VnFinance
Thứ hai, 26/02/2024, 08:11 AM

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Sau phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với một số nội dung về sử dụng đất tại khu vực phân khu ven sông Hàn, bờ Đông và một số khu vực khác, UBND thành phố Đà Nẵng tiếp tục ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đối với công nghệ cao, đô thị Sườn Đồi, đổi mới sáng tạo, ven vịnh Đà Nẵng, cảng biển Liên Chiểu, trung tâm lõi xanh. Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Khu vực phân khu công nghệ cao, điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 404ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 13ha.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Khu vực phân khu công nghệ cao, điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 404ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 13ha.
 

Theo đó, nội dung phê duyệt điều chỉnh liên quan đến sử dụng đất tại khu vực các phân khu, các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 15/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/4/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng và Quyết định số 2242/QĐ-UBND ngày 16/10/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng.

Đối với khu vực phân khu công nghệ cao, diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 404ha. Các chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản không thay đổi, đất dịch vụ công cộng cấp đô thị tăng khoảng 4ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 13ha, đất trung tâm y tế tăng khoảng 2ha, đất đơn vị ở mới giảm khoảng 11ha, đất mặt nước giảm khoảng 8ha.

Điều chỉnh vị trí Bến xe phía Bắc từ khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh về nút giao đường tránh Nam hầm Hải Vân và đường Vành đai phía Tây 2. Tại khu vực phân khu công nghệ cao điều chỉnh từ đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật thành đất dịch vụ công cộng cấp đô thị, đất đơn vị ở, đất cây xanh chuyên dụng. Đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật giảm khoảng 43ha, đất đơn vị ở tăng khoảng 28ha, đất dịch vụ công cộng cấp đô thị tăng khoảng 9ha, đất cây xanh chuyên dụng tăng khoảng 6ha, vị trí Bến xe phía Bắc sau điều chỉnh tại phân khu cảng biển Liên Chiểu.

Đối với khu vực phân khu đô thị Sườn Đồi, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu đô thị Sườn Đồi thuộc địa giới hành chính các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Nhơn, Hòa Phú - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 457ha. Tổ chức, phân bổ lại 03 vị trí hồ nước, bổ sung thêm các không gian cây xanh. Đất đơn vị ở mới giảm khoảng 20ha, đất sử dụng hỗn hợp giảm khoảng 12ha, đất nông nghiệp giảm khoảng 23ha, đất mặt nước giảm khoảng 101ha, đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị kết hợp mặt nước tăng khoảng 48ha, đất rừng sản xuất tăng khoảng 108ha.

Tổ chức, phân bổ lại khu vực cây xanh mặt nước tuyến kênh thoát nước Hòa Liên, tăng diện tích đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 9ha, đất cây xanh chuyên dụng tăng khoảng 11ha, đất mặt nước giảm khoảng 20ha. Điều chỉnh đất dịch vụ công cộng cấp đô thị thành đất cây xanh sử dụng công cộng đô thị kết hợp bãi đỗ xe ngầm tại khu đất phía Tây Bắc đường dẫn lên cầu Nguyễn Tri Phương và đường Thăng Long. Đất dịch vụ công cộng đô thị giảm khoảng 01ha, đất cây xanh sử dụng công cộng tăng khoảng 01ha.

Đối với khu vực phân khu ven vịnh Đà Nẵng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu ven vịnh Đà Nẵng thuộc địa giới hành chính phường Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, Hòa Khánh Nam - quận Liên Chiểu và phường Thanh Khê Tây - quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 31ha. Phân bổ lại cụm công trình hạ tầng xã hội tại khu vực phía Tây nút giao thông ngã ba Huế về các khu vực phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu. Chỉ tiêu sử dụng một số chức năng cơ bản không thay đổi, riêng đất sử dụng hỗn hợp giảm khoảng 5ha, đất đơn vị ở hiện trạng giữ lại tăng khoảng 5ha. Điều chỉnh từ đất trường học, đất y tế và đất dịch vụ - công cộng đô thị thành đất đơn vị ở hiện trạng thực tế. Bổ sung đất cây xanh sử dụng công cộng để mở rộng Quảng trường trung tâm khu vực Tây Bắc. Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị tăng khoảng 01ha, đất đơn vị ở kết hợp thương mại dịch vụ giảm khoảng 01ha.

Điều chỉnh khu vực rừng sản xuất tại khu vực hồ Trước Đông thành công viên chuyên đề. Đất mặt nước tăng khoảng 2ha, đất cây xanh chuyên để tăng khoảng 2ha, đất rừng sản xuất giảm khoảng 4ha.

Hoán đổi vị trí đất sử dụng hỗn hợp để phát triển dự án khu tổ hợp phi thuế quan tại nút giao đường Bà Nà – Suối Mơ và trục đường 29m quy hoạch. Đất sử dụng hỗn hợp tăng khoảng 18ha, đất đơn vị ở mới giảm khoảng 18ha.

Điều chỉnh đất công nghiệp tại phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân thành đất kho tàng để mở rộng khu logistic tại khu vực Hòa Nhơn và đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối để bố trí cảng cạn Hòa Nhơn. Đất công nghiệp giảm khoảng 20ha, đất kho tàng tăng khoảng 5ha, đất công trình hạ tầng kỹ thuật đầu mối tăng khoảng 15ha.

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Bến xe phía Bắc từ khu vực Cụm công nghiệp Thanh Vinh sẽ điều chỉnh tại phân khu cảng biển Liên Chiểu sẽ tạo kết nối với hạ tầng giao thông đang được xây dựng.
 

Khu vực phân khu đổi mới sáng tạo, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc địa giới hành chính các phường Khuê Trung, Hòa Xuân, Hòa Thọ Tây - quận Cẩm Lệ và xã Hoà Phước - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 34ha.

Phân bổ lại cụm công trình hạ tầng xã hội, hoán đổi vị trí, tại khu vực phía Tây đường Trần Nam Trung về các khu vực phía Đông Khu liên hợp thể dục thể thao Hòa Xuân, phía Tây Nam nút giao đường Nguyễn Xuân Lâm - Đô Đốc Tuyết, phía Đông Bắc nút giao đường Trần Nam Trung – Phạm Hữu Nghị, phía Tây nhà máy nước Cầu Đỏ, phía Đông chợ mới Ba Xã Hòa Phước phù hợp với hiện trạng thực tế và các khu vực dân cư hiện hữu.

Khu vực phân khu cảng biển Liên Chiểu, điều chỉnh cục bộ quy hoạch thuộc phân khu cảng biển Liên Chiểu thuộc địa giới hành chính phường Hòa Hiệp Bắc - quận Liên Chiểu và xã Hòa Liên - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 49ha. Điều chỉnh khu vực quy hoạch đất kho tàng thành đất đơn vị ở để giữ lại khu vực dân cư hiện trạng đang sinh sống ổn định.

Khu vực phân khu Trung tâm lõi xanh điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chung thuộc địa giới hành chính xã Hòa Nhơn - huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Diện tích điều chỉnh cục bộ quy hoạch khoảng 11ha. Điều chỉnh mở rộng đất trung tâm y tế tại khu vực trung tâm y tế huyện Hòa Vang để hình thành trung tâm y tế và nghiên cứu phát triển công nghệ y khoa, đào tạo, chuyển giao công nghệ. Đất trung tâm y tế tăng khoảng 11 ha, đất trung tâm giáo dục đào tạo giảm khoảng 11ha.

Đất xây dựng đô thị đến năm 2030 khoảng 31.832ha, chiếm khoảng 32,30% diện tích đất trên đất liền. Trong đó: Đất dân dụng, khoảng 14.141ha (khoảng 90,6 m2/người, tăng khoảng 0,3 m2/người), chiếm khoảng 44,42% đất xây dựng đô thị, trong đó: Đất đơn vị ở, khoảng 9.547ha (khoảng 61,2 m2/người, giảm khoảng 0,3 m2/người), gồm: Các nhóm nhà ở; các công trình dịch vụ - công cộng; cây xanh công cộng; đường giao thông và bãi đỗ xe cho đơn vị ở.

Trong đó, đất đơn vị ở khoảng 7.133ha, đất đơn vị ở kết hợp thương mại, dịch vụ khoảng 2.414ha; Đất dịch vụ - công cộng cấp đô thị, khoảng 476ha, gồm đất xây dựng các công trình thương mại, dịch vụ, chợ, thiết chế văn hóa... cấp đô thị; Đất trường trung học phổ thông, khoảng 108ha; Đất cây xanh sử dụng công cộng cấp đô thị khoảng 1.464ha; Đất sử dụng hỗn hợp, khoảng 2.546ha, gồm đất xây dựng nhà, công trình hỗn hợp hoặc được sử dụng cho một số mục đích khác nhau.

Đất ngoài dân dụng khoảng 17.691ha, gồm: Đất công nghiệp, công nghệ cao khoảng 4.097ha; đất kho tàng (kho bãi và trung tâm logistics) khoảng 222ha; đất trung tâm nghiên cứu đào tạo khoảng 558ha; đất cơ quan khoảng 32ha; đất trung tâm y tế khoảng 149ha; đất du lịch khoảng 2.332ha; đất tôn giáo, di tích khoảng 109ha; đất giao thông khoảng 3.089ha (tính đến đường liên khu vực, không bao gồm giao thông tĩnh); đất công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật khoảng 1.165ha; đất cây xanh chuyên đề khoảng 446ha; đất trung tâm thể dục thể thao khoảng 931ha; đất cây xanh chuyên dụng khoảng 1.481ha; đất an ninh quốc phòng khoảng 2.400ha (chưa bao gồm huyện Hoàng Sa); đất nghĩa trang khoảng 680ha. Đất khác: Khoảng 66.714ha.


Đề xuất nhiều quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất
Đề xuất nhiều quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất

Tại dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất nhiều quy định mới về miễn,...

Người dân không đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt lên đến 10 triệu đồng
Người dân không đăng ký đất đai lần đầu sẽ bị phạt lên đến 10 triệu đồng

Tại Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai theo Luật Đất đai 2024 đã đưa ra đề xuất...

Tin bất động sản ngày 20/4: Đồng Nai sắp có dự án nhà ở xã hội gần 1.400 tỷ đồng
Tin bất động sản ngày 20/4: Đồng Nai sắp có dự án nhà ở xã hội gần 1.400 tỷ đồng

Yên Bái sắp khai trương sân golf đầu tiên cách Hà Nội 140km; Liên danh nào muốn làm dự án khu đô thị hơn 6.000 tỷ đồng tại Nghệ An; ...

Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các quận trên địa bàn Hà Nội
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các quận trên địa bàn Hà Nội

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các quận trên địa bàn Thành phố:...

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025
Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương 2021 - 2025

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 312/QĐ-TTg về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025...

Hé lộ khoản đầu tư khủng của Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia đầu tiên tại Việt Nam
Hé lộ khoản đầu tư khủng của Học viện cưỡi ngựa Hoàng Gia đầu tiên tại Việt Nam

Để chào đón những “siêu phẩm triệu đô” về với Vinhomes Royal Island, chủ đầu tư đã đầu tư mạnh tay hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất chăm sóc, huấn luyện đẳng cấp ...

Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương dự án khu dân cư hơn 800 tỷ đồng
Thanh Hóa: Chấp thuận chủ trương dự án khu dân cư hơn 800 tỷ đồng

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1320/QĐ-UBND, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư mới OM42, OM43, OM44 (Khu dân cư mới phía Đông Bắc...

Bất động sản bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt
Bất động sản bật tăng giá, người mua nhanh chóng “chốt đơn” để không bỏ lỡ ưu đãi tốt

Tâm lý sợ bỏ lỡ thời điểm tốt để mua vào đã khiến nhiều người mua nhanh chóng “chốt đơn” ngay khi tìm được các sản phẩm có giá trị, ưu đãi thực,...

Đề xuất giảm 70% thuế thu nhập doanh nghiệp với căn hộ nhà ở xã hội để bán, thuê mua
Đề xuất giảm 70% thuế thu nhập doanh nghiệp với căn hộ nhà ở xã hội để bán, thuê mua

Tại tọa đàm "Gỡ vướng phát triển nhà xã hội", ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HOREA) cho rằng, thế hệ gen Z đang lựa chọn thuê thay...

Hà Nội: Tình trạng mất cân bằng cung - cầu của phân khúc căn hộ vẫn tiếp tục tồn tại
Hà Nội: Tình trạng mất cân bằng cung - cầu của phân khúc căn hộ vẫn tiếp tục tồn tại

Trong Q1/2024, thị trường căn hộ tại Hà Nội tiếp tục ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu, khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế. Chuyển biến trong tâm lý...

Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ
Những trường hợp từ chối hồ sơ đề nghị điều chỉnh sổ đỏ

Ông Phan Quốc Quế (Đắk Nông) đã được UBND thị xã cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào ngày 4/5/2010 (vì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Tin bất động sản ngày 19/4: Vũng Tàu thu hồi dự án nhà ở 5ha chậm tiến độ 14 năm
Tin bất động sản ngày 19/4: Vũng Tàu thu hồi dự án nhà ở 5ha chậm tiến độ 14 năm

Hưng Yên đấu giá hơn trăm suất đất, khởi điểm từ 10,2 triệu đồng/m2; Lâm Đồng xử phạt Tập đoàn Hoa Sen 120 triệu đồng; Khởi công dự án nhà xưởng cho thuê...

Các trường hợp phải phải sang tên sổ đỏ
Các trường hợp phải phải sang tên sổ đỏ

Điều 133 Luật Đất đai 2024 có quy định rõ về các trường hợp phải thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ).

Hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khang trang, hiện đại
Hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khang trang, hiện đại

Cùng với việc mở rộng, nâng cấp nhiều tuyến đường cũ, hàng loạt trục đường, cây cầu mới được xây dựng… đã tô điểm cho diện mạo của Thành phố Hồ Chí Minh thêm...

Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”
Hà Nội sẽ kiểm tra dịch vụ cho thuê trọ dạng “hộp ngủ”

UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1446/UBND-NC ngày 17/4/2024 về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn thành phố.

Vượt thách thức, Sunshine Homes tăng tốc trong kinh doanh và mở rộng dự án
Vượt thách thức, Sunshine Homes tăng tốc trong kinh doanh và mở rộng dự án

Trong bối cảnh thị trường bất động sản 2023 đầy biến động, Sunshine Homes đã không chỉ vượt qua thách thức mà còn đạt được những thành tựu đáng kể, thể hiện qua doanh thu ấn tượng và lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ.

Tin bất động sản ngày 18/4: Loạt căn liền kề tại Dự án Louis City Hoàng Mai xây dựng sai phép
Tin bất động sản ngày 18/4: Loạt căn liền kề tại Dự án Louis City Hoàng Mai xây dựng sai phép

Sắp khởi công khu công nghiệp gần 600ha tại Lạng Sơn; Quảng Bình tìm nhà đầu tư dự án khu đô thị gần 1.000 tỉ đồng tại TP Đồng Hới;...

Hà Nội: Hai dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Khu đô thị mới Cầu Giấy
Hà Nội: Hai dự án “ôm đất vàng” bỏ hoang ở Khu đô thị mới Cầu Giấy

Sau gần 20 năm được giao đất, hai lô đất có tổng diện tích hơn 11.000m2 của Tập đoàn Hà Đô và Tập đoàn GFS (nằm đối diện Công viên Cầu Giấy)...

Cần đơn giản hóa thủ tục, mở rộng đối tượng cho vay gói tín dụng 125.000 tỷ đồng
Cần đơn giản hóa thủ tục, mở rộng đối tượng cho vay gói tín dụng 125.000 tỷ đồng

Đó là các ý kiến của ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) về các giải pháp tháo gỡ khó khăn...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance