VnFinance
Thứ năm, 07/03/2024, 08:16 AM

Bộ Xây dựng đề xuất quy định cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì chung cư

Mới đây, tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng đề xuất quy định cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Cụ thể, Dự thảo Nghị định quy định về việc cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư như sau: Trường hợp chủ đầu tư lập tài khoản riêng để thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của các chủ sở hữu nhà chung cư theo quy định của pháp luật nhà ở trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà không bàn giao thì thực hiện cưỡng chế bàn giao tài khoản kinh phí bảo trì theo quy định tại Điều 79 của Nghị định này.

Trường hợp tài khoản kinh phí bảo trì không còn hoặc không đủ tiền thì cưỡng chế bàn giao từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 80 của Nghị định này.

Trường hợp tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư không còn hoặc không đủ tiền thì thực hiện cưỡng chế kê biên tài sản của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 81 của Nghị định này.

Đối với trường hợp chủ đầu tư không nộp kinh phí bảo trì phần sở hữu chung đối với phần diện tích giữ lại không bán, không cho thuê mua hoặc chưa bán, chưa cho thuê mua thì UBND cấp huyện nơi có nhà chung cư có trách nhiệm ban hành quyết định cưỡng chế để thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư để bàn giao cho Ban quản trị theo quy định tại Điều 80 của Nghị định này.

Trường hợp tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư không còn hoặc không đủ tiền thì thực hiện cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản của chủ đầu tư theo quy định tại Điều 81 của Nghị định này.

Cưỡng chế bàn giao từ tài khoản kinh phí bảo trì

Về quy trình và thủ tục cưỡng chế bàn giao kinh phí bảo trì từ tài khoản kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư (theo Điều 79), Ban quản trị nhà chung cư sẽ đưa ra đề nghị bằng văn bản đến UBND cấp tỉnh nơi có nhà chung cư yêu cầu chủ đầu tư thực hiện bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định.

Bộ Xây dựng đề xuất quy định cưỡng chế bàn giao quỹ bảo trì chung cư
Ảnh minh họa
 

Trong khoảng 10 ngày sau khi nhận được văn bản từ Ban quản trị nhà chung cư, UBND cấp tỉnh sẽ yêu cầu tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì, cung cấp thông tin về số tài khoản và số tiền trong tài khoản. Trong thời hạn 7 ngày sau khi nhận được yêu cầu từ UBND cấp tỉnh, tổ chức tín dụng sẽ cung cấp thông tin này cho UBND cấp tỉnh.

Dựa vào thông tin từ tổ chức tín dụng, UBND cấp tỉnh sẽ đưa ra quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì để chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư. Quyết định này sẽ được gửi đến Sở Xây dựng, chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản để thực hiện chuyển giao kinh phí bảo trì.

Trong vòng 5 ngày sau khi nhận được quyết định cưỡng chế, tổ chức tín dụng quản lý tài khoản tiền gửi kinh phí bảo trì sẽ chuyển kinh phí này sang tài khoản do Ban quản trị nhà chung cư quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật về nhà ở. Sau khi chuyển kinh phí, tổ chức tín dụng cần thông báo cho UBND cấp tỉnh, Sở Xây dựng, chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư.

Cưỡng chế bàn giao từ tài khoản kinh doanh

Đối với thủ tục cưỡng chế bàn giao từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư (theo Điều 80), UBND cấp huyện sẽ gửi văn bản yêu cầu tổ chức tín dụng cung cấp thông tin về tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư và số tiền trong tài khoản này. Trong thời hạn 7 ngày sau khi nhận được yêu cầu từ UBND cấp huyện, tổ chức tín dụng sẽ cung cấp thông tin liên quan cho UBND cấp huyện.

Dựa vào thông tin từ tổ chức tín dụng, UBND cấp huyện sẽ đưa ra quyết định cưỡng chế thu hồi kinh phí từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư để chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư. Quyết định này sẽ được gửi đến Sở Xây dựng, chủ đầu tư, Ban quản trị nhà chung cư và tổ chức tín dụng nơi chủ đầu tư mở tài khoản để thực hiện. Ban quản trị nhà chung cư cần công bố công khai quyết định cưỡng chế trên bảng tin của nhà chung cư.

Trong vòng 5 ngày sau khi nhận được quyết định cưỡng chế, tổ chức tín dụng sẽ chuyển tiền từ tài khoản kinh doanh của chủ đầu tư sang tài khoản của Ban quản trị nhà chung cư theo số tiền ghi trong quyết định cưỡng chế. Sau khi hoàn tất việc chuyển tiền, tổ chức tín dụng cần thông báo đến UBND cấp huyện, Sở Xây dựng, chủ đầu tư và Ban quản trị nhà chung cư.

Cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản của chủ đầu tư

Đối với thủ tục cưỡng chế kê biên, bán đấu giá tài sản của chủ đầu tư (theo Điều 81), UBND cấp huyện sẽ hợp tác với Sở Xây dựng, cơ quan công an và các cơ quan liên quan để kiểm tra, xác định chi tiết diện tích nhà, đất của chủ đầu tư tại dự án có nhà chung cư hoặc tại dự án khác để thực hiện kê biên và tổ chức bán đấu giá, thu hồi kinh phí bảo trì.

Trong trường hợp chủ đầu tư không có diện tích nhà, đất hoặc có diện tích nhà, đất không đủ giá trị để bán thu hồi kinh phí bảo trì, thì sẽ xác định tài sản khác để bán đấu giá thu hồi đủ kinh phí chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư.

UBND cấp huyện chỉ thực hiện kê biên diện tích nhà, đất hoặc tài sản khác có giá trị tương đương với số kinh phí bảo trì phải thu hồi để chuyển giao cho Ban quản trị nhà chung cư và chi phí cho việc tổ chức thi hành cưỡng chế, bán đấu giá tài sản này.

Dựa vào diện tích nhà, đất hoặc tài sản khác của chủ đầu tư, Sở Xây dựng sẽ gửi văn bản đến UBND cấp huyện trong thời hạn 10 ngày đề nghị ban hành quyết định cưỡng chế kê biên tài sản của chủ đầu tư để bán đấu giá thu hồi kinh phí bảo trì nhà chung cư. Quyết định cưỡng chế này sẽ chi tiết thông tin như căn cứ ban hành, tên và trụ sở của chủ đầu tư thực hiện kê biên tài sản, số kinh phí bảo trì phải thu hồi, chủng loại và số lượng tài sản cần kê biên, cùng với địa điểm kê biên tài sản.

Sau khi bán đấu giá tài sản, việc bàn giao kinh phí bảo trì sẽ được lập thành biên bản có chữ ký xác nhận của các bên liên quan. Trong trường hợp giá trị bán đấu giá tài sản lớn hơn số kinh phí bảo trì phải chuyển giao và chi phí thực hiện cưỡng chế bán đấu giá tài sản, Sở Xây dựng có trách nhiệm hợp tác với tổ chức bán đấu giá tài sản để trả lại phần giá trị chênh lệch cho chủ đầu tư có tài sản bị kê biên bán đấu giá. Thời hạn để thực hiện việc này là 30 ngày, tính từ ngày bán đấu giá tài sản.


Tin bất động sản ngày 16/4: Loạt dự án ở Đà Nẵng được huy động vốn
Tin bất động sản ngày 16/4: Loạt dự án ở Đà Nẵng được huy động vốn

Trà Vinh điều chỉnh chủ trương dự án nhà ở 510 tỷ đồng; Sunshine Homes lên kế hoạch ra mắt 5 dự án trong năm 2024; Vinhomes Bắc Giang được bán 169 căn hộ...

Công bố thủ tục hành chính về thành lập, mở rộng cụm công nghiệp
Công bố thủ tục hành chính về thành lập, mở rộng cụm công nghiệp

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 821/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc...

Thị trường bất động sản Việt Nam đã sẵn sàng tái nhập cuộc trở lại
Thị trường bất động sản Việt Nam đã sẵn sàng tái nhập cuộc trở lại

Ngày 15/4, tại Hà Nội, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) đã tổ chức Hội nghị Công bố Báo cáo thị trường bất động sản Việt Nam quý I/2024...

Đà Nẵng: Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025
Đà Nẵng: Điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025

UBND thành phố Đà Nẵng vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2025.

Giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng cao
Giá chung cư Hà Nội tiếp tục tăng cao

Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu luôn ở mức cao khiến các dự án chung cư tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) liên tục thiết lập mặt bằng giá...

Cá nhân lấn, chiếm đất đai có thể bị xử phạt đến 500 triệu đồng
Cá nhân lấn, chiếm đất đai có thể bị xử phạt đến 500 triệu đồng

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Dự thảo nêu rõ, cá nhân có hành vi lấn, chiếm đất có thể bị phạt tiền tới 500 triệu đồng.

Có được tự chuyển đất trồng cây sang đất phi nông nghiệp?
Có được tự chuyển đất trồng cây sang đất phi nông nghiệp?

Ông A bán đất cho ông B ngày 28/12/2002 và bán cho ông C ngày 20/8/2021. Giấy tờ mua bán đều viết tay, không có công chứng, chứng thực.

Tin bất động sản ngày 15/4: Vì sao Dự án Phước Kiển của Công ty Quốc Cường Gia Lai bị kê biên?
Tin bất động sản ngày 15/4: Vì sao Dự án Phước Kiển của Công ty Quốc Cường Gia Lai bị kê biên?

Đến năm 2025, Đà Nẵng sẽ đầu tư xây dựng tối thiểu 25 dự án nhà ở; Duyệt giá khởi điểm đấu giá 213 lô đất ở trung tâm TP Thanh Hóa;...

Ninh Bình: Nhiều dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách bị chậm tiến độ
Ninh Bình: Nhiều dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách bị chậm tiến độ

Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có nhiều dự án đầu tư sử dụng vốn ngoài ngân sách bị chậm tiến độ.

Tập đoàn Đạt Phương kiến nghị "giải cứu’’ loạt dự án bất động sản tại Quảng Nam
Tập đoàn Đạt Phương kiến nghị "giải cứu’’ loạt dự án bất động sản tại Quảng Nam

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đạt Phương (Tập đoàn Đạt Phương) vừa có văn bản gửi đến Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam về việc giải quyết các vướng mắc, tồn tại ở các dự án mà doanh nghiệp triển khai trên địa bàn tỉnh.

Cú hích “khủng” tăng tốc làn sóng chuyển cư về “Quận Kinh Đô”
Cú hích “khủng” tăng tốc làn sóng chuyển cư về “Quận Kinh Đô”

“Quận Kinh Đô” Vinhomes Ocean Park 2 đang là điểm đến tiếp theo của dòng chảy chuyển cư về khu vực phía Đông Hà Nội, sau “hiện tượng” Vinhomes Ocean Park 1....

Quy định về bố trí tái định cư theo Luật Đất đai 2024
Quy định về bố trí tái định cư theo Luật Đất đai 2024

Điều 111 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định rõ về việc bố trí tái định cư.

Tin bất động sản tuần qua: Tập đoàn D-Park muốn làm khu đô thị gần 1.300 tỷ tại Bắc Giang
Tin bất động sản tuần qua: Tập đoàn D-Park muốn làm khu đô thị gần 1.300 tỷ tại Bắc Giang

Thanh Hoá đầu tư khu dân cư 800 tỷ đồng ở thị trấn Rừng Thông;Lâm Đồng xem xét chuyển mục đích sử dụng rừng để xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn;...

Các trường hợp không được bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất
Các trường hợp không được bồi thường tài sản khi Nhà nước thu hồi đất

Điều 105 Luật Đất đai (sửa đổi) năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 quy định về trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền...

Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa
Điều kiện thực hiện dự án có sử dụng đất trồng lúa

Một dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất thuộc diện phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Tin bất động sản ngày 13/4: Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng Miracle Tower liên tiếp chậm tiến độ
Tin bất động sản ngày 13/4: Dự án Tổ hợp nhà ở và văn phòng Miracle Tower liên tiếp chậm tiến độ

Long An mời gọi đầu tư khu đô thị gần 9.300 tỉ đồng; Khởi công khu đô thị hơn 2.000 tỷ đồng tại TP.Huế;Hoà Bình chuyển mục đích sử dụng 17ha đất rừng...

Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng
Thành phố Hồ Chí Minh: Xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã rà soát, đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính...

Luật Đất đai sửa đổi 2023: Khai thông ách tắc thị trường bất động sản
Luật Đất đai sửa đổi 2023: Khai thông ách tắc thị trường bất động sản

Tại Tọa đàm “Cơ hội đầu tư bất động sản với Luật Đất đai sửa đổi” diễn ra sáng 12/4, các chuyên gia kinh tế và pháp lý đều đánh giá cao Luật Đất đai...

Chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đà tăng giá
Chung cư tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đà tăng giá

Số liệu báo cáo thị trường bất động sản quý I/2024 của Batdongsan.com.vn cho biết, giá căn hộ chung cư Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng thêm từ 2-5%...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance