VnFinance
Thứ ba, 07/05/2024, 07:30 AM

Cần phân biệt rõ đấu thầu và đấu giá quyền sử dụng đất

Đó là đề nghị của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) tại văn bản góp ý dự thảo Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất gửi Thủ tướng Chính phủ; Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Cần phân biệt rõ đấu thầu và đấu giá quyền sử dụng đất
Theo HoREA, cả hai phương thức đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất đều có cùng mục đích lựa chọn nhà đầu tư có năng lực nhất, nhưng mỗi phương thức lại có thêm các mục đích cụ thể khác nhau. (ảnh: T/L).
 

Lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính

Theo HoREA, cần phân biệt rõ sự khác biệt giữa đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư với đấu giá quyền sử dụng đất và với đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình xây dựng.

Bởi lẽ, điểm khác biệt lớn nhất của việc đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư là nhằm mục đích lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực tốt nhất. Trước hết là có năng lực tài chính tốt nhất và có phương án, giải pháp, tiến độ triển khai, thực hiện dự án hợp lý, có tính khả thi nhất trong số các nhà đầu tư dự thầu.

HoREA cho rằng, cả hai phương thức đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất đều có cùng mục đích lựa chọn nhà đầu tư có năng lực nhất, nhưng mỗi phương thức lại có thêm các mục đích cụ thể khác nhau. Đối với phương thức đấu giá quyền sử dụng đất thì có mục đích lựa chọn nhà đầu tư trả giá cao nhất, nói cách khác là "bán" được quyền sử dụng đất với giá cao nhất để thu ngân sách Nhà nước.

Tuy nhiên, đối với phương thức đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư lại có mục đích lựa chọn dự án đầu tư có chất lượng tốt nhất, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội lớn nhất và lựa chọn nhà đầu tư có năng lực nhất, trước hết là phải có năng lực tài chính, có phương án, giải pháp, tiến độ hợp lý, có tính khả thi nhất trong số các nhà đầu tư dự thầu.

Bên cạnh đó, HoREA cho biết, hiện nay do quy định tại luật Đất Đai 2024 chỉ cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận chuyển quyền sử dụng đất ở, đang có quyền sử dụng đất ở hoặc đất ở và đất khác để thực hiện dự án nhà ở thương mại nên có thể nói việc thực hiện phương thức đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư là một phương thức tiếp cận đất đai chủ yếu, quan trọng nhất, khả thi nhất của các nhà đầu tư để thực hiện được các dự án khu đô thị, dự án nhà ở thương mại có quy mô lớn.

Bởi, với cơ chế tương tự như đối tác công - tư, nhà đầu tư trúng thầu ứng vốn cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Theo quy định tại Luật Đất đai 2024 trong thời hạn 36 tháng có kể từ ngày ban hành quyết định công nhận kết quả trúng thầu hoặc thời hạn khác theo hợp đồng đã ký với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, UBND cấp có thẩm quyền phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu.

Nhiều phương thức đấu giá quyền sử dụng đất

Hiệp hội cũng nhận thấy phương thức đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư được thực hiện trong 2 trường hợp là thửa đất, khu đất đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 hoặc thửa đất, khu đất chỉ có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Trong trường hợp thửa đất, khu đất đã có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thì các chỉ tiêu quy hoạch xây dựng đã được xác định rất chi tiết nên nhà đầu tư ít có cơ hội thể hiện sự sáng tạo trong việc xây dựng dự án đầu tư để đấu thầu.

Trong trường hợp thửa đất, khu đất chỉ có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 thì các nhà đầu tư có nhiều cơ hội thể hiện sự sáng tạo trong việc xây dựng dự án đầu tư để đấu thầu.

Do đó, ông Lê Hoàng Châu – Chủ tịch HoREA cho rằng, việc đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư điển hình là trường hợp thửa đất, khu đất chỉ có quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 có một số mục đích cụ thể khác với phương thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thứ nhất là chọn được dự án có chất lượng tốt nhất, có thiết kế, kiến trúc đẹp nhất, có hiệu quả sử dụng đất cao nhất, hiệu quả kinh tế - xã hội lớn nhất, đáp ứng tiêu chuẩn xanh, kinh tế tuần hoàn.

Thứ hai là chọn được nhà đầu tư có năng lực nhất, trước hết là phải có năng lực tài chính, có phương án, giải pháp, tiến độ hợp lý, có tính khả thi nhất trong số các nhà đầu tư dự thầu; Thứ ba là nhà đầu tư đề xuất mức kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao nhất (nếu có).

Cuối cùng là nhà đầu tư đề xuất mức nộp ngân sách Nhà nước cao nhất theo hồ sơ mời thầu và tự nguyện đề xuất mức nộp thêm cao nhất vào ngân sách nhà nước ngoài yêu cầu của hồ sơ mời thầu (nếu có).

Ngoài ra, HoREA cũng nhận thấy có các điểm khác biệt giữa đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư với đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình xây dựng.

Đó là, với các quy định tại dự thảo Nghị định đã áp dụng tương tự các quy định về điều kiện kinh nghiệm; hồ sơ đề xuất về kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn đánh giá về kinh nghiệm; tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất với điểm số đánh giá về năng lực và kinh nghiệm chiếm tỷ trọng từ 20% đến 30% tổng số điểm tương tự như các quy định về đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây lắp công trình xây dựng nên chưa phù hợp, chưa sát với trường hợp đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư.

Vì thực hiện phương thức đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thì điều quan trọng nhất là cần tập trung đánh giá 2 tiêu chí quan trọng nhất đó là đánh giá nhà đầu tư có năng lực tốt nhất; nhà đầu tư đề xuất được phương án, giải pháp, tiến độ triển khai thực hiện dự án hợp lý, có tính khả thi nhất trong số các nhà đầu tư dự thầu.


Hà Tĩnh: Hướng dẫn xác định danh mục dự án, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội
Hà Tĩnh: Hướng dẫn xác định danh mục dự án, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Hà Tĩnh vừa có Văn bản số 1372/SXD-QLN&VLXD3 về hướng dẫn xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay ưu đãi phát triển nhà ở xã hội,...

Tin bất động sản ngày 29/5: Hà Nội quy định chỉ tiêu dân số cho nhà chung cư
Tin bất động sản ngày 29/5: Hà Nội quy định chỉ tiêu dân số cho nhà chung cư

Gần 2 tỷ USD vốn ngoại đổ vào bất động sản sau 5 tháng; Đồng Nai thêm 4 khu đất được đưa vào kế hoạch đấu giá năm 2024; Luật Đất đai, Nhà ở,...

HoREA: Góp ý hoàn thiện Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
HoREA: Góp ý hoàn thiện Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 67/2024/CV-HoREA góp ý dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ,...

Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại
Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 80/NQ-CP về đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận...

Hà Nội: Ban hành quy định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư
Hà Nội: Ban hành quy định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư

Ngày 27/5, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 34/2024/QĐ-UBND quy định về phương pháp xác định chỉ tiêu dân số với nhà chung cư, nhà chung cư hỗn...

The Sola Park sở hữu tọa độ kết nối hiếm có trong đại đô thị phía Tây Hà Nội
The Sola Park sở hữu tọa độ kết nối hiếm có trong đại đô thị phía Tây Hà Nội

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản khan hiếm, năm 2024 được đánh giá là “thiên thời” cho màn chào sân của nhiều dự án,...

Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội
Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất, nguồn vốn, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển nhà ở xã hội

Đây là nội dung được đề cập tại Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển NƠXH (NƠXH)...

Tin bất động sản ngày 28/5: Yêu cầu cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục làm nhà ở xã hội
Tin bất động sản ngày 28/5: Yêu cầu cắt giảm tối đa trình tự, thủ tục làm nhà ở xã hội

Doanh nghiệp nào đăng ký thực hiện dự án khu dân cư Phú Phong tại Hà Tĩnh; Hải Dương chuyển đổi hơn 63ha đất trồng lúa để xây dựng cụm công nghiệp Toàn Thắng;...

Không thể quy định “đổi ngang” diện tích đất ở tương đương với quỹ đất phải dành để xây dựng NƠXH
Không thể quy định “đổi ngang” diện tích đất ở tương đương với quỹ đất phải dành để xây dựng NƠXH

Đó là một trong những góp ý của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) tại Văn bản số 66/2024/CV-HoREA gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng...

Phải có bước đột phá về nhà ở cho người lao động trong thời gian tới
Phải có bước đột phá về nhà ở cho người lao động trong thời gian tới

Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về định hướng phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong thời gian tới.

Lâm Đồng: Chấm dứt hoạt động dự án của Công ty BĐS Ruby tại huyện Đạ Huoai
Lâm Đồng: Chấm dứt hoạt động dự án của Công ty BĐS Ruby tại huyện Đạ Huoai

Mới đây, UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất chủ trương chấm dứt hoạt động theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với dự án Khu du lịch văn hóa và nghỉ dưỡng cao cấp Ruby - Madagoui.

Đồng Nai: Bức thiết nhu cầu nhà ở xã hội
Đồng Nai: Bức thiết nhu cầu nhà ở xã hội

Với hơn 1 triệu công nhân lao động, phần lớn trong số đó là chưa có nhà ở ổn định, tỉnh Đồng Nai đang rất nỗ lực sớm đưa các dự án...

Chung cư “hạ nhiệt” nhưng giá vẫn chưa giảm
Chung cư “hạ nhiệt” nhưng giá vẫn chưa giảm

Thị trường chung cư trong tháng 4 có sự giảm sút về mức độ quan tâm khi lượng tìm kiếm căn hộ toàn quốc giảm 13% so với tháng trước,...

Tin bất động sản ngày 27/5: Hơn 800 căn nhà ở xã hội của Thái Holding đủ điều kiện mở bán
Tin bất động sản ngày 27/5: Hơn 800 căn nhà ở xã hội của Thái Holding đủ điều kiện mở bán

Hội An đấu giá hai mảnh đất rộng hàng nghìn m2, khởi điểm hơn 345 tỷ đồng; Đắk Nông thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng gần 2.000 ha đất...

Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
Cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Đó là kiến nghị của nhiều đại biểu tại phiên thảo luận chiều 25/5 về Báo cáo của Đoàn giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát...

Công ty Thành Trường Lộc chưa bàn giao hết quỹ bảo trì chung cư 4S Linh Đông
Công ty Thành Trường Lộc chưa bàn giao hết quỹ bảo trì chung cư 4S Linh Đông

UBND Thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa có Văn bản số 4157/UBND-TTXD gửi Công ty TNHH Xây dựng Thành Trường Lộc (Công ty Thành Trường Lộc)...

Thanh Hóa: Thu hồi dự án 250 tỷ đồng xây dựng dở dang
Thanh Hóa: Thu hồi dự án 250 tỷ đồng xây dựng dở dang

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định thu hồi 28.365,4m2 đất của Công ty Cổ phần Anh Phương Sài Gòn tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn,...

Quảng Trị: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vướng xác định giá khởi điểm
Quảng Trị: Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vướng xác định giá khởi điểm

Những tháng đầu năm, sau khi tổ chức thành công nhiều phiên đấu giá quyền sử dụng đất, thì hiện tại các đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất...

Tin bất động sản tuần qua: Yêu cầu sớm hoàn thiện nghị định mới về giá đất
Tin bất động sản tuần qua: Yêu cầu sớm hoàn thiện nghị định mới về giá đất

Thanh Hóa phê duyệt đồ án quy hoạch KCN rộng 540ha tại huyện Hoằng Hóa; Đà Nẵng thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án; Gamuda Land chi 315,8 triệu USD mua lại siêu dự án Eaton Park; Ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất… là những tin tức bất động sản đáng chú ý tuần qua.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance