lao động triển khai 01 dự án thiết chế công đoàn và nhà ở (732 căn); bổ sung kế hoạch tiếp tục kêu gọi đầu tư 2 – 3 dự án mới trong giai đoạn 2024 – 2025.

Thành phố Đà Nẵng cũng đã công bố danh mục dự án NƠXH, nhà ở công nhân đủ điều kiện tham gia Chương trình tín dụng 120 nghìn tỷ đồng đối với 03 dự án.

Trong năm 2024, Thành phố Đà Nẵng tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tập trung rà soát tình hình triển khai 05 dự án NƠXH đã lựa chọn chủ đầu tư, tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có) để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án. Dự kiến sẽ hoàn thành 1.880 căn trong năm 2024.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ phấn đấu hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư 02 dự án từ nguồn vốn ngân sách để khởi công trong năm 2024; hoàn thành công tác lựa chọn chủ đầu tư 03 dự án từ nguồn vốn ngoài ngân sách và triển khai công tác chuẩn bị đầu tư để kêu gọi đầu tư 2 – 3 dự án mới; rà soát, bổ sung quỹ đất xây dựng NƠXH trong quá trình rà soát, điều chỉnh, lập quy hoạch phân khu; ưu tiên khu vực gần các khu, cụm công nghiệp mới; rà soát quỹ đất 20% để xây dựng NƠXH trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị…

Ngoài ra, một số địa phương như Bắc Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Long An…, cũng kiến nghị đề xuất một số nội dung liên quan đến ban hành quy trình, trình tự, thủ tục thực hiện dự án phát triển NƠXH nhằm thu hút các nhà đầu tư tham gia; Hướng dẫn quy trình lựa chọn nhà đầu tư xây dựng dự án NƠXH; Có cơ chế khuyến khích (về đất đai, tài chính…) đối với hộ gia đình, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê theo mô hình NƠXH; Đảm bảo điều kiện xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách NƠXH; Xem xét lại quy định lợi nhuận định mức đối với dự án NƠXH; Sớm triển khai hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về NƠXH theo quy định tại Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ…


Luật Nhà ở 2023: Sẵn sàng triển khai
Luật Nhà ở 2023: Sẵn sàng triển khai

Ngay sau khi Chính phủ thông qua Đề nghị Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh BĐS 2023 có hiệu lực sớm thay vì ngày 01/01/2025, nhiều địa phương trên cả nước đã tích cực...

Đất nền tại các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hưng Yên,… nhà đầu tư cắt lỗ 20% vẫn khó bán
Đất nền tại các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa, Bắc Ninh, Hưng Yên,… nhà đầu tư cắt lỗ 20% vẫn khó bán

Từ cuối năm 2023, thị trường bất động sản không mấy khả quan, phân khúc đất nền được dự báo là điểm sáng song thực tế cho thấy nhà đầu tư rót tiền vào đất nền cắt lỗ từ 40-50% vẫn rất khó bán. Đến quý II 2024, mức cắt lỗ giảm về 20-25% nhà đầu tư vẫn mòn mỏi tìm khách.

Tin Xây dựng - bất động sản ngày 21/6: Ninh Thuận công bố 7 dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm
Tin Xây dựng - bất động sản ngày 21/6: Ninh Thuận công bố 7 dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh sản phẩm

Đề xuất ngăn chặn việc tự gắn mác “cao cấp” cho chung cư; Đồng Nai đấu giá 2 khu đất "vàng" hơn 6.000 m2; Điều chỉnh dự án Home Land Paraside Village 56,6 ha...

Phát triển nhà ở xã hội: Cần cơ chế, nguồn lực
Phát triển nhà ở xã hội: Cần cơ chế, nguồn lực

Tính đến tháng 6/2024, cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) đã được triển khai, quy mô 418.200 căn. Tín hiệu tích cực từ các hành lang chính sách...

Luật Kinh doanh BĐS 2023 có hiệu lực: Thị trường BĐS khởi sắc
Luật Kinh doanh BĐS 2023 có hiệu lực: Thị trường BĐS khởi sắc

Quốc hội thông qua Luật Kinh doanh BĐS năm 2023, dự kiến có hiệu lực từ 01/8/2024, được kỳ vọng sẽ giúp thị trường BĐS phát triển lành mạnh, bền vững...

Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, phương án bồi thường, tái định cư thay đổi ra sao?
Luật Nhà ở 2023 có hiệu lực, phương án bồi thường, tái định cư thay đổi ra sao?

Thay vì ngày 1/1/2025, Luật Nhà ở 2023 dự kiến có hiệu lực ngay từ ngày 1/8/2024 tới đây. Người dân cần nắm rõ nội dung của phương án bồi thường...

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ khái niệm officetel và condotel
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ khái niệm officetel và condotel

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản phải làm rõ khái niệm công trình hỗn hợp toà nhà văn phòng kết hợp lưu trú (Officetel), căn hộ kết hợp lưu trú (Condotel)...

Thành phố Hồ Chí Minh: 6 tháng có 4 dự án nộp hồ sơ nhưng đều không đủ điều kiện bán nhà
Thành phố Hồ Chí Minh: 6 tháng có 4 dự án nộp hồ sơ nhưng đều không đủ điều kiện bán nhà

Theo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: 6 tháng đầu năm 2024, ...

6 điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023
6 điểm mới của Luật Kinh doanh bất động sản 2023

Luật Kinh doanh bất động sản 2023 với nhiều quy định sửa đổi, bổ sung mới có lợi cho người dân, doanh nghiệp sẽ có hiệu lực...

Khám phá chuỗi tiện ích đặc quyền tại The Sola Park
Khám phá chuỗi tiện ích đặc quyền tại The Sola Park

Với đa dạng các tiện ích ngay ngưỡng cửa, The Sola Park mang đến khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc, nơi con trẻ thoải mái vui đùa mỗi ngày, nơi mỗi bước chân sẽ...

Điều kiện thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất
Điều kiện thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất

Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất...

Loạt quy định mới về định giá đất
Loạt quy định mới về định giá đất

Luật Đất đai 2024 dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/8/2024. Theo đó, nhiều điểm mới về định giá đất theo Luật Đất đai 2024 người dân cần nắm rõ.

Tin bất động sản ngày 20/6: Gần 30.000 căn hộ chưa thể có 'sổ đỏ'
Tin bất động sản ngày 20/6: Gần 30.000 căn hộ chưa thể có "sổ đỏ"

Điều chỉnh chủ trương đầu tư KCN quy mô 247 ha tại Khu kinh tế Nghi Sơn; Bình Định tìm nhà đầu tư mới cho dự án gần 800 tỷ đồng;...

Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở
Tháo gỡ vướng mắc cho các dự án đầu tư, kinh doanh nhà ở

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất...

Thu nhập bao nhiêu mới mua được nhà Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh?
Thu nhập bao nhiêu mới mua được nhà Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh?

Trong bối cảnh giá nhà chưa ngừng đà tăng, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan.com.vn khu vực miền Nam khuyến nghị người mua: “Chỉ nên cân nhắc mua nhà...

Chính phủ yêu cầu xử lý hiệu quả các vấn đề đối với thị trường bất động sản
Chính phủ yêu cầu xử lý hiệu quả các vấn đề đối với thị trường bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.

Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?
Có được tự do chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp?

Gia đình ông Phan Thắng (Đắk Lắk) và một số hộ xung quanh kinh doanh điện mặt trời từ năm 2019, hoạt động ổn định đến năm 2023...

Đất nền ven Hà Nội tấp nập lên sàn đấu giá, khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2
Đất nền ven Hà Nội tấp nập lên sàn đấu giá, khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2

13 thửa đất tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội dự kiến được tổ chức đấu giá vào ngày 27/6, giá khởi điểm từ 14,1 triệu đồng/m2.

Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu thành đô thị toàn cầu
Thành phố Hồ Chí Minh: Phấn đấu thành đô thị toàn cầu

Đây là một trong những mục tiêu phát triển tổng quát và cụ thể của Thành phố Hồ Chí Minh trong chủ trương Quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance