VnFinance
Thứ tư, 07/02/2024, 13:00 PM

Tin bất động sản ngày 7/2: Quảng Ngãi sắp quy hoạch hai khu đô thị mới gần 1.200 ha

Phan Thiết chuyển hơn 500 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;Đã Nẵng gỡ vướng dự án hạ tầng khu công nghệ thông tin gần 1.000 tỷ đồng;Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng tự nguyện trả lại 85,36 ha đất…là những tin tức bất động sản đáng chú ý.

Quảng Ngãi sắp quy hoạch hai khu đô thị mới gần 1.200 ha

Mới đây, ông Đặng Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất chủ trương lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thạch Trụ quy mô 570 ha và quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam Sông Vệ quy mô 610 ha.

Tin bất động sản ngày 7/2: Quảng Ngãi sắp quy hoạch hai khu đô thị mới gần 1.200 ha
Ảnh minh họa
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất việc UBND huyện Mộ Đức tổ chức lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thạch Trụ, huyện Mộ Đức.

Cụ thể, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 570 ha (quy mô diện tích và phạm vi ranh giới được xác định cụ thể trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu).

Nguồn kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thạch Trụ khoảng 3,6 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách huyện Mộ Đức.

Tương tự, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng thống nhất việc UBND huyện Mộ Đức tổ chức lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam Sông Vệ.

Cụ thể, quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng 610 ha (quy mô diện tích và phạm vi ranh giới được xác định cụ thể trong quá trình lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu).

Nguồn kinh phí lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Nam Sông Vệ khoảng 3,8 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách huyện Mộ Đức.

Cả hai đồ án quy hoạch nói trên sẽ được triển khai thực hiện trong năm 2024.

UBND huyện Mộ Đức chịu trách nhiệm tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thạch Trụ và Khu đô thị mới Nam Sông Vệ theo đúng quy định.

Năm 2024, Phan Thiết chuyển hơn 500 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp

UBND tỉnh Bình Thuận vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của thành phố Phan Thiết.

Theo đó, năm 2024, thành phố Phan Thiết có khoảng 11.772 ha đất nông nghiệp, khoảng 9.044 ha đất phi nông nghiệp và khoảng 301 ha đất chưa sử dụng.

Trong diện tích đất phi nông nghiệp nói trên, có khoảng 450 ha đất ở nông thôn, 1.410 ha đất ở tại đô thị, 3.076 ha đất thương mại - dịch vụ…

Năm 2024, thành phố Phan Thiết có kế hoạch thu hồi 159,8 ha đất nông nghiệp, 280 ha đất phi nông nghiệp.

Song song với đó, thành phố Phan Thiết có kế hoạch chuyển hơn 501 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp; 24,65 ha đất chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp; 235 ha đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở.

UBND thành phố Phan Thiết chịu trách nhiệm công bố, công khai, kế hoạch sử dụng đất năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; chịu trách nhiệm về sự đồng bộ của hệ thống bảng biểu, bản đồ, báo cáo hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2024; thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2024, chịu trách nhiệm pháp lý trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu trong kỳ kế hoạch sử dụng đất hàng năm;

UBND thành phố Phan Thiết thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật đất đai và theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người dân nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Đà Nẵng gỡ vướng dự án hạ tầng khu công nghệ thông tin gần 1.000 tỷ đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2024/NĐ-CP, tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý cho Khu Công nghệ thông tin tập trung có vốn đầu tư 986 tỷ đồng từ ngân sách của Đà Nẵng.

Liên quan đến Dự án Khu Công viên phần mềm số 2 được TP Đà Nẵng đầu tư 986 tỷ đồng từ ngân sách hoàn thành giai đoạn 1 nhưng không thể vận hành, khai thác vì vướng hành lang pháp lý; ngày 6/2, Sở TT&TT TP Đà Nẵng cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2024/NĐ-CP (do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký ngày 1/2/2024),sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Điều 1 Nghị định số 09/2024/NĐ-CP đã bổ sung Điều 9a (xếp sau Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP ngày 1/1/2016) về đầu tư, quản lý, khai thác tài sản, kết cấu hạ tầng thông tin là Khu công nghệ thông tin tập trung Công viên phầm mềm Đà Nẵng (gọi tắt là Khu công nghệ thông tin tập trung).

Nghị định nêu rõ: Khu Công nghệ thông tin tập trung do UBND TP Đà Nẵng đầu tư theo quy định về pháp luật về ngân sách nhà nước, pháp luật về đầu tư công là tài sản kết cấu hạ tầng thông tin.

HĐND TP được xem xét quyết định đầu tư, nâng cấp, mở rộng, phát triển tài sản kết cấu hạ tầng thông tin đối với Khu công nghệ thông tin tập trung từ nguồn ngân sách TP.

Cơ quan quản lý Nhà nước Khu công nghệ thông tin tập trung là UBND TP. Đối tượng được giao (đơn vị quản lý) Khu Công nghệ thông tin tập trung là đơn vị sự nghiệp công lập của UBND TP.

Việc lựa chọn đối tượng được cung cấp hạ tầng trong Khu công nghệ thông tin tập trung (sử dụng tài sản) thực hiện theo hình thức đấu giá.

Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng cho biết, Nghị định số 09/2024/NĐ-CP đã tạo hành lang pháp lý để Đà Nẵng chủ động vận hành, khai thác hiệu quả dự án Khu Công nghệ thông tin tập trung (Khu công viên phần mềm số 2) được đầu tư 986 tỷ đồng từ ngân sách.

Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng tự nguyện trả lại 85,36 ha đất

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa quyết định thu hồi đất đã cho Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng và giao cho các đơn vị quản lý. Theo đó, tổng diện tích đất thu hồi là 85,36 ha, tại các tiểu khu 596, 599, xã Đạ P’loa và tiểu khu 605, xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai.

Tin bất động sản ngày 7/2: Quảng Ngãi sắp quy hoạch hai khu đô thị mới gần 1.200 ha
Ảnh minh họa
 

Lý do thu hồi đất là người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 65, Luật Đất đai năm 2013 (phần diện tích đất ngoài ranh giới chấp thuận tại văn bản số 1300/UBND-ĐC ngày 4/3/2021 của UBND tỉnh).

Diện tích đất thu hồi này, UBND tỉnh giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Huoai quản lý 70,36 ha (thuộc xã Đạ P’loa, huyện Đạ Huoai; Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Huoai quản lý 15ha (xã Đoàn Kết, huyện Đạ Huoai).

UBND tỉnh yêu cầu Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng có trách nhiệm tiếp tục quản lý đối với phần diện tích 1,24 ha (diện tích còn lại sau khi thu hồi) đã được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định số 1090/QĐ-UBND ngày 13/5/2009 (thuộc phần diện tích trong ranh giới chấp thuận tại văn bản số 1300/UBND-ĐC ngày 4/3/2021 của UBND tỉnh); thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người sử dụng đất và các quy định của pháp luật có liên quan.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường ký Phụ lục hợp đồng thuê đất; lập thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn lập thủ tục liên quan đến rừng đối với phần diện tích 1,24 ha đất còn lại Công ty cổ phần doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng tiếp tục quản lý…

Cục Thuế tỉnh kiểm tra, rà soát và truy thu nghĩa vụ tài chính có liên quan mà Công ty cổ phần Doanh nghiệp trẻ Lâm Đồng còn phải thực hiện (nếu có) kể từ ngày ban hành Quyết định này trở về trước theo quy định.


Thanh Hóa: Toàn cảnh dự án nhà ở trăm tỷ nhiều năm vẫn dở dang
Thanh Hóa: Toàn cảnh dự án nhà ở trăm tỷ nhiều năm vẫn dở dang

Từ dự án nhà ở sinh viên tại xã Quảng Thành (thành phố Thanh Hóa), sau nhiều năm xây dựng dở dang và bỏ hoang,...

Ưu đãi hộ gia đình, cá nhân vay vốn để xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để cho thuê
Ưu đãi hộ gia đình, cá nhân vay vốn để xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở để cho thuê

Tại dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng đề xuất ưu đãi hộ gia đình, cá nhân vay vốn để xây dựng hoặc cải tạo,...

Nguồn cung hạn chế, giá thuê nhà ở cao cấp tiếp tục tăng cao
Nguồn cung hạn chế, giá thuê nhà ở cao cấp tiếp tục tăng cao

Riêng tại TP.HCM, giá thuê của tất cả các hạng đều tăng theo năm nhờ nhu cầu được phục hồi tốt. Cụ thể, giá thuê của hạng C có mức tăng cao nhất...

Chuyển đổi hơn 32ha đất rừng để thực hiện tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Chuyển đổi hơn 32ha đất rừng để thực hiện tái định cư dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Mới đây, hơn 32ha diện tích đất rừng để thực hiện xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại xã Long Phước, huyện Long Thành phục vụ dự án cao tốc...

Thanh tra TP HCM chỉ ra loạt doanh nghiệp xây dựng ở Bình Thạnh có sai phạm
Thanh tra TP HCM chỉ ra loạt doanh nghiệp xây dựng ở Bình Thạnh có sai phạm

Mới đây, Thanh tra TP HCM đã ban hành thông báo kết luận thanh tra số 21/TB-TTTP-P2 về thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND Bình Thạnh trong việc chấp hành pháp luật...

Tin bất động sản ngày 1/3: Cảnh báo việc đặt cọc mua nhà ở xã hội tại Mê Linh
Tin bất động sản ngày 1/3: Cảnh báo việc đặt cọc mua nhà ở xã hội tại Mê Linh

Hải Phòng đấu giá tìm chủ đầu tư cho khu du lịch 3.000 tỷ đồng ở Cát Bà;Lặng Sơn sắp có thêm một khu đô thị 37ha;TP HCM cấp hơn 67.000 sổ hồng...

Quy định về chi phí trong lựa chọn nhà thầu
Quy định về chi phí trong lựa chọn nhà thầu

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 24/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đề xuất trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ
Đề xuất trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đề xuất trình tự, thủ tục thuê nhà ở công vụ.

Kinh doanh bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh có tín hiệu phục hồi
Kinh doanh bất động sản ở Thành phố Hồ Chí Minh có tín hiệu phục hồi

Doanh thu kinh doanh bất động sản 2 tháng đầu năm 2024 của Thành phố Hồ Chí Minh ước đạt 42.300 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ.

Đề xuất “bớt” điều kiện với người mua nhà ở xã hội
Đề xuất “bớt” điều kiện với người mua nhà ở xã hội

Tại dự thảo Nghị định quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội vừa công bố lấy ý kiến, Bộ Xây dựng đã “ bớt” điều kiện đối...

Thanh Hóa: Phê duyệt 736 dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024
Thanh Hóa: Phê duyệt 736 dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 832/QĐ-UBND, phê duyệt danh mục dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024.

Thành phố Hồ Chí Minh cấp hơn 67.000 giấy chứng nhận nhà đất từ đầu năm đến nay
Thành phố Hồ Chí Minh cấp hơn 67.000 giấy chứng nhận nhà đất từ đầu năm đến nay

Trong 2 tháng đầu năm nay, Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 67.750 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...

'Bom nợ' bất động sản Country Garden Trung Quốc đối mặt đơn kiện yêu cầu thanh lý tài sản
'Bom nợ' bất động sản Country Garden Trung Quốc đối mặt đơn kiện yêu cầu thanh lý tài sản

Ngày 28 2, Country Garden (Trung Quốc) cho biết, doanh nghiệp này đang đối mặt với một đơn kiện yêu cầu thanh lý tài sản vì không thanh toán khoản vay 205 triệu USD.

Nghệ An: Vinhomes muốn làm khu đô thị 300ha ở thành phố Vinh
Nghệ An: Vinhomes muốn làm khu đô thị 300ha ở thành phố Vinh

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản gửi các Sở, ngành, chức năng về việc xem xét nghiên cứu, đề xuất khu đô thị có quy mô diện tích khoảng 200-300ha tại phường...

Cần thiết xây dựng Dự thảo đề án cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất
Cần thiết xây dựng Dự thảo đề án cho phép nhà đầu tư được thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất

Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 26/2024/CV-HoREA gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường...

Tin bất động sản ngày 28/2: Hoa Sen Group muốn chuyển nhượng dự án tại Yên Bái
Tin bất động sản ngày 28/2: Hoa Sen Group muốn chuyển nhượng dự án tại Yên Bái

Thành viên của Alphanam Group muốn thực hiện dự án gần 600 tỷ tại Hà Nam; Hải Phòng công bố nhà đầu tư thực hiện dự án chỉnh trang đô thị gần 800 tỷ đồng;...

Nhà ở thuộc tài sản công được quản lý, sử dụng như thế nào?
Nhà ở thuộc tài sản công được quản lý, sử dụng như thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đề xuất quy định chung về quản lý,...

Thị trường Bất động sản Công nghiệp: Tiềm năng các thị trường Nhóm 2
Thị trường Bất động sản Công nghiệp: Tiềm năng các thị trường Nhóm 2

Đây là nhận định của ông Thomas Rooney, Quản lý Cấp cao, Bộ phận Tư vấn Công nghiệp, Savills Hà Nội trong báo cáo về thị trường bất động sản tháng 2 mới đây.

Thái Nguyên: Thu hồi đất tại dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel do chậm tiến độ
Thái Nguyên: Thu hồi đất tại dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel do chậm tiến độ

Sau quá trình kiểm tra, nhắc nhở, điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Đài Bắc Hotel thành Dự án khu nhà ở Đài Bắc,...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance